donderdag 24 januari 2019

Ondergrondse ingrepen zijn vaak controversieel, denk aan gaswinning in Groningen, zoutwinning in Twente, Groningen en Friesland, en discussies rondom CO2 opslag in de bodem. De controverse spitst zicht veelal toe op het Ministerie van Economische Zaken en de Mijnbouwbedrijven enerzijds, en regionale en lokale partijen anderzijds. Een belangrijke oorzaak zit in een witte vlek in de Mijnbouwwet. (Geert Roovers, 24 januari)

Lees meer: Column Geert: De witte vlek in de Mijnbouwwet

donderdag 17 januari 2019

Het lastige aan welles-nietes-discussies over het milieu is dat de feiten vaak ingewikkeld zijn. Ik vermoed dat de doorsnee lezer van Bodemnieuws een 'klimaatsympathisant' is en zijn gele hesje gewoon in de kofferbak van de auto laat liggen, veilig opgeborgen naast de gevarendriehoek en startkabels. Maar hoe leg jij je gelijk uit als je op jouw overtuiging aangesproken wordt? Er zijn tal van grafiekjes op internet voorhanden over klimaatverandering, maar het doorgronden ervan is best een uitdaging. Het is dus een kwestie van logica: als 97% van de wetenschappers wereldwijd beweert dat klimaatverandering veroorzaakt wordt door menselijk handelen, dan geloof je dat: een mooi voorbeeld van het autoriteitsprincipe. Maar daarmee kun je 'ontkenners' niets verwijten als ze het over een 'klimaatreligie' hebben. Gelukkig is ontkenning evengoed een geloof. (Jan Klein Kranenburg, 17 januari)

Lees meer: Column Jan: Een beter milieu begint bij…?

donderdag 10 januari 2019

Ik was een tiener in de jaren 80. Dat decennium werd voor mij gekenmerkt door de demonstraties tegen kernbommen, aantasting van het milieu door zure regen en de start van de aanpak van de bodemverontreinigingsproblematiek in Nederland. Misschien dus niet geheel verbazingwekkend dat ik altijd belang heb gehecht aan het milieu en de impact van onze maatschappij op onze omgeving. De komst van de Klimaatwet volg ik dan ook met interesse, en tot mijn verrassing heeft deze een mij welbekende discussie uit mijn jeugd weer aangewakkerd: moeten we overstappen op kernenergie? (Ingeborg van Oorschot, 10 januari)

Lees meer: Column Ingeborg: Kernenergie voor een beter...

donderdag 20 december 2018

Minister-president Mark Rutte schreef deze week een brief aan alle Nederlanders. Hij vergelijkt ons land met een teer vaasje dat wij met zijn allen vasthouden. Rutte gaat vooral in op de manier waarop Nederlanders met elkaar omgaan en noemt als voorbeeld de discussie rond Zwarte Piet.
Een teer vaasje heeft waarschijnlijk een tere bodem. Daar gaat onze minister-president niet op in. Verstandig, want daarvoor heeft Mark Rutte specialisten in zijn kabinet. Minister Schouten behandelde onze omgang met de bodem in een eerdere brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer wel. Zij ging daar zijdelings in op zwarte grond. (Theo Edelman, 20 december)

Lees meer: Column Theo: Zwart scenario?

donderdag 13 december 2018

Het wordt chaos, controles bij de grenzen leiden tot vertraging, het verdwijnen van afzetmogelijkheden leidt tot torenhoge kosten. Waar veel politici de Brexit als grootste bedreiging zien vrezen veel bodemprofessionals de Omgevingswet. Door de gemeente centraal te stellen krijg je al snel 300 verschillende hergebruiksnormen. Gemeentelijke eisen aan de bodemkwaliteit zullen een normale bedrijfsvoering onmogelijk maken. Of erger, wethouders zullen hun ziel (en de kwaliteit van hun omgeving) verkopen aan het grote bedrijfsleven. (Arne Alphenaar, 13 december)

Lees meer: Column Arne: Vechten tegen windmolens

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

20190618 Banner vacature Bodembeheerder Bodemnieuws

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Vacature 2.3 300200