donderdag 17 december 2020

Geothermie wordt gezien als een van de schoonste en goedkopere bronnen van duurzame warmte. Daarom gaat geothermie een substantiële rol spelen in de energietransitie, met name om woningen en gebouwen te verwarmen als vervanger van het fossiele aardgas. Maar hoeveel CO2-uitstoot produceren een geothermiebron en de warmtenetten daadwerkelijk? (Duurzaam Actueel, 17 december)

Lees verder: duurzaam-actueel.nl

donderdag 17 december 2020

Leerkracht stagiaire Liesbeth Holswilder bezocht vrijdag, samen met haar stageklas - groep 4 van de Koningin Beatrixschool - de opgraving bij het oude schoolgebouw. (De Brug, 16 december)

Lees verder: brugutrecht.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

donderdag 17 december 2020

Het is al twee dagen onrustig in de bodem van het dorp Rottum. Zowel maandag- als dinsdagnacht vond hier een lichte aardbeving plaats. (Dagblad van het Noorden, 16 december)

Lees verder: dvhn.nl

woensdag 16 december 2020

Alle waterschappen doen mee aan een collectieve capaciteit om incidenten bij de eindverwerking van zuiveringsslib goed op te kunnen vangen. Hiervoor wordt een tijdelijke opslagcapaciteit van 100.000 ton slib op jaarbasis geregeld. (H2O Waternetwerk, 15 december)

Lees verder: h2owaternetwerk.nl

woensdag 16 december 2020

In september stelde Gouda zijn Kaderplan Bodemdaling Binnenstad vast. Een forse peilverlaging en aanpak van de riolering moet daar de overlast door (veen)bodemdaling tegengaan. Gilles Erkens, senior geoloog bij Deltares, schetst het stedelijke bodemdalingsprobleem: wat is de omvang, wat zijn mogelijke oplossingen en wat is daarvoor nodig? En is er voldoende gevoel van urgentie? Erkens pleit voor het zo snel mogelijk op gang brengen van dialoog hierover en niet te wachten tot er schade is. De eerste essentiële stap daarin: het ontwikkelen van een gezamenlijke kennisbasis. (H2O Waternetwerk, 16 december)

Lees verder: h2owaternetwerk.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

Remediation Day HMVT nieuw

woensdag 16 december 2020

De bodem blijkt structureel meer CO2 uit te stoten dan gedacht. Maximaal 29 procent van de gemiddelde dagelijkse CO2-uitstoot van het platteland komt uit de bodem, ontdekte student Alison Tune van de universiteit van Texas in Austin (VS). (Reformatorisch Dagblad, 16 december)

Lees verder: rd.nl

dinsdag 15 december 2020

Eind november is het project “Opkomende stoffen in bodem en ondergrond (POP-UP)” afgerond. In opdracht van het UP (Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond) hebben Arcadis, Bioclear Earth, TTE Consultants en Witteveen+Bos twee jaar lang onderzocht hoe de knelpunten rond opkomende stoffen in de ondergrond kunnen worden weggenomen. 

Wanneer, voorheen onbekende, mogelijk bedreigende stoffen in het milieu worden aangetroffen leidt dat tot onzekerheid bij overheden, bedrijven en burgers. Zijn er risico’s voor de gezondheid of voor de natuur en wat doet het met ons algehele milieukwaliteit? Waarvoor ben ik aansprakelijk, wat mag en/of moet ik zelf doen? In een viertal rapportages wordt, waar mogelijk, antwoord gegeven op vragen rond signalering, beoordeling en de kennis over infrastructuur bodem en opkomende stoffen. Daarnaast zijn verbeteradviezen voor preventie uitgewerkt en is een handreiking 'Omgaan met opkomende verontreinigingen' inclusief een systeemanalyse opgesteld.

Voor wie het doornemen van de rapporten in deze drukke tijden wat te veel tijd vraagt, worden in de Microlearning module de resultaten in een filmpje gepresenteerd en in het ‘Lessons learned’ document worden de ervaringen samengevat van het consortium en de vele personen en partijen waarmee is samengewerkt.

Lees meer op www.opkomendestoffen.nl

dinsdag 15 december 2020

Verhoging van de druk op de ondergrondse gasopslag Norg bij Langelo kan zorgen voor lichte schades aan gebouwen, maar de bevolking van de kop van Drenthe hoeft niet bang te zijn dat het onveilig wordt. Dit zei landsadvocaat Hans Besselink namens minister Eric Wiebes vandaag voor de Raad van State. (RTV Drenthe, 14 december)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020

dinsdag 15 december 2020

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt voor veel zaken, ook voor bodemverdichting. Autonome veldrobots die rijden over vaste rijpaden kunnen ervoor zorgen dat weerbare planten groeien op onbereden teeltbedden zonder bodemverdichting. (Nieuwe Oogst, 15 december)

Lees meer: nieuweoogst.nl

dinsdag 15 december 2020

Het water van de Rjochte Grou houdt de ambtenaren van FUMO voortaan ’s winters warm en ’s zomers koel. De provinciale milieudienst heeft als eerste groen licht voor aquathermie. (Leeuwarder Courant, 15 december)

Lees meer: lc.nl

dinsdag 15 december 2020

Het veranderende klimaat heeft ook zijn weerslag op de Maasnielderbeek in Roermond die wordt gevoed door kwelwater, grondwater dat aan de oppervlakte komt. Door de hoge temperaturen en aanhoudende droogte afgelopen zomer is de grondwaterstand zover gedaald dat er nauwelijks nog kwelwater de beek in stroomt. (De Limburger, 14 december)

Lees meer: limburger.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Banner Kurstjens BV Technisch Manager