donderdag 07 januari 2021

Op de Zunasche heide in Overijssel wordt de natuur versterkt en komt de natte lage heide weer in verbinding met de hoger gelegen Sallandse Heuvelrug. Bij het uitvoeren van bodemboringen in het gebied ontdekten de Bosgroepen een bijzondere pingoruïne. In de laatste ijstijd ontstonden in Nederland pingo’s, waarvan de restanten, pingoruïnes, her en der nog terug te vinden zijn in het landschap. (Nature Today, 6 januari)

Lees meer: naturetoday.com

donderdag 07 januari 2021

Somerenaren zijn dit jaar 25 euro meer kwijt aan de rioolheffing. Dat komt door extra investeringen in bestrijding van wateroverlast en verdroging in de gemeente. Na een meevaller in 2020 zit het prijspeil weer op het oude niveau. (ED, 6 januari)

Lees meer: ed.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

Remediation Day HMVT nieuw

donderdag 07 januari 2021

Geen tweede Groningen. En als er dan toch naar aardwarmte geboord moet worden, doe het dan ergens in de polder zo ver mogelijk verwijderd van de bebouwde kom van Nieuwegein. (AD, 7 januari)

Lees meer: ad.nl

donderdag 07 januari 2021

Op een akker van 15 hectare krijgt in Lelystad het eerste grootschalige agroforestry project gestalte. Op dit perceel gaat WUR de relatie tussen rijen bomen en hagen en diverse akkergewassen onderzoeken. Volgens WUR heeft agroforestry de potentie gelijktijdig een bijdrage te leveren aan diverse milieu-, landbouwkundige- en economische aspecten. (Akkerwijzer, 6 januari)

Lees meer: akkerwijzer.nl

woensdag 06 januari 2021

Recent is de Warmte Coöperatie Kralingerpolder uitgebreid tot ca. 160 ha glasoppervlak met het toetreden van 15 bedrijven vanuit het naastgelegen gebied Westerlee. (Westlanders.nu, 6 januari)

Lees meer: westlanders.nu

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Banner Kurstjens BV Technisch Manager

woensdag 06 januari 2021

Burgercomité GAS DrOvF tegen gaswinning in de grensregio van Drenthe, Overijssel en Friesland is onaangenaam verrast door de aankondiging van een rijksregeling voor nieuwe gaswinningen in het gebied. De actiegroep vraagt zich af hoeveel inwoners van het gebied nog iets te zeggen hebben onder een rijksregeling. (RTV Drenthe, 5 januari)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

woensdag 06 januari 2021

De gemeente Waadhoeke heeft opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek bij vijf kunstgrasvelden in de gemeente. Het onderzoek volgt op een veldcontrole door de Friese milieudienst FUMO. De FUMO constateerde dat de velden niet voldoen aan de milieuregels. (Friesch Dagblad, 5 januari)

Lees meer: frieschdagblad.nl

dinsdag 05 januari 2021

Zelden heeft een ramp in Nederland zoveel impact gehad op het milieu als de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Vandaag is het tien jaar geleden dat bij het bedrijf een inferno ontstond. Een cocktail aan chemicaliën en vervuild bluswater kwam in de bodem terecht. Zelfs een decennium na de allesverwoestende brand zijn de saneringswerkzaamheden nog in volle gang. (Omroep Brabant, 5 januari)

Lees meer: omroepbrabant.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

dinsdag 05 januari 2021

In Brabant, ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Het is niet zomaar een beekdal. De vennen van het gebied zijn tevens het brongebied van deze beek. Het was sinds de ruilverkaveling van 1973 een beekdal met een rechte waterloop. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten en herstelmaatregelen treffen. (Nature Today, 4 januari)

Lees meer: naturetoday.com

dinsdag 05 januari 2021

In de gemeente Nederweert gaat volgende week een onderzoek naar aardwarmte van start. Bij dit seismisch onderzoek worden kleine ontploffingen veroorzaakt om geluidsgolven te meten. (De Limburger, 5 januari)

Lees meer: limburger.nl

maandag 04 januari 2021

Op een oude afbeelding van Harderwijk zien we een prachtige middeleeuwse stad aan het water. De stadsmuren grenzen direct aan de Zuiderzee en op de linkerhoek zien we een stoer bastion dat uitsteekt in het water. Dat was de dwangburcht van de hertog van Gelre uit de zestiende eeuw. De afgelopen tijd hebben archeologen het stadskasteel opgegraven. “Dit is mijn mooiste opgraving tot nu toe.” (Omroep Gelderland, 4 januari)

Lees verder: omroepgelderland.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020