donderdag 02 mei 2019

“Ik ga toch niet mijn CV ketel vervangen en mezelf op kosten jagen als ze in China elke dag een nieuwe kolencentrale bouwen!?” Ik sta in mijn lokale postagentschap. Jeweetwel. Zo’n winkel met van alles wat, van ansichtkaarten tot pannenlappen. Terwijl ik op mijn beurt wacht luister ik naar het gesprek. “Trouwens ze zijn er toch helemaal nog niet uit dat we als mens daar ook echt invloed op hebben,” zegt de dame achter de kassa. Ik wil mijn mond openen, om uit te leggen dat men er toch wel uit is. Maar ik doe het niet. Wat heeft het voor zin, denk ik. Zonde van mijn energie. (Ingeborg van Oorschot, 2 mei)

Lees meer: Column Ingeborg: Zuur

donderdag 25 april 2019

Een groot deel van de Nederlandse bodem daalt al eeuwen. In de droge zomer van vorig jaar werd dat extra duidelijk, niet alleen bij veengronden maar ook bij kleigronden. Op dit moment houden maar liefst vijf ministeries zich met het onderwerp bezig. Daarom is het goed dat ons kabinet besloten heeft een coördinerend minister voor bodemdaling aan te wijzen. Wie zal dat worden?

Lees meer: Column Theo: Minister van bodemdaling

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

donderdag 18 april 2019

Nog niet eens zo heel lang geleden begonnen alle presentaties over het bodembeleid van Nederland met “Lekkerkerk”. Daarna vertelde de spreker (het was zelden een ‘-ster’) trots dat Lekkerkerk dé reden was om “bodem” te gaan studeren. Trots heeft plaatsgemaakt voor weemoed. Veel gedreven enthousiastelingen werden vastgeroeste specialisten (vrij naar Daan Henkes, bodemnieuws 11 april1). De opkomst en ondergang van het keizerrijk bodem2. (Arne Alphenaar, 18 april)

Lees meer: Column Arne: De opkomst en ondergang van...

vrijdag 12 april 2019

Een nieuw gezicht op deze plek, dus laten we beginnen met een voorstelrondje. Achter de pen zit hier, voor het eerst, Daan Henkens. Voor mijn dagelijks werk en CV verwijs ik graag naar het daarvoor bestemde sociale medium, maar voordat ik u ga bekogelen met mijn kijk op de zaak, zal ik u vertellen hoe ik hier kom en wat ik van plan ben.

Lees meer: Column Daan: Waar ik het met u over wilde...

vrijdag 05 april 2019

Al meerdere jaren is er commotie over PFAS, perfluoralkylstoffen, waarvan PFAS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFOA (perfluoroctaanzuur) de meest bekende zijn. Het gaat om koolwaterstoffen, al dan niet geheel verzadigd met fluor, en met een polaire staart: een alcohol, carbonzuur, sulfonzuur, fosforzuur, etc.
Er zijn meer dan 6000 verbindingen bekend, die voor allerlei doeleinden worden gebruikt, als hulpstof voor de productie van teflon en fluor-rubbers, in blusschuim, textiel en tapijten, de galvanische industrie, bestrijdingsmiddelen en zelfs make-up.

Lees meer: Column Anton: Wordt PFAS het nieuwe asbest?

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast