Triodos Groenfonds en Oost NL gaan het zonnepark van 15.500 zonnepanelen op de oude stortplaats in Eerbeek financieren. De ontwikkeling komt mede tot stand door bewoners uit de gemeente zelf via

...

Het Expertisecentrum PFAS heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Viewer PFAS-beleid overheden ontwikkeld. De viewer is gebaseerd op door de overheden aangeleverde informatie

...

Het nieuwe handelingskader voor poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) is begin december door het ministerie voor Milieu en Wonen vastgesteld. In het handelingskader staan de regels voor hoe met PFAS om

...

Héle lange voorgeschiedenis, zeer kort durende sloop. In twee dagen tijd ging het tegen de grond, het stalen gebouwtje op het vroegere terrein van de gasfabriek in de wijk Theresia. Een historisch moment

...

Samen met Saskia Visser, Saskia Keesstra en Gilbert Maas van de WUR hebben Margot de Cleen en Co Molenaar van Rijkswaterstaat een artikel gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke

...

BUREN Zondagavond 15 december zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een bodemverontreiniging aan de Hennisdijk in het Gelderse Buren. (Stad Buren, 16 december)
Lees meer: stadburen.nl

De Rotterdamsebaan vormt een verbinding tussen de snelwegen (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. Een deel van de Rotterdamsebaan bestaat uit een boortunnel onder stedelijk gebied, de Victory

...

De Kaderrichtlijn Water is ‘fit for purpose’, maar de uitvoering ervan moet worden versneld. Dat stelt de Europese Commissie na een evaluatie van twee jaar. De uitvoering wordt vertraagd door onder

...

De gemeente Krimpenerwaard wil dat er snel een einde komt aan de lozing van gevaarlijke chemische stoffen zoals PFOA en GenX. In een brandbrief aan het Rijk vraagt de raad om de vergunningen aan

...

Bij de voormalige stortplaats De Belt in Wekerom zijn ingevolge het herstelplan verbeteringen aangebracht. De Edese gemeenteraad is er nog niet helemaal gerust op dat alle problemen daarmee uit de

...