woensdag 15 december 2021

Op 13 december 2021 is een geactualiseerde versie van het handelingskader PFAS(verwijst naar een andere website) voor hergebruik van grond en baggerspecie gepubliceerd als bijlage bij de kamerbrief 2021Z23287(verwijst naar een andere website). Vanaf deze datum kan de uitvoeringspraktijk van het gewijzigde handelingskader gebruik maken. Er zijn op basis van de afgeronde onderzoeken geen ander toepassingswaarden opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn het loslaten van het onderscheid tussen toepassing boven en onder grondwaterniveau en het opnemen van definities voor uitschieters en sediment delend (Bodemplus, 14 december)

Lees meer: bodemplus.nl

dinsdag 14 december 2021

Toen de gemeente Dalfsen in 2012 kenbaar maakte dat ze aan de oostkant van het dorp woningen wilde gaan bouwen, werd er aan het Archeologisch Diensten Centrum Archeo Projecten gevraagd een vooronderzoek te doen. In het verleden waren er langs de Vecht al verschillende archeologische vondsten gedaan en het hoger gelegen Gerner Marke kon interessante bodemschatten bevatten. Dat was ook het geval. Bij het vooronderzoek werden vele vondsten uit de Middeleeuwen, Romeinse IJzertijd, IJzertijd, Bronstijd én twee aardewerken trechterbekers van meer dan 5000 jaar oud gevonden. (Historiek.net, 14 december)

Lees meer: historiek.net

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20211215 Banner Brandmannen vacature beleidsadviseur bodem

archeologie online 2020

dinsdag 14 december 2021

Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energietarieven door het afsluiten van de gaskraan. Door de gestegen gasprijzen regent het momenteel faillisementen op de energiemarkt doordat veel energieleveranciers hun contracten niet kunnen nakomen. (Rechtennieuws.nl, 13 december)

Lees meer: rechtennieuws.nl

dinsdag 14 december 2021

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast hebben we te maken met de effecten van klimaatverandering. Riolering wordt daardoor steeds belangrijker voor het tegengaan van wateroverlast en droogte. Het rioolstelsel beheren en onderhouden is een taak van de gemeente. Het college biedt de gemeenteraad het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP) aan ter vaststelling. (Deventer RTV, 14 december)

Lees meer: deventerrtv.nl

dinsdag 14 december 2021

Dit jaar komt via de Subsidieregeling publieksbereik archeologie €170.000 beschikbaar voor een 11-tal projecten die de Zuid-Hollandse archeologie onder de aandacht brengt. De 11 initiatiefnemers organiseren activiteiten waarbij de inwoners van Zuid-Holland beter, interactiever en op originele wijze kennis kunnen maken met het Zuid-Hollandse archeologisch erfgoed. (Provincie Zuid-Holland, 13 december)

Lees meer: zuid-holland.nl

20220124 Banner Brandmannen vacature projectleider milieu

HMVT banner nieuw2021

20220120 Banner Suez buitendienst monteur

dinsdag 14 december 2021

Het treinverkeer in Nederland heeft last van de slappe bodem onder grote delen van het spoor, schrijft Treinreiziger.nl. NS zet steeds meer en zwaardere treinen in, waardoor de kans op verzakkingen toeneemt. Spoorbeheerder ProRail begint een onderzoek, NS deelt de zorgen. (NOS, 14 december)

Lees meer: nos.nl

dinsdag 14 december 2021

Uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat PFAS overal in Nederland in het grondwater kunnen zitten. Het gaat meestal om lage concentraties. De hoogste concentraties PFAS zijn gevonden in het grondwater dat net onder het bodemoppervlak zit, direct onder het maaiveld. Maar ook in dieper en ouder grondwater zijn PFAS gemeten. Het gaat dan vooral om PFAS die niet snel aan deeltjes in de bodem vast gaan zitten. Daardoor kunnen zij gemakkelijk met het grondwater meestromen en zich verspreiden. (RIVM, 13 december)

Lees meer: rivm.nl

maandag 13 december 2021

Zoutbedrijf Nedmag uit Veendam mag voorlopig de winning uit de omstreden zoutput TR-9 niet hervatten. Dit oordeelde de rechtbank Den Haag onlangs in een kort geding. (RTV Noord, 13 december)

Lees meer: rtvnoord.nl

20220118 nieuwe columnist v2

20220120 Banner Suez Projectmanager WZI v2

20211221 BodemBreedForum logo

maandag 13 december 2021

Schuine boringen om aardwarmtebronnen onder grondwatervoorraden te bereiken leveren niet altijd risico’s voor de kwaliteit van het grondwater op. Dat stelt minister Blok van het ministerie van EZK in een recente Kamerbrief. Volgens Dunea is het nog erg onzeker of schuine boringen echt veilig zijn. Het drinkwaterbedrijf pleit voor het voorzorgsprincipe. “Waarom zou je risico nemen op onherstelbare schade aan je drinkwatervoorziening? En dit terwijl de bevolking in de regio sterk groeit?” (Waterforum, 13 december)

Lees meer: waterforum.net

maandag 13 december 2021

Stichting GAS DrOvF komt in actie tegen twee nieuw te bouwen gasputten bij Wapse. De actiegroep roept belangstellenden op om zich zoveel mogelijk aan te melden voor een online informatieavond die dinsdag plaatsvindt. (Dagblad van het Noorden, 13 december)

Lees meer: dvhn.nl

maandag 13 december 2021

Moerassen, kwelders, uiterwaarden, venen en vennetjes - meer dan negentig procent van deze wetlands in Europa zijn drooggelegd om plaats te maken voor andere vormen van landgebruik. Hiermee zijn veel soorten dieren en planten uit het landschap verdwenen, en ecosysteemdiensten verslechterd. Meer zichtbare gevolgen zijn heviger overstromingen, bodemdaling, en verminderde waterkwaliteit. (Nature Today, 11 december)

Lees meer: naturetoday.com

expertisecentrum PFAS 300x200

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20220120 Banner Brandmannen deel 3