vrijdag 09 augustus 2019

KLUNDERT - De peperdure sanering van de zwaar vervuilde Bult van Pars in Klundert krijgt mogelijk een vervelend staartje voor bureaus die in het verleden onderzoek naar bodemvervuiling hebben gedaan. ,,We gaan uitzoeken of ze fouten hebben gemaakt. Is dat zo, dan stellen we ze aansprakelijk”, zegt wethouder Thomas Zwiers. (BNdeStem, 8 augustus)

 

Lees meer: bndestem.nl

vrijdag 09 augustus 2019

Enschede - Als gevolg van een langdurig warmere periode, waarin ook nog eens weinig regen is gevallen, is het waterverbruik in Twente gedurende de maand juni dusdanig hoog geweest, dat Vitens de maandvergunningen heeft overschreden. Dit heeft Vitens bekendgemaakt. (Blik op Nieuws, 8 augustus)

 

Lees meer: blikopnieuws.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast

donderdag 08 augustus 2019

Micro organismen in de bodem zijn de belangrijkste vorm van bodemleven. Ze vormen een belangrijke voedingsbron voor het hogere bodemleven (zoals wormen) en worden zelf voornamelijk gevoed door plantenwortels. CZAV ervaart dat telers hier steeds meer van doordrongen zijn en zich daarom maximaal willen inspannen de bodemvruchtbaarheid en -gezondheid te stimuleren. (Akkerwijzer, 7 augustus)

Lees meer: akkerwijzer.nl

donderdag 08 augustus 2019
MIDDENBEEMSTER - Kinderen kunnen op alle openbare speelplekken in de gemeente Beemster veilig spelen. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van bodemverontreiniging. (Noord Hollands dagblad, 7 augustus)
woensdag 07 augustus 2019

De geplande werkzaamheden van de provincie Utrecht voor het verbreden van het fietspad langs de M.A. Reinaldaweg (N204 ) zijn vertraagd. Het gaat om het gedeelte tussen de A12 en de Van Rietlaan in Linschoten. (Zender streeknieuws, 6 augustus)

Lees meer: noord.zenderstreeknieuws.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

woensdag 07 augustus 2019

HOOGKARSPEL – Op 12 augustus starten ADC Archeoprojecten en Archol BV met archeologische graafwerkzaamheden in plangebied Reigersborg Zuid V. In en rond Hoogkarspel liggen nog veel sporen uit de Bronstijd in de grond verborgen. (Ons West Friesland, 6 augustus)

Lees meer: onswestfriesland.nl

woensdag 07 augustus 2019

De aanleg van een tweede aardwarmtebron in de Koekoekspolder komt in zicht, de verwachting is dat de bron in de tweede helft van 2020 aangelegd wordt. Dat zegt Radboud Vorage, projectleider van initiatiefnemer Greenhouse Geo Power. Al eerder waren er plannen voor de aanleg van een tweede aardwarmtebron in het tuinbouwgebied, maar die strandden. (De Stentor, 7 augustus)

Lees meer: destentor.nl

woensdag 07 augustus 2019

In Twente is meer water opgepompt dan toegestaan. Het maakt duidelijk dat het drinkwaterbeheer op de schop moet. (Trouw, 7 augustus)

Lees meer: trouw.nl

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

woensdag 07 augustus 2019

ENSCHEDE - Het Twentekanaal kan zo weer als bron dienen voor drinkwater. Als Twente bovendien gebruikt water in de regio infiltreert, in plaats van afvoert naar de Vecht, dan kan een dreigend tekort aan drinkwater voor Twente worden afgewend. (Tubantia, 7 augustus)

Lees meer: tubantia.nl

woensdag 07 augustus 2019

Het Canadese gasbedrijf Vermilion mag voorlopig geen nieuwe activiteiten ondernemen in het Friese Noordwolde, net over de provinciegrens. Milieudefensie heeft bij het ministerie van Landbouw een handhavingsverzoek ingediend. (RTV Drenthe, 6 augustus)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

dinsdag 06 augustus 2019

Grafheuvels, urnenvelden en fundamenten van een Romeinse villa. Het zijn voorbeelden van archeologische rijksmonumenten. Nederland telt er meer dan 1.450, waarvan honderden in agrarisch gebied. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaat de staat ervan in kaart brengen. (Nieuwe Oogst, 5 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nl

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws