vrijdag 11 oktober 2019

Droge periodes, zoals de afgelopen twee zomers, hebben veel invloed op de grondwaterstanden in het gehele land. De grondwaterstanden zakten enkele tientallen centimeters dieper dan in gemiddelde zomers. Uit nieuwe metingen blijkt dat de grondwaterstand in groenstroken nog ruim een meter lager kan liggen dan in omliggende omgeving. (H2O Waternetwerk, 10 oktober)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 11 oktober 2019

Een integrale aanpak van de PFAS-stofgroep in grond en baggerspecie vereist een samenhangend beleid op het gebied van water, bodem, afval en lucht. Daarvoor zijn meetgegevens nodig die nu door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzameld en geanalyseerd worden. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil van het huidige tijdelijke handelingskader toe naar een definitief kader voor PFAS. (Groene Ruimte, 10 oktober)

Lees meer: groeneruimte.nl

Vacature 2.3 300200

20191017 SGS Veldwerkcoordinator 1 300x200.png

bbf 300x200

vrijdag 11 oktober 2019

In de Meeslouwerplas in het recreatiegebied Vlietland is waarschijnlijk vervuilde bagger en mogelijk ook het giftige PFAS gestort. Dat leidt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland onder meer af uit een uitzending van het programma Zembla. De partij heeft er vragen over gesteld aan het provinciebestuur en wil dat de stort van vervuilde grond onmiddellijk stopt. (Het krantje online, 10 oktober)

Lees meer: hetkrantje-online.nl

vrijdag 11 oktober 2019

In de Noordoostpolder nemen 20 akkerbouwers en bollentelers rondom Espel maatregelen om de bodemkwaliteit van de percelen te verbeteren en emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf perceel en erf te verminderen. (Akkerwijzer, 10 oktober)

Lees meer: akkerwijzer.nl

donderdag 10 oktober 2019

Op 9 oktober 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een kamerbrief verstuurd over het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Daarbij gaat zij in op knelpunten die in de praktijk spelen en geeft zij een doorkijk naar een definitief handelingskader in de loop van 2020. (Bodem+, 10 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

Banner 2.0 300200

TTE 300 200

donderdag 10 oktober 2019

De bodemstructuur en -vruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het oppervlaktewater wordt gemeten. Dat blijkt uit een studie van NMI Wageningen. Onderzoeker Gerard Ros presenteerde de uitkomsten op een Niscoo-bijeenkomst in Heerenveen. (Nieuwe oogst, 10 oktober)

Lees meer: nieuweoogst.nl

donderdag 10 oktober 2019

Door de aanwezigheid van schadelijke PFAS-stoffen in de bodem ligt veel grondwerk stil. De branchevereniging luidt de noodklok: een massaontslag onder baggeraars, grondverzetbedrijven en hoveniers dreigt. Waar kennen we dat van? Juist, de stikstofcrisis. Die legt ook duizenden bouwprojecten lam. Welke banen staan er op de tocht? (De Stentor, 10 oktober)

Lees meer: destentor.nl

donderdag 10 oktober 2019

Provincie Gelderland moet boeren en loonwerkers ondersteunen bij het nemen van maatregelen om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in waterwinningsgebied te verminderen. (Nieuwe oogst, 10 oktober)

Lees meer: nieuweoogst.nl

20191024 ODIJ vergunningverlener bodem

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

donderdag 10 oktober 2019

Ontbufferen blijkt een relatief eenvoudige en zeer effectieve techniek om de kalkafzettendeid van drinkwater te verlagen. Het is drie tot vier keer goedkoper dan ontharden, terwijl de extra CO2-uitstoot van beide technieken vergelijkbaar is. (H2O Waternetwerk, 9 oktober)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 10 oktober 2019

In april van dit jaar heeft de fractie van Lokaal Waterbeheer op verzoek van omwonenden een aantal vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe over de voormalige stortplaats 'de Bult' in Wekerom, gemeente Ede. Rondom deze stortplaats vindt al vele jaren in hevige mate verontreiniging van grondwater en toekomstig drinkwater plaats. (Ede Stad.nl, 9 oktober)

Lees meer: edestad.nl

donderdag 10 oktober 2019

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft een opdracht uitgeschreven om beschrijvende bodemonderzoeken te gaan uitvoeren bij particulieren in Limburg en Vlaams-Brabant. Met dit soort grote raamcontracten wil OVAM de historische bodemverontreiniging versneld aanpakken, schrijft Het Belang van Limburg vandaag.(Het Laatste nieuws, 10 oktober)

Lees meer: hln.be

20191021ODH Toezichhouder milieu

rws

Remediation Day HMVT nieuw