Eind mei 2019 deed de Raad van State een vergaande uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Als gevolg daarvan is er veel minder ruimte voor stikstofuitstotende activiteiten in de buurt van

...

PAPENDRECHT / ALBLASSERDAM - Hieronder een open brief van Karel Thieme aan drinkwaterbedrijf OASEN met als titel: 'Waarom niet?' (Papendrecht.net, 11 november)

Lees meer: papendrecht.net

Professionals in het ruimtelijk domein geven de haalbaarheid van de klimaatdoelen in 2030 (49% CO2-reductie) een gemiddeld cijfer van 3,5 op een schaal van 10. Verbinding met andere maatschappelijke opgaven en

...

Kamer- en Statenleden uit de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel hebben veel vragen over de betrouwbaarheid van gegevens uit de mijnbouw. In de drie provincies en in Den Haag zijn vragen

...

Op lokaal en regionaal niveau zijn er maar weinig archeologische vindplaatsen die een gemeentelijke en/of provinciale beschermde monumentstatus hebben. De vrees voor extra regeldruk voor

...

Apeldoorn maakt zich op voor de komst van liefst zeshonderd archeologen. De stad is dit jaar - van 21 tot en met 23 november - gastheer van het jaarlijks congres van de archeologische vakwereld in

...

De Nederlandse Zoutbank, leverancier van strooizout, zegt dat onderzocht wordt of strooizout aan de PFAS-norm voldoet. Dat bevestigt directeur Ardin Bos naar aanleiding van een artikel in De

...

Waterschap Noorderzijlvest geeft vorm en inhoud aan toekomstgericht én klimaatbestendig waterbeheer in een aardbevingsgevoelig gebied. Daarom moeten we meer dan andere waterschappen ons in korte

...

Naast de plannen voor het opwekken van aardwarmte (geothermie) gaat Zwolle nadenken over warmte winnen uit het rioolwater (riothermie). Het onderzoek wordt gedaan op aandringen van de voltallige

...

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is gestopt met het innemen van Maaswater voor de drinkwatervoorziening, weet het ANP. De Maas is namelijk vervuild met te hoge concentraties prosulfocarb, een

...