maandag 09 december 2019

Fotograaf Dirk-Jan Prins legt de lozingen van afvalwater door Tata Steel vast. Die zijn vervuilender dan volgens Europese normen is toegestaan, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. (De Volkskrant, 7 december)
Lees meer: volkskrant.nl

maandag 09 december 2019

Het Dordtse chemiebedrijf Chemours (voorheen DuPont) tracht nieuw onderzoek naar de kankerverwekkende eigenschappen van GenX tegen te houden. ECHA (European Chemicals Agency), de waakhond van de Europese Unie voor chemische stoffen, eist dat Chemours verder onderzoek doet naar de gevaren voor de volksgezondheid. Chemours dat GenX zegt met de afwijzing “onwenselijk dierenleed” te willen voorkomen. (Joop, BNN VARA, 7 december)
Lees meer: joop.bnnvara.nl

stokstaartje 300 200

300x200 pop up

20191212 Projectleider Bodembeheer Nederland

maandag 09 december 2019

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat houdt op woensdag 11 december 2019 van 14.00 tot 17.00 een rondetafelgesprek over PFAS.(Tweede Kamer, 9 december)
Lees meer: tweedekamer.nl

maandag 09 december 2019

De grond voor het station in Zwolle is vervuild. Een verrassing voor de gemeente, die nu 3,8 miljoen euro extra moet ophoesten voor de bouw van de fietsenkelder. ,,Iedere oudere Zwollenaar weet dat daar een groot risico is op grondvervuiling.’’ (De Stentor, 7 december)
Lees meer: destentor.nl

maandag 09 december 2019

De provincie Zuid-Holland is het niet eens met het besluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om door te gaan met gaswinning in Rotterdam-Pernis. De minister heeft ingestemd met een verlenging van het plan om gas te winnen, tot 2030. (Rijnmond, 6 december)
Lees meer: rijnmond.nl

Vacature 2.3 300200

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

maandag 09 december 2019

Veenendaal is met andere gemeenten in deze omgeving gevraagd een aanvraag te ondersteunen voor het opsporen van aardwarmte. Het ministerie van Economische Zaken heeft de provincies Utrecht en Gelderland gevraagd om advies uit te brengen over een aanvraag van papierfabriek Parenco in Renkum. ,,Parenco wil ultradiepe geothermie met een temperatuur tot 190 graden Celsius in twee stappen gebruiken. Het warme water wordt als proceswarmte gebruikt voor de papierproductie. Daarna worden woningen verwarmd met de resterende laagwaardige warmte. Het afgekoelde water wordt teruggevoerd in de bodem.” (Veenendaalse krant, 8 december)
Lees meer: veenendaalsekrant.nl

vrijdag 06 december 2019

Op 95 procent van de PFAS die het fabrieksterrein van Chemours in Dordrecht verlaat, is te weinig zicht. Dat zegt de provincie Zuid Holland. Het gaat om afvalstromen die het terrein verlaten. Chemours laat weten dat al het afval wordt gerecycled of vernietigd, maar volgens de provincie bestaat het risico dat dat ook in het milieu terechtkomt, omdat er te weinig zicht op is. (NOS, 5 december)
Lees meer: nos.nl

vrijdag 06 december 2019

Lang niet alle stilgelegde projecten kunnen doorgaan, nu de PFAS-norm is verruimd. Vooral bij grote projecten en nat grondwerk heerst nog grote onzekerheid, blijkt uit een inventarisatie van Cobouw. ‘Nog steeds is de norm irreëel.’ (Bouwmachines, 6 december)
Lees meer: bouwmachines.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

Banner 2.0 300200

TTE 300 200

vrijdag 06 december 2019

In 2033 gaat de stortplaats in Wijster over van Attero naar de provincie. Dan moet er 21,4 miljoen op de rekening van de provincie staan om de afvalberg te beheren. Maar zoals het er nu uitziet wordt dat bedrag bij lange na niet gehaald, denkt het CDA in Provinciale Staten. (RTV Drenthe, 5 december)
Lees meer: rtvdrenthe.nl

vrijdag 06 december 2019

Het insecticide chloorpyrifos wordt verboden in Europa, omdat het middel gezondheidsrisico's voor de mens met zich meebrengt. De EU-landen hebben ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om de vergunning die in januari afloopt niet te verlengen. (Europa-nu, 6 december)
Lees meer: europa-nu.nl

vrijdag 06 december 2019

De Haagse wijk Ypenburg wil vanaf 2025 gasloze stadswarmte. Daarom heeft een aantal lokale energiepioniers de stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) opgericht. Samen met de gemeente Den Haag en energieleverancier Eneco maken ze plannen voor geothermie ofwel aardwarmte. (Duurzaam Bedrijfsleven, 6 december)
Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

bbf 300x200

rws

Remediation Day HMVT nieuw