maandag 07 december 2020

"De koe in de wei moet blijven.¨ Dat stelt de Midden-Delfland Vereniging in een toekomstvisie voor het jaar 2040. De vereniging wil met boeren blijven werken aan aandacht voor de natuur, met de circulariteit van de veehouderij als uitgangspunt. (Schiedam24, 6 december)

Lees meer: schiedam24.nl

maandag 07 december 2020

Regenwormen zijn dit jaar in de meeste Nederlandse tuinen waargenomen. De pissebedden staan slechts op 2, terwijl de huisjesslakken opklimmen naar de 3e plek. Een recordaantal waarnemers van de Bodemdierendagen ontdekte in eigen tuin of park samen meer dan 17.000 ‘bodemschatjes’. Interessante informatie voor Wereldbodemdag op 5 december, die dit jaar om de biodiversiteit in de bodem draait. (Nature Today, 5 december)

Lees meer: naturetoday.com

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

donderdag 03 december 2020

De voormalige vuilstort in Woltersum wordt gesaneerd. De komende maanden wordt ruim 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal afgevoerd. De werkzaamheden duren tot april 2021. (Dagblad van het Noorden, 3 december)

Lees meer: dvhn.nl

donderdag 03 december 2020

Een bodem kent een groot aantal factoren die samen de kwaliteit en de variatie binnen het perceel bepalen. Wie de verschillen binnen het perceel goed in beeld wil brengen, moet deze opdelen in blokjes en dat bemonsteren. 'Intensiever bemonsteren geeft meer resultaat.' (Nieuwe Oogst, 3 december)

Lees meer: nieuweoogst.nl

donderdag 03 december 2020

“Het gaat er vooral om dat we de doelen voor de aanpak van bodemdaling samen met de betrokken partijen in het gebied opstellen,” zei Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Gezond en Veilig. Ze zei dit in een panelgesprek met prominenten van o.a. het Rijk, de Unie van Waterschappen en de Deltacommissaris tijdens het Nationaal Bodemcongres ‘Bodemdaling in Beweging!’ Het congres werd dit jaar gehouden in Fort Wierickeschans Bodegraven. (Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, 2 december)

Lees meer: kobr.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020

donderdag 03 december 2020

Om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit hoeven binnenkort wellicht geen ingewikkelde monsters meer genomen te worden. Wetenschappers in Amerika hebben een zogenaamde wormrobot ontwikkeld. Deze brengt onder meer het bodemleven in kaart. (Boer en Business, 2 december)

Lees meer: boerenbusiness.nl

donderdag 03 december 2020

D66, Partij voor de Dieren en de SP in Provinciale Staten (PS) maken zich zorgen over vervuiling van het grondwater en daarmee het drinkwater in Drenthe. Volgens de partijen is er geen stok achter de deur in het plan Uitvoeringsprogramma Grondwaterbescherming Drenthe 2020-2025. (RTV Drenthe, 2 december)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

donderdag 03 december 2020

“Paprika’s telen die je zó, zonder te wassen op zou kunnen eten als je dat wilt.” Dat is waar Theo Jansen en zijn zoons Ron en Ivo zich dagelijks mee bezighouden in hun kwekerij in Andijk. “Onze klanten hebben de garantie van een schoon product. Dat vinden wij het allerbelangrijkste: voedsel dat goed is voor mens én milieu”, vertelt de ondernemer. (Business Insider, 3 december)

Lees meer: businessinsider.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Banner Kurstjens BV Technisch Manager

donderdag 03 december 2020

Riolering is voor veel mensen onzichtbaar maar onmisbaar. Riolering zorgt ervoor dat afvalwater en hemelwater op een veilige en hygiënische manier worden afgevoerd. Reden voor het Betonhuis Riolering om te starten met de bewustwordingscampagne ‘Onze gezondheid ligt onder de grond’. (Bouw en Uitvoering, 2 december)

Lees meer: bouwenuitvoering.nl

donderdag 03 december 2020

De gemeente Waalwijk is teleurgesteld in een uitspraak van de Raad van State over de gaswinning door Vermilion Energy. Met de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Heusden en Aalburg en de provincie Noord-Brabant had ze willen voorkomen dat het bedrijf door mag gaan met het winnen van gas. De Raad van State oordeelde woensdag anders. (Omroep Brabant, 2 december)

Lees meer: omroepbrabant.nl

woensdag 02 december 2020

De komende jaren worden in Natura 2000-gebieden veel maatregelen genomen om de negatieve effecten van teveel stikstof op de natuur te verzachten. In duingraslanden is het effect onderzocht van instuiving van zand. Hieruit blijkt dat instuiving werkt voor herstel van de vegetatie. Er is echter geen positief effect op de stikstofhuishouding in deze gebieden. (Nature Today, 1 december)

Lees meer: naturetoday.com

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

Remediation Day HMVT nieuw