donderdag 07 februari 2019

Afgelopen maand is er een mijlpaal bereikt: B en W van Rotterdam heeft de gebiedsgerichte aanpak voor het Rotterdamse havengebied vastgesteld, te beginnen in de Botlek. Het heeft weliswaar meer dan 10 jaar gekost, maar het resultaat mag er zijn. Goed voor de haven, het havenbedrijfsleven en bovenal, voor het bodemmilieu. (Anton Roelffzen, 7 februari)

Lees meer: Column Anton: Leren en samenwerken in de...

donderdag 31 januari 2019

De gevolgen van de droogte in het afgelopen jaar zijn op veel plaatsen nog steeds waarneembaar. In sommige delen van het land kan het zelfs nog jaren duren voordat de grondwaterstand weer normaal is geworden. Volgens de modellen van een veranderend klimaat zullen droge jaren vaker gaan voorkomen. Er is dus volop werk om ons zo goed mogelijk tegen droogte te wapenen. Dat was precies het onderwerp tijdens het congres Bodembeheer en verdroging dat een week geleden in Wageningen plaats vond. (Theo Edelman, 31 januari)

Lees meer: Column Theo: Bodem en droogte

TTE 300 200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Junior Hydroloog Bodemnieuws

popup opkomende stoffen

donderdag 24 januari 2019

Ondergrondse ingrepen zijn vaak controversieel, denk aan gaswinning in Groningen, zoutwinning in Twente, Groningen en Friesland, en discussies rondom CO2 opslag in de bodem. De controverse spitst zicht veelal toe op het Ministerie van Economische Zaken en de Mijnbouwbedrijven enerzijds, en regionale en lokale partijen anderzijds. Een belangrijke oorzaak zit in een witte vlek in de Mijnbouwwet. (Geert Roovers, 24 januari)

Lees meer: Column Geert: De witte vlek in de Mijnbouwwet

donderdag 17 januari 2019

Het lastige aan welles-nietes-discussies over het milieu is dat de feiten vaak ingewikkeld zijn. Ik vermoed dat de doorsnee lezer van Bodemnieuws een 'klimaatsympathisant' is en zijn gele hesje gewoon in de kofferbak van de auto laat liggen, veilig opgeborgen naast de gevarendriehoek en startkabels. Maar hoe leg jij je gelijk uit als je op jouw overtuiging aangesproken wordt? Er zijn tal van grafiekjes op internet voorhanden over klimaatverandering, maar het doorgronden ervan is best een uitdaging. Het is dus een kwestie van logica: als 97% van de wetenschappers wereldwijd beweert dat klimaatverandering veroorzaakt wordt door menselijk handelen, dan geloof je dat: een mooi voorbeeld van het autoriteitsprincipe. Maar daarmee kun je 'ontkenners' niets verwijten als ze het over een 'klimaatreligie' hebben. Gelukkig is ontkenning evengoed een geloof. (Jan Klein Kranenburg, 17 januari)

Lees meer: Column Jan: Een beter milieu begint bij…?

donderdag 10 januari 2019

Ik was een tiener in de jaren 80. Dat decennium werd voor mij gekenmerkt door de demonstraties tegen kernbommen, aantasting van het milieu door zure regen en de start van de aanpak van de bodemverontreinigingsproblematiek in Nederland. Misschien dus niet geheel verbazingwekkend dat ik altijd belang heb gehecht aan het milieu en de impact van onze maatschappij op onze omgeving. De komst van de Klimaatwet volg ik dan ook met interesse, en tot mijn verrassing heeft deze een mij welbekende discussie uit mijn jeugd weer aangewakkerd: moeten we overstappen op kernenergie? (Ingeborg van Oorschot, 10 januari)

Lees meer: Column Ingeborg: Kernenergie voor een beter...

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

Banner 300x200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Ervaren Adviseur Hydrologie Bodemnieuws

bbf 300x200