vrijdag 15 mei 2020

Per 18 mei 2020 geldt een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. ,,Maar dat is niet genoeg", waarschuwt Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap overweegt uitbreiding van maatregelen om de (grond)watervoorraad in het werkgebied te beschermen. (Barneveldse krant, 15 mei)
Lees meer: barneveldsekrant.nl

vrijdag 15 mei 2020

De mondkapjes en wegwerphandschoenen die worden gebruikt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, belanden nogal eens in het riool. Rioleringsbedrijven en waterschappen roepen op tot meer oplettendheid. (H2O Waternetwerk, 14 mei)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Gemeente Venlo Banner Adviseur Bodem

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

vrijdag 15 mei 2020

Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. Dit is nu te lezen in de publicatie: ‘Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken.’ Publicatie – Groenblauwe daken en stedelijk waterbeheer. (Bouw en Uitvoering, 15 mei)
Lees meer: bouwenuitvoering.nl

vrijdag 15 mei 2020

"Stel je voor: je bent een rugstreeppad in de prachtige uitgestrekte duinen van Noord-Holland. Dan ontstaat het plan, om in uw favoriete leefgebied, de duinen rond Zandvoort, een oud racecircuit nieuw leven in te blazen", vertelt Dolf Jansen in De Nieuws BV. (NPO Radio 1)
Lees meer: nporadio1.nl

donderdag 14 mei 2020

De Rijksoverheid onderzoekt waar de ondergrond in Zutphen mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte. In mei doen ze daarom in de gemeente onderzoek in de ondergrond. (Lokaal Gelderland, 14 mei)
Lees meer: lokaalgelderland.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20200506 Brandmannen banner

archeologie online 2020

donderdag 14 mei 2020

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft verwachtingen gewekt en Groningen rekent hierop, stellen de Groningse overheden in het regionale advies voor het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2020/ 2021. Zij houden de minister aan het door hem toegezegde tijdpad en tempo voor de afbouw van de gaswinning. (Noorderkrant, 13 mei)
Lees meer: noorderkrant.nl

donderdag 14 mei 2020

Groenblauwe daken kunnen op allerlei manieren bijdragen aan maatschappelijke en wateropgaven. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van kenniscentrum STOWA en Stichting RIONED. Hierin worden de resultaten van onderzoeken bij twaalf daken belicht. (H2O Waternetwerk, 13 mei)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

dinsdag 12 mei 2020

In de gemeente Haarlemmermeer wordt de bodemverontreiniging van het industrieterrein Zwaanshoek aangepakt met een innovatieve bodemsaneringsmethode van Groundwater Technology uit Rotterdam. De techniek die het bedrijf toepast, is gebaseerd op sondeertechniek, waarbij een mix van grotendeels natuurlijke hulpstoffen met een sondeerstang op circa 600 plekken in de bodem worden geïnjecteerd. (Groene Ruimte, 12 mei)
Lees meer: groeneruimte.nl

20200224 BBF gecentreerd

Banner 2.0 300200

Remediation Day HMVT nieuw

dinsdag 12 mei 2020

De grond van nieuwbouwplan Quintsheul op het terrein van de voormalige garage Wittebrug aan de Kerkstraat in Kwintsheul is sterk verontreinigd en moet eerst gesaneerd worden. (WOS, 12 mei)
Lees meer: wos.nl

dinsdag 12 mei 2020

Eerst waren het staalslakken in de bodem die voor een bedreiging zorgen voor grond- en oppervlaktewater. Nu gaat het om plasticresten die zijn aangetroffen in de grond die is gebruikt voor de aanleg van een lange wal bij de golfbaan in Spijk. De Raad van State mag andermaal ingrijpen in de juridisch soap die is ontstaan sinds het stilleggen van de aanleg van de golfbaan aan de Haarweg in maart vorig jaar. (De Stad Gorinchem, 12 mei)
Lees meer: destadgorinchem.nl

dinsdag 12 mei 2020

Het gebruik van gas in het totale Nederlandse energieverbruik is vorig jaar toegenomen, terwijl dat voorgaande jaren zo goed als gelijk was gebleven. Ondertussen neemt de gaswinning als gevolg van de productiebeperkingen na de aardbevingen in Groningen verder af. (Nu.nl, 12 mei)
Lees meer: nu.nl

NieuweColumnist banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws