donderdag 09 februari 2023

Het kan nog wel tot komende zomer of het najaar duren voordat bewoners van de net opgeleverde Boskoopse nieuwbouwwijk Enterij verlost zijn van verzakkingen, kieren in de bestrating en ander ongemak. (AD, 7 februari)
Lees meer: ad.nl

 

donderdag 09 februari 2023

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid neemt het idee van ZLTO in overweging om een 'vliegende brigade' op te richten, waarbij er één aanspreekpunt is van samenwerkende organisaties en overheden waar gedupeerden terechtkunnen als zij te maken krijgen met dumpingen van drugsafval op hun grond. (Nieuwe Oogst, 8 februari)
Lees meer: nieuweoogst.nl

20210929 uw banner

archeologie online 2020

20220118 nieuwe columnist v2

 

donderdag 09 februari 2023

Een enorme baggerklus start de komende tijd in het centrum van Leeuwarden. Een halfjaar lang wordt het slijk weggehaald uit het Nieuwe Kanaal. De laatste keer dat daar werd gebaggerd, was in ieder geval voor 1964. (Leo Middelsé, 7 februari)
Lees meer: leomiddelse.nl

 

donderdag 09 februari 2023

Het waterpeil in het Westzijderveld wordt verhoogd in het kader van Valuta voor Veen. Theaterbedrijf Silbersee in Amsterdam koopt CO2-certificaten om dat praktisch en financieel mogelijk te maken. (Nieuwe Oogst, 8 februari)
Lees meer:  nieuweoogst.nl

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up

donderdag 09 februari 2023

Nederland heeft samen met vier andere Europese landen een voorstel ingediend om 10.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen (pfas) te verbieden. Twee jaar geleden werd het voorstel al aangekondigd. Pfas-stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. (NOS, 7 februari)
Lees meer: nos.nl

 

donderdag 09 februari 2023

Het RIVM maakt zich zorgen over de PFAS-afvalverwerking door het Vlaamse bedrijf Indaver, net over de grens met Nederland. Dat blijkt uit een niet openbaar advies van het RIVM aan de Nederlandse overheid dat in het bezit is van Zembla. Het RIVM stelt dat het ‘duidelijk’ is dat een deel van de PFAS-stoffen door het bedrijf niet worden vernietigd. Het instituut vindt dat de werkwijze van Indaver daarmee ‘een gevaar’ vormt voor de verspreiding van de giftige stoffen naar de omgeving. (BNNVARA, 7 februari)
Lees meer: bnnvara.nl

 

donderdag 09 februari 2023

De rechtbank van Amsterdam heeft staalproducent Tata Steel woensdag twee boetes opgelegd van in totaal 110.000 euro vanwege het overtreden van milieuregels. Tussen 2018 en 2021 heeft het Indiase bedrijf in IJmuiden zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan onder meer het „niet voorkomen van stofverspreiding, het lozen van afvalspoelwater in de Buitenhaven” en het „onvoldoende treffen van maatregelen om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen”. (NRC, 9 februari)
Lees meer: nrc.nl

 

maandag 06 februari 2023

In Nederland willen we als overheid de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) terugdringen vanwege de schadelijke effecten voor de volksgezondheid en ons milieu. In korte tijd is er veel veranderd in wetgeving over deze stoffen. Hierdoor was er geen actueel beeld van welke ZZS vrijkomen bij bedrijven. Daarom maakte de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) in onze opdracht een inventarisatie bij de 226 bedrijven die vallen onder provinciaal toezicht. (Provincie Gelderland, 31 januari)
Lees meer: gelderland.nl

20230320 Banner AdverOnline DCMR vakspecialist Bodem

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

expertisecentrum PFAS 300x200

maandag 06 februari 2023

Gaswinbedrijf Vermillion wil het gasveld bij de Blesse en Blesdijke op de grens van Friesland en Overijssel langer openhouden. Ook wil het bedrijf daar meer gas gaan winnen dan nu in de vergunning staat. De gemeente Steenwijkerland heeft aan het ministerie van Economische zaken laten weten daar fel op tegen te zijn. Ook de gemeente Weststellingwerf en de provincie Friesland protesteren tegen de uitbreiding van gaswinning op die locatie. (RTV Oost, 1 februari)
Lees meer: rtvoost.nl

maandag 06 februari 2023

De Vereniging voor waterbedrijven (Vewin) is bezorgd over hoge concentraties PFAS in het Nederlandse deel van de Maas en wil een strengere aanpak. Het water van de Maas wordt in ons land gebruikt voor de productie van drinkwater. Het Nederlandse deel bevat hogere concentraties giftige PFAS dan in België. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Vewin is uitgevoerd door KWR Water Research. De concentraties nemen tussen het Belgische Luik en het Nederlandse Drimmelen met 50 procent toe. (BNNVARA, 31 januari)
Lees meer: bnnvara.nl

 

maandag 06 februari 2023

In ongekend scherpe woordeomroepzeeland.nln schrijft Hulst haar frustratie en woede over de gang van zaken rond de ontpoldering van de Hedwigepolder van zich af. De minister van natuur en stikstof Christianne van der Wal krijgt er flink van langs in een 'brief van afkeuring, dan wel treurnis'. Hulst hekelt de Haagse arrogantie, die voor een kloof zorgt tussen "Randstad en Randland". (Omroep Zeeland, 2 februari)
Lees meer: 

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

Terra Index 300x200