dinsdag 22 augustus 2023

De dijk bij het Reevediep in Kamperveen is in de loop van de middag gaan schuiven. Dat is zeven dagen na het begin van de opbarstproef. Hoewel op voorhand niet was aan te geven wanneer het moment zich zou voordoen dat de verhoogde en verzwaarde dijk zou bezwijken, heeft het hele proces wel langer geduurd dan gedacht. Maar het is nog te vroeg voor conclusies, zegt projectleider Ulrich Förster van Deltares. (H2O Waternetwerk, 21 augustus 2023)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

dinsdag 22 augustus 2023

"De kans is groot dat Pieter hem verloren heeft", zegt archeologe Els Coppens. "Of dat de stempel is weggegooid." Balen voor de middeleeuwse Pieter Willemsohn, maar een gelukje voor archeologisch onderzoeksbedrijf Artefact, die daardoor een nog gave lakstempel uit de 15e eeuw vond tijdens opgravingen in de wijk Aria in Goes. "Dat is vrij uitzonderlijk." En dat was niet eens de enige middeleeuwse vondst. (Omroep Zeeland, 21 augustus 2023)

Lees meer: omroepzeeland.nl

dinsdag 22 augustus 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden plaatste begin juli de WaterQi om blauwalg in de Veldhuizerplas te verwijderen.  Het apparaat blijkt goed te werken, want de blauwalg is verdwenen. Bovendien was het de afgelopen weken relatief nat en koud voor deze periode van het jaar. Dat zijn geen omstandigheden waarop blauwalg goed gedijt. (Waterforum, 22 augustus 2023)

Lees meer: waterforum.net

dinsdag 22 augustus 2023

Recent onderzoek van de Universiteit van Luik toont aan dat vooral ‘s winters veel PFAS-verbindingen voorkomen in het afgevoerde regenwater van vliegveld Luik. Het nauwelijks afbreekbare gif zit in onder meer brandblusschuim, hydraulische vloeistoffen en in middelen om vliegtuigen ijsvrij te maken. (Schiphol watch, 21 augustus 2023)

Lees meer: schipholwatch.nl

20230908 Banner Brandmannen Tauw projectleider bodem

20220422 SDG logo

expertisecentrum PFAS 300x200

dinsdag 22 augustus 2023

Honderden grondwaterputten rondom De Peel waar tienduizenden liters water per uur uit kunnen worden opgepompt: veel boerenbedrijven gebruiken dat grondwater voor het telen van hun gewassen. Dat is slecht voor de natuur, want het grondwaterpeil in De Peel moet juist omhoog. Daarom wil stichting Werkgroep Behoud de Peel dat de provincie ingrijpt. Maar daar staat de provincie niet om te springen. (Omroep Brabant, 21 augustus 2023)

Lees meer: omroepbrabant.nl

dinsdag 22 augustus 2023
Lees meer: nieuweoogst.nl

20230901 Banner AdverOnline Gemeente Maastricht Beleidsadviseur Bodem en Ondergrond 300 x 200 px 1

20210929 uw vacature

Terra Index 300x200

maandag 21 augustus 2023

Tot 2010 nam de biodiversiteit in Europese riviersystemen significant toe, maar sindsdien is het herstel gestagneerd. Dat blijkt uit een onderzoek naar de biodiversiteit van ongewervelden in zoetwaterecosystemen in rivieren. Extra maatregelen zijn nodig om de zoetwaterbiodiversiteit te stimuleren, schrijven Europese wetenschappers in een artikel dat is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. (H2O Waternetwerk, 18 augustus 2023)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

maandag 21 augustus 2023

De fracties van de SP en Partij voor de Dieren vragen het provinciebestuur om opheldering over de situatie rond gaswinning in de Noordzee. Juist dit weekend werd in Groningen geprotesteerd tegen de voorgenomen gaswinning. (Oog omroep Groningen, 20 augustus 2023)

Lees meer: oogtv.nl

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up

maandag 21 augustus 2023

De Eerste Lelystadse Schroothandel (ELS) hoeft niet onmiddellijk te stoppen met het verwerken van brandblussers. Dat heeft de voorzieningenrechter in Lelystad bepaald. Naastgelegen bedrijf Heynen Exploitatie had om een stop gevraagd, omdat er bij de verwerking te veel gevaarlijke stoffen zouden vrijkomen. (Omroep Flevoland, 19 augustus 2023)

Lees meer: omroepflevoland.nl

maandag 21 augustus 2023

Waterschap De Dommel gaat van start met de tweede fase van het project Keersopperbeemden bij Dommelen. Aannemer Jan van den Boomen werkt tussen de Loonderweg en de N397. Het projectgebied is tot eind 2023 afgesloten voor wandelaars. Er komt een breed natuurlijk beekdal waar water de ruimte krijgt. Dat is belangrijk voor heel droge en natte periodes. (Valkenswaard 24, 20 augustus 2023)

Lees meer: valkenswaard24.nl

maandag 21 augustus 2023

Half augustus start Landschap Overijssel met werkzaamheden aan de Jufferbeek in het natuurgebied Lonnekerberg. De beek wordt ondieper gemaakt, zodat ze het water tijdens de droge periodes beter kan vasthouden. De aanpassing van de Jufferbeek past in een reeks maatregelen die de afgelopen jaren op de Lonnekerberg en in de omliggende natuurterreinen zijn uitgevoerd om de natuur weerbaar te maken tegen klimaatverandering. De werkzaamheden duren tot medio november 2023. (Gemeente Enschede, 18 augustus 2023)

Lees meer: enschede.nl

20220118 nieuwe columnist v2

archeologie online 2020

20211221 BodemBreedForum logo