dinsdag 12 februari 2019

De Westdijk in Spakenburg zal voorlopig nog niet worden afgegraven. Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Bunschoten kwamen vorige week overeen dat het Plan van Aanpak niet op 1 maart 2019, maar een jaar later zal worden ingeleverd. De gemeente wil nu dat de dijk uiterlijk 1 november 2020 is afgegraven. (H2O Waternetwerk, 11 februari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

SGS Search Bodemnieuws banner Planner Coordinator Kwaliteitsfunctionaris

aggb

Vitens vacature Geohydroloog

dinsdag 12 februari 2019

Het project Waterbodemsanering Schipsloot in Wolvega is in opdracht van Wetterskip Fryslân maandagmiddag van start gegaan. Gestart is in de haventjes van de aanliggende watersportbedrijven. (Stellingwerf, 11 februari)

Lees meer: stellingwerf.nl

dinsdag 12 februari 2019

Bodemleven draagt bij tot een gezonde bodem. Bacteriën, schimmels, regenwormen en vele andere organismen zorgen ervoor dat je een gezonde bodem hebt die weerbaarder is die ook je gewas goed doet. (Landbouwleven, 11 februari)

Lees meer: landbouwleven.nl

maandag 11 februari 2019

D66 en GroenLinks roepen het kabinet op het grondwaterpeil in de veengebieden te verhogen en daar de veeteelt fors terug te schroeven. Doordat het grondwaterpeil nu kunstmatig laag wordt gehouden ten behoeve van agrariërs en veehouders, dreigt in de omgeving grote schade aan de funderingen van huizen en gebouwen.(De Volkskrant, 11 februari)

Lees meer: volkskrant.nl

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen

maandag 11 februari 2019

De maatregelen die het kabinet heeft genomen om de gaswinning in Groningen te beëindigen leiden tot een snellere daling van de vraag naar Groningengas dan vorig jaar al voorzien. Uit de nieuwe raming voor het komende gasjaar (oktober 2019/oktober 2020) blijkt dat het benodigde volume daalt naar 15,9 miljard Nm3. Dat is 1,5 miljard Nm3 onder het huidige schema voor de afbouw van de gaswinning. (Rijksoverheid, 8 februari)

Lees meer: rijksoverheid.nl

maandag 11 februari 2019

Het Nederlandse oppervlakte en grondwater voldoet nog niet aan de Europese norm. Verontreinigingen, zoals bestrijdingsmiddelen en nieuwe opkomende stoffen, overschrijden nog regelmatig de normen die gesteld zijn inde Europese norm. (NPO Radio 1, 10 februari)

Lees en luister meer: nporadio1.nl

maandag 11 februari 2019

Bij de provincie Overijssel zouden alarmbellen moeten afgaan nu de zogenoemde leeflaag op de voormalige stortplaats aan de Westfalenstraat in Deventer is verontreinigd met hexachloorcyclohexaan (HCH). Dat stelt GroenLinks-Statenlid Robert Jansen, die opheldering wil van Gedeputeerde Staten van Overijssel over de aanwezigheid van het giftig goedje. ,,De zorgen zijn groot.” (De Stentor, 11 februari)

Lees meer: destentor.nl

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200

vrijdag 08 februari 2019

Het Rijk stelt in 2019 en 2020 eenmalig 20 miljoen euro beschikbaar aan de mede-overheden. Hiermee kunnen ze maatregelen voorbereiden en pilots uitvoeren om in te spelen op het veranderende klimaat. “Een goede stimulans om hier echt mee aan de slag te gaan. De regeling is vooral gericht op samenwerking tussen gemeenten en waterschappen”, reageert Hugo Gastkemper, directeur stichting RIONED. (Waterforum, 5 februari)

Lees meer: waterforum.net

vrijdag 08 februari 2019

Er zijn nog te veel gebreken en defecten aan mijnbouwputten, dat blijkt uit het rapport ‘De integriteit van onshore putten in Nederland’ van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarom gaat SodM het toezicht op mijnbouwputten intensiveren. Met name in de sector geothermie moet de kwaliteit van de putten omhoog om lekkages te voorkomen. (Utilities, 7 februari)

Lees meer: utilities.nl

vrijdag 08 februari 2019

Wat de stadsarcheoloog van Den Bosch en de archeologen van BAAC gehoopt hadden, is uitgekomen. Tijdens archeologisch onderzoek op het Isabellaveld in Vught zijn drie skeletten gevonden. (Brabants Dagblad, 7 februari)

Lees meer: bd.nl

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT