aardgas

 • Het Nederlandse technologiebedrijf HyET Hydrogen doet mee aan een proef in Californië waarbij een beetje waterstof wordt bijgemengd in het aardgasnet. Doel is om waterstof via bestaande leidingen te kunnen distribueren naar tankstations voor vrachtwagens en auto’s die op waterstof rijden. (De Ingenieur, 5 januari)

  Lees meer: deingenieur.nl

 • De aardgasvrije woonwijk Lariks in Assen kan in de toekomst het beste verwarmd worden met met behulp van aquathermie. Dat concludeert de gemeente na onderzoek naar verschillende opties om een deel van de wijk Lariks van warmte te voorzien. (RTV Drenthe, 23 december)

  Lees verder: rtvdrenthe.nl

 • Voor grote delen van Amstelveen is nog niet duidelijk welke duurzame energiebronnen aardgas kunnen vervangen. De gemeenteraad wil voor die wijken en buurten voorlopig inzetten op isolatie totdat er een oplossing is. Voor noordoost Amstelveen en het zuidwestelijk deel van de gemeente zijn er wel bronnen die kansen bieden. (Amstelveens Nieuwsblad, 7 december)

  Lees meer: amstelveensnieuwsblad.nl

 • De gemeenten Wageningen, Arnhem, Apeldoorn, Ede, Lingewaard, Culemborg, Nijmegen, de provincie Gelderland én netwerkbedrijf Alliander starten een onderzoek naar een publiek warmteinfrabedrijf voor de regio. Het Gelders Warmteinfrabedrijf moet helpen om de overschakeling van aardgas op duurzame warmte te versnellen. Het warmteinfrabedrijf kan de duurzame stadsverwarming aanleggen en beheren. Voor de productie en levering van warmte wordt samengewerkt met (private) partijen. Het haalbaarheidsonderzoek is naar verwachting in het voorjaar van 2021 klaar. (Omroep Gelderland, 1 december)

  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • Aquathermie wordt gezien als een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk alternatief voor aardgas. Het is daarbij belangrijk om technisch maatwerk te leveren. Deze en andere lessen uit projecten met aquathermie zijn te vinden in een studie van STOWA. (H2O Waternetwerk, 25 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De waarde van de Nederlandse aardolie- en aardgasreserves is gedaald van 169 miljard euro in 2013 naar minder dan 8 miljard euro in 2019. Na 2013 is de gaswinning in Nederland meer dan gehalveerd. Het gebruik van aardgas in Nederland is per saldo gelijk gebleven. Nederland moest meer gas importeren om aan de binnenlandse behoefte te voldoen. In 2018 was ons land voor het eerst netto-importeur van gas. Dit meldt het CBS in het artikel De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen. (CBS, 24 november)

  Lees meer: cbs.nl

 • De gemeente Zwolle wil binnenkort het aardgas in huizen vervangen door geothermie. Hiermee zet de gemeente een belangrijke stap in het behalen van één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gebouwen in Nederland in 2050 niet meer met aardgas worden verwarmd. Dit sluit ook aan bij de Zwolse ambitie. (RTV Focus Zwolle, 22 november)

  Lees meer: rtvfocuszwolle.nl

 • TEO en TEA…? Waar hebben we over? In dit geval niet over het tenenkaasimperium van Arjan Ederveen en Tosca Niterink met de kenmerkende tandjes, dikke brillen en vreemde stemmen. Aquathermie, daar hebben we het wel over. Adviseurs Ingrid Giebels en Martijn van Lier geven je een korte uitleg over dit alternatief voor aardgas. (Binnenlands Bestuur, 23 november)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion heeft plannen om aardgas te winnen uit gasveld Boergrup. Dat ligt tussen andere kleine gasvelden Diever en Vinkega, onder het Drents-Friese Wold. De gemeente Westerveld is geen voorstander. (RTV Drenthe, 11 november)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De gemeente heeft een Rijkssubsidie voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) aangevraagd voor het pilotproject Aquathermie Planetenbuurt. Deze subsidie is aan negentien projecten toegekend, maar het Alphense project zit daar niet bij. (Alphens.nl, 4 november)

  Lees meer: alphens.nl

 • Opvallend in de tweede ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken is de keuze voor nieuwe technieken als aardwarmte, aquathermie en waterstof. Deze keus komt niet uit de lucht vallen. (Gemeente.nu, 5 november)

  Lees meer: gemeente.nu

 • Betaalbaar, haalbaar, transparant en niet verplicht, zo wil de gemeente Zwolle met inwoners overgaan naar groene energie, vertelt wethouder Monique Schuttenbeld. "Er gebeurt al veel, maar we gaan nog verder."
  Waar nu nog veel energie wordt opgewekt met fossiele brandstof zoals aardgas en kolen, moet dat wijzigen in 'hernieuwbare' energie, zo legt ze uit. "Dat is energie die zich constant voordoet als zon, wind, biogas en water. Dat komt elke keer weer terug en tast zo de aarde niet aan. Het uiteindelijke doel is dat heel Nederland, en dus ook Zwolle, in 2050 volledig wordt voorzien van deze groene energie." (Weekblad de Swollenaer, 3 november)

  Lees meer: deswollenaer.nl

 • Op maandag 2 november 2020 is gestart met het saneren van een drietal bodemverontreinigingen in de duinen bij Hollum op Ameland. De grondsanering is een gezamenlijk project van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en zal 2 tot 3 maanden gaan duren. (Rijkswaterstaat, 2 november)

  Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 • Drenthe kent veel plekken waar ooit een beeldbepalend of iconisch pand heeft gestaan waar nu niets meer van over is. In samenwerking met het Drents Archief laat deze krant tien weken lang iedere week zo’n verdwenen gebouw zien. Deze laatste keer: boortoren ‘t Haantje. (Dagblad van het Noorden, 3 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Sinds eind september is het microseismisch meetnetwerk op Aardgasbuffer en Pekelwinning Zuidwending in gebruik. Het netwerk is geïnstalleerd om de ondergrondse zoutberg met daarin cavernes van EnergyStock en Nouryon te bewaken en meer data te verzamelen over de ondergrond. Een soortgelijk systeem heeft Nouryon al in gebruik rondom haar cavernes bij Heiligerlee. (Parkstad Veendam, 30 oktober)

  Lees meer: parkstadveendam.nl

 • De Rijksoverheid heeft de subsidieaanvraag van de gemeente Utrecht voor het aardgasvrij maken van gebouwen op het Utrecht Science Park afgewezen. De gemeente wil wel proberen een groot deel van de plannen alsnog te realiseren. (De Utrechtse Internet Courant, 27 oktober)

  Lees meer: duic.nl

 • Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor 19 nieuwe experimenten om woonwijken van het aardgas af te krijgen. Het gaat om de tweede serie wijken en dorpen, waarbij het de bedoeling is om leerervaringen op te doen. (RTL Nieuws, 26 oktober)

  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • In navolging van Paddepoel en Selwerd wordt ook De Wijert na 2030 een aardgasvrije wijk. Het is de bedoeling dat de rest van de stad in de toekomst ook aardgasvrij wordt gemaakt. (RTV Noord, 26 oktober)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • De gemeente Hoogeveen krijgt ruim 4 miljoen euro subsidie voor de waterstofwijk Erflanden. De vergoeding is voor een groot gedeelte bestemd voor bewoners, zo schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. (RTV Drenthe, 26 oktober)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • GRONINGEN - Ruim 3000 aanvragen voor compensatie van de waardedaling van huizen door aardbevingen in de Groningse gemeenten Appingedam en Loppersum zijn goedgekeurd. De aanvragers krijgen een vergoeding van gemiddeld 14.000 euro. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft die beslissing genomen en meldt dat het in totaal om 43 miljoen euro gaat. (Bouwformatie, 20 oktober)

  Lees meer: bouwformatie.nl