maandag 20 juni 2022

Het terrein naast hunebed D34 bij Valthe wordt opnieuw geïnspecteerd. Een delegatie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start vandaag met een archeologisch onderzoek. Het is een vervolg op het onderzoek dat vorig jaar bij hetzelfde hunebed plaatsvond. (RTV Drenthe, 20 juni 2022)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

donderdag 16 juni 2022

Het schadelijke effect van een mengsel van zeer zorgwekkende stoffen kan groter zijn dan het effect per stof. Met dit mengseleffect wordt zeer beperkt rekening gehouden bij de vergunningverlening. Ook wordt er niet gekeken naar hoeveel van deze stoffen via de lucht op de bodem of in het water terechtkomen. Dat blijkt uit een verkenning van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (Groene Ruimte, 15 juni)
Lees meer: groeneruimte.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20220422 SDG logo

2019 TTE logo

donderdag 16 juni 2022

De 432 wetenschappers vinden dat de beoogde gaswinning op de Noordzee botst met de klimaatambities van het kabinet. Ze pleiten ervoor de vergunningen in te trekken. (NRC, 15 juni)
Lees meer: nrc.nl

donderdag 16 juni 2022

Als de gaswinning wordt opgevoerd, en de opbrengst naar Groningen gaat, ontstaat er een win-win situatie, stelt Evert du Marchie van Voorthuysen. Hij is mede-opsteller van een motie voor grotere gasproductie, waarover D66-leden zaterdag mogen stemmen. (Dagblad van het Noorden, 15 juni)
Lees meer: dvhn.nl

20220627 Banner Adveronline vacature toezichthouder bodem en ontgrondingen OD ZOB

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20211221 BodemBreedForum logo

donderdag 16 juni 2022

GroenLinks in Provinciale Staten van Noord-Brabant eist duidelijkheid over de PFAS-lozingen in de Westerschelde door chemieconcern Sabic in Bergen op Zoom. (BN de Stem, 15 juni)
Lees meer: bndestem.nl

donderdag 16 juni 2022

Is het mogelijk om bagger in te zetten voor de bescherming van dijken? Dat probeert waterschap Scheldestromen uit op een zeedijk. Daarvoor worden zeer sterke blokken van baggerspecie gebruikt die onder hoge druk zijn samengeperst. (H2O Waternetwerk, 15 juni)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

dinsdag 14 juni 2022

Chemieconcern 3M is verantwoordelijk voor grootschalige bodem- en watervervuiling met pfas in de omgeving van Antwerpen. Vanwege het gifschandaal werd de fabriek stilgelegd. Nu wil het bedrijf de productie weer opstarten. (Trouw Topics, 13 juni)
Lees meer: topics.nl

dinsdag 14 juni 2022

De proef 'Sturen met grondwater' heeft veel nuttige kennis opgeleverd, maar het effect op langjarige bodemdaling is nog niet aangetoond. De pilot ging vijf jaar geleden van start in het veenweidegebied bij het Utrechtse Kockengen. (Nieuwe Oogst, 14 juni)
Lees meer: nieuweoogst.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

archeologie online 2020

HMVT banner nieuw2021

dinsdag 14 juni 2022

Hoe gaan archeologen te werk bij opgravingen? Vrijdag opent het Hunebedcentrum in Borger een nieuw educatief archeologisch terrein op het Oertijdpark. (Dagblad van het Noorden, 13 juni)
Lees meer: dvhn.nl

dinsdag 14 juni 2022

Politiemensen hebben een tweede verdachte, een 32-jarige man uit Breda, aangehouden als verdachte bij een dumping van synthetisch drugsafval aan de Heereweg in Ossendrecht. (de Halsterse Krant & de Zuidwestkrant, 13 juni)
Lees meer: halsterse-zuidwestkrant.nl

maandag 13 juni 2022

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat in opdracht van de provincie Noord-Holland in samenwerking met Afvalzorg, Belangengroep Nauerna (BGN) en de gemeente Zaanstad, onderzoeken hoe er veilig gerecreëerd kan worden in Park Nauerna. Dat hebben de vier partijen gezamenlijk afgesproken. Ook hebben de partijen in een zogenaamd addendum afspraken gemaakt over de gevolgen van het onderzoek. Besluitvorming over het addendum en hiermee de opdrachtverlening aan het RIVM vindt komende weken plaats. De vier partijen zijn blij dat na zo een lange tijd het RIVM aan de slag kan. (Regio Online, 12 juni)
Lees meer: regioonline.nl

2019 logo pop up

20220627 banner Brandmannen vacature toetser en vergunningverlener OD Haaglanden

20210929 uw vacature