woensdag 08 juli 2020

Geef de bodem een stem! Het streven? Vitale bodems in alle gebieden van Nederland, in 2030.

Dit was de oproep voor de eerste stap naar een gedragen maatschappelijke bodemagenda. Op 29 juni kwamen 60 experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties online bijeen om te praten over wat er nodig is om vitale bodems te realiseren. (Bodemplus.nl, 6 juli)

Lees meer: Bodemplus

woensdag 08 juli 2020

Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het is één van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet. Als het om het beheer van de bodem gaat, staan gemeenten daarbij voor een extra grote uitdaging. Een nieuwe rol- en taakverdeling maakt de regels in het omgevingsplan en onderlinge samenwerking belangrijker. Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten bij de aanpak van het bodembeheer. 'Gemeenten hebben grote behoefte aan voorbeeldregels voor bodembeheer.' (Bodemplus.nl)

Lees meer: Bodemplus

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

woensdag 08 juli 2020

Bij het gebruik van bagger en grond onder water kunnen stoffen vrijkomen in het oppervlaktewater en het grondwater. Uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Deltares blijkt dat er evenveel PFOS perfluoroctaansulfonaten en PFOA perfluoro octanoic acid vrijkomen uit grond als uit bagger. (RIVM, 1 juli)

Lees meer: RIVM

woensdag 08 juli 2020

Op twee locaties op het eiland Texel wordt getest of regenwater tijdens de winter in de ondergrond kan worden opgeslagen. Het water wordt vervolgens in de zomer op ‘een zuinige en slimme manier’ gebruikt om zo’n 50 tot 100 hectare aan akkers te irrigeren. (H2Owaternetwerk.nl, 7 juli)

Lees meer: H2Owaternetwerk

woensdag 08 juli 2020

Dat speurhonden ingezet kunnen worden voor forensisch onderzoek is natuurlijk bekend. Inmiddels is gebleken dat ze ook ingezet kunnen worden voor archeologisch onderzoek. Met behulp van honden zijn er duizenden jaren oude botten gevonden. (archelogieonline.nl)

Lees meer: Archeologieonline

20200224 BBF gecentreerd

stokstaartje 300 200

Remediation Day HMVT nieuw

woensdag 08 juli 2020

Anammox-bacteriën kunnen elektriciteit uit afvalwater maken door ze te laten groeien op elektroden in afwezigheid van nitriet. Dat blijkt uit onderzoek van microbiologen aan de Radboud Universiteit samen met collega’s uit de Verenigde Staten en Saudi-Arabië, dat is verschenen in Nature communications. (Waterforum.net, 6 juli)

Lees meer: Waterforum

woensdag 08 juli 2020

Een aangelegde slibgeul en diepe putten rond Marker Wadden blijken volgens de eerste metingen een effectieve opvangplek voor overtollig slib in het Markermeer. (Waterforum.net, 6 juli)

Lees meer: Waterforum

woensdag 08 juli 2020

Het monitoren van ecologische effecten bij grootschalige inzet van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is van belang om deze vorm van aquathermie in te kunnen zetten als duurzame bron voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden. Deltares heeft binnen het kennisprogramma WarmingUP een aanpak opgesteld voor het monitoren van ecologische effecten bij het onttrekken van TEO. (Deltares.nl, 26 juni)

Lees meer: Deltares

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

woensdag 08 juli 2020

Periodes van droogte zullen vaker voorkomen. Nederland moet zich aanpassen. Aflevering 1 uit een serie: de boer en zijn regenwormen. (NRC, 7 juli)

Lees meer: NRC

dinsdag 07 juli 2020

De norm voor de hoeveelheid lood in drinkwater gaat eind 2022 omlaag van 10 naar 5 microgram per liter. Daarmee volgt het kabinet het advies van de Gezondheidsraad. De nieuwe norm geldt voor zowel het punt van levering als aan de tap. (H2Owaternetwerk, 7 juli)

Lees meer: H2Owaternetwerk

dinsdag 07 juli 2020

Droogt de natuur in het noorden van Putten nou echt zo hard uit omdat het Bosbad Putten elk jaar 36 miljoen liter grondwater uit de bodem oppompt? Het antwoord op die vraag moet duidelijk worden uit een langlopende meting die Waterschap Vallei en Veluwe uitvoert op 9 plekken rond het zwembad. (de Stentor, 6 juli)

Lees meer: de Stentor

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020