dinsdag 16 maart 2021

Afgelopen maandag 15 maart was de nummer 17 op de kieslijst van het CDA op werkbezoek bij ECW in Andijk. Hij werd ontvangen door een klein gezelschap nl directeur Robert Kielstra, Els van den Bosch (nummer 57 op de CDA kieslijst) en wethouder duurzaamheid van de gemeente Medemblik Harry Nederpelt. (Medemblik Actueel, 16 maart)

Lees meer: medemblikactueel.nl

dinsdag 16 maart 2021

De groene hogescholen van Nederland zijn gezamenlijk gestart met praktijkgericht onderzoek naar duurzaam bosbeheer. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool werken met een brede vertegenwoordiging uit het werkveld aan dit project. (De Noordoostpolder, 16 maart)

Lees meer: denoordoostpolder.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Vacature 2.3 300200

archeologie online 2020

dinsdag 16 maart 2021

Er komt een onderzoek naar mogelijke verontreiniging van de bodem rondom de kunstgrasvelden bij alle zes voetbalclubs in de gemeente Assen. Bij Achilles 1894 in de wijk Marsdijk moet de gemeente een strook grond langs het kunstgras saneren. (RTV Drenthe, 15 maart)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

maandag 15 maart 2021

Er komt vóór 1 oktober een nieuw plan van aanpak voor de sanering van de historische bodemverontreiniging van DSM op het Chemelot-bedrijventerrein in Geleen en in de haven van Stein. (1Limburg, 11 maart)

Lees meer: 1limburg.nl

maandag 15 maart 2021

Misschien heb je er al eens over gehoord, maar waarschijnlijk is dit de eerste keer dat je de term ‘Vetgasfabriek’ hoort. Maar wat is een vetgasfabriek eigenlijk en waarom heeft onze stad nog steeds last van de gevolgen ervan? We zochten het uit. (In de buurt Amersfoort, 13 maart)

Lees meer: indebuurt.nl

20210401 Brandmannen vacature veldwerker

expertisecentrum PFAS 300x200

Banner 2.0 300200

maandag 15 maart 2021

Voor de zomer kan het nieuwe rioleringssysteem voor bedrijven op Metal Valley in Drunen klaar zijn. Het afvalwater gaat dan niet richting Elshout, maar de kant op van het gemaal aan de Beethovenlaan. Daar is wel genoeg capaciteit. (BD, 15 maart)

Lees meer: bd.nl

maandag 15 maart 2021

Baggerspecie die alleen met PFAS is verontreinigd kan voortaan gestort worden in het IJsseloog in het Ketelmeer. De provincie gaat daarmee akkoord na overleg met het ministerie. Dat heeft de regels aangepast, zodat deze categorie verontreinigde baggerspecie nu wel in het depot gestort mag worden. Eerder mocht dat niet. (Omroep Flevoland, 13 maart)

Lees meer: omroepflevoland.nl

donderdag 11 maart 2021

Topmaïs 2021 is van start. Op het proefperceel van loonbedrijf Ten Hove in Kamperveen is de structuur van de bodem in beeld gebracht met een EMi-bodemscanner. Aan de hand daarvan wordt straks een reperatiebemesting uitgevoerd. Dit dient als basis voor proeven om op verschillende manieren maïs te telen. Allemaal in het teken voor een toekomstbestendige maïsteelt. (Melkvee, 10 maart)

Lees meer: melkvee.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20210330 Suez Vacature adviseur bodem

donderdag 11 maart 2021

De bomen op het talud van de A16 bij de Rijsbergseweg in Breda, dat is opgebouwd van bodemas van verbrand huisafval, hebben geen schade toegebracht aan de afdekfolie. Dat is althans volgens de gemeente Breda de ‘verwachting‘. Bewoner Harold van der Valk die de zaak aanhangig heeft gemaakt, schakelt zelf een bureau in om bodemmonsters te nemen. (BN De Stem, 9 maart)

Lees meer: bndestem.nl

donderdag 11 maart 2021

Veel zand en slib verdwijnt na baggeren uit de Rijn-Maasmonding in zee of in depots. Om het gebaggerde zand en slib zo lang mogelijk in het natuurlijke systeem van de Rijn-Maasmonding vast te houden, heeft een aantal belangrijke spelers op dit gebied de krachten gebundeld in het initiatief Proeftuin Sediment Rijnmond. (Rijkswaterstaat, 11 maart)

Lees meer: rijkswaterstaat.nl

donderdag 11 maart 2021

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een bedrag van ruim vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma AquaConnect. Hierachter steekt een omvangrijk consortium van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere partijen. Zij zetten zich in voor het hergebruik van afvalwater en brak grondwater met behulp van nieuwe waterzuiveringstechnologieën. (H2O Waternetwerk, 10 maart)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

HMVT banner nieuw2021