vrijdag 31 maart 2023

Een groep Nederlandse waterexperts lanceerde 24 maart tijdens de VN-waterconferentie een nieuwe methode voor bedrijven om hun watervoetafdruk te compenseren. De Water Footprint Compensation is volgens Jaap Feil, mededirecteur van het bedrijf Water Footprint Implementation, een betrouwbare rekenmethode om de waterconsumptie in kaart te brengen. Het digitale platform voor de compensatieprojecten gaat naar verwachting in juni van start. (Waterforum, 28 maart)
Lees meer: waterforum.net

 

vrijdag 31 maart 2023

In de zomer veroorzaakt het neerslagtekort soms problemen voor landbouw en natuur. Het is dan ook van groot belang om de grondwaterstand nauwkeurig te monitoren. Onderzoekers van het KNMI en Universiteit Utrecht hebben een methode ontwikkeld om grondwaterveranderingen te meten met seismische achtergrondruis, afkomstig van onder andere oceaangolven, wegverkeer en wind. (KNMI, 29 maart)
Lees meer: knmi.nl

 

maandag 27 maart 2023

Het grootste aardwarmteproject in Nederland HVC Maasdijk krijgt akkoord op het winningsplan, maar er moet scherper gelet worden op bevingsrisico’s. Dat blijkt uit het Ontwerp-instemmingsbesluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK). HVC Maasdijk bestaat uit 3 doubletten (3 productie- en injectieputten) en gaat warmte leveren aan 83 teeltbedrijven. Voor de goedkeuring van het verplichte winningsplan liet het ministerie partijen als gemeente Westland, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aanbevelingen doen. (Groenten & fruit, 24 maart)
Lees meer: gfactueel.nl

maandag 27 maart 2023

In natuurgebied het Ilperveld groeit het veenmos nog in dikke kussens. Vroeger was dat plantje verantwoordelijk voor het ontstaan van grote delen van onze provincie. Het veen van het Vechtplassengebied en Waterland is er van gemaakt. Maar het Ilperveld biedt ook weilanden en bos. Het grootste natuurgebied van Landschap Noord-Holland is alleen per boot te ontdekken. (NH Nieuws, 25 maart)
Lees meer: nhnieuws.nl

 

TTE 2022

20210929 uw vacature

20230601 Banner AdverOnline Gemeente Delft Beleidsadviseur Bodem

maandag 27 maart 2023

VELSEN - De provincie Noord-Holland geeft groen licht om de procedure te starten voor de eerste stap naar een duurzame productie van staal door Tata Steel. Dit moet ertoe leiden dat vóór 2030 de eerste nieuwe fabrieken in werking zijn en de huidige Kooks- en gasfabriek 2 en Hoogoven 7 zijn gesloten. Omwonenden en belangstellenden krijgen de gelegenheid om hun mening over de plannen te geven. (Uitgeester, 25 maart)
Lees meer: uitgeester.nl

 

vrijdag 24 maart 2023

Het driejarige innovatieprogramma WarmingUP laat zien dat collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Anders verwarmen dan met aardgas vereist nieuwe infrastructuren en regels. De samenwerking met bijna 60 partijen uit de hele warmteketen leverde nieuwe kennis, instrumenten en technieken op voor de toekomstige warmtesystemen in Nederland. (TNO, 23 maart)
Lees meer: tno.nl

 

20210929 uw banner

20230530 Banner AdverOnline Gemeente Delft Adviseur Groen

expertisecentrum PFAS 300x200

vrijdag 24 maart 2023

Het is geen plantje om zonder handschoenen aan te pakken. Wie één blaadje van dit brilkruid opeet, legt het onherroepelijk loodje! Brilkruid is namelijk extreem rijk aan het giftige metaal thallium, dat de plant uit de bodem kan opnemen. Wereldwijd zijn er ongeveer 700 planten die heel goed zijn in het opnemen van metalen uit de bodem. Onderzoeker Antony van der Ent denkt dat je die planten dan ook heel goed in zou kunnen zetten bij 'milieuvriendelijke mijnbouw'. (BNNVARA, 24 maart)
Lees meer: bnnvara.nl

vrijdag 24 maart 2023

PFAS-kunststoffen zijn ontzettend nuttig en worden gebruikt voor veel consumentenproducten. Het nadeel is dat deze stoffen nagenoeg niet afbreken in het milieu en giftig kunnen zijn voor mens en milieu. UvA-onderzoeker Mohammad Sadie vond PFAS in al het Nederlands drinkwater en hoopt op strengere wet- en regelgeving rondom PFAS gebruik. (Folia, 24 maart)
Lees meer: folia.nl

 

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

Terra Index 300x200

vrijdag 24 maart 2023

Klapwijk is flink verzakt sinds de aanleg ruim 30 jaar geleden. De gemeente wil verdere verzakkingen tegengaan en kiest voor een innovatieve oplossing: de Urban Waterbuffer, een ondergrondse wateropslag. (Pijnacker-Nootdorp, 24 maart)
Lees meer: pijnacker-nootdorp.nl

woensdag 22 maart 2023

Het water- en bodemsysteem loopt in Friesland tegen zijn grenzen aan. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân willen daarom water en bodem sturend maken in de ruimtelijke inrichting. De ruimtelijke ordening moet weer de logica van het landschap volgen in plaats van technische maatregelen te gebruiken om alles mogelijk te maken. Dit vraagt om maatwerk per gebied. Dat blijkt uit de ontwerpvisie 'Fryslân klimaatbestendig 2050+'. (Nieuwe Oogst, 22 maart)
Lees meer: nieuweoogst.nl

woensdag 22 maart 2023

In de nacht van 19 op 20 maart 2023 zijn op de Maneschijnweg in Vragender twee IBC Containers gedumpt met vloeistof dat vermoedelijk afkomstig is van een drugslab. Er hing een zoete, chemische geur rondom de vaten, dat ruikt naar anijs. Waarschijnlijk zijn dit vaten met drugsafval van de productie van synthetische drugs (o.a. XTC en Amfetamine). De vaten lekten niet, er is geen sprake van bodemverontreiniging en de vaten zijn zo snel mogelijk verwijderd. Van de inhoud worden diverse monsters genomen om aan te tonen om welke stoffen het gaat. (Oost Gelre, 21 maart)
Lees meer: oostgelre.nl

20230512 Banner AdverOnline Gemeente Delft Adviseur Bodem

archeologie online 2020

20230522 Banner AdverOnline Omgevingsdienst B N Adviseur bodem en bouwstoffen