dinsdag 05 september 2023

Het terrein van De Zanderij wordt straks voor een deel opengesteld. Er komt een stevig hekwerk om de grond die verontreinigd is. (Ermelo Nieuws, 4 september)
Lees meer: ermelo.nieuws.nl

 

donderdag 31 augustus 2023

Kokkels en andere schelpdieren bewegen steeds meer. Dat komt door de toename van het aantal hittegolven. Daardoor wordt de zeebodem minder stabiel. (RTV Noord, 31 augustus)
Lees meer: rtvnoord.nl

20220118 nieuwe columnist v2

archeologie online 2020

20211221 BodemBreedForum logo

 

donderdag 31 augustus 2023

EDE Voor grondgebruikers en grondeigenaren op de flanken van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, als ook de oeverwallen langs de IJssel is er de subsidieregeling Watersparen. ,,Wie investeert in watermaatregelen, laten we niet droogstaan. Waterschap Vallei en Veluwe draagt financieel bij aan investeringen die water vasthouden en zo droogte tegengaan”, laat het waterschap weten. (Ede Stad, 30 augustus)
Lees meer: edestad.nl

donderdag 31 augustus 2023

Bij de verbreding van het Ettenlandsch kanaal bij Vollenhove, onderdeel van het project De Wieden, zet aannemer Boskalis Nederland een elektrische kraan in. Dit gebeurt in samenspraak met de provincie Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). (Waterforum, 31 augusus)
Lees meer: waterforum.net

 

donderdag 31 augustus 2023

Veenweideboeren zoeken het randje op in een kleine maar veelzijdige proef om bodemdaling tegen te gaan. Provincie Zuid-Holland startte deze proef samen met drie melkveehouders in de Alblasserwaard. (Nieuwe Oogst, 31 augustus)
Lees meer: nieuweoogst.nl

donderdag 31 augustus 2023

De milieudienst DCMR van de provincie Zuid-Holland legt chemieconcern Chemours een last onder dwangsom op van 125.000 euro. Het bedrijf loosde onvergund trifluorazijnzuur. Als de lozing niet stopt kan de dwangsom over vier maanden geïnd worden. (BNNVARA, 30 augustus)
Lees meer: bnnvara.nl

 

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up

donderdag 31 augustus 2023

Op Agro-innovatiecentrum De Marke in het Gelderse Hengelo is vorige week een vanggewas gezaaid in een volgroeid maisperceel. Dat gebeurde met een drone van Qlobel. Het zaad was vooraf gecoat met klei, zodat het beter werd verdeeld en sneller kiemt. (Nieuwe Oogst, 30 augustus)
Lees meer: nieuweoogst.nl

dinsdag 29 augustus 2023

De Oude Markt ligt nog tot ten minste dit weekend op de schop, want de gemeente heeft opdracht gegeven om de bodem hier te laten onderzoeken. Het plein voor de Heikese kerk komt voor in de plannen voor het Stadsforum, maar voor het zover is, moet het onderzoek worden afgerond. (Omroep Tilburg, 25 augustus)
Lees meer: omroeptilburg.nl

 

20230901 Banner AdverOnline Gemeente Maastricht Beleidsadviseur Bodem en Ondergrond 300 x 200 px 1

20210929 uw vacature

Terra Index 300x200

dinsdag 29 augustus 2023

Waterschap WDODelta start, in opdracht van provincie Overijssel, met het verbreden van het Ettenlandsch kanaal bij Vollenhove. Ook is er een nieuw gemaal geplaatst voor de aan- en afvoer van water richting het grote gemaal Stroink. Dit project wordt gecombineerd met water- en natuurdoelen. (Waterforum, 29 augustus)
Lees meer: waterforum.net

 

dinsdag 29 augustus 2023

In een zandlaag in de ondergrond van Hoorn in Noord-Holland kan een miljard liter drinkwater tijdelijk worden opgeslagen. Daar blijft het van goede kwaliteit, blijkt uit de eerste proeven van drinkwaterbedrijf PWN. (De Ingenieur, 28 augustus)
Lees meer: deingenieur.nl

 

dinsdag 29 augustus 2023

Rijkswaterstaat heeft plannen om op 7 locaties langs de Limburgse Maas tussen Ohé en Laak en Reuver natuurvriendelijke oevers en geulen te realiseren, met als doel de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De brede omgeving wordt tot en met 26 september 2023 in staat gesteld mee te denken over de plannen. (Rijkswaterstaat, 29 augustus)
Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 

20230908 Banner Brandmannen Tauw projectleider bodem

20220422 SDG logo

expertisecentrum PFAS 300x200