dinsdag 10 september 2019

Gedeputeerden Gert Harm ten Bolscher en Tjisse Stelpstra van Overijssel en Drenthe zijn het „spuugzat”. Weer dreigt vertraging voor uniforme afhandeling van schade van gas- en zoutwinning. „Ze bekijken het maar in Den Haag.” (NRC, 9 september)

lees meer: nrc.nl

dinsdag 10 september 2019

In Drenthe zijn negentien plekken waar sprake is van bodemverontreiniging. Het gaat bijvoorbeeld om voormalige stortplaatsen waar asbest is gedumpt. (RTV Drenthe, 9 september)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

Vacature 2.3 300200

20191017 SGS Veldwerkcoordinator 1 300x200.png

bbf 300x200

dinsdag 10 september 2019

Oude kaarten van landbouwgebieden tonen vaak de oorzaak van verschillen in de bodem. Volgens Randy Wilbrink van Van Iperen helpt het om zo terug te kijken naar periodes voor de laatste ruilverkaveling of veranderde gebiedsinrichting. Telers kunnen zo gericht meten op percelen en dan plaatsspecifiek handelen. (Akkerwijzer.nl, 9 september)

Lees meer: akkerwijzer.nl

dinsdag 10 september 2019

Een bodem waarop de teler druppelirrigatie gebruikt, benut het natuurlijke regenwater ook beter. Volgens akkerbouwadviseur Sigrid Arends van Delphy krijgt de bodem een betere sponsstructuur. Bij pivots of beregeningskanonnen lijdt de structuur onder de beregening. (Akkerwijzer.nl, 9 september)

Lees meer: akkerwijzer.nl

maandag 09 september 2019

Bij huizen en bedrijven in Jubbega en Hoornsterzwaag moeten op korte termijn nulmetingen worden gedaan, vindt Plaatselijk Belang. Dat vreest de gevolgen van gaswinning, nu en in de toekomst. (Leeuwarder Courant)

Lees meer: lc.nl

popup opkomende stoffen

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

maandag 09 september 2019

De inmiddels veelbesproken PFAS-stoffen zijn meerdere keren aangetroffen in ons drinkwater. Dat bevestigen Vitens en de brancheclub van drinkwaterbedrijven Vewin. De brancheclub maakt zich zorgen over de toename van dit soort stoffen in bronnen van drinkwater. (De Stentor, 8 september)

Lees meer: destentor.nl

maandag 09 september 2019

Onverwoestbaar en hittebestendig. Een wondermiddel voor de industrie. De chemische stoffen (PFAS) doken overal in ons leven op. In pannen, in regenkleding, in blusschuim. Maar langzaam dringt door dat de stoffen een risico vormen voor mens, dier en milieu. Een reconstructie, aan de vooravond van een belangrijk debat, hoe de industrie decennia geleden een Paard van Troje binnenhaalde dat talloze bouwprojecten in Oost-Nederland in gevaar brengt. (De Stentor, 7 september)

maandag 09 september 2019

Het Barneveldse college van burgemeester en wethouders heeft de kwestie rond de mogelijk vervuilde grond in woonwijken onderschat en daarin te afwachtend gehandeld. Daardoor werd het gemeentebestuur vorig najaar overvallen door een uitzending van het programma Zembla, waarin gesteld werd dat vervuilde grond van afvalverwerker Vink uit datzelfde Barneveld in woonwijken is toegepast. (Omroep Gelderland, 6 september)

Lees meer: omroepgelderland.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

vrijdag 06 september 2019

Bodemwerkzaamheden kunnen -bewust of onbewust- schadelijk zijn voor mens en milieu. Aanpak van schadelijke werkzaamheden behoort tot de belangrijkste aandachtspunten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Om inzicht in de risico’s te krijgen, is aan het RIVM gevraagd een ranglijst met ongewenste gebeurtenissen op te stellen. (Inspectie Leefomgeving en Transport, 6 september)

Lees meer: ilent.nl

vrijdag 06 september 2019

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signaleert bij de toepassing van verbrand afval als bouwstof (bodemas) verschillende risico’s voor mens en milieu. Dat blijkt uit een (keten-)analyse die de ILT heeft gepubliceerd over de risico’s van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens de productie, kwaliteitsverbetering, opslag, toepassing en monitoring van dit materiaal. (Inspectie Leefomgeving en Transport, 6 september)

Lees meer: ilent.nl

vrijdag 06 september 2019

Op veel plaatsen in Nederland kunnen aardbevingen door gaswinning plaatsvinden. Enkele gemeenten, buiten de provincie Groningen, waar zich kleine gasvelden bevinden, waarschuwen daar vrijdag voor in een brief aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). (BN De Stem, 5 september)

Lees meer: bndestem.nl

PFAS cursus 2.1 300200

Banner 2.0 300200

TTE 300 200