dinsdag 20 oktober 2020

Provincies waarvan agrarische veenweidegebieden kampen met bodemdaling en andere veenweideproblemen kunnen aankloppen bij het Rijk. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. (Veldpost, 19 oktober)

Lees meer: veld-post.nl

dinsdag 20 oktober 2020

Kabelbedrijf Delta Fiber roept de provincie te hulp bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De vondst van vervuilde grond in Landsmeer en Ilpendam werkt kostenverhogend en zorgt voor een fikse kink in de kabel. (Noordhollands Dagblad, 19 oktober)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

ODBN Banner Senior toezichthouderBodemnieuws

maandag 19 oktober 2020

Amstelveen - Gemeente Amstelveen doet een beroep op woningeigenaren en bedrijven om in het kader van klimaatadaptie maatregelen te treffen tegen extreme hitte of zware buien. Meer groen en minder tegels is het credo en daarom gaat in een deel van Westwijk begin november een proef van start waarbij de gemeente gratis tuintegels komt ophalen. (AmstelveenZ, 18 oktober)
Lees meer: amstelveenz.nl

maandag 19 oktober 2020

Het water en de bodem zijn op sommige plekken in de provincie nog steeds zwaar vervuild met landbouwgif. Met het actieplan Bodem en Water proberen het waterschap, de provincie en LTO Noord sinds 2013 iets aan die vervuiling te doen op de locaties waar de meeste vervuiling is. Het is niet gelukt om de vervuiling fors terug te dringen. (Omroep Flevoland, 19 oktober)
Lees meer: omroepflevoland.nl

maandag 19 oktober 2020

De bodem onder het Radiopleintje, het zuidelijke deel van de Nieuwlandstraat tot en met de Korte Tuinstraat is ernstig vervuild. Dit antwoordt het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) op raadsvragen van raadsleden Bea Mieris en Hans Rube (beide PvdA). (Tilburgers, 16 oktober)
Lees meer: tilburgers.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

Remediation Day HMVT nieuw

maandag 19 oktober 2020

De expeditieleden van Duurzaam Gebouwd Expeditie ’t Veen kwamen op 15 oktober digitaal bijeen om te discussiëren over het tweede onderwerp: duurzame energie en warmtevoorziening. Besproken werden onder andere de technische mogelijkheden voor diverse warmtebronnen, koppelingen met de openbare ruimte en innovaties die toepasbaar zijn op het gebied. (Duurzaam Gebouwd, 19 oktober)
Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

maandag 19 oktober 2020

De politie heeft vrijdagavond in een natuurgebied in Venlo een groot aantal vaten met synthetische drugs aangetroffen. (1Limburg, 17 oktober)
Lees meer: 1limburg.nl

maandag 19 oktober 2020

De in de Nederlandse bouw beruchte PFAS zijn niet-afbreekbare chemische verbindingen die slecht zijn voor het milieu. De KU Leuven heeft een methode ontwikkeld om ze uit het water te filteren (Innovations Origins, 19 oktober)
Lees meer: innovationsorigins.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

maandag 19 oktober 2020

Een opmerkelijke oplossing ligt in het verschiet rond een slepend conflict rond 1300 vaten met giftig blusschuim in Doetinchem: eerst filteren en dan lozen op de Oude IJssel of IJssel. Goedkoper dan verbranden, maar meer omstreden. (De Gelderlander, 17 oktober)
Lees meer: gelderlander.nl

vrijdag 16 oktober 2020

Gas- en oliebedrijf NAM schrapt bij een reorganisatie tot 600 van de 2.000 arbeidsplaatsen, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf donderdag naar aanleiding van berichtgeving van het Dagblad van het Noorden. (Nu.nl, 15 oktober)
Lees meer: nu.nl

vrijdag 16 oktober 2020

In de Nederlandse kustprovincies is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout. Dit levert problemen op als we het grondwater willen gebruiken om drinkwater van de te maken, voor industriële processen of voor de landbouw. De zoete grondwatervoorraden staan ook onder druk door klimaatverandering waaronder een zeespiegelstijging. Het is voor overheden, industrie en drinkwaterbedrijven dan ook belangrijk om een goed beeld te hebben waar zoete grondwatervoorraden zich bevinden, hoeveel je duurzaam kan onttrekken, en hoe deze voorraden zich in de toekomst zullen ontwikkelen. (Land en Water, 13 oktober)
Lees meer: landenwater.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020