dinsdag 24 september 2019

De gemeente Utrecht stopt met het saneren van de Nedereindse Plas. Nieuw onderzoek zou aantonen dat de sanering van de vuilstort onnodig duur is en onvoldoende resultaat oplevert. Het gevolg van het voorgenomen besluit is dat er nooit meer gezwommen mag worden in de plas. Tijdens recent onderzoek is aangetoond dat het water regelmatig verontreinigd is, waarbij de ecologische normwaarden overschreden worden. Het project heeft tot nu tientallen miljoenen euro's gekost. (RTV Utrecht, 23 september)

Lees meer: rtvutrecht.nl

dinsdag 24 september 2019

Nieuwe tegenslag voor de Bult van Pars in Klundert. De sanering van de beoogde woningbouwlocatie ligt stil omdat de afgegraven grond vervuild is met PFAS en daarom niet kan worden afgevoerd naar het gronddepot bij De Dassenplas in Moerstraten. (BN De Stem, 24 september)

Lees meer: bndestem.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 24 september 2019

Al meer dan 10 jaar worden in Nederland voormalige zandwinputten volgestort met bagger en licht vervuilde grond. In totaal gaat het om minstens 100 miljoen kubieke meter dat in plassen terecht is gekomen. (Zembla,  23 september)

Lees meer: bnnvara.nl

maandag 23 september 2019

Rode mijnsteen, een rood gesteente dat gebruikt wordt voor sierbestrating en toplaag voor sportvelden, moet bij verkoop voorzien zijn van een milieuhygiënische verklaring. In zo’n verklaring staat of de bouwstof voldoet aan de milieu-eisen voor toepassing. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van Staten (RvS) op woensdag 18 september 2019. (ILT, 23 september)

Lees meer: ilt.nl

maandag 23 september 2019

In Midden-Nederland wordt over een afstand van 1500 kilometer de aardbodem in kaart gebracht. Energiebeheer Nederland (EBN) voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en klimaat, om te kijken of er mogelijkheden zijn voor de winning van aardwarmte. Deskundigen hebben berekend dat aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, in de nabije toekomst in 20 procent van de warmtevraag van huishoudens zou kunnen voorzien. (NOS, 21 september)

Lees meer: nos.nl

Vacature 2.3 300200

20190910 Specialist Bodemdesk

bbf 300x200

maandag 23 september 2019

Hup onder de douche, een lekker glas water uit de kraan of het sproeien van je tuin: het is allemaal redelijk vanzelfsprekend in ons landje. Toch zijn er zorgen. Willen we op lange(re) termijn nog steeds genieten van deze vanzelfsprekendheden, dan moeten we het toch echt anders gaan doen. Zo waarschuwde directeur van Brabant Water Guïljo van Nuland zondagmiddag in KRAAK. (Omroep Brabant, 22 september)

Lees meer: omroepbrabant.nl

maandag 23 september 2019

De bodem van de Molensloot in De Lier is zondag omhoog gekomen. Over een lengte van ongeveer 150 meter ligt een dikke laag modder in plaats van water, meldt het Hoogheemraadschap van Delfland. (Omroep west, 22 september)

Lees meer: omroepwest.nl

vrijdag 20 september 2019

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) krijgt met 150 extra inspecteurs meer mogelijkheden om de komende jaren steviger op te treden. Dit kan dankzij de extra middelen die het Kabinet eerder dit jaar aan de inspectie heeft toegekend. In het Meerjarenplan 2020-2024 staat op welke onderwerpen de ILT de komende tijd inzet. Het meerjarenplan is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. (Inspectie Leefomgeving en Transport, 17 september)

Lees meer: ilt.nl

PFAS cursus 2.1 300200

Banner 2.0 300200

20190916 Drechtsteden Geo specialist

vrijdag 20 september 2019

‘Toen ik het dossier gisteren las, dacht ik: u was er samen bijna uit! Waar is het toch misgegaan?’ Het is een pijnlijke overpeinzing van de kortgedingrechter donderdagochtend in de rechtbank in Assen. De spoedprocedure van het echtpaar Voshart versus de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) blijkt het drama van de gaswinning in het klein. (De Volkskrant, 19 september)

Lees meer: volkskrant.nl

vrijdag 20 september 2019

De verzilting van grondwater in Friesland is in 2085 met 20% toegenomen. Dat is een van de constateringen van de provincie en het Wetterskip Fryslân in de grondwateratlas. Door de stijging van de zeespiegel komt er jaarlijks ongeveer 47 miljoen kuub zout water onder de zeedijk door naar de Friese kleigebieden. (Boerderij, 19 september)

Lees meer: boerderij.nl

vrijdag 20 september 2019

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe is aannemersbedrijf Poelsma deze week begonnen met een pompproef aan de Westdijk in Bunschoten. Die is nodig om straks een grote partij verontreinigde Thermisch Gereinigde Grond (TGG) te kunnen verwijderen. (H2O Waternetwerk, 19 september)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

popup opkomende stoffen

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws