woensdag 13 oktober 2021

Met 250 euro minder bewerkingskosten, een actiever bodemleven en toename van de koolstofvastlegging in de bodem heeft de zip drill-maiszaaimethode haar bestaansrecht bewezen. Dat stellen bedenker Thierry Stokkermans en pilotdeelnemer Jelle Jolink. Aandachtspunt is nog wel de inzet van glyfosaat. (Nieuwe Oogst, 12 oktober)

Lees meer: nieuweoogst.nl

woensdag 13 oktober 2021

Ook telers die van het gas zijn afgestapt en in een warmtenetwerk zitten, hikken aan tegen een prijsverhoging. Al zijn er uitzonderingen. (GF Actueel, 12 oktober)

Lees meer: gfactueel.nl

20200224 BBF gecentreerd

20211005 uw vacature

HMVT banner nieuw2021

woensdag 13 oktober 2021

Binnen de Europese Unie is in 14,1 procent van het grondwater de nitraatconcentratie hoger dan de grenswaarde voor drinkwater. Dat blijkt uit een nieuw verslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Nederland en België behoren tot de lidstaten die dringend extra maatregelen moeten nemen in verband met de verontreiniging vanuit de landbouw, stelt de commissie. (H2O Waternetwerk, 12 oktober)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

woensdag 13 oktober 2021

Er moet meer geld naar de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) om de controle op de naleving van milieuwetten te versterken. Dat stelt het dagelijks provinciebestuur voor, onder meer naar aanleiding van de PFAS-affaire. (PZC, 12 oktober)

Lees meer: pzc.nl

dinsdag 12 oktober 2021

Over elkaar heen buitelende politici die de onderste steen boven willen halen als het over de PFAS-problematiek gaat. Het blijft nog altijd uit, hoewel er partijen zijn die in de afgelopen tijd iets hebben proberen te doen, maar een massale roep om actie kwam er niet. Jammer vindt de één, terwijl de ander juist vindt dat ze volop bezig zijn. (Omroep Zeeland, 11 oktober)

Lees meer: omroepzeeland.nl

20211011 Suez vacature uitvoerder bodemsaneringen

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

dinsdag 12 oktober 2021

Nijmeegse gemeenteraadsleden willen opheldering over het nieuws dat ambtenaren de regels oprekken voor de uitstoot van kankerverwekkend benzeen door asfaltcentrales. Wethouder Jan Wijnia van de gemeente Nijmegen krijgt daar een reeks kritische vragen over. (Omroep Gelderland, 11 oktober)

Lees meer: gld.nl

maandag 11 oktober 2021

Demissionair Minister Visser en Staatssecretaris Van Weyenberg (beiden Infrastructuur en Waterstaat) stuurden op 5 oktober 2021 een brief naar de Tweede Kamer over de gevolgen van PFAS voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. (Bodemplus, 11 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

maandag 11 oktober 2021

Het overgangsrecht is van grote betekenis voor de uitvoeringspraktijk, omdat bodemsaneringen vaak lang duren. Het uitvoeren van bodemsaneringen volgens de Wet bodembescherming (Wbb) kan in volle gang zijn op het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt. Om te zorgen dat deze saneringen kunnen worden afgerond, is voor een aantal situaties in eerbiedigend overgangsrecht voorzien. (Bodemplus, 7 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

20210929 uw banner

300x200 pop up

20211007 DCMR Milieudienst Rijnmond Bodemspecialist

maandag 11 oktober 2021

De Klinkenbergerplas is opnieuw in beeld voor de winning van warmte. De gemeentes Oegstgeest en Teylingen gaan samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken of huizen rond de plas in de toekomst verwarmd kunnen worden met aquathermie. De Klinkenbergerplas was eerder al in beeld als warmtebron voor het warmtenet in Poelgeest, maar maar de afstand tussen de plas en Poelgeest bleek daarvoor te groot. (Sleutelstad, 7 oktober)

Lees meer: sleutelstad.nl

maandag 11 oktober 2021

Na bijna een jaar vertraging wordt de bouw van nieuwbouwwijk De Weelde in Terheijden komende week hervat. Begin dit jaar werd het werk stilgelegd vanwege problemen met de bodemsanering. (BN De Stem, 8 oktober)

Lees meer: bndestem.nl

maandag 11 oktober 2021

De overheid heeft er zelf voor gepleit om de regels voor de uitstoot van giftige stoffen door asfaltcentrales op te rekken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de (provinciale) Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) wilden er zo voor zorgen dat de centrales niet in de problemen zouden komen bij hun productieproces. (NOS, 9 oktober)

Lees meer: nos.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20211004 Bedrijfsleider Vollegrond WageningenUniversity Research Adver Online

archeologie online 2020