donderdag 26 maart 2020

Amsterdamse Woningcorporaties leggen een groot deel van de werkzaamheden rondom de sanering van loden waterleidingen voor onbepaalde tijd stil. Door de uitbraak van het coronavirus kunnen niet alle werkzaamheden op een verantwoorde manier worden voortgezet. (Nu.nl, 25 maart)
Lees meer: nu.nl

dinsdag 24 maart 2020

De Raad van State buigt zich op dinsdag 2 juni over de beroepen die zijn aangetekend tegen het gasbesluit van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken. Als het nodig is kan de zaak verdergaan op woensdag 3 juni. (RTV Noord, 24 maart)

Lees meer: rtvnoord.nl

20200303 vacature junior TTE min min

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

dinsdag 24 maart 2020

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit in PDF formaat. De provinciale indeling en COROP indeling bevatten elk de regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren. (CBS, 24 maart)
Lees meer: cbs.nl

maandag 23 maart 2020

In onderzoeken naar organische microverontreinigingen komt het veelvuldig voor dat een aanzienlijk deel van de metingen lager ligt dan de rapportagegrens. De wijze waarop bij het berekenen van gemiddelden wordt omgegaan met meetwaarden onder de rapportagegrens kan onbedoeld een groot effect op het berekende gemiddelde hebben. (H2O Waternetwerk, 20 maart)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

maandag 23 maart 2020

“Voor vitale bossen is duurzaam herstel van de bodem nodig, met name op de Brabantse zandgronden. Samen met verandering van naaldbos naar meer loofhout, verkleint het ook de kans op onbeheersbare natuurbranden. En dat is een reëel gevaar door de huidige verdroging en bossamenstelling.” Dat zegt Wiel Poelmans, projectleider bossenstrategie van Noord-Brabant. (Nature Today, 23 maart)
Lees meer: naturetoday.com

20200224 BBF gecentreerd

rws

Remediation Day HMVT nieuw

maandag 23 maart 2020

Verschillende soorten methodes van analyses met mogelijk verschillende resultaten vormen nu nog het grootste probleem rondom PFAS, zo schetst Jan Vrij, voorzitter van de sectie Grondverzet en Cultuurtechniek bij Cumela. "Voordat je iets kan zeggen over een definitief handelingskader zal hier eerst duidelijkheid over moeten komen." (Grondig 19 maart)
Lees meer: grondig.com

vrijdag 20 maart 2020

Volgens de University of Sydney is 1% van de akkers wereldwijd matig tot zwaar en 40% licht tot matig vervuild met glyfosaat. (Boerderij, 19 maart)
Lees meer: boerderij.nl

vrijdag 20 maart 2020

Bij de vervanging van de riolering in de Burgemeester van Beckhovenstraat, Juliana Bernhardplein en Burgemeester de Keijzerplein is asbest aangetroffen. (Oisterwijk Nieuws, 19 maart)
Lees meer: oisterwijknieuws.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 300x200 Inspecteur Ondergrond Rijksoverheid

archeologie online 2020

vrijdag 20 maart 2020

In de jaarrapportage van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2019 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond. (Bodem+, 16 maart)
Lees meer: bodemplus.nl

vrijdag 20 maart 2020

Volgens Stichting RIONED ligt het voor de hand om rioleringsbeheer en afvalwaterzuivering aan te merken als processen die cruciaal zijn in het kader van de omgang met het coronavirus. Gemeenten en waterschappen kunnen zelf medewerkers aanwijzen die hierbij een cruciale rol spelen. (H2O Waternetwerk, 17 maart)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 20 maart 2020

Bodem en ondergrond staan niet bij iedereen op het netvlies. Eenmaal benut zijn andere functies vaak niet meer mogelijk. Hoe zorg je dat binnen je organisatie de waarden ge- en onderkend zijn? Kijk naar de handvatten die de Community of Practice Asset Management van de Ondergrond heeft verzameld. (Bodem+, 17 maart)
Lees meer: bodemplus.nl

20200227 Haaglanden toetser waterwet

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws