donderdag 15 augustus 2019

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het over een andere boeg gegooid bij het maaien van watergangen. Begroeiing wordt nu in veel wateren grotendeels met rust gelaten. Dit komt de biodiversiteit ten goede. (H2O Waternetwerk, 7 augustus)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

woensdag 14 augustus 2019

Het heeft de laatste weken geregend, maar desondanks blijven Oost- en Zuid-Nederland en delen van Zeeland last houden van droogte. De grondwaterstanden herstellen zich niet, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Minister van Nieuwenhuizen sprak tijdens een werkbezoek aan de Achterhoek van een ‘heel naar gezicht’ en pleitte voor het beter vasthouden van water. (H2O Waternetwerk, 14 augustus)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

woensdag 14 augustus 2019

In de provincie Utrecht liggen in totaal 66 gebieden die vervuild zijn. Daarvan zijn er 29 geclassificeerd als 'ernstig vervuild'. En weer 24 van die gebieden liggen in de stad Utrecht. (RTV Utrecht, 14 augustus)
Lees meer: rtvutrecht.nl

woensdag 14 augustus 2019

Het maken van een buitenplaats met drie luxueuze woningen aan de Passewaaijse Hogeweg in Tiel loopt grote vertraging op door gesteggel over vervuilde grond. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) legde eind vorig jaar het werk stil omdat er stukken glas en vermoedelijk asbest aangetroffen werd. Sindsdien zit het terrein op slot. (Omroep Gelderland, 14 augustus)
Lees meer: omroepgelderland.nl

woensdag 14 augustus 2019

De kans is klein dat de bodemvervuiling door een kapotte boorinstallatie in Emlichheim Drenthe treft. Dat laat een woordvoerder van de provincie Drenthe weten. Naar verwachting houdt de bodemsamenstelling in het gebied de verspreiding tegen. (RTV Drenthe, 13 augustus)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 13 augustus 2019

DEN BOSCH - In Brabant zijn 12 stukken grond zodanig vervuild, dat ze voor mensen gevaarlijk zijn. In heel Nederland zijn er 55 locaties met dat gevaar. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van LocalFocus en Follow The Money (FTM). (Omroep Brabant, 13 augustus)

Lees meer: omroepbrabant.nl

dinsdag 13 augustus 2019

De Utrechtse wethouder Linda Voortman opent op woensdag 28 augustus twee exposities ter ere van het twintigjarige jubileum van het Griftpark. (Nu.nl, 12 augustus)
Lees meer: nu.nl

dinsdag 13 augustus 2019

Ontbossing en intensief landgebruik zijn belangrijke oorzaken van klimaatverandering, blijkt uit een donderdag 8 augustus gepubliceerd rapport van IPCC, het expertpanel met betrekking tot de klimaatverandering van de Verenigde Naties. Ze pleiten voor een plantaardig dieet en het aanpakken van voedselverspilling. En met slim bodembeheer kunnen landbouwgronden juist veel broeikasgassen opnemen. Dat laatste wordt onderschreven door Gerlinde De Deyn, hoogleraar bodemecologie van Wageningen University & Research. Zij doet veel onderzoek naar de wisselwerking tussen de plantengroei, het bodemleven en de broeikasgasuitstoot. (Groene Ruimte, 12 augustus)
Lees meer: groeneruimte.nl

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws

dinsdag 13 augustus 2019

De plannen voor gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog stuiten nog altijd op veel verzet. Nu bekend is dat gasproducent ONE-Dyas de gevolgen voor het milieu laat onderzoeken, slijpen ook de gemeente Schiermonnikoog en de Waddenvereniging hun messen. (RTV Noord, 12 augustus)
Lees meer: rtvnoord.nl

dinsdag 13 augustus 2019

Warmtebedrijven slaan de handen ineen met milieuorganisaties Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties. De ambities en afspraken zijn vastgelegd in een Warmtepact, dat onlangs is ondertekend door Vattenfall, Eneco, Eteck en Veolia Nederland. Zij streven ernaar om in 2030 1,2 miljoen woningen aangesloten te hebben op een warmtenet. Daarnaast zeggen de partijen toe hun warmtenetten in 2040 volledig te hebben verduurzaamd. (Installatieprofs, 13 augustus)
Lees meer: installatieprofs.nl

dinsdag 13 augustus 2019

Een met grondwater gevulde seizoensbuffer, gevoed door collectoren, zorgt ervoor dat het Kindpark in Boekel geen warmtepomp of cv-ketel nodig heeft. Het kindcentrum in Brabant is de eerste school die de Hocosto warmtebuffer toepast. (Installatie.nl, 12 augustus)
Lees meer: installatie.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast