vrijdag 01 mei 2020

De sanering van de vervuiling bij golfbaan the Dutch bij Spijk gaat acht jaar duren. Dat blijkt uit de saneringsplan dat nu is goedgekeurd. Bij werkzaamheden voor de uitbreiding van de golfbaan is grond gebruikt dat vervuild bleek met staalslakken. (Omroep Gelderland, 30 april)
Lees meer: omroepgelderland.nl

vrijdag 01 mei 2020

 Een zware tijd voor de mens, een onverwacht buitenkansje voor de natuur. Als gevolg van de anticoronamaatregelen klaart overal op aarde de lucht op, wordt het water helder en zien dieren hun kans schoon om de straat te heroveren. (Reformatorisch Dagblad, 30 april)

Lees meer: rd.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20200506 Brandmannen banner

archeologie online 2020

donderdag 30 april 2020

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht zijn verontwaardigd over het Dordtse bedrijf Chemours. Dat laat niet zien dat het vertrouwen van de omgeving terug wil winnen. Ondertussen worden er nog altijd grote hoeveelheden uitgestoten, zeggen ze. Het bedrijf is zich van geen kwaad bewust. (BN de Stem, 28 april)
Lees meer: bndestem.nl

donderdag 30 april 2020

De last onder dwangsom van maximaal 750.000 euro die de gemeente Bunschoten aan waterschap Vallei en Veluwe heeft opgelegd voor het opruimen van de vervuilde Westdijk, is rechtmatig geweest. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. (RTV Utrecht, 29 april)
Lees meer: rtvutrecht.nl

donderdag 30 april 2020

Transport en Logistiek Nederland blijft samen met o.a. Bouwend Nederland en Cumela pleiten voor een zo snel mogelijke aanpassing van het Tijdelijke Handelingskader (THK) voor PFAS na juni. Het is nu immers nog steeds niet mogelijk om grond toe te passen in oppervlaktewater voor waterbouwkundige constructies of bij de verondieping van diepe plassen. Het feitelijke verbod hierop is op dit moment nog steeds het grootste knelpunt voor de grondtransport en grondverzetsector. (Transport en Logistiek Nederland, 28 april)
Lees meer: tln.nl

NieuweColumnist banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

donderdag 30 april 2020

De waterkwaliteit in Nederland zal de komende jaren verder verbeteren door de voorgenomen maatregelen van de waterbeheerders voor de volgende ronde van de Europese Kaderrichtlijn Water, aangevuld met vrijwillige maatregelen vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens de onderzoekers zal een gestage verbetering van de biologische kwaliteit van het water optreden. Om de Europese doelen overal te halen is het nodig om in een aantal gebieden de maatregelen te intensiveren om zo de belasting van het water met nutriënten te verminderen. Verdere verbeteringen in inrichting en in beheer kunnen helpen om de gewenste planten en dieren in het water te laten terugkeren. (Groene Ruimte, 30 april)
Lees meer: groeneruimte.nl

donderdag 30 april 2020

Het is al vroeg droog en warm dit jaar en het regent niet of nauwelijks.

De Brabantse waterschappen staan daarom voor een lastig dilemma: wordt er gebruik gemaakt van de 5%-regeling of blijft het huidige verbod voor het beregenen van grasland met grondwater in stand? (Siris, 29 april)
Lees meer: siris.nl

woensdag 29 april 2020

We moeten op termijn van het aardgas af. Terwijl op de ene plek in onze provincie nu nog volop aardgas gewonnen wordt, is de Nederlandse Aardolie Maatschappij bezig op andere plekken gaswinputten op te ruimen. Zoals Rondom Emmen. (RTV Drenthe, 28 april)
Lees meer: rtvdrenthe.nl

Gemeente Venlo Banner Adviseur Bodem

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

woensdag 29 april 2020

Een gezonde bodem helpt tegen verdroging, hitte en hoosbuien. En tuineigenaren kunnen daar zelf aan bijdragen: zo maak je van je eigen bodem een sappige spons. (nu.nl, 28 april)
Lees meer: nu.nl

woensdag 29 april 2020

SCHIPLUIDEN - Ruim twintig kilometer dijk wordt er vroegtijdig geïnspecteerd door het Hoogheemraadschap van Delfland vanwege de afgelopen droge periode. Inspecteur Oscar van Dam loopt in de stromende regen met een prikstok over de dijk bij Schipluiden. 'Dat het nu regent is heel fijn, maar het is maar heel weinig. Ik ben bang dat het niet genoeg is om de afgelopen zes weken te compenseren, maar alle beetjes helpen.' (Omroep West, 28 april)
Lees meer: omroepwest.nl

woensdag 29 april 2020

Hoe beter je voor de bodem zorgt, hoe dichter je bij energiebesparing, zuinig zijn met water, kringlopen rondzetten en beperken van kunstmest en gewasbescherming komt. Volgens de initiatiefnemers van de Akker van de Toekomst is het mogelijk om met de huidige kennis en techniek veel te bereiken en brengt creativiteit duurzaam telen dichterbij. (Nieuwe Oogst, 29 april)
Lees meer: nieuweoogst.nl

20200224 BBF gecentreerd

Banner 2.0 300200

Remediation Day HMVT nieuw