vrijdag 27 augustus 2021

Hoe groot is de invloed van de Gilze-Rijenbreuk op de aanleg van de spooronderdoorgang bij het station in Rijen? Sonderingen en boringen moeten hier, in opdracht van ProRail, helderheid in brengen. Mogelijk moet de onderdoorgang dan extra verstevigd worden. En dat kost geld. (BN de Stem, 26 augustus)
Lees meer: bndestem.nl

vrijdag 27 augustus 2021

Met een tunnel in zee wil Tokyo Electric Power (Tepco), het Japanse bedrijf dat de in 2011 bij een zware tsunami beschadigde kernreactor in Fukushima ontmantelt, enorme hoeveelheden radioactief koelwater in zee lozen. Dat komt via een pijpleiding in de nieuw te bouwen tunnel op een kilometer afstand van de kust, op twaalf meter diepte, in de Stille Zuidzee terecht. (de Volkskrant, 26 augustus)
Lees meer: volkskrant.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

210831 Banner Brandmannen

archeologie online 2020

vrijdag 27 augustus 2021

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan vier bedrijven een opsporingsvergunning voor aardwarmte afgegeven binnen de regio Holland Rijnland. Aardwarmte is duurzame warmte uit de bodem waarmee woningen en bedrijven verwarmd kunnen worden. Met één aardwarmtebron kunnen zo’n 5000 woningen verwarmd worden. De aankomende jaren onderzoeken de vier bedrijven in samenwerking met gemeenten en de provincie de potentie van aardwarmte in de regio. (RTV Katwijk, 26 augustus)
Lees meer: rtvkatwijk.nl

donderdag 26 augustus 2021

Richt het heuvellandschap in het zuiden van Limburg op een meer natuurlijke manier in, om water beter vast te houden. Daarvoor pleit ARK Natuurontwikkeling naar aanleiding van de overstromingen van de Geul en de Gulp in juli. (H2O Waternetwerk, 25 augustus)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 26 augustus 2021

De catastrofale overstromingen afgelopen maand in Nederland, Duitsland en België hebben opnieuw duidelijk gemaakt dat in stedelijke gebieden heel wat gedaan moet worden om overvloedig water te kunnen bergen. Maar er is nog een probleem: hitte. Steden worden door de steeds vaker voorkomende hittegolven eilanden van hitte in de zomer. Steden moeten dus ook weer water kunnen laten verdampen om af te koelen. Stadsvegetatie speelt hierbij een belangrijke rol”, zegt Matthias Barjenbruch, hoogleraar stedelijk waterbeheer aan de TU Berlin. (Innovation Origins, 25 augustus)
Lees meer: innovationorigins.com

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

donderdag 26 augustus 2021

Het begon allemaal in het voorjaar van 2019, de actie Retour Afzender. De actie werd vanuit de plaatselijke PvdA-afdeling opgezet en elke week toog er een groepje mensen op de fiets over de Baanhoekbrug naar Dordrecht met emmertjes met vervuilde grond naar het Dordtse Chemours. Op die manier brachten de actievoerders de vervuilde grond uit Sliedrecht terug naar de vervuiler. Dit weekeinde gingen de actievoerders voor de 75e keer op pad met emmertjes vervuilde grond. (Het Kompas Sliedrecht, 25 augustus)
Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

dinsdag 24 augustus 2021

GroenLinks in Provinciale Staten wil meer garanties als de NAM ook in Drenthe afvalwater in lege gasvelden gaat injecteren. (RTV Drenthe, 23 augustus)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

dinsdag 24 augustus 2021

Extreme regenval zoals bij de overstromingen in Limburg, België en Duitsland deze zomer komt nu vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Ook de hoeveelheid neerslag tijdens dit soort hevige regenval is door het veranderende klimaat toegenomen, met 3 tot 19 procent. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, waar ook Nederlandse klimaatwetenschappers aan hebben meegewerkt. (NOS, 24 augustus)

Lees meer: nos.nl

20200224 BBF gecentreerd

20210920 Banner Brockmeijer vacature specialist bodem RUD Zeeland

HMVT banner nieuw2021

dinsdag 24 augustus 2021

Er moeten maatregelen genomen worden om het bodemleven in Den Haag te beschermen en te verbeteren. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren. ‘Wat je ziet is dat de gemeente er geen rekening mee houdt wat zich onder de grond afspeelt’, zegt raadslid Robin Smit in Haags Bakkie op Den Haag FM. (Den Haag FM, 24 augustus)

Lees meer: denhaagfm.nl

maandag 23 augustus 2021

Vrijwel alle akkerbouwers laten hun bodem bemonsteren. Analyses zijn vooral gericht op (beschikbaarheid van) meststoffen, op pH en op organische stof. De vervolgactie beperkt zich met name tot aanpassing van de bemesting, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. Met de Bodemadvieskalender willen BO Akkerbouw, haar 12 leden en de WUR akkerbouwers ondersteunen om meer maatregelen te nemen voor een beter bodembeheer. (Akkerwijzer, 23 augustus)

Lees meer: akkerwijzer.nl

maandag 23 augustus 2021

De voorbije weken werden in opdracht van het FAVV, de Universiteit Antwerpen en ERM (voor 3M) 3 onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd waarbij de aanwezigheid van PFAS in voedingsproducten werd gemeten. De methodologie was telkens gelijkaardig waardoor de metingen erg complementair zijn. Over de
drie onderzoeken werden stalen van eieren, vlees, groenten, fruit en gewassen genomen. Ieder staal werd geanalyseerd op de aanwezigheid van PFAS, met bijzondere aandacht voor PFOS. (AGF, 23 augustus)

Lees meer: agf.nl

Banner 2.0 300200

20210421 AdverOnline vacature DCMR

20210909 200x300 DCMR Milieudienst Rijnmond Vakspecialist Bodem Bodemnieuws