donderdag 05 mei 2022

Na een natte winter zorgt het droge voorjaar nu alweer voor problemen in delen van Noord-Brabant. Water uit de sloot onttrekken, bijvoorbeeld om akkers te besproeien, is daar nu verboden. Het lijkt een voorbode van weer een droge zomer. (Volkskrant, 3 mei)

Lees meer: volkskrant.nl

donderdag 05 mei 2022

Begin vorig jaar startte Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) met het voorbereiden van de volgende fase van het onderzoekstraject. Eerder werden er al twee zoekgebieden geselecteerd nabij Utrecht en Amsterdam. Nu selecteert SCAN als derde zoekgebied het noordelijke deel van de regio West-Brabant. Het gebied ligt ongeveer tussen Breda en Hellevoetsluis. Over enige tijd wil SCAN in dit zoekgebied een onderzoeksboring uitvoeren met als doel meer inzicht te verkrijgen in de potentie van de ondergrond voor het gebruik van aardwarmte. De boringen zullen een waardevolle aanvulling vormen op de seismische data over de Nederlandse ondergrond die SCAN verzameld heeft. (AgriHolland, 4 mei)

Lees meer: agriholland.nl

2019 logo pop up

20220509 Banner Brandmannen vacature werkvoorbereider PWN

20210929 uw vacature

donderdag 05 mei 2022

Om water vast te houden is aandacht voor de bodem en goed bodembeheer en vereiste. Uit metingen blijkt dat een goed beheerde bodem in staat is veel water te bergen. Bij buien van circa 35 tot 40 mm bleek dat er maar 4 mm per m2 afstroomt. Van deze 4 mm is er door toepassen van extra maatregelen, zoals drempels tussen aardappelruggen of toepassen van ruitzaai bij mais, circa de helft van het afstromend water extra te bergen. (H2O Waternetwerk, 4 mei)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

dinsdag 03 mei 2022

Er moet zo snel mogelijk een groot bevolkingsonderzoek naar PFAS in het bloed van de Zeeuwen komen. Dat zeggen partijen in vijf van de gemeenten die grenzen aan de Westerschelde. In de Westerschelde zitten veel PFAS, een groep chemische stoffen die bij blootstelling op lange termijn schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Partijen in de gemeenteraden van Hulst, Sluis, Kapelle, Borsele en Reimerswaal vragen de GGD om in actie te komen. PFAS kunnen onder andere verschillende soorten kanker veroorzaken en het immuunsysteem aantasten. (Omroep Zeeland, 3 mei)

Lees meer: omroepzeeland.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20220502 Banner Recruiment Marketeers vacature adviseur bodem OZHZ

2019 TTE logo

dinsdag 03 mei 2022

Het Kenniscentrum Bodem, onder aanvoering van Hogeschool Van Hall Larenstein,heeft maandag 2 mei op de Dairy Campus in Leeuwarden 'mesokosmossen' uit de grond gestoken. Dit gebeurde met behulp van een rupskraan die 10 grote plastic buizen met een diameter van 1 meter en een lengte van 1 meter in de grond trilde. Deze zijn vervolgens weer omhoog gehaald met in de buis een ongestoord bodemmonster als resultaat. (AgriHolland, 2 mei)

Lees meer: agriholland.nl

dinsdag 03 mei 2022

Het bodemleven zorgt voor belangrijke bodemfuncties zoals waterzuivering, ziektebestrijding en de koolstofkringloop. De nieuwe BIOSIS-tool wijst onderzoekers en overheden de weg naar de meest geschikte methode om bodemkwaliteit te meten. Het instrument maakt gebruik van 195 erkende methoden om bodemleven te meten en 98 methoden om processen te meten. (AgriHolland, 2 mei)

Lees meer: agriholland.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

archeologie online 2020

HMVT banner nieuw2021

dinsdag 03 mei 2022

De oud-eigenaar van de Hedwigepolder, Gery de Cloedt, is naar de Raad van State gestapt. Hij wil voorkomen dat de polder onder water wordt gezet voordat de hoogste rechter een beslissing heeft genomen over een eerder verzoek. (Omroep Zeeland, 2 mei)

Lees meer: omroepzeeland.nl

maandag 02 mei 2022

Ook jonge kinderen uit de omgeving van het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht blijken te veel PFAS in hun bloed te hebben. (PZC, 29 april)

Lees meer: pzc.nl

maandag 02 mei 2022

Minister Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) begrijpt dat Zeeland zorgen heeft om de hoeveelheid PFAS in de Westerschelde en de mogelijke gevolgen voor het ontpolderen van de Hedwigepolder. Ondanks die zorgen zegt ze dat de Hedwigepolder hoe dan ook onder water gezet wordt. (Omroep Zeeland, 29 april)

Lees meer: omroepzeeland.nl

maandag 02 mei 2022

Actuele gegevens over bodem, grondwater en terreinvormen zijn nodig om verstandig om te gaan met het grondgebied en met het grond- en oppervlaktewater, bijvoorbeeld om ruimte te zoeken voor woningbouw, of voor waterberging. Deze gegevens zijn te vinden in de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een centrale registratie met gegevens over de Nederlandse ondergrond. (Nature Today, 29 april)

Lees meer: naturetoday.com

maandag 02 mei 2022

Onderzoek naar hoe stedelijke afvalwatertransportsystemen (ATS) in de praktijk functioneren, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Dit komt door de hedendaagse stedelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, de circulaire economie en energietransitie. Deze opgaven leiden namelijk tot aanpassingen aan de traditionele infrastructuur en de aanleg van ‘nieuwe’ systemen. (Land en Water, 27 april)

Lees meer: landenwater.nl

20220422 SDG logo

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20211221 BodemBreedForum logo