donderdag 22 december 2022

De medische beroepsgroep zou zich meer moeten uitspreken over de gezondheidsrisico’s van PFAS en het gebruik ervan aan banden moeten leggen. Deze oproep doen drie artsen samen met de Stichting Tegengif, een organisatie die onderzoek doet naar dagelijkse blootstelling aan schadelijke chemicaliën, donderdag in artsenvakblad Medisch Contact. In het artikel wijzen de artsen op de gezondheidsrisico’s van PFAS voor de huidige en toekomstige generaties. (BNNVARA, 15 december)
Lees meer: bnnvara.nl

 

donderdag 22 december 2022

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M stopt uiterlijk in 2025 met de productie van pfas. Dat zijn slecht afbreekbare chemische stoffen die met een reeks aan gezondheidsklachten in verband worden gebracht, zoals kanker en hartklachten. De klachten kunnen ontstaan als mensen deze stoffen via het drinkwater of voedsel binnen krijgen. (NOS, 20 december)
Lees meer: nos.nl

 

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

Terra Index 300x200

donderdag 22 december 2022

In het programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, bedrijven en natuurorganisaties samen om de waterkwaliteit te verbeteren, natuurlijke leefgebieden te versterken en de Eems-Dollard voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De doelen moeten bereikt zijn in 2050. Uit de monitoringsrapportage 2021 van dit programma blijkt dat er nog grote stappen gezet moeten worden. (H2O Waternetwerk, 20 december)
Lees meer:  h2owaternetwerk.nl

 

 

donderdag 22 december 2022

“Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de norm voor het verwarmen van woningen die niet op een warmtenet worden aangesloten“, aldus Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Buiten alle uitdagingen die daarmee verbonden zijn, is dat goed voor de markt en grote kans voor warmtepompfabrikanten en installateurs. Maar hoewel de meeste aandacht lijkt uit te gaan naar woningen, biedt de techniek ook grote kansen voor de utiliteitsbouw. (Warmte 365, 20 december)
Lees meer: warmte365.nl

 

20210929 uw banner

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

expertisecentrum PFAS 300x200

donderdag 22 december 2022

De provincie Groningen heeft vier gebieden aangewezen waar in de toekomst mogelijk drinkwater gewonnen kan worden. Deze gebieden bleken op basis van uitgebreid vooronderzoek het meest geschikt als potentiële waterwingebieden, oftewel Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s). Het komende jaar onderzoekt de provincie Groningen samen met het Waterbedrijf Groningen of deze vier gebieden ook daadwerkelijk geschikt zijn als ASV’s. Dat moet eind 2023 duidelijk zijn. (Waterforum, 15 december)
Lees meer: waterforum.net

 

donderdag 22 december 2022

Waterschap De Dommel heeft eindelijk de laatste onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingetrokken. In het gebied rond de beken Beerze en Reusel kan nu weer water worden opgepompt. De droogte blijft echter actueel. (H2O Waternetwerk, 14 december)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20220422 SDG logo

archeologie online 2020

20230120 Banner Veolia Sarpi Remediation 1

 

donderdag 22 december 2022

De provincie Noord-Holland wil inzetten op gecoördineerde en snelle besluitvorming over de verduurzaming van de staalproductie door Tata Steel. Dit is belangrijk om de vergunningen zorgvuldig, met aandacht voor de effecten op gezondheid en zo snel mogelijk te kunnen verlenen. (Provincie Noord-Holland, 14 december)
Lees meer:noord-holland.nl

donderdag 22 december 2022

Gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard zal niet leiden tot schade voor de natuur. Dat schrijft aardoliemaatschappij NAM aan de Waddenvereniging en Milieudefensie. (Omrop Fryslân, 16 december)
Lees meer: omropfryslan.nl

donderdag 22 december 2022

Schiphol heeft een laatste waarschuwing gekregen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) om een lijst van zeer zorgwekkende stoffen te overhandigen. (NOS, 20 december)
Lees meer: nos.nl

 

dinsdag 13 december 2022

In een startpakket voor een nieuw ruimtelijk ordeningsbeleid is een verdienmodel voor de landbouw een van de speerpunten van de regering. Maar dat verdienmodel moet zijn plaats vinden binnen allerlei restricties.(Agraaf, 12 december)
Lees meer: agraaf.nl

dinsdag 13 december 2022

Om enkele agrariërs in hun beheersgebied tegemoet te komen, beloofde Waterschap Zuiderzeeland vier jaar geleden om maatregelen te nemen om wateroverlast tegen te gaan. De geschatte projectkosten zijn echter gestegen en wegen volgens het waterschap niet meer op tegen de kosten. Agrariërs en de provincie Flevoland reageren verbolgen. (H2O Waternetwerk, 12 december)
Lees meer:

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up