vrijdag 19 mei 2023

SPIJK • Eigenaar van de golfbaan The Dutch gaat met een nieuwe partner ESG aan de slag om de vervuilde grond van de golfbaan te saneren en verder te ontwikkelen. De gemeente geeft aan nauw betrokken te blijven.(Het Kontakt, 18 mei)
Lees meer: hetkontakt.nl

 

vrijdag 19 mei 2023

Staatssecretaris Heijnen zegt in reactie op het rapport van Deltares en het RIVM dat granuliet veilig kan worden toegepast in diepe plassen. Maar het RIVM zelf meldt aan Zembla: “Er is nog geen conclusie te trekken over veilig of onveilig. Daarvoor is onvoldoende wetenschappelijk onderzoek beschikbaar.” (BNNVARA, 18 mei)
Lees meer: bnnvara.nl

 

TTE 2022

20210929 uw vacature

20230601 Banner AdverOnline Gemeente Delft Beleidsadviseur Bodem

vrijdag 19 mei 2023

Rijk, waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten en provincies waren vorig jaar samen 8,2 miljard euro kwijt aan waterbeheer. De totale kosten zijn sinds 2018 met 6 procent gestegen volgens de Staat van Ons Water 2022. In deze publicatie is extra aandacht voor de thema’s droogte en waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 17 mei)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

dinsdag 16 mei 2023

Het perceel waar het nieuwe hotel Britannia moet verschijnen wordt afgedekt nadat is geconstateerd dat de bouwgrond ernstig vervuild is met PFAS. De grond wordt vandaag afgedekt om te voorkomen dat de vervuilde grond zich verder verspreid. Projectontwikkelaar AVV Beheer stelt de gemeente Vlissingen aansprakelijk voor de grondvervuiling. (Internetbode, 15 mei)
Lees meer: internetbode.nl

dinsdag 16 mei 2023

Chemiereus 3M moet een voorlopige schadevergoeding van 2.000 euro betalen aan een gezin uit Zwijndrecht wegens burenhinder. Dat heeft de Antwerpse rechter maandag beslist. Het gezin stapte naar de rechter omdat in hun bloed ‘hallucinante’ PFAS-waarden werden ontdekt. De uitspraak legt de weg open voor andere omwonenden die ook naar de rechter willen stappen. (PZC, 16 mei)
Lees meer: pzc.nl

dinsdag 16 mei 2023

Uit onderzoek in de Zeeuwse Hedwigepolder blijkt dat dijken op een ondergrond van getijdenzand meer weerstand kunnen bieden tegen piping. Deze uitkomsten leveren bij de dijkversterkingsopdracht een kostenbesparing van zeker 160 miljoen euro. (H2O Waternetwerk, 15 mei)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20230608 Banner AdverOnline Gemeente Delft Junior Directievoerder Contractmanager Technische Projecten

20230606 Banner AdverOnline Provincie Flevoland Beleidsadviseur Grond en Drinkwater

Terra Index 300x200

dinsdag 16 mei 2023

Er zijn geen directe toxische milieueffecten van de lozing met dioxaan in het Twentekanaal, afkomstig van chemiebedrijf KLK Kolb in Delden, te verwachten. Hoe dan ook, het gaat wel om een Zeer Zorgwekkende Stof die kankerverwekkend is en moeilijk afbreekt in het watermilieu. ‘Dit soort incidenten zijn dus zeer onwenselijk en moeten in de toekomst voorkomen worden’, zegt Milo de Baat, ecotoxicoloog bij KWR. (Waterforum, 15 mei)
Lees meer: waterforum.net

maandag 15 mei 2023

Water en bodem moeten ‘sturend’ worden bij ruimtelijk beleid, besloot het kabinet onlangs.Hoe pakken we dat slim aan? Een breed gedragen langetermijnvisie voor de toekomst kan helpen, schrijven onderzoekers Ilse Voskamp, Daan Verstand en Wim Timmermans van Wageningen University Research in een essay. (Binnenlands bestuur, 14 mei)
Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

20230512 Banner AdverOnline Gemeente Delft Adviseur Bodem

archeologie online 2020

20230522 Banner AdverOnline Omgevingsdienst B N Adviseur bodem en bouwstoffen

 

maandag 15 mei 2023

Provincie Utrecht - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) vraagt grondwatergebruikers in Utrecht om zich te melden. Volgend jaar gaat het waterschap op zoek naar gebruikers van locaties waarvan bekend is dat er grondwater wordt gebruikt, maar die zich niet hebben gemeld. (RTV Utrecht, 12 mei)
Lees meer: rtvutrecht.nl

maandag 15 mei 2023

Meerdere flinke uitbraken van gas en stof bij Kooks- en Gasfabriek 2 hebben omwonenden afgelopen weekend de stuipen op het lijf gejaagd. Op camerabeelden van stichting Frisse Wind.nu is te zien dat er ongeveer vijf minuten lang zwavelhoudende gassen de lucht in gingen. Richting Noordzeekanaal. (Haarlems Dagblad, 13 mei)
Lees meer: haarlemsdagblad.nl

maandag 15 mei 2023

In aanvulling op landelijke wetgeving stelt waterschap Hollandse Delta extra voorwaarden aan opgepompt grondwater met PFAS. Dit om de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater extra te beschermen en om illegale situaties te voorkomen. Het voorstel wordt vanmiddag besproken in een openbare commissievergadering. (Regio Online, 12 mei)
Lees meer: regioonline.nl

20210929 uw banner

20230530 Banner AdverOnline Gemeente Delft Adviseur Groen

expertisecentrum PFAS 300x200