vrijdag 21 juni 2019

De gemeente Kampen gaat in beroep tegen het oordeel van de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) over de omstreden aanleg van de parkeergarage Buitenhaven. Volgens de inspectie heeft de gemeente de Arbowet bij de bouw overtreden. (RTV Oost, 20 juni)

Lees meer: rtvoost.nl

vrijdag 21 juni 2019

Een vitale bodem is belangrijk voor de agrarische sector, natuur en samenleving. Het vernieuwde platform van Bodemnetwerk Brabant ondersteunt het beter omgaan met de bodem. (Nature Today, 20 juni)

Lees meer: naturetoday.com

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Vacature 2.3 300200

vrijdag 21 juni 2019

Met een tropische week in het verschiet, maken de waterschappen zich grote zorgen over verdere verdroging van de bodem in Twente en de Achterhoek. De grondwaterstand in de hoge zandgebieden van Noordoost- Twente en de Achterhoek is nu al ‘zeer laag’. (Tubantia, 21 juni)

Lees meer: tubantia.nl

donderdag 20 juni 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Na 2027, het jaar waarin de KRW-doelen gerealiseerd moeten zijn, wil ze verder gaan met verbetering van de waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 20 juni)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 20 juni 2019

Tata Steel zegt in een brief aan alle medewerkers dat het RIVM-rapport over de grafietregens in Wijk aan Zee van begin deze maand onvolledig is, meldt NH Nieuws dat de brief in handen heeft. (Nu.nl, 20 juni)

Lees meer: nu.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 20 juni 2019

Lelystad heeft als een van de eerste gemeenten in Nederland van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een oorkonde ontvangen voor het op orde hebben van het systeem en proces voor het vastleggen van gegevens in het Basisregistratiesysteem Ondergrond (BRO). (Flevopost, 19 juni)

Lees meer: flevopost.nl

donderdag 20 juni 2019

B en W van Westerveld zijn tegen het nieuwste winningsplan van Vermilion voor de aardgasput bij Wapse. Het college heeft minister Wiebes hierover een zienswijze gestuurd. (Dagblad van het Noorden, 19 juni)

Lees meer: dvhn.nl

donderdag 20 juni 2019

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) gaat aandacht besteden aan klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie, naast de traditionele onderwerpen van waterkwaliteit en waterveiligheid. (H2O Waternetwerk, 19 juni)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Banner 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

bbf 300x200

donderdag 20 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een concept-afvalwaterbeleidsplan vastgesteld. Het plan, met een looptijd tot 2025, is de opvolger van de afzonderlijke rioleringsplannen van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. (Dagblad van het Noorden, 19 juni)

Lees meer: dvhn.nl

donderdag 20 juni 2019

“Het watertekort in ons land is een schromelijk onderschat probleem”, zegt milieuschepen Tine Heyse. “Daarom starten we deze zomer een proefproject. Alle bouwwerven zullen verplicht hun bemalingswater moeten opvangen en ter beschikking stellen van de buurt, de brandweer, Ivago en de groendienst.” (HLN, 20 juni)

Lees meer: hln.be

donderdag 20 juni 2019

Om het vervuilde slib in het Vliet in Franeker te kunnen saneren. moeten eerst de kademuren worden vernieuwd. (Franeker Courant, 19 juni)

Lees meer: franekercourant.nl