woensdag 30 juni 2021

Zeekraal, een gebakken visje; hoe lekker het er ook uitziet, als het uit de Westerschelde komt, eet Willy Wiskerke het niet op. Ze maakt zich grote zorgen om de hoge concentratie PFOS in het water. Ze eet alleen nog uit de Oosterschelde. (EenVandaag, 29 juni)

Lees meer: eenvandaag.avrotros.nl

dinsdag 29 juni 2021

Voordat er ergens gebouwd kan worden moet er archeologisch onderzoek worden gedaan. Hoe ga je te werk? En welke technieken zijn onmisbaar bij een archeologische opgraving? (BNR, 29 juni)

Lees meer: bnr.nl

dinsdag 29 juni 2021

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt alle activiteiten van de NAM bij een injectiepunt in het Twentse Rossum per direct onder verscherpt toezicht. Het productiewater dat daarin wordt gespoten, is afkomstig van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. (Nieuwe Oogst, 28 juni)

Lees meer: nieuweoogst.nl

dinsdag 29 juni 2021

Onderzoeksprogramma WarmingUP heeft de algemene en technische eigenschappen van aquathermiesystemen in kaart gebracht. “Ons doel was een breed en concreet overzicht te maken van de aquathermiesystemen, die nu al gerealiseerd zijn.” (H2O Waternetwerk, 28 juni)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

dinsdag 29 juni 2021

Het is de vraag of de Waddenzee op lange termijn de zoutwinning bij Harlingen aankan. Volgens een adviescommissie is er een ‘gerede kans’ dat wadplaten verdrinken. (Leeuwarder Courant, 29 juni)

Lees meer: lc.nl

20200224 BBF gecentreerd

20210707 Banner Brandmannen vacature OD Haaglanden

HMVT banner nieuw2021

maandag 28 juni 2021

In Twente is er geen drinkwaterbron vrij van probleemstoffen. Er zitten onder meer pesticiden, oplosmiddelen en meststoffen in het water. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel maken zich zorgen. “Wij zien de drinkwaterbronnen onder druk staan. Voor alle winningen is bekend welke probleemstoffen zich voordoen en zijn er met partners gerichte acties opgezet om die aan te pakken”, antwoordt GS op statenvragen van Groenlinks. (Waterforum, 25 juni)

Lees meer: waterforum.net

maandag 28 juni 2021

Negen miljoen Nederlanders wonen of werken in een gebied waar de bodem daalt. Hoe sterk de bodem in de toekomst daalt, hangt vooral af van de hoeveelheid gas- en zoutwinning, hoe sterk het klimaat opwarmt én van het gevoerde peilbeleid. De nieuwe bodemdalingsvoorspellingskaarten in de klimaateffectatlas maken inzichtelijk hoeveel daling er in Nederland tot 2100 optreedt. Peilbeleid - peilfixatie versus peilindexatie- en klimaatverandering zijn verwerkt in een hoog en een laag scenario. (Helpdesk Water, 25 juni)

Lees meer: helpdeskwater.nl

maandag 28 juni 2021

De drinkwatervoorraden in Flevoland zijn goed beschermd, omdat het verboden is om bij die voorraden in de grond te boren naar aardwarmte. Dit geldt zowel voor het opsporen als winnen van aardwarmte. Gedeputeerde Staten laat dit weten in een mededeling aan Provinciale Staten. (Omroep Flevoland, 27 juni)

Lees meer: omroepflevoland.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Vacature 2.3 300200

archeologie online 2020

vrijdag 25 juni 2021

Wat betekenen de hoge concentraties PFAS in het Scheldewater voor het rivierslib dat na ontpoldering in de Hedwigepolder bezinkt? Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) laat dit onderzoeken. (PZC, 24 juni)

Lees meer: pzc.nl

vrijdag 25 juni 2021

Gemeenten met een slappe bodem geven twee keer zoveel uit aan herstel van wegen, riolen en openbare ruimte. Niet alleen de beruchte veengrond is de boosdoener. Ook klei klinkt in. En daar staat geen rijkscompensatie tegenover. (Binnenlands Bestuur, 25 juni)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

donderdag 24 juni 2021

De energietransitie moet een nieuwe impuls krijgen, maar de vraag is hoe. Dat stelt Glastuinbouw Nederland in reactie op meerdere dit voorjaar verschenen onderzoeksrapporten. De belangenbehartiger van onder glas telend Nederland pleit voor betere prikkels. (Groenten Nieuws, 24 juni)

Lees meer: groentennieuws.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200