vrijdag 10 maart 2023

De omstreden pijpleiding die vervuild grondwater vanuit Ede in de Nederrijn bij Wageningen zou lozen, komt er toch niet. Volgens Waterschap Vallei en Veluwe zijn de risico’s van de verontreiniging veel lager dan vooraf gedacht en is het oppompen en lozen van het vervuilde water niet meer nodig. Maar het rapport waaruit dat zou blijken is niet openbaar. (Pointer KRO-NCRV, 9 maart)
Lees meer: pointer.kro-ncrv.nl

 

vrijdag 10 maart 2023

De winterdroogte die nu in het nieuws is en grote delen van Europa treft, zal in de toekomst vaker voorkomen. Dat verwacht de Italiaanse hydroloog Salvatore Pascale. Hij heeft net met twee collega’s een onderzoek gepubliceerd in Environmental Research Letters, waarin ze de uitzonderlijke droogte analyseren die West-Europa en het mediterraan gebied in 2022 trof. (NRC, 9 maart)
Lees meer: nrc.nl

 

vrijdag 10 maart 2023

Het bedrijf SCW is erin geslaagd op industriële schaal groen gas te maken uit afval. De demonstratiefabriek in Alkmaar waar SCW dat heeft gedaan is de voorloper van een veel grotere die de onderneming in Delfzijl wil bouwen op het industrieterrein Oosterhorn. (RTV Noord, 9 maart)
Lees meer:rtvnoord.nl

vrijdag 10 maart 2023

Aannemer HAZ Infra overweegt juridische stappen tegen de gemeente Midden-Groningen. Die beëindigde 27 februari het contract met de aannemer. (Dagblad van het noorden, 8 maart)
Lees meer:dvhn.nl

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up

woensdag 08 maart 2023

In 2050 niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van woningen en gebouwen. Dat betekent dat er in 2050 7,5 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen goed geïsoleerd moeten zijn, met duurzame energiebronnen verwarmd moeten worden en dat er schone elektriciteit wordt gebruikt. Een ambitieuze doelstelling die nog ver weg klinkt. Het Wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) moet hieraan gaan bijdragen. (Binnenlands Bestuur, 6 maart)
Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

woensdag 08 maart 2023

De gemeente Amsterdam neemt maatregelen om de extra bodemdaling in de Sluisbuurt op te vangen. De gemeente ontdekte in 2022 dat de bodem hier in 30 jaar niet de gebruikelijke 20 centimeter, maar 50 tot 80 centimeter daalt. Dit heeft gevolgen voor de straten en pleinen en kabels en leidingen. Huizen en gebouwen blijven volgens de gemeente op hun plek, want ze staan op palen die diep in de grond zitten. (Waterforum, 7 maart)
Lees meer: waterforum.net

 

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

Terra Index 300x200

woensdag 08 maart 2023

De droge zomer van 2022 heeft niet geleid tot meer schademeldingen door grondwateronttrekkingen. Wel wordt wordt steeds lastiger om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de klimaatverandering en schade die is ontstaan door grondwateronttrekking. Dat schrijft de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) in haar jaarverslag over 2022. (H2O Waternetwerk, 8 maart)
Lees meer:h2owaternetwerk.nl

 

woensdag 08 maart 2023

Als er één groep mensen opgelucht naar buiten liep na het Tata-debat in een kerkje in Bloemendaal maandagavond, waren het de medewerkers van Tata Steel. Alle grote politieke partijen willen onder voorwaarden het miljard subsidie toekennen voor het ’groenstaalplan’ van hun bedrijf. (Noordhollands Dagblad, 6 maart)
Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

20210929 uw banner

archeologie online 2020

20220118 nieuwe columnist v2

 

woensdag 08 maart 2023

Waterschap Zuiderzeeland is, in samenwerking met Witteveen+Bos, Cyclopure, Waternet en Hollandse Delta, recent gestart met een pilot op awzi Lelystad. Hier wordt Dexsorb, een nieuwe adsorbens op basis van maïs, getest om PFAS en medicijnresten uit afvalwater af te vangen. Deze pilot is een direct resultaat van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater. Dat richt zich op het stimuleren van nieuwe en verbeterde verwijderingstechnieken van microverontreinigingen voor waterschappen. (Waterforum, 7 maart)
Lees meer: waterforum.net

 

maandag 06 maart 2023

Staatsbosbeheer komt voor het eerst bij de rechtbank in het geweer tegen de uitvoering van een natuurherstelplan voor de Europese Kaderrichtlijn Water. De natuur- en bosbeheerder heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat in het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden. (H2O Waternetwerk, 4 maart)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

maandag 06 maart 2023

'Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg', zei natuurkundige Albert Einstein ooit. Dit gezegde gaat niet op voor het akkerbouwbedrijf van Gillis Klompe in het Zeeuwse Dreischor. 'We moeten alles doen om ons weerbaar te maken tegen klimaatverandering', zegt hij. (Nieuwe Oogst, 4 maart)
Lees meer: nieuweoogst.nl

20230320 Banner AdverOnline DCMR vakspecialist Bodem

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

expertisecentrum PFAS 300x200