maandag 19 september 2022

De Raad van State legt geen dwangsom op aan de gemeente Hulst en de projectontwikkelaar van Stranddorp Waterzande bij Perkpolder. De Raad van State vindt het te belastend voor de partijen en ziet er voor nu te weinig aanleiding in, omdat volgende week een andere zitting staat gepland in deze zaak. Stichting Schone polder - die vreest voor vervuiling en zich verzet tegen de ophoging van de polder - wilde dat wel, omdat de gemeente en projectontwikkelaar zich niet zouden houden aan een eerdere uitspraak van de Raad van State. (Omroep Zeeland, 16 september)
Lees meer:omroepzeeland.nl

vrijdag 16 september 2022

De Unie van Waterschappen vindt dat water en bodem een centrale rol moeten spelen in provinciale plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat roept zij op in een persbericht. Vanaf oktober gaan de provincies aan de slag met de regionale vertaling van de NOVEX-plannen van het Rijk, op basis van aangedragen kaders en richtlijnen. (Stadszaken, 15 september)
Lees meer:stadszaken.nl

20210929 uw vacature

archeologie online 2020

HMVT banner nieuw2021

 

vrijdag 16 september 2022

Het moet de toekomst van dijkversterking in Nederland (en misschien ook wel de rest van de wereld) worden. Zetblokken, gemaakt van Zeeuwse bagger uit sloten en watergangen. Het idee voor die baggerstenen ontstond in 2019 en vanaf vandaag liggen ze op de dijk bij Hansweert. Daar wordt tot 2025 een proef gedaan om te kijken of deze zetblokken ook echt de toekomst zijn. (Omroep Zeeland, 15 september)
Lees meer:omroepzeeland.nl

vrijdag 16 september 2022

De eerste twee afleveringen van de documentaire Stank en strijd van tv-programma Zembla over geuroverlast in Deurne, deden eind april veel stof opwaaien. De afgelopen tijd was de tv-ploeg van het BNNVARA-programma voor het derde deel van de documentaire onder meer terug in onze gemeente. Dit keer worden industrieterrein Kranenmortel en afvalverwerker Attero in Deurne onder de loep gelegd.(Deurne Media Groep, 15 september)
Lees meer:dmgdeurne.nl

20220422 SDG logo

20220920 TTE nieuwe collega nw logo1 300 200

expertisecentrum PFAS 300x200

donderdag 15 september 2022

Deltares heeft gemeten aan de emissie van Tributyltin (TBT) uit de waterbodem van Loosdrecht. Hieruit komt naar voren dat de aanwezige TBT veel minder beschikbaar is. Door de lage toetswaarden voor TBT in de waterbodem is toepassing van de baggerspecie echter niet mogelijk. (H2O Waternetwerk, 15 september)
Lees meer:h2owaternetwerk.nl

donderdag 15 september 2022

Milieukunde Deze zomer was het goede nieuws dat vervuilende PFAS via een chemisch proces simpel zijn af te breken. Maar dat blijkt in de praktijk nog moeilijk toe te passen. (NRC, 15 september)

Lees meer:nrc.nl

 

woensdag 14 september 2022

BEUNINGEN - Om verdroging van zeldzame plantensoorten in natuurgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Het Beuninger Achterveld tegen te gaan, begint Staatsbosbeheer half oktober met het verwijderen van bomen. (Tubantia, 14 september)
Lees meer:tubantia.nl

woensdag 14 september 2022

Het innovatieve bedrijf Canopus heeft een disruptieve boortechniek ontwikkeld die wereldwijd duurzame en betrouwbare warmtevoorziening substantieel goedkoper maakt. Canopus ontvangt een kapitaalinjectie van € 2,6 mln., onder andere van impact investeerders SHIFT Invest en ENERGIIQ, voor marktintroductie.( innovation quarter, 14 september)

Lees meer:innovationquarter.nl

20211221 BodemBreedForum logo

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20220812 banner Grondbalans vacature adviseur grondbalans

woensdag 14 september 2022

Het RIVM heeft nieuwe risicogrenzen voor poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in oppervlaktewater berekend. Zij zijn 12 tot 160 keer lager dan de bestaande normen. Het uitgangspunt is dat mensen hun leven lang vis uit oppervlaktewater kunnen eten zonder dat dit schadelijk voor hun gezondheid is. (H2O Waternetwerk, 14 september)
Lees meer:h2owaternetwerk.nl

dinsdag 13 september 2022

Drie jaar na de milieuramp met de MSC Zoe ligt de bodem van de Noordzee nog steeds vol met afval. Vrijwillige duikers van Expeditie CleanUpXL gingen vlak boven Schiermonnikoog negen dagen onder water om afstandsbedieningen, donsjassen, speelgoedauto’s en nog veel meer rommel uit de zee te halen. (Dagblad van het noorden, 13 september)

Lees meer:dvhn.nl

maandag 12 september 2022

Na vervolgonderzoek en gesprekken met betrokken grondeigenaren is de polder Mijnden Zuidwest nu definitief aangewezen als locatie voor het tijdelijk opslaan van herbruikbare bagger uit de Loosdrechtse Plassen. Hiermee kan dit project, dat onderdeel is van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen, van start. In november 2022 start het baggeren. (RTV Stichtse Vecht, 10 september)

Lees meer:rtvstichtsevecht.nl

20220921 banner Recruiment Marketeers vacature Inspecteur Wet Bodembescherming OZHZ

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20210929 uw banner