donderdag 08 juli 2021

Er moet een groot onderzoek komen naar de herkomst van de PFAS in de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Die oproep doen marinebioloog Inez Flameling en de Zeeuwse Milieufederatie. In die wateren is de concentratie van PFAS tussen de twee en 25 keer zo hoog als in de rest van Nederland, blijkt uit metingen van Rijkswaterstaat. (Omroep Zeeland, 6 juli)

Lees meer: omroepzeeland.nl

woensdag 07 juli 2021

De afgelopen twee jaar is vanuit de landbouw gemiddeld meer nitraat naar grondwater uitgespoeld, als gevolg van de droogte. In de zuidelijke en oostelijke zandgebieden kwamen de derogatiebedrijven zelfs boven de Europese norm uit. Deze ontwikkeling betekent volgens minister Carola Schouten een grote opgave voor het verbeteren van de waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 6 juli)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20200224 BBF gecentreerd

20210707 Banner Brandmannen vacature OD Haaglanden

HMVT banner nieuw2021

woensdag 07 juli 2021

Op 6 juli 2021 stuurde demissionair Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal bodem gerelateerde onderwerpen. Achtereenvolgens de onderwerpen: versterking bodemtoezicht, de bestuurlijke afspraken bodem, het handelingskader PFAS, doorwerking EFSA-opinie PFAS bodem, het gebruik van Rijksbaggerdepots voor PFAS-houdende bagger en de hersanering van het EMK-terrein worden toegelicht. (Bodemplus, 7 juli)

Lees meer: bodemplus.nl

woensdag 07 juli 2021

De Zandmotor bestaat tien jaar. Voor Rijkswaterstaat reden om zich af te vragen of het kunstmatige schiereiland voor de kust bij Ter Heijde een succes is. Het liet daartoe een onafhankelijke beleidsevaluatie uitvoeren. Conclusie: de Zandmotor wordt grotendeels gezien als een succesverhaal. Kanttekening: de beleidsdoelen van de Zandmotor zijn breed en algemeen geformuleerd en concrete streefcijfers ontbreken, dus kan in feite niet worden bepaald of doelen zijn gehaald. (H2O Waternetwerk, 2 juli)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

woensdag 07 juli 2021

Deze week wordt op ambtelijk niveau door Belgische en Nederlandse instanties overlegd over de hoge concentraties van PFAS in de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Dit spoedoverleg is een initiatief van de provincie Zeeland. De Zeeuwse provinciebestuurder Dick van der Velde liet in diverse media weten ‘een bak vol vragen’ over de PFAS-verontreiniging te hebben. (Waterforum, 5 juli)

Lees meer: waterforum.net

dinsdag 06 juli 2021

Beschikbare bodemkennis naar individuele ondernemers brengen via adviezen op maat. Dat is de kern van het project BodemUP. De Zuid-Hollandse akkerbouwer Bas Blok is een van de deelnemers. 'Gezonde, robuuste gewassen vragen om een gezonde bodem.' (Nieuwe Oogst, 5 juli)

Lees meer: nieuweoogst.nl

dinsdag 06 juli 2021

Een GGD-directeur van Kennemerland heeft ervoor gezorgd dat de naam van staalconcern Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond, uit een longkankerrapport werd geschrapt. De GGD-directeur heeft meermaals persoonlijk ingegrepen om de staalproducent uit de wind te houden. Fracties in de Kamer eisen uitleg van het kabinet. (AD, 3 juli)

Lees meer: ad.nl

dinsdag 06 juli 2021

Zoutwinner Nedmag had het lek in 2018 op 1,8 kilometer in de bodem bij het Groningse Tripscompagnie, vlak bij de provinciegrens met Drenthe, kunnen zien aankomen. Het zoutbedrijf uit Veendam beschreef in 1995 al de mogelijke risico's op een lekkage in een caverne, zo blijkt uit onderzoek van RTV Noord en onderzoeksplatform Follow the Money. (RTV Drenthe, 6 juli)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Vacature 2.3 300200

archeologie online 2020

vrijdag 02 juli 2021

De provincie Groningen en de gemeente Groningen verstrekken ieder 2 miljoen euro subsidie voor een project dat seizoensopslag van WarmteStad mogelijk maakt. Het wordt benut voor opslag van zonnewarmte en restwarmte. (Solar Magazine, 2 juli)

Lees meer: solarmagazine.nl

vrijdag 02 juli 2021

Er moet een bouwstop komen voor de bouw van de sociale huurwoningen op de plek van het oude gemeentehuis van Muiden. Dat stellen de Stadsraad Muiden en de Wijkraad Mariahoeve. Een buurtbewoner ontdekte onlangs dat de grond op de bouwplek vervuild is, de stadsraad en de wijkraad eisen nu een onafhankelijk onderzoek naar die vervuiling. (NH Nieuws, 1 juli)

Lees meer: nhnieuws.nl

vrijdag 02 juli 2021

De toekomst van de biologische sector ziet er rooskleurig uit. Naast het feit dat meer en meer consumenten biologische producten weten te vinden, durven politici steeds vaker het woord 'biologisch' in de mond te nemen. Zo wordt biologisch steeds meer genoemd in kamerbrieven, moties en beleidsnotities en ook de provincies, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen zetten zich steeds actiever in voor meer biologische landbouw. (BioJournaal, 1 juli)

Lees meer: biojournaal.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200