woensdag 09 november 2022

Bodemenergie is een reële mogelijkheid om de woningen in Lincolnpark te verwarmen en te koelen. Dat is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek naar bodemenergie dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Het is aan de ontwikkelaars om een keuze te maken welke energiebron ze voor Lincolnpark kiezen.(Haarlemmermeergemeente, 8 november)
Lees meer: haarlemmermeergemeente.nl

woensdag 09 november 2022

Chemours mag geen PFAS-restanten naar België exporteren voor vernietiging. Maar wat moet er nu gebeuren met de 1,8 miljoen kilo PFAS-afval? Dat werd besproken aan tafel bij Studio De Witt. (RTV Dordrecht, 8 november)
Lees meer:rtvdordrecht.nl

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

20221118 Recruitment Marketeers Bodemadviseur ODMH

woensdag 09 november 2022

Naast de investeringen die Tata Steel zelf moet doen, is er bij de verduurzaming van de staalfabriek hoe dan ook een grote rol weggelegd voor de overheid. (BNNVARA, 7 november)
Lees meer: bnnvara.nl

 

vrijdag 04 november 2022

De bodemdaling in de Waddenzee door gaswinning is in 2021 binnen de afgesproken grenzen gebleven. Er zijn ook geen nadelige effecten voor de natuur opgetreden. (Leeuwarder Courant, 3 november)
Lees meer: lc.nl

TTE 2022

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

2019 logo pop up

vrijdag 04 november 2022

De gaswinning bij Ternaard wordt uitgesteld. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het uitstel is een gevolg van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofontheffing.
(Omrop Fryslân, 3 november)
Lees meer: omropfryslan.nl

vrijdag 04 november 2022

Er is een radicale omslag nodig in het watersysteem van Noord-Brabant. Dat is de conclusie van de Adviescommissie Droogte die onderzoek deed naar het droogteprobleem in de provincie. Hoe gaat dat landen in het buitengebied? (Nieuwe Oogst, 3 november)
Lees meer: nieuweoogst.nl

20221121 Brandmannen Beleidsadviseur Bodem Prov Flevoland

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

expertisecentrum PFAS 300x200

woensdag 02 november 2022

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Tata Steel een waarschuwing gestuurd voor het overschrijden van uitstoot van diverse kankerverwekkende paks-stoffen door Kooks- en Gasfabriek 2. Dezelfde cokesfabriek stoot ook teveel zware metalen uit, blijkt uit metingen die op last van de Omgevingsdienst aan de schoorstenen zijn verricht. (Noordhollands Dagblad, 2 november)
Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

woensdag 02 november 2022

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Rijkswaterstaat meten met verschillende maten als het gaat om PFAS in het water van de Westerschelde. De PFAS-coördinator van de provincie Zeeland vindt dat “lastig”. (Waterforum,1 november)
Lees meer: waterforum.net

 

woensdag 02 november 2022

Vlaanderen mag wel wat meer werk maken van het terugdringen van het lozen van PFAS. Dat is het overheersende gevoel in de Zeeuwse politiek nadat gisteren bekend werd dat er in Vlaanderen nog steeds 35 bedrijven volgens de oude lozingsvergunning PFAS mogen lozen. Daardoor kan er ook volgend jaar nog ruim 900 kilo PFAS onze kant op stromen. (Omroep Zeeland, 1 november)
Lees meer: omroepzeeland.nl

dinsdag 01 november 2022

In opdracht van het Ministerie van I&W maakt Deltares samen met collega kennisinstituten een nationaal overzicht van de kwaliteit en kwantiteit van het Nederlandse grondwater. Dit nationale beeld kan vervolgens gebruikt worden bij belangrijke keuzes over water- en landgebruik die de komende tijd gemaakt moeten worden. Een dergelijk integraal beeld bestaat nog niet. (Deltares, 1 november)

Lees meer: deltares.nl

dinsdag 01 november 2022

UPDATE 17.30 UURHet transport van PFAS-houdend afval uit Nederland naar Indaver in Antwerpen is voorlopig verboden. (Provinciale Zeeuwse Courant, 31 oktober)

Lees meer: pzc.nl

20221103 Brandmannen Toezichthouder Bodem ODH

archeologie online 2020

HMVT banner nieuw2021