dinsdag 16 juni 2020

De concentratie van PFAS in de Limburgse bodem lijkt binnen de perken te blijven en dus geen obstakel te vormen voor de uitvoering van weg- en woningbouwprojecten, en baggerwerkzaamheden. (1Limburg, 15 juni)
Lees meer: 1limburg.nl

dinsdag 16 juni 2020

Aan de Lange Broekweg in Naaldwijk is gestart met de boring naar de tweede aardwarmtebron van Trias Westland. De grote boortoren is in de wijde omgeving te zien. (WOS, 15 juni)
Lees meer: wos.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020

dinsdag 16 juni 2020

Het door de Provincie geïnitieerde landbodemonderzoek in alle Limburgse gemeenten naar de bodemkwaliteit in relatie tot PFAS is recent gereed gekomen. (Sittard-Geleen Nieuws, 16 juni)
Lees meer: sittard-geleen.nieuws.nl

maandag 15 juni 2020

De Statenfracties van GroenLinks in Drenthe en Overijssel eisen aanvullend onderzoek naar de effecten van het injecteren van vervuild water in lege gasvelden in Zuidoost-Drenthe. De NAM wil daar productiewater opslaan dat vrijkomt bij de oliewinning. (Dagblad van het Noorden, 14 juni)
Lees meer: dvhn.nl

maandag 15 juni 2020

Op verschillende plekken in het land zorgen stevige regenbuien zondag voor overlast. Het KNMI heeft voor een groot deel van Nederland code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien „met veel neerslag in korte tijd en kans op wateroverlast”. (Metro Nieuws, 14 juni)
Lees meer: metronieuws.nl

20200224 BBF gecentreerd

stokstaartje 300 200

Remediation Day HMVT nieuw

vrijdag 12 juni 2020

De commissie-Boelhouwer adviseert minister Cora van Nieuwenhuizen om bij de verkiezingen van 2023 alle zetels in de waterschapsbesturen via de stembus toe te wijzen. De commissie constateert dat door maatschappelijke en klimaatontwikkelingen de belangen in het waterbeheer zijn verschoven en dat de borging van zetels feitelijk overbodig is geworden. (Friesch Dagblad, 11 juni)
Lees meer: frieschdagblad.nl

vrijdag 12 juni 2020

‘Tegels eruit, groen erin’ is een veelgehoorde aanpak om klimaatverandering op te vangen. Maar is vergroening in de stad echt effectief? En leidt het niet juist tot nieuwe problemen? Lieselotte Tolk en Maarten Kuiper houden een pleidooi om groen van alle kanten te bekijken: positief en negatief, bovengronds en ondergronds. (H2Owaternetwerk, 12 juni)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 12 juni 2020

De milieueffecten voor de Omgevingsvisie Nijmegen zijn, op natuur na, goed beschreven in het aangepaste omgevingseffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeenteraad had de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te beoordelen. (RN7, 12 juni)
Lees meer: rn7.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

vrijdag 12 juni 2020

De regen heeft verlichting gebracht, maar de droogte is nog niet voorbij. Dat is de boodschap van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. De opschaling naar het niveau van dreigend watertekort is gehandhaafd. (H2O Waternetwerk, 10 juni)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 12 juni 2020

Weidevogels hebben veel profijt van de drukdrainages die zijn aangelegd bij de bedrijvenproef Sturen met Grondwater in de polder Spengen, tussen Woerden en Kockengen. De drukdrainages zijn aangelegd om de bodemdaling in het veenweidegebied te remmen, maar worden nu op sommige percelen gebruikt om extra water te infiltreren voor weidevogels. (Waterforum, 8 juni)
Lees meer: waterforum.net

vrijdag 12 juni 2020

In 2019 is bijna 1,9 miljoen ton verontreinigde grond procesmatig gereinigd. Dit een afname van circa 20% ten opzichte van voorgaande jaren: in 2018 werd 2,4 miljoen ton gereinigd. Dit blijkt uit de gezamenlijke cijfers van branchevereniging van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkers (NVPG) en Rijkswaterstaat Bodem+. (Bodem+, 10 juni)
Lees meer: bodemplus.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws