donderdag 23 juli 2020

Veel informatie over de Nederlandse bodem en ondergrond komt samen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Als Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, maken wij de BRO. Door de innovatieve GDN modellen is het mogelijk om relevante visualisaties van gebruik van de ondergrond te maken. Een krachtige manier om steeds beter zicht te krijgen op de koppeling tussen de ondergrond en de bovengrond. Een kennisveld waarmee de GDN al geruime tijd (inter)nationale frontrunner is. We zijn dan ook verheugd dat de BRO-praktijkvoorbeelden de eerste prijs hebben gewonnen in de categorie 3D GIS-kaarten van Esri en feliciteren alle samenwerkingspartners met dit mooie resultaat. (Emerce, 22 juli)
Lees meer: emerce.nl

donderdag 23 juli 2020

Het is heet in Siberië. Zo heet dat de permafrost, de eeuwig bevroren ondergrond in het gebied, sneller en dieper smelt dan ooit tevoren. En dat heeft desastreuze gevolgen. “Dit probleem kan niet regionaal of lokaal worden opgelost. Dit vraagt om een wereldwijde aanpak.” (Trouw, 22 juli)
Lees meer: trouw.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

dinsdag 21 juli 2020

Periodes van droogte zullen vaker voorkomen. Nederland moet zich aanpassen. Aflevering 3 uit een serie: huizen op houten palen. (NRC, 21 juli)
Lees meer: nrc.nl

dinsdag 21 juli 2020

De impact van droogte op de openbare ruimte.

Het jaar 2020 schetst de impact van klimaatverandering. Voor het zoveelste jaar op rij hebben we te maken met langere periodes van droogte. Waar de kranten als eerste vol staan met droogvallende beken en sproeiverbod voor de landbouw, is ook de impact op de buitenruimte niet te onderschatten. Door droogte ontstaat bodemdaling, met verzakkingen aan de infrastructuur tot gevolg. Ook zien we nu al schade aan het groen in de wijk.

In tegenstelling tot wateroverlast en hittestress, zijn de effecten van droogte niet altijd direct zichtbaar. Droogte heeft over lange periodes wel impact op gebouwen, infrastructuur én de openbare ruimte. (Binnenlands Bestuur, 21 juli)
Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

dinsdag 21 juli 2020

De bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen loopt een vertraging op van ten minste drie maanden door ‘omstandigheden op de bouwplaats’. Dit laat minister Cora van Nieuwenhuizen weten aan de Tweede Kamer. (Cobouw, 21 juli)
Lees meer: cobouw.nl

20200224 BBF gecentreerd

stokstaartje 300 200

Remediation Day HMVT nieuw

dinsdag 21 juli 2020

De grond onder de woonboerderij in Eemnes waar tot begin deze maand crystal meth werd geproduceerd, is mogelijk ernstig vervuild met het afval van de synthetische harddrug. (Algemeen Dagblad, 20 juli)
Lees meer: ad.nl

dinsdag 21 juli 2020

Hoewel de groenstrook langs het voormalige KNSF-terrein in Muiden, waar momenteel wordt gebouwd aan de nieuwbouwwijk De Krijgsman, nog vol ligt met asbest wordt er met regelmaat gewerkt zonder beschermende kleding. Dat vertellen vele getuigen aan NH Nieuws, nadat we eerder deze week onthulden dat het terrein nog bezaaid ligt met asbesthoudend materiaal. Jurist Yvonne Waterman, die gespecialiseerd is in asbestzaken, vindt dat de Inspectie SZW (de arbeidsinspectie) moet onderzoeken of de werkomstandigheden wel veilig zijn geweest. (Noord-Holland Nieuws, 20 juli)
Lees meer: nhnieuws.nl

dinsdag 21 juli 2020

De grote berg met asbestresten op de groenstrook langs nieuwbouwwijk De Krijgsman in Muiden wordt nog deze week weggehaald. Dat heeft de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek afgesproken met projectontwikkelaar KNSF Vastgoed. Hoe het verder gaat met de sanering van de rest van het terrein is nog onduidelijk. (Noord-Holland Nieuws, 21 juli)
Lees meer: nhnieuws.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020

dinsdag 21 juli 2020

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar waterkwaliteit en de oevers van de Nedereindse Plas. Hieruit blijkt onder andere dat het milieurisico lager is dan bij de voorbereiding van de sanering in 2004 werd ingeschat. Er stroomt minder verontreiniging vanuit het stortmateriaal naar het oppervlaktewater van de Nedereindse Plas. Ook is de fysieke stabiliteit van de oevers onder water beter dan waarvan was uitgegaan bij het opstellen van het saneringsplan uit 2005. Hierdoor is de fysieke afdekking van de oevers onder water (stortfront) niet meer noodzakelijk, en stelt het college voor om de sanering van de Nedereindse Plas sober en doelmatig af te ronden. Bij deze saneringsvariant gaat het om het blijvend monitoren van de waterkwaliteit en de stabiliteit van de oevers van de Oostplas en de Westplas. (Utrecht Nieuws, 20 juli)
Lees meer: utrecht.nieuws.nl

dinsdag 21 juli 2020

Vanaf half augustus voert Energiebeheer Nederland (EBN) in opdracht van het ministerie Economische Zaken en Klimaat op een paar plekken in Stichtse Vecht onderzoek in de ondergrond uit. Er wordt onderzocht of de locaties geschikt zijn voor de winning van aardwarmte. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hier een brief over. (RTV Stichtse Vecht, 20 juli)
Lees meer: rtvstichtsevecht.nl

maandag 20 juli 2020

Foto's. Bodemonderzoek Op Oud Haerlem Door Nancy De Jong-Lambrechts En Ferry Van Den Oever Van Buro Saricon In Opdracht Van De Gemeente Heemskerk. (Haarlemsweekblad, 19 juli)
Lees meer: haarlemsweekblad.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200