donderdag 05 januari 2023

AMSTERDAM - Tata Steel legde vandaag, donderdag 22 december, verantwoording af aan de strafrechter in verband met vier verschillende zaken die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Dit staat los van het onderzoek dat het OM doet naar het vermeend inbrengen van gevaarlijke stoffen in de bodem, lucht of het oppervlaktewater, waardoor de volksgezondheid zou kunnen worden aangetast. (Transport Online, 22 december)
Lees meer: transport-online.nl

 

donderdag 05 januari 2023

In het Groningerveld zijn afgelopen jaar 52 aardbevingen door gaswinning gemeten. Dat zijn er een stuk minder dan een jaar eerder. Toen werden 72 zogeheten geïnduceerde aardbevingen gemeten, bevingen met een niet-natuurlijke oorzaak, zoals gaswinning. Dat meldt het KNMI op basis van het jaaroverzicht van aardbevingen. (architectenweb, 4 januari)
Lees meer: architectenweb.nl

donderdag 05 januari 2023

Waterschap Brabantse Delta gaat een nieuwe beoordeling maken voor het lozen van PFS-houdend afvalwater in de Westerschelde door chemiebedrijf Sabic in Bergen op Zoom. Dit afvalwater loopt door een afvoerleiding van het waterschap. Afgelopen voorjaar meldde Sabic aan de provincie Noord-Brabant jaarlijks circa 50 kilo PFAS in de Westerschelde te lozen. Het bedrijf meldde daarbij te werken aan een sterke vermindering van de lozingen. (Groene Ruimte)
Lees meer: groeneruimte.nl

 

donderdag 05 januari 2023

Uit dit RIVM-onderzoek blijkt dat ongeveer 20 procent van de bestrijdingsmiddelen in Nederland ZZS bevatten. (Zorgkrant, 27 december)
Lees meer:zorgkrant.nl

20210929 uw banner

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

expertisecentrum PFAS 300x200

donderdag 22 december 2022

De PFAS-regels voor bodem van de provincie Noord-Holland zijn aangescherpt. Aanleiding is nieuwe kennis over PFAS. (Provincie Noord-Holland, 21 december)
Lees meer: noord-holland.nl

 

donderdag 22 december 2022

Om de industriële bodemverontreiniging in Nederland verder aan te pakken, zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). (Binnenlands Bestuur, 22 december)
Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

Terra Index 300x200

donderdag 22 december 2022

De fabriek van van Chemours (vroeger DuPont) in Dordrecht stootte tot 2012 de PFAS verbinding PFOA uit. Ook de verbinding PFOS komt veel voor in Nederlandse bodems. Uit nieuw TNO-onderzoek nabij de fabriek blijkt dat PFOA mobieler is dan PFOS en de komende jaren zal uitspoelen naar het grondwater. De PFOS-stoffen zullen langer in de toplaag van de bodem blijven zitten. (H2O Waternetwerk, 20 december)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

donderdag 22 december 2022

Het provinciebestuur van Utrecht heeft het Uitvoeringsprogramma Regionale Veenweiden Strategie vastgesteld. Het programma laat zien welke concrete projecten en gebiedsprocessen de provincie, samen met de gebiedspartners, de komende twee jaar uitvoert om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems te verminderen. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met de waterschappen. (Provincie Utrecht, 22 december)
Lees meer: provincie-utrecht.nl

 

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up

donderdag 22 december 2022

Grondwater duwt het wegdek van de A7 omhoog in de Prinses Margriettunnel bij Sneek. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat waarschijnlijk een deel van de tientallen grondankers die de tunnelmoot op zijn plek moeten houden zijn gebroken. Rijkswaterstaat plaatste 1700 bigbags over de volle breedte van beide rijbanen om ervoor te zorgen dat het asfalt en de tunnelmoot niet verder omhoog kunnen komen. (Waterforum, 19 december)
Lees meer:waterforum.net

 

donderdag 22 december 2022

Doe op meer plekken in de waterketen metingen naar de gevaarlijke stoffen die in drugsafval zitten. Bijvoorbeeld in gezuiverd rioolwater, grondwater en oppervlaktewater en bij de productie van drinkwater. Dat beveelt het RIVM aan vanwege de risico’s voor de kwaliteit van drinkwater. (H2O Waternetwerk, 19 december)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

donderdag 22 december 2022

Veel belangstelling deze week voor een demonstratie op het bedrijf van André van Kooten. Op ruim 70 hectare van zijn melkveebedrijf in Damsholte werd Groningse klei uit de haven van Lauwersoog uitgereden. (Nieuwe Oogst, 16 december)
Lees meer: nieuweoogst.nl

20220422 SDG logo

archeologie online 2020

20230120 Banner Veolia Sarpi Remediation 1