maandag 01 april 2019

De fractie van D66 vraagt bij het college van B&W aandacht voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt. In gemeente De Fryske Marren zou het volgens de partij gaan om ruim tweehonderd hectare aan tuinbouwgrond voor bloembollen en -knollen. (Balkster Courant, 28 maart)

Lees meer: balkstercourant.nl

maandag 01 april 2019

De gevolgen van de droge zomer van vorig jaar zijn nog altijd merkbaar. Weeronline meldt dat er gemiddeld over het hele land sprake is van een neerslagtekort van 65 millimeter, terwijl er in een normaal jaar op 31 maart een overschot van zo’n 200 millimeter is. (De Telegraaf, 31 maart)

Lees meer: telegraaf.nl

TTE 300 200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Junior Hydroloog Bodemnieuws

popup opkomende stoffen

vrijdag 29 maart 2019

Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat de in 2017 aan de Hoorn gevonden schedel uit de prehistorie stamt. De schedel wordt gedateerd op 160 tot 50 voor Christus. (Algemeen Dagblad, 28 maart)

Lees meer: ad.nl

vrijdag 29 maart 2019

Mensen met interesse voor archeologie kunnen vanaf nu meespeuren naar archeologische resten op de Veluwe. De Universiteit Leiden en de organisatie Erfgoed Gelderland hebben daarvoor het project Erfgoed Gezocht opgezet. (Reformatorisch Dagblad, 28 maart)

Lees meer: rd.nl

vrijdag 29 maart 2019

Duizend, wellicht zelfs tienduizend jaar geleden was het een regenbuitje. In 2019 komt het in Tilburg uit de kraan. Gewóón uit de kraan. En toch, of liever: dus, is het het lekkerste water van Nederland. Geen fles in het winkelschap kan er tegenop. (Brabants Dagblad, 28 maart)

Lees meer: bd.nl

20190405 Zuid Holland Senior Beleidsmedewerker Bodemnieuws banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

vacature boven 300x200

vrijdag 29 maart 2019

De gemeente Goes start over twee maanden met het afgraven van de vervuilde grond bij vier verschillende speeltuintjes in de gemeente. Daarvoor houdt de gemeente twee informatieavonden; een op 11 april in Goes-Oost en een op 16 april in Kloetinge. (Omroep Zeeland, 28 maart)

Lees meer: omroepzeeland.nl

vrijdag 29 maart 2019

De ”zandcrisis” in Barneveld gaat een volgende fase in. De bodemonderzoeken zijn afgerond, de raad wil nu evalueren. Voor sommige bewoners is de kous nog niet af. (Reformatorisch Dagblad, 29 maart)

Lees meer: rd.nl

vrijdag 29 maart 2019

LTO Nederland zet de bodem centraal. Als boer weet je als geen ander hoe belangrijk bodemgezondheid is. Het is de basis van een rendabel bedrijf, gezonde gewassen, een efficiënte nutriëntenkringloop, goede waterhuishouding enzovoorts. (Nieuwe Oogst, 28 maart)

Lees meer: nieuweoogst.nu

Banner 300x200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Ervaren Adviseur Hydrologie Bodemnieuws

bbf 300x200

donderdag 28 maart 2019

In Zwolse woonwijk Breecamp Noord zijn 40 gasloze huurwoningen opgeleverd die alle zijn voorzien van een nieuw rainwinnersysteem. Een rainwinner is een regenwaterschutting die wordt gebruikt als erfafscheiding. (H2O Waternetwerk, 26 maart)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 28 maart 2019

Door de afbouw van de gaswinning in Groningen is de kans op aardbevingen afgenomen en daarmee ook het veiligheidsrisico voor gebouwen. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van de jaarlijkse actualisering van de risicoanalyse van de gaswinning in Groningen. (Rijksoverheid, 26 maart)

Lees meer: rijksoverheid.nl

donderdag 28 maart 2019

De bodem in Nederland daalt al eeuwen, maar pas vrij recent wordt de urgentie van het probleem erkend. Overal in het land doen overheden inmiddels proeven gericht op voorkomen en aanpassen. Met het risico dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Tijd voor een nationaal programma bodemdaling. (Bodem plus, 26 maart)

Lees meer: bodemplus.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT