maandag 15 april 2019

Windplanblauw ontwikkelt een windmolenpark in de noordwesthoek van Flevoland. Een deel van het projectgebied ligt in het Rivierduingebied in Swifterbant; een gebied met zeer hoge archeologische waarde. (Flevo Post, 14 april)

Lees meer: flevopost.nl

maandag 15 april 2019

De belangrijke uitdagingen waar Groningen voor staat, of het nu gaat om klimaatverandering, economische ontwikkeling of om de energietransitie die ons van het gas afhaalt, ze hebben één thema gemeen: water. Daarom is de tijd aangebroken om water hoog op de politieke agenda te plaatsen. (Dagblad van het Noorden, 14 april)

Lees meer: dvhn.nl

Banner 2.0 300200

SGS Projectmedewerker Milieu mei 2019

bbf 300x200

maandag 15 april 2019

Het is een doorn in het oog van veel inwoners van Bunschoten-Spakenburg: de vervuilde Westdijk. Al in 2017 kwam aan het licht dat de grond die is gebruikt om de dijk te versterken verontreinigd is. In juli 2018 besloot het waterschap dat de grond verwijderd moet worden. Toch is de klus naar verwachting pas eind 2020 klaar. Waarom duurt het zo lang? (RTV Utrecht, 13 april)

Lees meer: rtvutrecht.nl

vrijdag 12 april 2019

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft bij een tweede inspectie terecht een eerder opgelegde last onder dwangsom geïnd. Dat de overtreding van de last  - een onbetrouwbare keuring van een partij grond- inmiddels hersteld was, is volgens de Raad van State (RvS) geen bijzondere omstandigheid om de dwangsom niet in te vorderen of te matigen. (Rijksoverheid, 11 april)

Lees meer: rijksoverheid.nl

vrijdag 12 april 2019

Opnieuw is bezwaar gemaakt tegen de gaswinning in Groningen. Ruim twintig partijen hebben zich gemeld bij de Raad van State, omdat ze het niet eens zijn met de hoeveelheid gas die mag worden gewonnen uit het Groningenveld. (Hart van nederland, 11 april)

Lees meer: hartvannederland.nl

20190517 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

20190514 Zuid Holland Sen. Beleidsmdw

Popup 300x200

vrijdag 12 april 2019

De provincie Gelderland en de gemeente Barneveld verdraaien de conclusies die onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV heeft getrokken over de vervuilde grond in Barneveld. Dat zeggen milieuchemicus Joop Harmsen en voormalig milieu-officier van justitie Gustaaf Biezeveld tegen Omroep Gelderland. (Zembla, 11 april)

Lees meer: zembla.nl

vrijdag 12 april 2019

Telers mogen in grondwaterbeschermingsgebieden alleen die middelen gebruiken die daar volgens het etiket zijn toegestaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) wijzen telers hier op omdat onderzoek heeft uitgewezen dat veel agrariërs zich in de praktijk hier onvoldoende bewust van zijn. (De Loonwerker, 11 april)

Lees meer: deloonwerker.nl

vrijdag 12 april 2019

Er zijn mogelijk nog meer sloten rond de Westdijk in Bunschoten-Spakenburg vervuild. Daarom doet het waterschap extra onderzoek. Uit voorzorg wordt boeren geadviseerd hun vee niet uit de sloten te laten drinken. (RTV Utrecht, 11 april)

Lees meer: rtvutrecht.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

vrijdag 12 april 2019

Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgens de voorschriften lopen omwonenden geen gezondheidsrisico's. Dat zegt het Ctgb in reactie op het recent gepubliceerde Onderzoek bestrijdingsmiddelen Omwonenden en het bodemonderzoek in Westerveld. (Nieuwe Oogst,  11 april)

Lees meer: nieuweoogst.nu

donderdag 11 april 2019

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM risicogrenzen afgeleid voor perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (hierna genoemd GenX) voor grond en grondwater. (RIVM, 9 april)

Lees meer: rivm.nl

donderdag 11 april 2019

Bestaande en nieuwe kennis over waterkwaliteit bijeen brengen en deze kennis toepasbaar maken voor de praktijk. Daar gaat het om bij de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het programma moet eraan bijdragen dat de KRW-doelen in 2027 worden gehaald. (H2O Waternetwerk, 9 april)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20190508 Vacature SGS Intron Certificatie Auditor

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Vacature 2.3 300200