Download als een iCal bestand
Workshop 1 Platform Toezicht en Bodem
Donderdag, 27 Januari 2022, 10:00 - 12:00
Locatie  Online
 

Workshops donderdag 27 januari 2022, 10.00 - 12.00 uur:

 

Inspectie van IBC-werken in de tijd
Wat zijn de bevindingen bij de inspecties op werken met IBC-bouwstoffen? En welke lessen zijn hieruit getrokken, bijvoorbeeld voor toezicht op werken met AEC -bodemassen? Marc Bergijk van ABV Haukes en Frank van Berkum van Frank van Berkum Consultancy & Initiatives (betrokken bij herziening SIKB protocol 6902) lichten het toe.

 

Asbest in druppelzones
Diverse overheden hebben de handen ineen geslagen en hebben een eenduidig beleidskader ontwikkeld voor asbestverontreinigingen in druppelzones van asbest daken. Dit heeft geresulteerd in een handreiking. Jeroen van Oostwegel van Geofoxx geeft een toelichting op de stand van zaken en de inhoud van de handreiking.

 

Blockchain-technologie en ketentoezicht
Vincent Hermens en Chris Geurts van RWS lichten het RWS project ‘Toepassen Blockchain-technologie’ toe. Binnen RWS wordt deze technologie gebruikt bij ketentoezicht. Er wordt ingegaan op de opzet en de eerste resultaten worden gedeeld.