vrijdag 01 februari 2019

De provincie Noord-Brabant en een aantal van haar gemeenten, Geothermie Brabant BV, sectororganisatie Dago en Brabant Water hebben samen een richtlijn ondertekend om veilig geothermie te ontwikkelen. (Flux Energie, 31 januari)

Lees meer: fluxenergie.nl

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200

vrijdag 01 februari 2019

Het verlossende woord van gedeputeerde Boerman kwam vanavond tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden van het Olasfa-terrein in Olst; het zwaar vervuilde terrein van de oude asfaltfabriek aan de IJssel is schoon. De sanering is afgerond. De kosten van 30 miljoen euro zijn voor rekening van de provincie. (RTV Oost, 31 januari)

Lees meer: rtvoost.nl

donderdag 31 januari 2019

Een aantal waterschappen hebben hun baggerwerkzaamheden tijdelijk op enkele locaties opgeschort omdat er mogelijk PFAS-verbindingen, zoals PFOS en PFOA in de bagger aanwezig zijn. (Unie van Waterschappen, 25 januari)

Lees meer: uvw.nl

donderdag 31 januari 2019

Het Groninger Landschap is begonnen met de herinrichting van Polder Breebaart, een brakwatergetijdengebied vlakbij Termunten. In de komende maanden wordt 70.000 kubieke meter slib verwijderd en afgevoerd naar de Kleirijperij van Ecoshape. De gerijpte klei gebruikt waterschap Hunze en Aa’s voor versterking van de Brede Groene Dijk. (H2O Waternetwerk, 30 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen

donderdag 31 januari 2019

VEMW wil meer duidelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de landelijke ‘verdringingsreeks’: een prioriteitenlijst met sectoren die in aanmerking komen voor het schaarse water tijdens droogte. “Bedrijven die zoet water gebruiken weten nu niet altijd waar ze aan toe zijn”, stelt Roy Tummers, directeur Water van VEMW. (Waterforum, 25 januari)

Lees meer: waterforum.nl

donderdag 31 januari 2019

In de dorpen rond de grens van Friesland en Overijssel is de bodemdaling direct zichtbaar bij de huizen. De onderheide woningen staan fier overeind en zijn bereikbaar met een trapje omdat de straat is verzakt. Andere woningen hellen gevaarlijk voorover en beschikken vermoedelijk over een trapje achter de voordeur naar de gang. (Binnelands bestuur, 25 januari)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

donderdag 31 januari 2019

Door de extreme droogte van afgelopen zomer is er schade ontstaan aan het wegdek van de Waalbandijk in Druten, ter hoogte van de Heersweg. Dit weggedeelte wordt over een lengte van ruim 200 meter volledig gereconstrueerd. Volgens het college van B&W is dit met name nodig om de veiligheid van fietsers te waarborgen. (RN7, 31 januari)

Lees meer: rn7.nl

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 31 januari 2019

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan het opzetten van een opleiding voor vergunningverleners. Doel is om de kennis van de verleners over opkomende stoffen in het water te vergroten. (H2O Waternetwerk, 30 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 31 januari 2019

Twee stilgelegde aardwarmteprojecten in tuinbouwgebied Californië vlakbij Grubbenvorst, mogen waarschijnlijk binnen afzienbare tijd weer worden opgestart. (Nieuwe Oogst, 30 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

donderdag 31 januari 2019

De Raad van State wacht een flinke klus. Ze krijgt tientallen, mogelijk zelfs tot tachtig beroepszaken te behandelen over het natuurplan voor de Deurnesche Peel. Van mensen die hun eerder verzet zagen sneuvelen bij de provincie. Algemene teneur: de gevolgen van de vernatting zijn niet te overzien. (Eindhovens Dagblad, 31 januari)

Lees meer: ed.nl

SGS Search Bodemnieuws banner Planner Coordinator Kwaliteitsfunctionaris

aggb

Vitens vacature Geohydroloog