Na de problemen met gaswinning in Groningen en het hevige debat dat daaruit is voortgevloeid, verzetten Groningers zich nu tegen zoutwinning. (Business Insider, 4 december)
Lees meer: ...

De bouwproductie blijft ondanks de stikstof- en PFAS-problematiek in 2020 groeien, voorspelt het ING Economisch Bureau. In 2019 groeit de bouwproductie naar verwachting zelfs met 5 procent, de

...

Het bedrijf Asbest Problemen B.V. uit Apeldoorn is door de rechtbank failliet verklaard. Het bedrijf kampte met tegenvallende resultaten als gevolg van onder meer de stikstofcrisis. Dat heeft de

...

De kwaliteit van kleine wateren in Nederland is zorgelijk. Zo heeft ruim tweederde van de sloten, beekjes en plassen een te hoog stikstofgehalte, blijkt uit een groot burgeronderzoek dat is

...

Wie de onlangs verschenen Bosatlas van de duurzaamheid doorbladert, zal dankzij de prachtige illustraties, infographics, diagrammen en het volop aanwezige kaartmateriaal niet zo snel denken dat dit

...

Ruim 220 tegenstanders van gaswinning bij de Tsjûkemar hebben een zienswijze ingediend tegen de plannen. De indieners vrezen onder meer voor schade aan huizen. (Leeuwarder Courant, 3 december)
Lees

...

Meer ruimte voor bouwers en baggeraars, op een veilige manier voor onze gezondheid en het milieu. Met dat doel stelt minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen een tijdelijke, landelijke

...

Afgelopen week opende de eerste straat van baggerstenen in het Green Village, op de campus van de TU Delft. Het piepkleine straatje laat zien dat waterslib een nuttige toepassing heeft. (Duurzaam

...

Zo’n 80% van de fundering op het Nederlandse spoor dateert nog van het ’stoomtijdperk’. Verzakkingen worden door het intensievere treinverkeer een steeds groter probleem. Dat zegt hoogleraar Rolf

...

Een kleine verhoging van de koolstofvoorraad van de bodem heeft op korte termijn meer effect op het klimaat dan het aanplanten van bos. De agrarische sector heeft bovendien voldoende mogelijkheden om meer

...