dinsdag 01 juni 2021

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman vraagt of de milieueisen rond gaswinning bij Schiermonnikoog strenger kunnen worden. Ze heeft schriftelijke vragen gesteld aan het demissionaire ministerie van Economische Zaken. (RTV Noord, 29 mei)

Lees meer: rtvnoord.nl

dinsdag 01 juni 2021

STOWA zoekt manieren om Thermische Energiewinning uit Oppervlaktewater (TEO) en fosforverwijdering ecologisch én economisch aantrekkelijk te kunnen combineren. Op zoek naar innovatieve oplossingen heeft STOWA een challenge uitgeschreven via het platform winnovatie.nl, een innovatieplatform van waterschappen en andere waterorganisaties. (H2O Waternetwerk, 31 mei)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

vrijdag 28 mei 2021

Agrariërs en andere grondeigenaren in de gemeente Midden-Delfland kunnen op een nieuwe website bekijken welke maatregelen tegen bodemdaling op hun percelen mogelijk zijn, hoe effectief die zijn en hoe het zit met vergunningen. De gemeente, de provincie, LTO Noord en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben hiervoor de handen ineengeslagen. (H2O Waternetwerk, 27 mei)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 28 mei 2021

PFAS verwijderen uit de bodem met behulp van planten blijkt een kansrijke techniek voor de toekomst. Tauw verkende de mogelijkheden van fytoremediatie en concludeerde dat de techniek een effectief en duurzaam alternatief kan zijn voor de huidige ingewikkelde, kostbare en vaak milieubelastende saneringsmethoden. (Groene Ruimte, 26 mei)

Lees meer: groeneruimte.nl

donderdag 27 mei 2021

In Zwitserse meren is de stof trifluoracetaat (TFA) aangetroffen. Drinkwaterbedrijven die water uit de meren winnen voor de drinkwaterproductie zijn niet in staat de stof, een zogeheten ‘forever-chemical’, te verwijderen. De vondst leidt echter niet tot verhoogde waakzaamheid bij de Nederlandse drinkwaterbedrijven. (H2O Waternetwerk, 26 mei)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Banner 2.0 300200

20210607 Banner Brandmannen vacature geohydroloog PWN

TTE 300 200

donderdag 27 mei 2021

Een ingenieursbureau start vandaag met de veld- en bodemonderzoeken voor de hoogspanningsverbinding Rilland - Tilburg. Dat gebeurt in de buisleidingenstraat tussen Knooppunt Markiezaat, Woensdrecht, en de kruising met de weg Heijnoort in Bergen op Zoom. Later dit jaar gaan andere ingenieursbureaus aan de slag op andere delen van het tracé. (Bergen op Zoomse bode, 27 mei)

Lees meer: internetbode.nl

donderdag 27 mei 2021

Minstens tien asfaltcentrales houden zich niet aan de uitstootregels voor benzeen bij de recycling van oud asfalt. Een aantal lokale overheden is daarom een handhavingstraject gestart. Ondanks maatregelen blijft de uitstoot te hoog. (Trouw, 26 mei)

Lees meer: trouw.nl

woensdag 26 mei 2021

“Zeewier om landbouwgrond te verbeteren? Serieus?” vraagt Ivar sceptisch. “Dat staat op de website”, antwoordt Floris. We zijn allebei geïntrigeerd. In de vijf jaar dat we nu de wereld rondzeilen op zoek naar duurzame oplossingen, hebben we toch al heel wat landbouwtechnieken voorbij zien komen. Maar zeewier…? Hoogste tijd om er meer over te leren. Te beginnen bij het bedrijf van Floris’ website: AgriSea. (Zeilen, 26 mei)

Lees meer: zeilen.nl

20200224 BBF gecentreerd

20210621 Banner AdverOnline vacature waterschap vechtstromen

HMVT banner nieuw2021

woensdag 26 mei 2021

De gemeente Utrecht wil met een proefboring onderzoeken wat de mogelijkheden voor aardwarmte zijn. De locatie hiervoor zal ten oosten van de stad liggen. Maar waar precies, is nu nog niet bekend. (RTV Utrecht, 25 mei)

Lees meer: rtvutrecht.nl

woensdag 26 mei 2021

Tata Steel belooft om sneller maatregelen te nemen om de overlast van de staalfabriek in IJmuiden te beperken. De fabrikant hoopt de komende drie jaar maatregelen te nemen die de stof- en stankoverlast voor de omgeving serieus moet verminderen. Eerder zei het bedrijf dat de maatregelen in 2030 afgerond zouden zijn. (De Volkskrant, 25 mei)

Lees meer: volkskrant.nl

dinsdag 25 mei 2021

Van reststroom naar waardevol product, ook waterschap Hollandse Delta gaat de uitdaging aan. Komende maand doet het waterschap mee aan de BlueCity Circular Challenge. Hoe kun je duurzaam omgaan met door PFAS vervuilde bagger? (Bouw en Uitvoering, 24 mei)

Lees meer: bouwenuitvoering.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20210615 Banner Brandmannen vacature OD midden en west brabant

archeologie online 2020