dinsdag 17 mei 2022

Aan de Demerstraat en nabije omgeving in Huijbergen wordt momenteel druk gewerkt. Onder meer de riolering wordt vervangen van een gemengd rioolstelstel naar een gescheiden stelsel. (Woensdrechtse bode, 17 mei)

Lees meer: internetbode.nl

dinsdag 17 mei 2022

In het Bargerveen is de waterhuishouding een van de grootste uitdagingen. Maar ook als het gebied nat genoeg is, komt het herstel van het hoogveen niet goed op gang. In een OBN-onderzoek is onderzocht of deze ontwikkeling versneld kan worden. (Nature Today, 17 mei)

Lees meer: naturetoday.com

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20220502 Banner Recruiment Marketeers vacature adviseur bodem OZHZ

2019 TTE logo

dinsdag 17 mei 2022

In het kader van 900 jaar waterbeheer is in het bezoekerscentrum van stoomgemaal Kamerik-Teylingens nu iedere zaterdagochtend het hologram ‘Heel Holland Zakt’ te zien. (Woerdense Courant, 16 mei)

Lees meer: woerdensecourant.nl

dinsdag 17 mei 2022

Nu het al zo’n twee maanden amper regent, drogen boerenland en natuurgrond snel uit. Maar er zijn veel manieren om de droogte te bestrijden. (NRC, 15 mei)

Lees meer: nrc.nl

2019 logo pop up

20220509 Banner Brandmannen vacature werkvoorbereider PWN

20210929 uw vacature

maandag 16 mei 2022

Politieke partij PGP (Progressief Akkoord-GroenLinks-PvdA) heeft raadsvragen gesteld over het wegpompen van grondwater aan de Hogeweg en Lagekerk in Deurne. Daar wordt op twee plaatsen water aan de bodem onttrokken in verband met de nieuwbouw van een aantal appartementen. (DMG, 15 mei)

Lees meer: dmg.nl

maandag 16 mei 2022

De opwarming van de aarde meten we af aan de stijgende luchttemperatuur. Maar ook de bodem warmt op, vaak net zo snel als de lucht, soms nog veel meer. Dat kan grote gevolgen hebben voor de natuur. (Trouw, 16 mei)

Lees meer: trouw.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

archeologie online 2020

HMVT banner nieuw2021

maandag 16 mei 2022

Uitmijnen is een specifieke manier van verschralen van de bodem. De methode wordt ingezet om versneld fosfaat uit de bodem te verwijderen waardoor een gevarieerde vegetatie kan ontstaan. (RTV Drenthe, 13 mei)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

maandag 16 mei 2022

We zijn verbonden met de bodem. Ons fundament ligt er, letterlijk. De bodem is de basis. Wat moesten we zonder dit bovenste randje aarde, waar zo veel processen plaatsvinden die we niet kunnen missen? Aardig van onze aarde, en ze hoeft er niets voor terug. Dan moeten we haar ook maar een beetje fatsoenlijk behandelen, lijkt me. (Volkskrant, 15 mei)

Lees meer: volkskrant.nl

20220422 SDG logo

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20211221 BodemBreedForum logo

maandag 16 mei 2022

Kun je nog je kinderen laten spelen in de zee bij Dishoek? Is het wel verstandig vis of zeegroenten uit de Westerschelde te eten? De zorgen over PFAS worden steeds groter. (PZC, 14 mei)

Lees meer: pzc.nl

vrijdag 13 mei 2022

De Vlaamse Maasplas mag niet verondiept worden met zwaar vervuilde grond. Die verzekering heeft het ministerie van IenW gekregen van de Vlaamse overheid. Zodra bekend is welke grondstromen gebruikt gaan worden, zal Nederland daarvan op de hoogte worden gesteld. Voor Nederlandse drinkwaterbedrijven is de toezegging onvoldoende om hun beroep tegen het storten in te trekken. (Waterforum, 10 mei)

Lees meer: waterforum.net

vrijdag 13 mei 2022

Steeds meer woningeigenaren willen van het aardgas af. Dit betekent een toenemende interesse voor duurzame alternatieven, zoals warmtepompen en bodemenergie. De WKO-bodemenergietool geeft een eerste inzicht op quickscan-niveau of op een locatie open- of gesloten bodemenergiesystemen kunnen worden toegepast. Het aantal aanvragen voor o.a. rapportages via de tool is de afgelopen tijd hard gestegen en er is veel nieuwe informatie beschikbaar. (Binnenlands Bestuur, 13 mei)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl