maandag 25 mei 2020

Opnieuw is tijdens de al weken voortdurende baggerstort een flinke hoeveelheid afval in Museumhaven Willemsoord terechtgekomen. Hieronder planken, boomstammen, slangen, zeilen, metalen objecten en andersoortige rommel. De bagger bevat naast afval echter ook een scala aan gevaarlijke stoffen. Dit laatste blijkt uit documenten van Rijkswaterstaat, zo meldt Paul Schaap. (Den Helder Actueel, 22 mei)
Lees meer: denhelderactueel.nl

maandag 25 mei 2020

Rijkswaterstaat Bodem+ verruimt de beoordelingscriteria voor partijen PFAS verontreinigde zandgrond bij een aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. Dit betekent dat PFAS-houdende zandgrond met gehalten boven respectievelijk 60 microgram per kilo voor PFOS, 140 microgram per kilo voor PFOA en 60 microgram per kilo voor andere PFAS-verbindingen mag worden gestort met een verklaring van niet-reinigbaarheid. (Groene Ruimte, 20 mei)
Lees meer: groeneruimte.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20200506 Brandmannen banner

archeologie online 2020

dinsdag 19 mei 2020

De Groninger Bodem Beweging (GBB) vindt dat mkb’ers in het aardbevingsgebied niet alleen moeten worden gecompenseerd voor omzetverlies door de coronacrisis, maar ook voor de financiële gevolgen van de aardbevingsproblematiek. ‘Deze wurgt sluipenderwijs een deel van de MKB-ondernemers’, schrijft de vereniging in een persbericht. (Dagblad van het Noorden, 18 mei)
Lees meer: dvhn.nl

dinsdag 19 mei 2020

Er komt 5000 m3 testwater vrij als een geothermieproject wordt opgezet. Dit zoute water moet worden opgeslagen en verwerkt. Advies- en Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV onderzocht welke verwerkingswijze uit technisch, maatschappelijk, juridisch en milieutechnisch oogpunt het meest aantrekkelijk is. De herinjectie van het testwater en de inzet van RWZI’s zouden uitkomst kunnen bieden. (H2O Waternetwerk, 18 mei)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

dinsdag 19 mei 2020

Nu zijn de treinen en bussen op het stationsplein bij Driebergen-Zeist overwegend leeg, maar dat roept de duurzame mobiliteitstrend geen halt toe. De komende jaren transformeren stations tot mobiliteitsknooppunten. Deze hubs spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van mobiliteit. Het landschapsstation in Driebergen-Zeist sorteert voor op die toekomst. “Het is een ideale OV-hub geworden”, zegt Pim van de Kragt, projectmanager bij Arcadis. (Duurzaam Bedrijfsleven, 19 mei)
Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

20200224 BBF gecentreerd

Banner 2.0 300200

Remediation Day HMVT nieuw

maandag 18 mei 2020

Vader Tom Veldhuis vond zaterdag plaatjes asbest in het zand van de speeltuin waar zijn kinderen spelen. Afkomstig van een plaat, die dichtbij gedumpt werd. Hij spreekt er schande van. „Dat iemand dicht bij een speeltuin een asbestplaat neerzet… Dat is niet goed te praten.” (Tubantia, 18 mei)
Lees meer: tubantia.nl

maandag 18 mei 2020

Meer dan zestig stuks plastic isolatiemateriaal en hout viste SDW-raadslid Colinda de Vries uit de sloten bij de nieuw te bouwen flats in de Lindewijk in haar woonplaats Wolvega. (Leeuwarder Courant, 16 mei)
Lees meer: lc.nl

maandag 18 mei 2020

Onder de Veluwe ligt het belangrijkste zoetwaterreservoir van Nederland. Een enorme bel met tien keer zoveel water als in het IJsselmeer. Om die voorraad te beschermen tegen extreme droogte neemt Waterschap Vallei en Veluwe drastische maatregelen. (Trouw, 17 mei)
Lees meer: trouw.nl

Gemeente Venlo Banner Adviseur Bodem

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

maandag 18 mei 2020

Zoutwinning en gasboringen op de Wadden gaan gewoon door, ondanks dat wetenschappers waarschuwen dat de Wadden nog voor het eind van deze eeuw dreigen te verdrinken. De Nederlandse overheid zit in een spagaat: enerzijds hoeder van een beschermd natuurgebied, anderzijds grootverdiener in de grondstofwinning. (Vrij Nederland, 16 mei)
Lees meer: vn.nl

vrijdag 15 mei 2020

Rijkswaterstaat Bodem+ verruimt de beoordelingscriteria voor partijen met PFAS verontreinigde grond bij een aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. Hiermee wordt een deel van de stagnatie in afzet van PFAS-houdende grond opgelost. PFAS-houdende zandgrond met gehalten boven respectievelijk 60 ug/kg voor PFOS, 140 ug/kg voor PFOA en 60 ug/kg voor andere PFAS-verbindingen mag worden gestort met een verklaring van niet-reinigbaarheid. (Bodem+, 14 mei)
Lees meer: bodemplus.nl

vrijdag 15 mei 2020

Hoe lekker die zon ook voelt: het droge weer van deze lente heeft een keerzijde. Het waterpeil zakt op sommige plaatsen in de regio zo hard, dat het waterschap onttrekkingsverboden instelt. Vijf vragen over droogte en waterbeheer. (BN de Stem, 15 mei)
Lees meer: bndestem.nl

NieuweColumnist banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws