maandag 30 september 2019

Klimaatverandering en de landbouw hebben invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater. Hoe dragen boeren bij aan duurzaam waterbeheer en grondgebruik in hun eigen regio? Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) brengt landbouwers en waterschappen samen. (Binnelands Bestuur, 26 september)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

maandag 30 september 2019

Het advies van commissie Remkes over de stikstofproblematiek helpt telers niet die in nood zitten vanwege stilgelegde aardwarmteboringen. (Groenten en Fruit, 27 september)

Lees meer: gfactueel.nl

popup opkomende stoffen

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

maandag 30 september 2019

Op de voormalige Albert Heijn-locatie in Domburg is asbest gevonden. Dat bleek onlangs toen de grond tot 1 meter onder het maaiveld was afgegraven in verband met een explosievenonderzoek. De grond rook ook naar dieselolie. (Nu.nl, 26 september)

Lees meer: nu.nl

maandag 30 september 2019

In het bijzondere natuurgebied Overlangbroek, tussen Wijk bij Duurstede en Leersum, zijn maatregelen genomen om de verdroging van het gebied tegen te gaan. Zo kan het zeldzame vochtige rivierkleibos met onder andere bijzondere mossen en korstmossen behouden blijven. ('t Groentje Wijk Nieuws, 30 september)

Lees meer: wijknieuws.nl

maandag 30 september 2019

Het baggeren in Lelystad en Urk wordt een jaar uitgesteld door nieuwe milieuregels. Grond of baggerslib mag alleen nog worden verplaatst als het gecontroleerd is op de chemische stoffen PFAS, en dat kost veel tijd. (Omroep Flevoland, 29 september)

Lees meer: omroepflevoland.nl

Vacature 2.3 300200

20190910 Specialist Bodemdesk

bbf 300x200

maandag 30 september 2019

De provincie Groningen wil saneringskosten die bij de failliete olieafvalverwerker North Refinery in Farmsum zijn gemaakt persoonlijk verhalen op de curator. (Dagblad van het Noorden, 30 septmber)

Lees meer: dvhn.nl

donderdag 26 september 2019

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat er onvoldoende zicht is op de verspreiding van FRD (GenX-stof) in afvalstromen. Aanleiding voor deze conclusie is de vondst van FRD-besmettingen bij het afvalverwerkende bedrijf Suez Almelo, waarvan de herkomst niet kon worden getraceerd. (H2O Waternetwerk, 25 september)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 26 september 2019

Het bleef de afgelopen maanden nog wat onderbelicht. Maar bouwers en baggeraars hebben misschien nog wel meer last van het chemische goedje PFAS, dan van de geschrapte stikstofregelgeving. (Trouw, 26 september)

Lees meer: trouw.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 26 september 2019

Controle en handhaving op het ondieper maken van natuurplassen (‘verondiepen’) schiet ernstig tekort. In Zuid-Holland zijn partijen bagger met asbest en arseen in een natuurplas (de Meeslouwerplas) gestort. De bagger met arseen werd op illegale wijze gestort en met medeweten van de toezichthouder. De provincie Zuid-Holland zegt de asbestkwestie te onderzoeken, maar over de arseenstort zegt ze niets te weten. (Zembla, 26 september)

Lees meer: bnnvara.nl

donderdag 26 september 2019

De partij Kernachtig Druten blijft zich zorgen maken over de stort van vervuild slib in de Kaliwaal in Druten. Namens de fractie van Kernachtig Druten heeft raadslid Kees Arts hierover onlangs opnieuw raadsvragen gesteld aan het college van B&W. Baggerbedrijven dumpen ook vervuilde grond en slib uit het buitenland in putten langs de Nederlandse rivieren. De Kaliwaal in Druten is ook zo’n put. (Kernachtig Druten, 26 september)

Lees meer: rn7.nl

donderdag 26 september 2019

De optie om de wal een eind op te schuiven en met een laag af te dekken, laat het gemeentebestuur na overleg met de bewoners vallen. (De Gelderlander, 25 september)

Lees meer: gelderlander.nl

PFAS cursus 2.1 300200

Banner 2.0 300200

20190916 Drechtsteden Geo specialist