vrijdag 12 april 2019

Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgens de voorschriften lopen omwonenden geen gezondheidsrisico's. Dat zegt het Ctgb in reactie op het recent gepubliceerde Onderzoek bestrijdingsmiddelen Omwonenden en het bodemonderzoek in Westerveld. (Nieuwe Oogst,  11 april)

Lees meer: nieuweoogst.nu

donderdag 11 april 2019

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM risicogrenzen afgeleid voor perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (hierna genoemd GenX) voor grond en grondwater. (RIVM, 9 april)

Lees meer: rivm.nl

Banner 300x200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Ervaren Adviseur Hydrologie Bodemnieuws

bbf 300x200

donderdag 11 april 2019

Bestaande en nieuwe kennis over waterkwaliteit bijeen brengen en deze kennis toepasbaar maken voor de praktijk. Daar gaat het om bij de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het programma moet eraan bijdragen dat de KRW-doelen in 2027 worden gehaald. (H2O Waternetwerk, 9 april)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 11 april 2019

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een risicogrens berekend voor GenX in bodem en grondwater. Overheden kunnen de risicogrens gebruiken om te bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. (RIVM, 9 april)

Lees meer: rivm.nl

donderdag 11 april 2019

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar de verbetering stagneert. Daarom is op 5 april de Kennisimpuls Waterkwaliteit van start gegaan. In dit kennisprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Ook STOWA neemt deel aan dit programma. (Helpdesk water, 8 april)

Lees meer: helpdeskwater.nl

20190405 Zuid Holland Senior Beleidsmedewerker Bodemnieuws banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

vacature boven 300x200

donderdag 11 april 2019

Vierentwintig gewasbeschermingsmiddelen die sinds 2005 zijn toegelaten, zijn aangetroffen in het bodemwatermilieu en breken daar beperkt af. Dat blijkt uit een recente overzichtsstudie van wateronderzoeksinstituut KWR op basis van monitoringdata van drinkwaterbedrijven uit de periode 2010-2014. De vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin noemt het zorgwekkend dat ook recent toegelaten middelen reeds in grond- en oppervlaktewater zijn teruggevonden. (Waterforum, 4 april)

Lees meer: waterforum.nl

donderdag 11 april 2019

Het is goed mogelijk dat Nederland net als het Belgische Vlaanderen over een jaar of vijf al verplicht gaat stellen dat elk nieuwbouwhuis over zijn eigen regenwaterput beschikt. Dat water is geschikt om de wc mee door te spoelen, de tuin te sproeien en de auto te wassen. Het is noodzakelijk dat individuele burgers gaan meehelpen om de droogte door klimaatverandering te bestrijden. (Binnelands Bestuur, 5 april)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

donderdag 11 april 2019

Filters om het drinkwater te zuiveren, zijn volstrekt overbodig, zegt Brabant Water. Het drinkwater, dat op grote diepte wordt gewonnen in Brabant, is al schoon. (Eindhovens Dagblad, 10 april)

Lees meer: ed.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 11 april 2019

Op de laatste vrijdag van maart zaten we samen in de Jacobskapel. Het DNA van het oudste deel van Q4 - dat tussen Bolwaterstraat en Peperstraat - stond centraal. Archeoloog Jacob Schotten sprak over het bodemonderzoek dat aan de bouw van de huizen is voorafgegaan. Het heeft tot een opmerkelijk inzicht geleid. (De Limbureger, 10 april)

Lees meer: limburger.nl

donderdag 11 april 2019

In de plenaire zaal van de Tweede Kamer is woensdag een debat geweest over de zoutwinning in Groningen. Diverse politieke partijen stelden vragen aan minister Wiebes (vvd) van economische zaken en klimaat. (Parkstad Veendam, 10 april)

Lees meer: parkstadveendam.nl

donderdag 11 april 2019

In onderzochte Amstelveense speeltuinen waar kinderen in aanraking kunnen komen met open grond is geen noemenswaardig aandeel lood in de bodem aangetroffen. (Amstelveenz, 10 april)

Lees meer: amsteveenz.nl

TTE 300 200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Junior Hydroloog Bodemnieuws

popup opkomende stoffen