vrijdag 17 februari 2023

Waterschap Noorderzijlvest noemt het zelf een historisch besluit: de komende jaren wordt 190 miljoen uitgetrokken voor de waterveiligheid in Noordwest-Groningen. Gisteravond gaf het algemeen bestuur, op de valreep voor de verkiezingen, groen licht voor twee projecten bij Zoutkamp en Lauwersoog. (H2O Waternetwerk, 16 februari)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

vrijdag 17 februari 2023

Volgende maand, 15 maart, zijn er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook voor de 21 waterschappen in Nederland. Die waren er altijd voor droge voeten, onderhoud van dijken en gemalen en schoon water, maar in een veranderend klimaat met extremer weer krijgen ze steeds vaker te maken met ingewikkelde keuzes en botsende belangen. Water vasthouden of wegpompen? Ruimte voor de rivier of voor recreatie en de bouw? En moet het grondwaterpeil omlaag of omhoog? (NOS, 14 februari)
Lees meer: nos.nl

 

20230320 Banner AdverOnline DCMR vakspecialist Bodem

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

expertisecentrum PFAS 300x200

vrijdag 17 februari 2023

Het Rijk heeft alle provincies gevraagd om voor 1 juli 2023 een gebiedsprogramma op te stellen waarin per gebied de doelen voor stikstof, natuur, water, klimaat en bodem staan beschreven. De provincie Utrecht heeft de denklijnen en richtingen om deze doelen te halen geschetst. Deze denklijnen worden de komende weken aan de gebiedspartners voorgelegd zodat zij hun visie hierop kunnen geven. (Provincie Utrecht, 15 februari)
Lees meer: provincie-utrecht.nl

 

vrijdag 17 februari 2023

De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure is sinds 6 februari gedeeltelijk weer open voor het wegverkeer. De werkzaamheden daarvoor, onder andere het verwijderen van duizenden zandzakken en het aanbrengen van een nieuw stabilisatiesysteem in de tunnel, zijn 6 februari afgerond. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang. (Waterforum, 14 februari)
Lees meer: waterforum.net

 

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

Terra Index 300x200

vrijdag 17 februari 2023

De sanering van de bodem onder het voormalige tankstation aan de Rijksweg in Mook is grotendeels afgerond. De bovenste laag van de vervuilde grond op het terrein is opgeruimd en vervangen door schone grond. (de Gelderlander, 17 februari)
Lees meer: gelderlander.nl

 

vrijdag 17 februari 2023

De bodem van de moestuintjes in het duingebied van Egmond bevat licht verhoogde concentraties van de giftige stof PFAS. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN. "Dit kan betekenen dat er in de gewassen van deze tuinen meer PFAS terecht komt dan wenselijk is", meldt Provincie Noord-Holland. (NH Nieuws, 15 februari)
Lees meer: nhnieuws.nl

 

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up

vrijdag 17 februari 2023

Er is bodemverontreiniging ontdekt rond de plek waar een supermavo wordt gebouwd voor de middelbare scholen Scala Rietvelden en de Charles de Foucauldmavo in Spijkenisse. De bodem langs de Villeriuslaan vlakbij de Groene Kruisweg moet daarom eerst worden gesaneerd voor er mag worden gebouwd. (AD, 17 februari)
Lees meer: ad.nl

 

maandag 13 februari 2023

Oasen en Evides willen dat een onafhankelijke instantie de PFAS-lozingen door Chemours op de Beneden-Merwede gaat monitoren. Hiervoor pleiten ze in hun beroep dat ze hebben aangetekend tegen de nieuwe waterwetvergunning van RWS. De beide drinkwaterbedrijven willen zekerheid dat de gestelde immissie-eis van 4,4 nanogram per liter bij hun drinkwaterinnamelocaties niet wordt overschreden. (Waterforum, 10 februari)
Lees meer: waterforum.net

 

maandag 13 februari 2023

Het is ondanks pfas veilig om te zwemmen in de Westerschelde, zeggen GGD Zeeland en de provincie Zeeland. Rijkswaterstaat deed afgelopen jaar verschillende metingen naar pfas op zwemlocaties in de Westerschelde. (NOS, 10 februari)
Lees meer: nos.nl

 

maandag 13 februari 2023

In Helmond is een strijd gaande. Inzet? De sanering van een volkstuincomplex waar gif in de grond zit. Sommige tuinders zijn voorstanders, maar het bestuur wil een nieuw bodemonderzoek. Want uit een rapport blijkt dat het gifpercentage met meer dan de helft is afgenomen. En als dit doorzet dan wordt er een norm gehaald en is geen sanering meer nodig, zegt het bestuur. (NPO radio 1, 10 februari)
Lees meer: nporadio1.nl

 

maandag 13 februari 2023

Rijkswaterstaat gaat de aankomende tijd onderzoek doen naar de bodemgesteldheid rondom snelweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Voordat de eerste schop over enkele jaren de grond in gaat, moet eerst duidelijk zijn hoe de bodemgesteldheid in het gebied langs de A20 is. Er worden verschillende soorten onderzoek verricht naar mogelijk aanwezige obstakels in de ondergrond. Zoals (ontplofbare) oorlogsresten, archeologische vondsten en bodemvervuiling. Ook wordt geotechnisch onderzoek gedaan naar de opbouw van de bodem. (Gouwe IJssel Nieuws, 13 februari)
Lees meer: gouweijsselnieuws.nl

 

20210929 uw banner

archeologie online 2020

20220118 nieuwe columnist v2