maandag 04 januari 2021

Te dicht op elkaar geplaatste (open) bodemenergiesysteembronnen kunnen elkaar negatief beïnvloeden. Er is onderzocht wat de invloed is van het dichter bij elkaar plaatsen van bodemenergiesysteembronnen op het energierendement. (H2O Waternetwerk, 22 december)

Lees verder: h2owaternetwerk.nl

maandag 04 januari 2021

Vanaf eind januari worden in Den Haag de eerste huizen verwarmd door aardwarmte. Ruim 1500 huizen gaan gebruikmaken van deze warmte uit de aardkorst. De gebruikte warmtebron is van het ketelhuis van het consortium Haagse Aardwarmte. (De Ingenieur, 23 dec)

Lees meer: deingenieur.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

vrijdag 18 december 2020

Met de verkiezing ‘de Minister van de nieuwe economie’ wil MVO Nederland een podium bieden aan mensen die staan te springen om met inspirerende ideeën de overgang naar een nieuwe, duurzame economie te versnellen. Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld voor het ministerschap, waaronder een aantal waterschappers. H2O vraagt hen naar hun motivatie en ideeën. We trappen af met André Struker, Strategic Advisor bij Waternet. ‘Ik wil als minister minimaal 10 grootschalige aquathermie projecten in 2022, die ook gerealiseerd worden.’ (H2O Waternetwerk, 18 december)

Lees verder: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 18 december 2020

De nieuwe elf kilometer lange snelweg A16 Rotterdam tussen de A16/A20 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport gaat pas in 2025 in plaats van in 2024 open. (Nieuwsblad Transport, 17 december)

Lees verder: nieuwsbladtransport.nl

vrijdag 18 december 2020

De verduurzaming van de wijk Overwhere-Zuid in Purmerend kost meer geld dan gedacht. De gemeente heeft ruim een miljoen euro extra nodig. (NRC, 18 december)

Lees verder: nrc.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

Remediation Day HMVT nieuw

vrijdag 18 december 2020

Worden de Madese tuinbouwkassen over enkele jaren verwarmd met aardwarmte? Geothermie Plukmade BV wil bijna twee kilometer diep de grond in om te onderzoeken of dat mogelijk is. (BN De Stem, 17 december)

Lees verder: bndestem.nl

vrijdag 18 december 2020

LTO Akkerbouw vindt dat de overheid moet accepteren dat de uitspoelingsnorm van 50 milligram nitraat per liter grondwater niet op alle grondsoorten haalbaar is. (Nieuwe Oogst, 17 december)

Lees verder: nieuweoogst.nl

vrijdag 18 december 2020

Bij afname van mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen in te zetten krijgt de groenbemester een grotere rol in de bodemgezondheid. Volgens Geert Elzes van zaaizaadbedrijf Vandinter Semo kijken telers kritischer naar wat ze aan bodemgebonden ziekten en plagen kunnen doen door de juiste keuze van groenbemesters. (Akkerwijzer, 18 december)

Lees verder: akkerwijzer.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Banner Kurstjens BV Technisch Manager

donderdag 17 december 2020

Vermilion wil gas uit vijf kleine velden in Westerveld
Gaswinningsbedrijf Vermilion wil uit nog eens vijf kleine gasvelden aardgas winnen in de gemeente Westerveld. Het bedrijf is daarover met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in gesprek. (RTV Drenthe, 16 december)

Lees verder: rtvdrenthe.nl

donderdag 17 december 2020

Chemisch bedrijf Sachem in Zaltbommel staakt uiterlijk op 1 april met het oppompen van grondwater voor koeling van het productieproces. Die toezegging deed het bedrijf bij de Raad van State. (BD, 16 december)

Lees verder: bd.nl

donderdag 17 december 2020

Er wordt toch niet geboord naar aardwarmte aan de rand van recreatiegebied het Kraaiennest tussen Maasland en De Lier. (WOS, 16 december)

Lees meer: wos.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020