maandag 11 oktober 2021

Oud-eigenaar van de Hertogin Hedwigepolder Gery de Cloedt wil dat de onteigening van de Hedwigepolder wordt teruggedraaid. Hij heeft een herzieningsverzoek ingediend bij de Raad van State. (Omroep Zeeland, 8 oktober)

Lees meer: omroepzeeland.nl

maandag 11 oktober 2021

Hulst moet alle vergunningen intrekken voor de ontpoldering van de Hedwigepolder, vinden de fracties HulstPlus en Groot Hontenisse. Alles om te voorkomen dat vervuild Scheldewater en slib de Hedwige binnenstromen en 'onze polder een puinzooi wordt'. Een motie met deze strekking haalde het donderdag echter niet, er ontstond zelfs geruzie over. (Omroep Zeeland, 8 oktober)

Lees meer: omroepzeeland.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20211004 Bedrijfsleider Vollegrond WageningenUniversity Research Adver Online

archeologie online 2020

donderdag 07 oktober 2021

De Tweede Kamer debatteert vandaag toch niet over de gevolgen van de PFAS-vervuiling voor de Hedwigepolder. Dat zou gebeuren in een commissievergadering over natuur met minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (PZC, 7 oktober)

Lees meer: pzc.nl

donderdag 07 oktober 2021

Waterschap Brabantse Delta start in de week van 18 oktober met het baggeren van de zandvang Bieberg. Aannemingsbedrijf Van der Lee voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind december afgerond. (Breda Nieuws, 7 oktober)

Lees meer: breda.nieuws.nl

donderdag 07 oktober 2021

Zeven Statenfracties willen dat er in Fryslân minder pesticiden worden gebruikt. Boeren willen meewerken, maar zeggen ook dat de rek er op een geven moment uit is. Woensdag kwamen 22 Statenleden langs bij akkerbouwer Anko van der Bos uit Holwerd. (Omrop Fryslân, 6 oktober)

Lees meer: omropfryslan.nl

20200224 BBF gecentreerd

20211005 uw vacature

HMVT banner nieuw2021

woensdag 06 oktober 2021

De lekkage die zondagochtend ontstond in de stadsverwarming op de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg is ontstaan door verzakking van de ondergrond. Dat meldt warmtebedrijf Ennatuurlijk. (BD, 5 oktober)

Lees meer: bd.nl

woensdag 06 oktober 2021

Na twaalf jaar in het bestuur van de Groninger Bodem Beweging (GBB) stopt Jelle van der Knoop als voorzitter van de belangengroep. Hij zwaait eind deze maand af en neemt definitief afscheid van de GBB. (RTV Noord, 6 oktober)

Lees meer: rtvnoord.nl

woensdag 06 oktober 2021

Gasboringen in de Waddenzee veroorzaken mogelijk wel schade in het natuurgebied. Ministers Carola Schouten (Natuur) en Stef Blok (Klimaat) mogen om die reden helemaal geen toestemming geven voor de plannen, blijkt uit onafhankelijk onderzoek door kennisorganisatie Waddenacademie, in opdracht van de Tweede Kamer. GroenLinks reageert verheugd op het rapport. ‘De vergunning moet worden geweigerd in dit natuurgebied van wereldklasse’, twittert Laura Bromet, een van de Kamerleden die om het onderzoek vroeg. (AD, 5 oktober)

Lees meer: ad.nl

20211011 Suez vacature uitvoerder bodemsaneringen

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

dinsdag 05 oktober 2021

Het stopzetten van de injectie van afvalwater in de Twentse bodem vanwege problemen met de injectieputten, staat volgens minister Stef Blok van Economische Zaken niet in verhouding tot de gevolgen van zo'n besluit. "Stilleggen is niet proportioneel", zo zei hij afgelopen week toen GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet Kamervragen indiende over deze kwestie. Bromet vindt dat de oliewinning en de waterinjectie moeten worden stopgezet zolang het Staatstoezicht op de Mijnen 'het niet zonder meer verantwoord vindt'. (RTV Oost, 5 oktober)

Lees meer: rtvoost.nl

dinsdag 05 oktober 2021

Na een week is het archeologisch onderzoeksteam dat opgravingen verricht op de plek van de afgebrande discotheek Jelleboog gestuit op de middeleeuwse ringwal van Den Burg. Hierop heeft in de achttiende en negentiende eeuw een grote stolpboerderij gestaan. (Noordhollands Dagblad, 4 oktober)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

dinsdag 05 oktober 2021

De provincie Groningen is maandag opgeschrikt door twee aardbevingen. (Trouw, 4 oktober)

Lees meer: trouw.nl

20210929 uw banner

300x200 pop up

20211007 DCMR Milieudienst Rijnmond Bodemspecialist