vrijdag 16 oktober 2020

De provincie en gemeente Groningen gaan de voormalige vuilstort in Woltersum saneren. Daarom is vandaag begonnen met de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het plaatsen van een tijdelijke brug over het Damsterdiep. Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg ligt gevaarlijk afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot bodemverontreiniging. (Eemskrant, 15 oktober)
Lees meer: eemskrant.nl

vrijdag 16 oktober 2020

Na een saneringsproject van meer dan veertien jaar op het Olasfa-terrein dachten omwonenden aan de Benedendijk in Olst eindelijk hun zicht op de IJssel te krijgen. Een nieuw aangelegde dijk verpest dat vooralsnog. Ruim een maand nadat omwonenden hun woede uitten richting de gemeente Olst-Wijhe en de Provincie Overijssel is er nog geen duidelijkheid. (De Stentor, 16 oktober)
Lees meer: destentor.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

ODBN Banner Senior toezichthouderBodemnieuws

vrijdag 16 oktober 2020

Recreanten komen graag naar de Zandmotor, de kunstmatige zandbank voor de Zuid-Hollandse kust. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Environmental Research. Ze waarderen het schone strand, de rust en de ruimte, de lagune om te kitesurfen en de voorzieningen. (H2O Waternetwerk, 15 oktober)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 16 oktober 2020

Veel van het gepubliceerde onderzoek naar zoetwaterbellen in de duinen en zoetwaterlenzen in het achterland richt zich op het verzadigde waterpakket. Dit onderzoek laat zien dat processen in de onverzadigde zone en atmosfeer ook een belangrijke invloed kunnen hebben op de verschijnselen in het verzadigde grondwater. (H2O Waternetwerk, 15 oktober)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 16 oktober 2020

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start een onderzoek naar de grondwaterstanden in veenweiden. Dit onderzoek is onderdeel van de strategie om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Daarin werkt het waterschap samen met provincies, gemeenten en grondeigenaren. Het waterschap zet een basismeetnet op om een beter beeld te krijgen van vooral de ondiepe grondwaterstanden. (Waterforum, 13 oktober)
Lees meer: waterforum.net

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020

donderdag 15 oktober 2020

In oktober 1573 zijn veel schepen verloren gegaan op het Hoornse Hop tijdens de Slag om de Zuiderzee. Nu 447 jaar later leggen archeologen de geschiedenis bloot. Dit doen ze door met een speciale boot 80 vierkante kilometer van de bodem te scannen. De verwachting is dat ze hierbij verschillende scheepswrakken tegenkomen. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (Regio Online, 14 oktober)

Lees meer: regioonline.nl

donderdag 15 oktober 2020

In moedermelk van zowel Zweedse als Chinese moeders troffen Zweedse onderzoekers significante concentraties PFAS aan. Het gaat daarbij zowel om de ‘klassieke’ PFAS-verbindingen PFOS en PFOA, als de PFOS-vervanger F53-B. (C2W, 14 oktober)
Lees meer: c2w.nl

donderdag 15 oktober 2020

Platforms als Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam leveren een grote bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de stad. Zij hebben een inspirerend verhaal waarin klimaatverandering als een kans wordt gezien. Belangrijk is wel dat zo’n platform onafhankelijk van de overheid kan opereren. Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). (H2O Waternetwerk, 14 oktober)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

Remediation Day HMVT nieuw

dinsdag 13 oktober 2020

De appels van een fruitboom in Doetinchem, naast een terrein waar lekkende vaten met giftig blusschuim staan, zitten vol met de giftige stof PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma De Monitor en onderzoeksplatform Follow the money. De eigenaren van de appelboom maken zich grote zorgen dat het gif ook in hun grond zit. (Omroep Gelderland, 12 oktober)
Lees meer: omroepgelderland.nl

dinsdag 13 oktober 2020

Op maandag 12 en dinsdag 13 oktober wordt er een beperkt bodemonderzoek uitgevoerd op de begraafplaatsen en het terrein van het crematorium aan de Mastendreef in Bergen op Zoom. Tijdens dit onderzoek wordt er gezocht naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. (de Halsterse krant en de Zuidwestkrant)
Lees meer: halsterse-zuidwestkrant.nl

dinsdag 13 oktober 2020

Het Planburonoord uit Heerenveen stuurde een brandbrief omtrent een kleinschalig ecologisch water- en woonpark dat het bedrijf sinds 2015 probeert te realiseren aan de Boarnsterdyk in Akkrum/Nes. ,,Wij hebben hiervoor contact onderhouden met de gemeente Heerenveen, het wijkbelang Akkrum, bewoners, aannemers en onderhoudsbedrijven uit onze regio. De gemeente trekt echter de stekker uit het project.” (Heereveense Courant, 12 oktober)
Lees meer: heereveensecourant.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200