TILBURG - Het bodembeleid van de gemeente Tilburg is samengebracht in een overzichtelijk boekwerkje, genaamd 'In goede aarde' (Persbericht Gemeente Tilburg, 10 november).
De ambities van het ministerie van VROM blijven groot, maar de middelen waarmee VROM deze wil bereiken zijn daarvoor niet voldoende. Dit constateert de VNG in haar reactie op de VROM begroting (VNG...
TIEL - De Spoorstraat in Tiel is vanaf 10 november een maand gesloten, omdat een ernstige bodemvervuiling moet worden opgeruimd. De vervuiling zit ook onder het wegdek van de Spoorstraat (De...
De internet-publicatie Milieu- en Natuurcompendium 2003 geeft een zo compleet mogelijk beeld van de toestand van het milieu en de natuur in Nederland. De publicatie is een product van het Milieu- en...
Als de bodem wordt verstoord, moeten belangrijke archeologische resten intact blijven. Bij voorkeur in de bodem, en als het echt niet anders, door opgraven (Persbericht OCW, 22 oktober).
De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Dekker en staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) om de regelgeving op het terrein...
UTRECHT - Gemeente Utrecht laat de komende weken een vervolgonderzoek uitvoeren naar de omvang, herkomst en risico's van een asbestverontreiniging in de achtertuin van een pand aan de Billitonkade...
APELDOORN - Een aantal bewoners van woonwagenlocatie de Haere heeft vandaag medewerkers van onderzoeksbureau Tauw uit Deventer het werken onmogelijk gemaakt (Gemeente Apeldoorn, 1 oktober).