maandag 11 september 2023

PAPENDRECHT • De fractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP) wil dat de provincie zich gaat buigen over een techniek die in Amerika succesvol wordt gebruikt om PFAS op te ruimen. (Het Kontakt, 11 september)
Lees meer: hetkontakt.nl

 

maandag 11 september 2023

Waterschappen in Drenthe sleutelen al zo'n dertig jaar aan de Hunze. De rivier in het noorden van Drenthe moet weer ouderwets gaan slingeren, zoals hij eeuwenlang deed. Met het toenemende aantal warme en vooral droge dagen is dat belangrijker dan ooit. (RTV Drenthe, 7 september)
Lees meer:rtvdrenthe.nl

20220118 nieuwe columnist v2

archeologie online 2020

20211221 BodemBreedForum logo

 

maandag 11 september 2023

De grenzen van het water- en bodemsysteem van de Heuvelrug, het Gooi en de Vechtstreek zijn in zicht. Zeven partijen uit het gebied, waaronder het waterschap en de drinkwaterbedrijven, hebben daarom de handen ineengeslagen en als eerste een onderzoek uitgevoerd naar ‘oplossingsrichtingen’. (H2O Waternetwerk, 7 september)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

maandag 11 september 2023

Acht natuur- en milieuorganisaties uit het noorden roepen provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven op om een Wateragenda voor Noord-Nederland te maken. Doel van de agenda moet zijn te komen tot ‘een toekomstbestendig, duurzaam watersysteem dat flexibel genoeg is om klimaatverandering op te vangen en tegelijkertijd te voorzien in de waterbehoefte van burgers, bedrijven en natuur’. (H2O Waternetwerk, 8 september)
Lees meer:h2owaternetwerk.nl

 

maandag 11 september 2023

Op de Demkapunt, de plek in Utrecht waar straks het Demkapark moet komen, is asbest en nikkel gevonden. De gemeente gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden op deze locatie zijn en of de bodem schoongemaakt moet worden. (DUIC, 10 september)
Lees meer:duic.nl

 

maandag 11 september 2023

De vondst van vervuilde grond rondom de voormalige Boekelose Stoomblekerij krijgt nog een staartje. Vorig jaar werd het speeltuintje in de woonwijk afgezet nadat bij bodemonderzoek een te hoge concentratie chemische stoffen in zwart zand werd gevonden. Uit nader onderzoek blijkt er ook sprake van een te hoge concentratie PFAS in tientallen omliggende tuinen. Een deel van die tuinen wordt in ieder geval worden gesaneerd. (1 Twente, 8 september)

 Lees meer: 1twente.nl

20230901 Banner AdverOnline Gemeente Maastricht Beleidsadviseur Bodem en Ondergrond 300 x 200 px 1

20210929 uw vacature

Terra Index 300x200

maandag 11 september 2023

Door klimaatverandering worden steeds hogere eisen gesteld aan zowel de af- als aanvoer van water bij een perceel. Stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (H-WodKa) heeft de afgelopen drie jaar in Zuid-Holland ervaring opgedaan met omgekeerde drainage om hier meer grip op te krijgen. (Nieuwe Oogst, 8 september)
Lees meer:nieuweoogst.nl

donderdag 07 september 2023

'Naturellement', antwoordde VVD-gedeputeerde Frederik Zevenbergen afgelopen woensdag op een SP-verzoek om zijn Franse collega te waarschuwen wat die zich mogelijk op de hals haalt met het chemieconcern Chemours. In het Noord-Franse departement Oise gaat het concern een bestaande fabriek uitbreiden waar eveneens de omstreden chemische stoffengroep PFAS geproduceerd wordt. Deze PFAS zijn de schrik van de bewoners rond de fabriek van Chemours in Dordrecht. (Binnenlands Bestuur, 7 september)
Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

20230908 Banner Brandmannen Tauw projectleider bodem

20220422 SDG logo

expertisecentrum PFAS 300x200

donderdag 07 september 2023

Goed bodembeheer is een belangrijke basis voor de beheersing van alternaria in aardappelen. Vooral een goede structuur en voldoende bodemleven zijn daarin cruciaal. Daarnaast kan een gerichte bemestingsstrategie een alternaria-epidemie uitstellen, stellen onderzoekers Brigitte Kroonen en Bert Evenhuis van Wageningen University & Research (WUR). (Nieuwe Oogst, 6 september)
Lees meer: nieuweoogst.nl

donderdag 07 september 2023

In gebieden met bodemdaling kunnen bouwwerkzaamheden een probleem gaan vormen. Door het uitdiepen van het kanaal bij Almelo-De Haandrik verzakten honderden woningen, maar dit kan vaker gebeuren.(Vastgoed Actueel, 6 september)
Lees meer: vastgoedactueel.nl

 

donderdag 07 september 2023

Volgens het Europese Milieuagentschap (Engels) is watervervuiling in de EU afgenomen tussen 1990 en 2010. Sindsdien is deze vooruitgang vertraagd, met vervuiling in 58% van het oppervlaktewater sinds 2016. Bovendien heeft slechts 42% van de oppervlaktewateren en 77% van het grondwater een "goede chemische toestand”. (Europees Parlement, 7 september)
Lees meer: europa.eu

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up