maandag 20 juli 2020

Waterschaarste en extreme droogte zijn termen die steeds vaker opduiken en waar de carwashbranche ook mee te maken krijgt. Zo is er bijvoorbeeld in Twente en de Achterhoek al sprake van een onttrekkingsverbod voor grondwater. Branchemanager Erik Stern van BOVAG en communicatieadviseur Jane Alblas van de Unie van Waterschappen (UvW) gaan dieper in op het belang van verantwoord watergebruik. (Carwashpro, 20 juli)
Lees meer: carwashpro.nl

maandag 20 juli 2020

De Amersfoortse archeoloog Raphaël Panhuysen verricht onderzoek naar (massa)graven in binnen- en buitenland. Hij geldt als een autoriteit op het gebied van skeletten. ,,Die vertellen een verhaal over een tijdperk.’’ (Algemeen Dagblad, 18 juli)
Lees meer: ad.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020

vrijdag 17 juli 2020

Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De kennis en ervaringen uit deze onderzoeken zijn gebundeld in de publicatie: Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken. (Land en Water, 13 juli)
Lees meer: landenwater.nl

vrijdag 17 juli 2020

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een duurzame bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. De tien deelnemende melkvee- en akkerbouwers krijgen van het ministerie voor dit jaar een vrijstelling van regels uit de mestwetgeving, waardoor de test kan doorgaan. (Land en Water, 10 juli)
Lees meer: landenwater.nl

vrijdag 17 juli 2020

Op Schiphol is de concentratie erfelijk materiaal van het coronavirus op dinsdag 7 juli hoger dan een week eerder toen het signaal nog onder de detectiegrens lag. Dat blijkt uit de analyse van de rioolwatermonsters die KWR sinds februari wekelijks op negen locaties neemt. De concentratie van het virus is een indicatie voor de besmettingsgraad onder de bevolking van de stad die op het onderzochte riool is aangesloten. (Waterforum, 14 juli)
Lees meer: waterforum.net

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

vrijdag 17 juli 2020

In deze studie wordt een kader gepresenteerd om een systeembenadering van microverontreinigingen te beschrijven in drie stappen. Deze drie stappen zijn toegepast op een casestudy van fluoxetine in Nijmegen. (H2O Waternetwerk, 16 juli)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 17 juli 2020

Warmtebron Utrecht heeft vijf plekken in Nieuwegein en Utrecht op het oog om mogelijk te gaan boren naar aardwarmte, ofwel geothermie. Dat blijkt uit een nieuw rapport. Beide steden zien in aardwarmte een belangrijke potentiële warmtebron om de stadsverwarming te verduurzamen. (RTV Utrecht, 16 juli)
Lees meer: rtvutrecht.nl

vrijdag 17 juli 2020

In weer en wind op pad langs meetpunten op De Sprengenberg (Nationaal Park Sallandse Heuvelrug). Om water te peilen. Waterpeilen? Ja, Jacques Dijkman, Els Jelsma en Arjen Meesters zijn vrijwillige waterpeilers bij Natuurmonumenten. Zij meten elke twee weken hoe hoog het grondwater op De Sprengenberg staat. (De Toren, 16 juli)
Lees meer: detoren.net

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

vrijdag 17 juli 2020

Waalrese woonwagenbewoners moeten de sanering betalen van een stuk gemeentegrond dat is vervuild met drugsafval. Dat eist de gemeente Waalre. De rekening bedraagt al snel tienduizenden euro’s. (Eindhovens Dagblad, 17 juli)
Lees meer: ed.nl

vrijdag 17 juli 2020

Het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk kan van start. De gemeente, de aannemer en de eigenaar van het terrein hebben overeenstemming bereikt over de manier en de periode van het saneren. Zij tekenden dinsdag 14 juli een handhavingsovereenkomst. De totale sanering zal zo'n acht jaar gaan duren. (De Stad Gorinchem, 16 juli)
Lees meer: destadgorinchem.nl

vrijdag 17 juli 2020

De met asbest bezaaide groenstrook langs de Muider nieuwbouwwijk De Krijgsman moet zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Die opdracht geeft de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) aan projectontwikkelaar KNSF Vastgoed. Dat gebeurt nadat NH Nieuws eerder deze week onthulde dat het al eerder gesaneerde terrein toch nog vol ligt met brokstukken van asbestplaten. (Noord-Hollands Nieuws, 16 juli)
Lees meer: nhnieuws.nl

20200224 BBF gecentreerd

stokstaartje 300 200

Remediation Day HMVT nieuw