Sweco publiceert vandaag een kaart van Nederland waarop de potentiële bronlocaties van PFAS zijn gemarkeerd. Onder de potentiële bronlocaties vallen onder meer industrieën, vliegvelden en

...

Decentrale overheden proberen hun grondvervuiling met Pfas zo snel mogelijk in kaart te brengen. Een nieuwe locatiekaart van PFAS-vervuiling in Nederland die ingenieursbureau Sweco vandaag

...

Zodra er een (nieuwe) norm is voor de verplaatsing van licht met PFAS vervuilde grond is het probleem met dit chemische goedje nog niet opgelost, zo waarschuwt ingenieursadviesbureau Sweco.

...

Eindhoven heeft het PFAS-monster getemd. Binnen de gemeentegrenzen mag nu weer met grond gereden worden, een gedeeltelijke oplossing voor bouwprojecten in de stad. (Eindhovens Dagblad, 23 november)...

Wat is de herfst toch een prachtig jaargetijde. De kleuren in de natuur zijn dit jaar wel heel mooi. Dat is een opsteker voor alle mensen die de natuur koesteren. En die er niet aan moeten denken om

...

In de samenleving leeft het beeld, soms ook terug te zien in berichten in de media, dat er sprake is van een versnelling van de gaswinning uit kleine gasvelden sinds de productie uit het Groningen gasveld

...

Tijdens het Deltacongres in Goes op 14 november zijn de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2019 bekendgemaakt door de Unie van Waterschappen. Twaalf innovaties maken kans op de prijs in vier

...

Als het aan de VVD ligt, wordt het Grevelingenmeer geschrapt als Natura2000-gebied. Dat maakte de grootste regeringspartij 14 november duidelijk tijdens het Kamerdebat over de kabinetsoplossingen

...

Minister van Wonen en Milieu Van Veldhoven beantwoordde op 20 november 2019 Kamervragen over de consequenties van PFAS in de (water)bodem. (Bodem+, 21 november)
Lees meer: bodemplus.nl

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit voor. De wijziging versnelt de totstandkoming van de voorbereidingsprocedure voor het nemen van

...