Download als een iCal bestand
Online sessie: beregening op hoge zandgronden: effecten van verdroging op de natuur
Donderdag, 25 November 2021, 15:45 - 18:30
Locatie  Online
 

Het oosten en zuiden van Nederland wordt tijdens droge periodes beregend met grond- en oppervlaktewater. Het gaat om enorme hoeveelheden, in droge jaren tot wel 15% van het totale Nederlandse watergebruik. Wat zijn de oorzaken en hoe is de alsmaar verdergaande verdroging op onze hoge zandgronden tegen te gaan?

 

Sprekers:

• Flip Witte, emeritus hoogleraar ecohydrologie, nu werkzaam als zelfstandig onderzoeker
• Ronald van Ark en Hans Gerritsen, senior beleidsmedewerkers bij het waterschap Rijn en IJssel
• Ebbing van Tuinen, groepsleider zoetwatervoorziening Witteveen en Bos