donderdag 25 maart 2021

In twee woningen in Harlingen zijn deze week tiltmeters geplaatst. De meetapparatuur registreert mogelijke bodemdaling en trillingen onder het oude centrum van de stad in verband met de zoutwinning in de Waddenzee door Frisia Zout. (Leeuwarder Courant, 24 maart)

Lees meer: lc.nl

donderdag 25 maart 2021

Donderdagavond (25 maart) voegt Zembla een nieuw hoofdstuk toe aan hun themareeks over de uitgeputte bodem in Nederland. Na eerdere delen, afgelopen oktober te zien op televisie, gaat het nu over de belangen van banken en grote coöperaties. (Gids.tv, 24 maart)

Lees meer: gids.tv

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Vacature 2.3 300200

archeologie online 2020

donderdag 25 maart 2021

Meer CO2 in de lucht? Dan nemen zowel planten als de bodem meer CO2 op, werd lang gedacht. Maar die aanname blijkt niet te kloppen. (Trouw, 24 maart)

Lees meer: trouw.nl

woensdag 24 maart 2021

Gaswinner Vermilion wil de gaswinning uit het veld Sonnega-Weststellingwerf pal ten zuidwesten van Wolvega hervatten. (Leeuwarder Courant, 24 maart)

Lees meer: lc.nl

woensdag 24 maart 2021

Annemieke Nijhof is, na anderhalf jaar boegbeeld te zijn geweest van Topsector Water & Maritiem, nu algemeen directeur van onderzoeksinstituut Deltares. ‘Ik kijk uit naar wat we kunnen doen om de klimaat­verandering te verhinderen.’ (Nieuwsblad Transport, 24 maart)

Lees meer: nieuwsbladtransport.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20210330 Suez Vacature adviseur bodem

woensdag 24 maart 2021

De eerste asfaltcentrale neemt maatregelen tegen te hoge uitstoot van de kankerverwekkende stof benzeen dat vrijkomt bij de recycling van oud asfalt. (Trouw, 24 maart)

Lees meer: trouw.nl

dinsdag 23 maart 2021

Het saneren van de voormalige vuilstort aan de Bouwerschapweg bij Woltersum is inmiddels in volle gang. Graafmachines hebben inmiddels een groot gedeelte van het voormalige zwembad afgegraven. Eerst is de schone deklaag weggehaald. Vervolgens is het AKU-materiaal, de voorloper van Akzo Nobel, verwijderd. (Eemskrant, 23 maart)

Lees meer: eemskrant.nl

maandag 22 maart 2021

Demissionair Minister Van ’t Wout (EZK) beantwoordde op
5 maart 2021 vragen over ‘het bericht dat de Friese bodem niet meer zal terugveren na de ondergrondse zoutwinning’. (Bodemplus, 18 maart)

Lees meer: bodemplus.nl

20210401 Brandmannen vacature veldwerker

expertisecentrum PFAS 300x200

Banner 2.0 300200

maandag 22 maart 2021

Het nationale waterbeleid staat de komende jaren in het teken van klimaatverandering, bodemdaling, milieuverontreinigingen en ruimtedruk. Dat vraagt om een integrale aanpak met andere opgaven, zoals de energietransitie, woningbouw en landbouw, schrijft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in de brief aan de Tweede Kamer waarmee ze het ontwerp Nationaal Water Programma (NWP) 2022-2027 aanbiedt. (H2O Waternetwerk, 22 maart)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

maandag 22 maart 2021

Demissionair Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordde op 25 februari 2021 Kamervragen over het gebruik van vervuilde grond voor de aanleg van de Perkpolder. (Bodemplus, 18 maart)

Lees meer: bodemplus.nl

vrijdag 19 maart 2021

De baggerwerkzaamheden in de Schie en binnenhavens in Schiedam zijn in volle gang en dat levert veel rotzooi op. Zo werd er al een achteras van een vrachtwagen, een rolcontainer, meerdere sloepjes en heel veel fietsen en winkelwagens uit het water gehaald. (Schiedam24, 18 maart)

Lees meer: schiedam24.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

HMVT banner nieuw2021