vrijdag 05 april 2019

Al meerdere jaren is er commotie over PFAS, perfluoralkylstoffen, waarvan PFAS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFOA (perfluoroctaanzuur) de meest bekende zijn. Het gaat om koolwaterstoffen, al dan niet geheel verzadigd met fluor, en met een polaire staart: een alcohol, carbonzuur, sulfonzuur, fosforzuur, etc.
Er zijn meer dan 6000 verbindingen bekend, die voor allerlei doeleinden worden gebruikt, als hulpstof voor de productie van teflon en fluor-rubbers, in blusschuim, textiel en tapijten, de galvanische industrie, bestrijdingsmiddelen en zelfs make-up.

Lees meer: Column Anton: Wordt PFAS het nieuwe asbest?

donderdag 28 maart 2019

Het Nederlands kent veel zegswijzen met het woord lood erin. Vaak wordt hiermee gerefereerd aan het gewicht van lood. Zomaar wat voorbeelden: een loden last, loodzwaar en met lood in de schoenen. Lood is dan ook een zwaar metaal. De positie van lood in onze taal is een gevolg van het langdurige gebruik daarvan. Daardoor is onze bodem op veel plekken met dit metaal belast. Uit recent onderzoek blijkt dat dit schadelijker kan zijn dan voorheen gedacht. Dit heeft opnieuw belangstelling gewekt voor het metaal lood. Is dit een loden last, met loodzware keuzes?

Lees meer: Column Theo: Lood is nooit weg

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 21 maart 2019

Zojuist wezen stemmen voor provinciale staten en waterschapsbestuur. Daarbij vroeg ik mij het volgende af: zou ik gaan stemmen als bodem het enige issue was? Een verkenning.

Lees meer: Column Geert: De Bodempartij

donderdag 14 maart 2019

Ik kan echt smullen van discussies over normen en risico's. Om die reden is het jaar 2019 voor mij nu al geslaagd. We kennen allemaal de nasleep van een controversieel optreden van de hoogleraren Helsloot en Hanekamp tijdens de laatste editie van Bodembreed. De verontwaardiging van gewaardeerd medecolumnist Edelman is nog steeds niet opgedroogd, getuige zijn recente verhaal-met-persoonlijke-twist in ons aller glossy ‘Bodem’. Theo heeft inhoudelijk natuurlijk gelijk, want ik denk dat het belang van bodemecologie en bodemvruchtbaarheid inderdaad gewoonweg vergeten is. Maar dat laat onverlet dat de kernboodschap van Helsloot en Hanekamp wel degelijk prikkelend en inspirerend was. Voor mij in elk geval wel. Helsloot heeft het over de proportionaliteit: de kosten voor een veiligheidsmaatregel moet in verhouding staan tot de baten, zoals winst in aantal levensjaren. Klinkt niet onlogisch, toch? (Jan Klein Kranenburg, 14 maart)

Lees meer: Column Jan: Asbestpleuris

donderdag 07 maart 2019

Onlangs is er een motie in de Tweede Kamer besproken om een parlementaire enquête te houden over de gaswinning in Groningen. Een zoethoudertje voor de Groningers die met alle ellende en onrust zitten of kan er wat bereikt worden met dit zware politieke instrument? (Ingeborg van Oorschot, 7 maart)

Lees meer: Column Ingeborg: De enquête van de toekomst?

Banner 2.0 300200

20190606 Tauw Ervaren velmedewerkers 300x200

bbf 300x200