maandag 08 november 2021

De provincie Zeeland weet al tien jaar dat er veel pfas in de Westerschelde zit. Dat blijkt uit eerdere onderzoeken naar hoeveel schadelijke chemicaliën er in vis, vogels en zeehonden in het leefgebied werden aangetroffen. Zo'n onderzoek naar schadelijke stoffen in de Westerschelde werd afgelopen week door een Statenlid op tafel gelegd. De provincie betreurt het dat er toen niets met de uitkomsten is gedaan. (NOS, 5 november)

Lees meer: nos.nl

maandag 08 november 2021

De gemeente Leiden gaat definitief stoppen met het wegpompen van grondwater bij de voormalige vuilstortplaats De Bult om de verontreiniging te beheersen. Een second opinion sterkt het stadsbestuur in die mening en bovendien kan het terugkomen op de schriftelijke toezegging dat verontreiniging van de Bult ’eeuwigdurend beheerst wordt’. (Leidsch Dagblad, 4 november)

Lees meer: leidschdagblad.nl

20211124 Banner Brandmannen Senior Allround Projectleider Bodem

20211111 Banner Suez projectmanager

HMVT banner nieuw2021

maandag 08 november 2021

De huidige normstelling blijkt onvoldoende geschikt om thermisch gereinigde grond (TGG) veilig in het milieu te gebruiken. In de praktijk blijkt dat er te veel zware metalen en zouten in het grond- en oppervlaktewater terecht kunnen komen. Deze stoffen kunnen het ecosysteem verstoren. Ook blijkt TGG nog schadelijke stoffen te bevatten zoals benzeen. De gevonden concentraties leveren geen gevaar op voor de gezondheid van mensen. (Bodemplus, 8 november)

Lees meer: bodemplus.nl

donderdag 04 november 2021

De gemeente De Wolden gaat onderzoeken of gebouwen in De Wijk verwarmd kunnen worden met warmte uit de Hoogeveense Vaart. Door warmte uit oppervlaktewater te gebruiken moet het gasverbruik afnemen. (RTV Drenthe, 3 november)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

donderdag 04 november 2021

Het schootsveld van de vesting Zaltbommel, de brede groene strook langs de Gistert Schairtweg, is over een oppervlakte van 11.000 vierkante meter verontreinigd. Tot op een diepte van 4 meter is stortmateriaal aangetroffen. (BD, 4 november)

Lees meer: bd.nl

Brandmannen banner16nov

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20211124 Banner Brandmannen Omgevingsmanager Bodem Groen

woensdag 03 november 2021

De Wageningse bodemecologen Emilia Hannula en Elly Morriën ontvangen vrijdag 5 november een gouden penning van Teylers Tweede Genootschap, onderdeel van de Teylers Stichting uit Haarlem. (Gelderlander, 2 november)

Lees meer: gelderlander.nl

woensdag 03 november 2021

Eigenaren van woningen en kleine bedrijven in het Drents-Groningse grensgebied kunnen vanaf deze maand schade melden die mogelijk is ontstaan door zoutwinning. Eerder moesten mensen daarvoor aankloppen bij zoutwinbedrijf Nedmag, maar dat staat nu op afstand van de schadeafhandeling. (RTV Drenthe, 2 november)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

woensdag 03 november 2021

De provincie Gelderland gaat samen met 11 gemeente, de regionale waterschappen en drinkwaterbedrijf Vitens aandacht vragen voor de kwaliteit van het grondwater. In een deel van de provincie wordt het grondwater opgepompt en gebruikt als drinkwater. Maar veel van de bewoners weten niet dat ze in een grondwaterbeschermingsgebied wonen, zeggen de overheden. (Binnenlands Bestuur, 3 november)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

20211124 Banner Brandmannen Toetser en Vergunningverlener Bodem met beleidstaken

20211109 Banner Brandmannen GemZaanstad

20211124 Banner Brandmannen Toetser en Vergunningverlener Bodem starter

woensdag 03 november 2021

Voor er gas mag worden gewonnen tussen Vledderveen en Wilhelminaoord moet duidelijk zijn hoe groot de kans op bodemdaling is. Ook moet duidelijk worden gemaakt wat gaswinning betekent voor de nieuwe Unesco-status in het gebied. Dat adviseert een commissie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). (RTV Drenthe, 2 november)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

woensdag 03 november 2021

Zoutbedrijf Nobian wil twaalf nieuwe zoutputten slaan ten zuiden van Winschoten. Die ondergrondse putten moeten zo diep worden als de Eiffeltoren hoog is; ruim driehonderd meter. Daaruit wil het bedrijf 25 jaar lang zout winnen. (RTV Noord, 3 november)

Lees meer: rtvnoord.nl

woensdag 03 november 2021

Statenleden van de SGP en PvdA willen dat meteen onderzocht gaat worden wat de effecten van PFAS op de gezondheid van de Zeeuwen zijn. Wanneer het RIVM dat niet op korte termijn kan doen, moet de provincie zelf onderzoek laten doen, zegt Eddy Heerschop van de PvdA. (Omroep Zeeland, 2 november)

Lees meer: omroepzeeland.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20211108 Banner AdverOnline Shovelmachinist Heicom Van Werven Infra Recycling

archeologie online 2020