dinsdag 13 augustus 2019

SILVOLDE - De regen van afgelopen weekend helpt de Achterhoek nog niet om een periode van extreme droogte af te sluiten. En dat is maar goed ook, zeggen historici en archeologen. Want door de droogte kunnen ze nu de geschiedenis in het Achterhoekse landschap goed zien. (Omroep Gelderland, 12 augustus)
Lees meer: omroepgelderland.nl

maandag 12 augustus 2019

Voor steeds meer mensen wordt het maken van duurzame keuzes vanzelfsprekend. Maar hoe zit dat met de vakantie? Vaak speelt duurzaamheid tijdens de vakantie nog een ondergeschikte rol, of zelfs helemaal geen. Dat is een gemiste kans. Want door duurzaam vakantie te vieren kun je een grote positieve impact maken. De “footprint” van je vakantie is namelijk aanzienlijk. En het is eenvoudiger dan je denkt om je vakantie duurzamer te maken. (Duurzaam Nieuws, 10 augustus)
Lees meer: duurzaamnieuws.nl

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

maandag 12 augustus 2019

Ruimtelijk leek Nederland af. Maar door klimaatverandering en woningtekort ontkomt ons paradijs niet aan harde ingrepen. We moeten durven terugkomen van eerdere keuzes, betoogt Co Verdaas, hoogleraar gebieds­ontwikkeling TU Delft en dijkgraaf Rivierenland. (Trouw, 10 augustus)

Lees meer: trouw.nl

maandag 12 augustus 2019

Er komt nader onderzoek naar de aansprakelijkheidstelling van betrokken partijen bij de sanering van de Bult van Pars in Klundert. Daarmee heeft het college van Moerdijk ingestemd. (Nu.nl, 10 augustus)
Lees meer: nu.nl

maandag 12 augustus 2019

Het raadsel van het metersdiepe gat in de tuin van kasteel Erenstein in Kerkrade is nog niet opgelost. Voor maandag staat een derde boring gepland. (De Limburger, 10 augustus)
Lees meer: limburger.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast

maandag 12 augustus 2019

Zorgen met betrekking tot water gaan in Nederland altijd eerder over een overschot dan over een tekort. Het waterbeheer is dan ook vooral gericht op het tegenhouden van water en het afvoeren naar zee. Weiden en landbouwgrond zijn eerder te drassig dan te droog, vandaar dat het grondwaterpeil in bijvoorbeeld veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden. (Trouw, 10 augustus)
Lees meer: trouw.nl

vrijdag 09 augustus 2019

Het Expertisecentrum PFAS bestaat sinds 2012 en is een initiatief van Witteveen+Bos, TTE Consultants en Arcadis. Het Expertisecentrum PFAS is opgericht om kennis en informatie over PFAS te delen. Hierbij gaat het om technische kennis (hoe te onderzoeken, welke veldwerk en analyse methoden gebruiken, etc), toxicologische kennis, juridische en beleidsmatige kennis en kennis over potentiële saneringstechnieken of een aanpak volgens andere oplossingen.

Met de recente publicatie van het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de problematiek rond PFAS actueler dan ooit.

Na de publicatie hebben we gevraagd om reacties te sturen naar het Expertisecentrum PFAS. Direct hierna zijn we overstelpt met reacties, maar ook met even zovele vragen uit vrijwel alle marktgeledingen. Uit de vragen is ook geconcludeerd dat er in toenemende mate behoefte is aan kennis rondom PFAS.

Het Expertisecentrum PFAS heeft daarom deze zomer een dagcursus ontwikkeld die in september wordt gegeven in 3 verschillende steden. De cursus 'Omgaan met PFAS in grond, grondwater en bagger' is opgezet om ambtenaren, aannemers, adviseurs, verwerkers en bedrijven effectief om te leren gaan met de PFAS problematiek in het algemeen, en met het ‘Tijdelijk handelingskader’ in het bijzonder. Nadere informatie over deze cursussen vindt u op de site van het Expertisecentrum PFAS.

vrijdag 09 augustus 2019

Om de aarde leefbaar te houden, moeten we anders eten en anders met land omgaan, waarschuwen wetenschappers. Want land is de bodem onder ons bestaan. (Trouw, 8 augustus)

 

Lees meer: trouw.nl

 

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws

vrijdag 09 augustus 2019

Akkerbouwers kunnen verschillende maatregelen nemen om de vochtvoorziening van hun percelen te verbeteren, waardoor de droogtestress zoveel mogelijk wordt beperkt, aldus Romke Postma van het Nutriënten Managementinstituut NMI en Wim van Dijk van de leerstoelgroep Agrosysteemkunde van Wageningen University & Research. Met name het voorkomen van verdichting van de bodem is belangrijk om gewassen minder kwetsbaar te maken voor droogte. (AgriHolland, 8 augustus)


Lees meer: agriholland.nl

vrijdag 09 augustus 2019

Groningen – De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie en de Waddenvereniging hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op het Ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2019-2020 van minister Wiebes. De organisaties zijn van mening dat het besluit aangepast moet worden voordat het definitief wordt. (Eemskrant, 8 augustus)

 

Lees meer: eemskrant.nl

vrijdag 09 augustus 2019

Komende winter begint de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) met een gedeeltelijke bodemsanering bij het voormalig gaswinstation aan de Gasthuisdijk tussen Wanneperveen en Giethoorn. Begin juli is daar een aanvraag voor ingediend bij de provincie Overijssel, de beschikking wordt komend najaar verwacht. (De Stentor, 8 augustus)

 

Lees meer: destentor.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT