dinsdag 04 februari 2020

Shell Geothermal BV en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen de mogelijkheden voor geothermie in het westelijk deel van de Rotterdamse haven. De twee bedrijven kregen hiervoor onlangs een opsporingsvergunning van het ministerie van EZK. (Pomp NL, 3 februari)
Lees meer: pompnl.nl

dinsdag 04 februari 2020

In Nederland moet er de komende tien jaar 37.000 hectare bos worden aangeplant. Deze ambitieuze doelstelling is volgens minister Carola Schouten van LNV nodig voor herstel van de biodiversiteit en om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. (Nieuwe Oogst, 4 februari)
Lees meer: nieuweoogst.nl

bbf 300x200

rws

Remediation Day HMVT nieuw

dinsdag 04 februari 2020

De baggerdepots van Waterschap Friesland bij Raard komen er toch. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen Waterschap Friesland en de vogelwacht Raard-Brantgum. Nazorgers van die vogelwacht kwamen eerder in actie tegen de komst van twee baggerdepots, omdat ze dicht op weidevogelgebieden liggen waar afgelopen jaar veel grutto's en andere weidevogels broedden. (Omrop Fryslân, 3 februari)
Lees meer: omropfryslan.nl

maandag 03 februari 2020

Ook uit de wereld van bouwkundigen worden vraagtekens gezet bij de schaderegeling die minister Wiebes voorstelt. Schade door bodemdaling, trilling of aardbeving is nu goed geregeld voor mensen die wonen boven het grote Groningerveld. De regeling die de minister voorstelt voor de rest van het land is veel slechter. (RTV Oost, 1 februari)
Lees meer: rtvoost.nl

maandag 03 februari 2020

Het is niet de standaard om bodem en ondergrond mee te nemen in ruimtelijk beleid terwijl deze beleidsvorming de fysieke leefomgeving wel raakt. En dus een plek in de omgevingsvisie zou moeten krijgen. Daarom zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en onderzoeksinstituut Deltares het project 'Bodem en Ondergrond Gemeentelijke Omgevingsvisies' (BOGO) gestart.
(Groene Ruimte, 31 januari)
Lees meer: groeneruimte.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

Banner 2.0 300200

TTE 300 200

maandag 03 februari 2020

Wil je goede grond, dan heb je wormen nodig. Dat was de kern van het verhaal van onderzoeker Jeroen Onrust, die zijn bevindingen presenteerde op een avond van Gouden Gronden in Oldehove. (Dagblad van het Noorden, 3 februari)
Lees meer: dvhn.nl

vrijdag 31 januari 2020

Het RIVM en Deltares werken op verzoek van het ministerie van I&W aan een plan waarin de vraag wordt beantwoord of er een verschil is tussen het effect van PFAS-houdende grond en PFAS-houdende baggerspecie op het oppervlaktewater. Het ministerie kan zo beter inschatten onder welke voorwaarden PFAS-houdende grond in diepe plassen kan worden toegepast. (Waterforum, 21 januari)
Lees meer: waterforum.net

vrijdag 31 januari 2020

Het water dat wij lozen in de Maas, wordt dagelijks door vier miljoen mensen gedronken. Een van de dingen die ik voor elkaar probeer te krijgen, is een circulair watersysteem. Maar dat is iets voor de lange termijn: geen lozingen meer in de Maas’, stelt Chemelot-directeur zaterdag 25 januari in De Limburger. Hij wijst in de Limburgse krant op het belang van het industriecomplex voor Limburg. (Waterforum, 28 januari)
Lees meer: waterforum.net

Vacature Tauw veldmedewerkers

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

vrijdag 31 januari 2020

Twee vliegen in een klap. Populair gezegd is dat de wijze waarop het Rotterdamse bedrijf Asbeter twee problemen tegelijkertijd oplost: het aanpakken van asbest met behulp van industriële afvalzuren. Het asbest wordt veilig, betaalbaar en circulair vernietigd. En industriële reststromen hiervoor gebruiken scheelt uitstoot van CO2.

CEO Inez Postema licht het bijzondere proces toe van de start-up die op het punt staat van doorbreken met de allereerste fabriek ter wereld op dit gebied. (Innovation Origins, 30 januari)
Lees meer: innovationorigins.nl

vrijdag 31 januari 2020

Het Inter Provinciaal Overleg, samenwerkingsverband tussen alle provincies in Nederland, is teleurgesteld in minister Wiebes. De minister van Economische Zaken creëert rechtsongelijkheid tussen Groningers en omwonenden van kleine gasvelden in de rest van het land. Voor die kleine velden geldt straks een andere schaderegeling dan voor Groningers. (RTV Oost, 31 januari)
Lees meer: rtvoost.nl

vrijdag 31 januari 2020

Gemeente Zwolle wil deelnemen aan een Europees onderzoeksproject voor ontwikkeling van geothermische energie uit dunne aardlagen. Dit is energie die wordt opgewekt uit aardwarmte. (Weblog Zwolle, 30 januari)
Lees meer: weblogzwolle.nl

stokstaartje 300 200

300x200 pop up

BannerBodemnieuwsODH.png