maandag 20 december 2021

De gemeenteraad van Hulst wil unaniem dat de GGD Zeeland een grootschalig, vrijwillig bevolkingsonderzoek houdt bij de inwoners van de Westerschelde-gemeenten naar PFAS. De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op om deze opdracht aan de GGD te verstrekken en er bij de andere gemeenten op aan te dringen hetzelfde te doen. (Omroep Zeeland, 16 december)

Lees meer: omroepzeeland.nl

donderdag 16 december 2021

Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Waterschappen worden daar eerder bij betrokken en de watertoets krijgt een dwingender karakter. Dat is inzet van het nieuwe kabinet, blijkens het vandaag gepresenteerde regeerakkoord. Er komt een minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het beleid en het klimaatfonds, aldus het akkoord. In dat ‘klimaat- en transitiefonds’ zit 35 miljoen euro voor de komende 10 jaar. (H2O Waternetwerk, 15 december)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20211215 Banner Brandmannen vacature beleidsadviseur bodem

archeologie online 2020

donderdag 16 december 2021

Het provinciebestuur van Utrecht heeft de ‘Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse Veenweiden’ goedgekeurd en ter vaststelling bij Provinciale Staten voorgelegd. Het is de bedoeling om met boeren in het veenweidegebied te gaan samenwerken. De totale kosten voor de uitvoering van de Utrechtse Veenweiden Strategie tot en met 2030 raamt de provincie op ongeveer 300 miljoen euro. (Agraaf, 15 december)

Lees meer: agraaf.nl

donderdag 16 december 2021

Het provinciebestuur maakt geen bezwaar tegen de stort van ruim 400.000 kuub bagger die mogelijk vervuild is met PFAS op de grens tussen Zeeland en Vlaanderen. Dat zegt het provinciebestuur als antwoord op vragen van D66 in Provinciale Staten. Vlaanderen is van plan om bagger die vrij is gekomen bij de aanleg van de Oosterweelverbinding, een tunnel tussen de linker- en rechteroever van de Schelde in Antwerpen. Bij die tunnelwerkzaamheden is naar boven gekomen dat de 3M-fabriek bij Antwerpen jarenlang illegaal PFAS heeft geloosd. (Omroep Zeeland, 15 december)

Lees meer: omroepzeeland.nl

donderdag 16 december 2021

13 Brabantse (water)partijen, waaronder Waterschap De Dommel, hebben afgesproken intensiever samen te werken om de grondwatervoorraad in Brabant te verbeteren. Het doel van deze samenwerking is om meer water vast te houden en minder grondwater te gebruiken. En ook bij droogte of wateroverlast sneller te kunnen reageren om schade en overlast te beperken. De afspraken die hierover zijn gemaakt, staan in het ‘Grondwaterconvenant 2021-2027' dat op 15 december is ondertekend. Het is de eerste keer in Brabant dat zoveel partijen gecoördineerd en in deze omvang afspraken maken om de snelgroeiende grondwaterproblematiek aan te pakken. (Waterschap de Dommel, 15 december)

Lees meer: dommel.nl

20220124 Banner Brandmannen vacature projectleider milieu

HMVT banner nieuw2021

20220120 Banner Suez buitendienst monteur

donderdag 16 december 2021

Er zullen in de toekomst geen nieuwe vergunningen worden verleend voor gaswinning bij Ternaard. Dat staat geschreven in het vandaag gepubliceerde regeerakkoord. (WaldNet, 15 december)

Lees meer: waldnet.nl

donderdag 16 december 2021

Eet uit voorzorg geen zelf gevangen vis uit de Westerschelde. Dat adviseert de GGD Zeeland. (PZC, 15 december)

Lees meer: pzc.nl

woensdag 15 december 2021

De tien drinkwaterbedrijven hebben volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2020 opnieuw water van goede kwaliteit geleverd. Bij bijna een half miljoen metingen voldeed 99,9 procent van de monsters aan de wettelijke normen. En waar voor de volksgezondheid risicovolle overschrijdingen werden geconstateerd, zijn adequate maatregelen genomen. (H2O Waternetwerk, 14 december)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20220120 Banner Brandmannen deel 3

woensdag 15 december 2021

Waadhoeke wil zijn bodem beschermen, benutten en verbeteren. Hoe dat moet staat in de Bodemvisie die de raad donderdagavond tijdens de raadsvergadering heeft aangenomen. (Leeuwarder Courant, 10 december)

Lees meer: lc.nl

woensdag 15 december 2021

Geothermieboringen zijn inmiddels gemeengoed geworden in Nederland, maar dieper dan vier kilometer heeft nog nooit iemand geboord. Een consortium wil hier verandering in brengen. (GroentenNieuws, 14 december)

Lees meer: groentennieuws.nl

woensdag 15 december 2021

De provincie Zeeland dient bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bezwaar in tegen het reguliere uitbaggeren van de Westerschelde. Zeeland is bang dat bij het uitbaggeren PFAS vrijkomt, of wordt verspreid. (Omroep Zeeland, 14 december)

Lees meer: omroepzeeland.nl

20220118 nieuwe columnist v2

20220120 Banner Suez Projectmanager WZI v2

20211221 BodemBreedForum logo