dinsdag 30 juli 2019

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden gaat de samenwerking met de verschillende betrokken partijen centraal stellen. (Regio TV De Bilt, 29 juli)

Lees meer: regiotvdebilt.nl

dinsdag 30 juli 2019

Voor het eerst sinds 10 jaar is de gemiddelde nitraatconcentratie op de bedrijven die deelnemen aan Koeien & Kansen op de zandgronden hoger dan de norm van 50 milligram per liter. Dit blijkt uit metingen van het afgelopen jaar. De droge weersomstandigheden en lage grondwaterstanden 2 jaar hebben hier mogelijk aan bijgedragen. (Groene Ruimte, 29 juli)

Lees meer: groeneruimte.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 30 juli 2019

Het is een stap in de goede richting voor de bewoners van het woonwagenkamp in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Er wordt namelijk onderzoek gedaan naar de 'gifbult' waar ze al 30 jaar naast wonen. (Omroep Gelderland, 29 juli)

Lees meer: omroepgelderland.nl

maandag 29 juli 2019

De chemische waterkwaliteit is in 2018 weer een klein stukje ‘minder slecht’ geworden, met het laagste aantal aangetroffen bestrijdingsmiddelen sinds er door Delfland wordt gemeten. Maar gaat het nu echt beter? (H2O waternetwerk, 28 juli)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

maandag 29 juli 2019

Normaliter zou de Reusel door het Kempische landschap moeten kabbelen, maar van stroming is in de dampende hitte van eind juli niks te merken. Bruin, stilstaand en doods is even buiten Diessen de aanblik van het beekje. ,,Er is geen aanvoer van water’', verklaart Martijn Tholen van Waterschap De Dommel. (Eindhovens Dagblad, 28 juli)

Lees meer: ed.nl

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

maandag 29 juli 2019

De brug in de Ceintuurbaan, die over het Mallegat en de Oude Vaart, moet vervangen worden. De brug is verouderd. De planning is dat dat in 2020 gaat gebeuren. (Meppeler Courant, 28 juli)

Lees meer: meppelercourant.nl

maandag 29 juli 2019

Vooruitlopend op (eventueel) een opnieuw droge zomer in 2019 heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd of bij een nieuwe droogtesituatie – aanvullend op al genomen maatregelen – nog extra mestmaatregelen genomen kunnen worden. (Rijksoverheid, 29 juli)

Lees meer: rijksoverheid.nl

vrijdag 26 juli 2019

Waterbedrijf Groningen doet er alles aan om water in de Drentsche Aa te laten staan. Het bedrijf heeft de grondwaterwinning opgevoerd, om het oppervlaktewater te sparen. (RTV Noord, 25 juli)

Lees meer: rtvnoord.nl

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws

donderdag 25 juli 2019

Natuur & Milieu biedt een gratis meetkit aan voor het meten van de waterkwaliteit van slootjes, grachten, beekjes en kleine plassen. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland geen goed beeld is van de waterkwaliteit in kleinere wateren. Het grootschalige citizen science project van Natuur & Milieu en de ASN Bank wil daar verandering in brengen. (Waterforum, 22 juli)

Lees meer: waterforum.net

donderdag 25 juli 2019

Op de Marker Wadden vindt een experiment plaats om bodemvorming uit slib nauwkeurig in kaart te brengen. Op dit moment worden daarvoor drie speciale compartimenten gevuld met slib uit het Markermeer. Het doel is om de geleidelijke omzetting van dun slib naar een voldoende stevige bodem voor rietmoeras te monitoren. De compartimenten vormen tevens een uitbreiding van 10 hectare. (Waterforum, 23 juli)

Lees meer: waterforum.net

donderdag 25 juli 2019

Geen waterzuiveringsinstallatie maar een ‘waterfabriek’. Heemraad Bert van Vreeswijk van Waterschap Vallei en Veluwe vertelt over een nieuwe manier om aan schoon water te komen. (Binnenlands Bestuur, 24 juli)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast