vrijdag 18 augustus 2023

De Raad van State heeft groen licht gegeven voor het Porthos-project, waarbij CO2 via pijpleidingen onder de Rotterdamse haven wordt opgeslagen in de Noordzee. De hoogste bestuursrechter erkent dat sprake is van belastende stikstofuitstoot, maar die is tijdelijk en beperkt en heeft geen waarneembare gevolgen voor de natuurgebieden. Deze uitspraak biedt perspectief voor de projecten van de waterschappen. (unie van Waterschappen, 16 augustus 2023)

Lees meer: unievanwaterschappen.nl

vrijdag 18 augustus 2023

Tot eind 2023 voert aannemerscombinatie Strukton-Van den Herik namens Rijkswaterstaat baggerwerkzaamheden uit op de IJssel, tussen de Stadsbrug en de Molenbrug van Kampen. Zo houden ze de rivierbodem stabiel en beschermen ze het achterland tegen overstroming door hoogwater. (Land en Water, 15 augustus 2023)

Lees meer: landenwater.nl

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up

vrijdag 18 augustus 2023

Waterschap Drents-Overijsselse Delta en kennisinstituut Deltares zijn begonnen met het tweede deel van de zogeheten opbarstproef bij het Reevediep in Kamperveen. Als de test duidelijk maakt dat de deklaag achter de dijk bij hoogwater veel meer stabiliteit geeft dan tot nu toe aangenomen, kunnen er honderden miljoenen euro’s worden bespaard op de verdere uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). (H2O Waternetwerk, 15 augustus)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 18 augustus 2023

De zwemplas Merwelanden nabij de Chemours-fabriek in Dordrecht bevat zo’n hoge concentratie van de kankerverwekkende stof PFAS dat zwemmen voor kinderen er niet veilig is. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag bekendgemaakt, naar aanleiding van een onderzoek dat het sinds halverwege juli uitvoerde. De plas was al gesloten in afwachting van de resultaten. Ten minste tot 1 oktober blijft dat zo. (NRC, 16 augustus 2023)

Lees meer: nrc.nl

vrijdag 18 augustus 2023

De Nederlandse overheden, de bouwwereld en de bevolking staan voor een grote verduurzamingsuitdaging. Veel gemeenten en provincies in Nederland zijn van plan om over te stappen op collectieve duurzame energiesystemen. Deze systemen zijn vaak technisch en organisatorisch complex, wat het lastig maakt voor overheidsinstanties een goed afgewogen keuze te maken tussen systemen. (Binnenlands Bestuur, 15 augustus 2023)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

vrijdag 18 augustus 2023

Het is essentieel dat aanpassing aan de zeespiegelstijging nú centraal komt te staan in de ontwikkeling van kustgebieden. Dat schrijven onderzoekers in de wetenschappelijke uitgave IOPscience. (H2O waternetwerk, 16 augustus 2023)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20230908 Banner Brandmannen Tauw projectleider bodem

20220422 SDG logo

expertisecentrum PFAS 300x200

vrijdag 18 augustus 2023

In het voorjaar en in de zomer hebben we steeds vaker te maken met droogte. Het werkgebied van Waterschap De Dommel is extra gevoelig voor droogte. (Waterschap De Dommel, 17 augustus 2023)

Lees en kijk meer: dommel.nl

vrijdag 18 augustus 2023

De bodem onder het grasveld naast parkeerterrein De Zuid in Zandvoort blijkt ernstig verontreinigd. Uit onderzoek blijkt dat op verschillende plekken niet alleen asbest, maar ook zware metalen als barium en zink in de grond zitten. (NH nieuws, 15 augustus 2023)

Lees meer: nhnieuws.nl

20230901 Banner AdverOnline Gemeente Maastricht Beleidsadviseur Bodem en Ondergrond 300 x 200 px 1

20210929 uw vacature

Terra Index 300x200

vrijdag 18 augustus 2023

"Dit is super frustrerend. Liever hadden we de tijd, moeite en het geld gestoken in natuurherstel en het verbeteren van fietspaden." Dat zegt boswachter Lysander van Oossanen van Staatsbosbeheer. Vandaag begeleidt hij noodgedwongen een team mensen dat de bodem in zijn geliefde Drents-Friese Wold saneert, na het dumpen van chemisch drugsafval vorige week. Waarschijnlijk gaat het om amfetamine, ook wel speed genoemd. (RTV Drenthe, 15 augustus 2023)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

dinsdag 15 augustus 2023

Advocaat Bénédicte Ficq gaat namens ruim tweeduizend mensen aangifte doen tegen (ex-)leidinggevenden van teflonfabriek Chemours. Dat heeft ze maandag bevestigd tegenover NRC, na berichtgeving van Follow The Money. Als het Openbaar Ministerie (OM) de aangifte voor opzettelijke en wederrechtelijke criminele vervuiling van de omgeving met gevaar voor de openbare gezondheid omzet in strafrechtelijke vervolging, dan kan dat leiden tot gevangenisstraffen voor leidinggevenden van het bedrijf. (nrc, 14 augustus 2023)

Lees meer: nrc.nl

dinsdag 15 augustus 2023

Zo’n honderd meter oude IJsseldijk in de buurt van Kampen staat op instorten. Het stuk dijk is onderdeel van het praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken van het waterschap Drents Overijsselse Delta en kennisinstituut Deltares. “Dit is echt uniek”, vertelt specialist waterveiligheid Bert Koster. “Het is maar eens in de tien tot twintig jaar dat we dergelijke proeven kunnen doen.” (RTV Oost,14 augustus 2023)

Lees meer: rtvoost.nl

20220118 nieuwe columnist v2

archeologie online 2020

20211221 BodemBreedForum logo