donderdag 24 januari 2019

Industriewater Eerbeek, Metal Membranes en Sponsh zijn nog in de race voor de titel Water Innovator of the Year 2019. De winnaar wordt op 14 februari bekend. (H2O Waternetwerk, 23 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 24 januari 2019

Toenemende schade door extreem weer en nog niet voorbereid zijn op het veranderende klimaat. Dat zijn volgens het nieuwe Global Risk Report 2019 de twee grootste mondiale risico’s. Dit rapport verscheen aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos. (Rijksoverheid, 23 januari)

Lees meer: rijksoverheid.nl

donderdag 24 januari 2019

De afgelopen tijd heeft het veel geregend. Om de haverklap kon de paraplu worden opgestoken en de grotere beken en rivieren stromen weer volop. Meer dan genoeg water zou je zeggen. En toch vertelt het waterschap Vechtstromen dat de grondwaterstanden nog niet op niveau zijn. Hoe kan dat nou? (Helpdesk water, 17 januari)

Lees meer: helpdeskwater.nl

donderdag 24 januari 2019

De aandacht in de media voor het risico van mogelijke lekkages bij de winning van aardwarmte vraagt om uitleg, stelt de brancheorganisatie voor geothermiebedrijven DAGO. Samen met het Platform Geothermie zet DAGO zich in voor de structurele veilige en verantwoorde winning van aardwarmte. De sector is relatief nieuw in Nederland en daardoor nog volop in ontwikkeling. De organisatie vindt het van groot belang dat alle krachten, kennis en kunde gebundeld worden. (Groene Ruimte, 23 januari)

Lees meer: groeneruimte.nl

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200

donderdag 24 januari 2019

De invloed van de stedelijke groei op parken en de openbare ruimte was een belangrijk onderwerp tijdens het World Urban Parks Congres, dat afgelopen najaar plaatsvond in melbourne. Ook landschapsarchitecten Johan Vlug en Pieter Arkenbout, hoofd Landschapsarchitectuur & Stedenbouw bij Arcadis spraken tijdens dit congres. (Stadszaken, 23 januari)

Lees meer: stadszaken.nl

donderdag 24 januari 2019

Het kunstmatige schiereiland de Zandmotor is vervuild met zware metalen, zoals koper en arseen. De arseenconcentratie in het populaire recreatiegebied ligt op sommige plekken zelfs boven de norm voor drink- en grondwater. Dat blijkt uit onderzoek van een Nederlands team van aardwetenschappers. Voor de volksgezondheid is er volgens experts echter geen gevaar. (De VOlkskrant, 23 januari)

Lees meer: volkskrant.nl

donderdag 24 januari 2019

De bouwgrond van een vestiging van zorgorganisatie Triade aan de J.S. Bachweg in Almere, is toch niet vervuild. Dat blijkt uit een aanvullend bodemonderzoek dat Triade heeft laten uitvoeren. (Omroep Flevoland, 23 januari)

Lees meer: omroepflevoland.nl

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen

woensdag 23 januari 2019

In de Eems-Dollard bevinden zich grote hoeveelheden slib die te troebel water veroorzaken. Dit belemmert de groei van algen die aan de basis van de voedselketen staan. Om beter te begrijpen hoe het slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, wordt van 23 tot en met 25 januari de tweede ronde gehouden van een grootschalig veldonderzoek in het Eems-estuarium op het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. (Eemskrant, 22 januari)

Lees meer: eemskrant.nl

woensdag 23 januari 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kijkt over het algemeen met een goed gevoel terug op de aanpak van de droogte in 2018. Dat blijkt uit de evaluatie Droogte 2018 die het waterschap hield. Hiervoor leverden zowel eigen medewerkers als externe partijen input. Denk hierbij aan vertegenwoordigers uit de agrarische sector, natuurorganisaties, terreinbeheerders, provincies en gemeenten. (De Brug, 23 januari)

Lees meer: brugnieuws.nl

woensdag 23 januari 2019

Op het speelterrein achter de Binnenmeerschool in Uitgeest is verder onderzoek nodig naar de aanwezigheid van lood. Het terrein is eigendom van stichting Tabijn. (Noordhallands Dagblad, 22 januari)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

SGS Search Bodemnieuws banner Planner Coordinator Kwaliteitsfunctionaris

aggb

Vitens vacature Geohydroloog