maandag 03 juni 2019

Het lijkt een eenvoudige glooiing in het landschap tussen Mill en Beers, een hoogteverschil van een meter of acht. Maar in werkelijkheid is daardoor de Peelrandbreuk te zien, ontstaan 541 tot 252 miljoen jaar geleden. Hier ligt een gebied van uitzonderlijke geologische waarde dat bescherming verdient als geopark. (De Gelderlander, 31 mei)

Lees meer: gelderlander.nl

maandag 03 juni 2019

De provincie Gelderland geeft het tot nu toe geheime rapport over de twijfelachtige inname en verwerking van asbest door de firma Vink in Barneveld toch vrij. (De Gelderlander, 29 mei)

Lees meer: gelderlander.nl

Popup 300x200

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Vacature 2.3 300200

maandag 03 juni 2019

Nedschroef is vergeefs naar de Raad van State gestapt tegen het saneringsbesluit dat de gemeente Helmond heeft genomen voor het voormalige Van Thiel/Robur-terrein aan de Kanaaldijk Noord-West. Dit blijkt uit een uitspraak die de Raad van State bekend heeft gemaakt. (Eindhovens Dagblad, 30 mei)

Lees meer: ed.nl

maandag 03 juni 2019

Om de 57 bomen bij de bouw van een school aan de Bethaniënstraat in Arnhem te behouden, blijkt 300.000 euro nodig te zijn. Eerder werd uitgegaan van een half miljoen euro. De Arnhemse raad toont zich verdeeld over het collegebesluit om de bomen te sparen. (Omroep Gelderland, 2 juni)

Lees meer: omroepgelderland.nl

maandag 03 juni 2019

Er gaat maandag 3 en dinsdag 4 juni een onderzoek plaats vinden naar de stabiliteit van zandeiland 1 in Vinkeveen. Het bodemonderzoek dat op deze dagen plaatsvindt, bestaat uit een aantal sonderingen (boringen) in de bodem. (Witte weekblad De Ronde Venen, 29 mei)

Lees meer: witteweekbladderondevenen.nl

woensdag 29 mei 2019

Wie denkt dat het probleem van bodemdaling nog maar kort bestaat, heeft het mis. De Nederlandse bodem daalt al 1000 jaar. Dat zei Gilles Erkens, geoloog bij Deltares, tijdens de Steenwegsessie van 27 mei. Deze sessie ging over de verantwoordelijkheden in het tegengaan van bodemdaling. (Unie van Waterschappen, 28 mei)

Lees meer: uvw.nl

woensdag 29 mei 2019

Op 1 april is het hoogheemraadschap van Rijnland een proef gestart om de waterkwaliteit in de Amstelveense Poel te verbeteren. De eerste resultaten zien er goed uit. Het fosfaatgehalte in het water van de Hoornsloot, die naar de Amstelveense Poel stroomt, is afgenomen. (Helpdesk water, 27 mei)

Lees meer: helpdeskwater.nl

woensdag 29 mei 2019

Het Hoogheemraadschap van Delfland pompt momenteel tussen de 3000 en 4000 liter zoetwater per seconde uit het Brielse Meer, om het waterpeil op hoogte te houden. (Waterforum, 24 mei)

Lees meer: waterforum.nl

Banner 2.0 300200

20190606 Tauw Ervaren velmedewerkers 300x200

bbf 300x200

woensdag 29 mei 2019

Inwoners die meehelpen in het monitoren van de waterkwaliteit, 50% vertraging van de huidige bodemdaling in 2030 en een energieneutraal waterschap in 2030. Deze ambities staan in het nieuwe coalitieakkoord van Water Natuurlijk, CDA, PvdA en de geborgde fractie Landbouw, Natuur en Economie. (RTV Stichtse Vecht, 28 mei)

Lees meer: rtvstichtsevecht.nl

woensdag 29 mei 2019

Het college van B&W is 'positief kritisch' over de winning van aardwarmte in Ede. Dat blijkt uit het advies dat de gemeente hierover aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft uitgebracht. Een samenwerkingsverband van twee bedrijven wil onderzoeken of er in Ede aardwarmte is te winnen. (Ede Stad.nl, 28 mei)

Lees meer: edestad.nl

woensdag 29 mei 2019

De wijze waarop het beschikbare water bij een watertekort wordt verdeeld onder watergebruikers, wordt niet tot in detail vastgelegd maar blijft vooral maatwerk. (VEMW, 28 mei)

Lees meer: vemw.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT