aardgas

 • Het internationale congres voor natuurbehoud roept Nederland op om af te zien van nieuwe gaswinning in de Waddenzee. Op het IUCN World Congress in Marseille haalde een oproep van onder meer de Waddenvereniging om niet te starten met nieuwe gaswinning in het natuurgebied een grote meerderheid. (NOS, 10 september)
  Lees meer: nos.nl

 • Zes partijen in de Provinciale Staten in Friesland zijn verontwaardigd over de vergunning die de NAM heeft gekregen voor gaswinning onder de Waddenzee. Regionale en lokale overheden hebben zich al eerder uitgesproken tegen de plannen. De Waddenvereniging is woedend. (NOS, 6 september)
  Lees meer: nos.nl

 • De stichting GasDrOvF organiseert maandag een protestbijeenkomst aan de Spokeplas in Noordwolde (Fr.), op een steenworp afstand van de grens met Overijssel. Met die protestactie willen inwoners van het grensgebied van de drie provincies laten zien dat er veel ongenoegen is over de manier waarop omwonenden betrokken worden bij gaswinningsplannen in het gebied. (RTV Oost, 2 september)
  Lees meer: rtvoost.nl

 • Tegen de plannen voor nieuwe gasboringen in de Waddenzee is veel protest. Het kabinet kan er weinig tegen doen – als het dat al zou willen. (NRC, 30 augustus)
  Lees meer: nrc.nl

 • Stichting GAS DrOvF (Drenthe, Overijssel, Friesland) protesteert volgende week in Noordwolde tegen de gaswinning rondom kwetsbare natuur en historische werelderfgoedomgeving. Er staan nieuwe gasboringen gepland, maar daar zit de stichting niet op te wachten. (RTV Drenthe, 30 augustus)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Aardwarmte lijkt in de Duin- en Bollenstreek een grote kanshebber om aardgas te vervangen voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Daarom hebben Shell en D4 een vergunning gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te onderzoeken of aardwarmte voor onze regio haalbaar is. In 2050 moet Lisse CO₂-neutraal zijn en worden huizen en gebouwen niet meer met aardgas verwarmd. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Aardwarmte is duurzame warmte met een hoge temperatuur die uit de diepe ondergrond wordt gehaald. (Regio Online, 29 augustus)
  Lees meer: regioonline.nl

 • Vermilion mag weer gas halen uit twee gasvelden bij Grou en Raard. Daarvoor heeft demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat toestemming gegeven. (Omrop Fryslan, 13 juli)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat wil nog niet vooruitlopen op de gaswinningsplannen van Vermilion bij het veld Tietjerk. Dat zegt hij in reactie op vragen van Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) uit Leeuwarden. Niet eerder dan na de zomer komt het ontwerp-besluit naar buiten. (Omrop Fryslân, 9 juni)
  Lees meer: omropfryslan.nl

 • De gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân stellen samen 425.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar warmtevoorziening gebaseerd op aquathermie in Heeg. (Leeuwarder Courant, 21 mei)

  Lees meer: lc.nl

 • De combinatie warmtenet, wko en pvt biedt gemeenten grote kansen voor het realiseren van gasloze wijken. Die verzilveren vraagt volgens Ivo Pothof onder andere beter in beeld worden gebracht in de Startanalyse. (Solar Magazine, 17 mei)

  Lees meer: solarmagazine.nl

 • Met een indrukwekkende propagandacampagne, duizenden kilometers leidingwerk en miljoenen apparaten die werden vervangen, biedt de aardgastransitie uit de jaren 60 waardevolle lessen voor onze huidige energietransitie. Precies hierover gaat het boek De Nederlandse Aardgastransitie, vandaar onze vragen aan de auteur, Sven Ringelberg. (Duurzaam Gebouwd, 19 april)

  Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 • Afgelopen jaar is weer flink op aardgas bespaard door toepassing van geothermie in Nederland. Ook de komende jaren wil de sector die bijdrage leveren. Daarom is door Geothermie Nederland een brief gestuurd gericht aan diverse (beoogd) Kamerleden en politieke partijen. (Groenten Nieuws, 2 maart)

  Lees meer: groentennieuws.nl

 • Sinds afgelopen najaar is Cirkelstad Deventer actief in een gemeente die al heel wat duurzame stappen zette. Zo is wethouder Thomas Walder sinds kort vaandeldrager van de circulariteit in Deventer. Voor bedrijven die zich willen vestigen op het A1 Bedrijvenpark zijn de eisen hoog. “Duurzaamheid is niet alleen liefdadigheid, maar loont ook.” (Duurzaam gebouwd, 21 januari)

  Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 • Ruim twee jaar geleden begonnen de eerste experimenten met het aardgasvrij maken van woningen in Nederland. Dit is in ons land hard nodig om de klimaatdoelen te halen. Maar in die tijd zijn pas in vier van de eerste 27 proefwijken en -dorpen opgeteld 206 huizen van het gas afgesloten. (Dagblad van het Noorden, 18 januari)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Het Nederlandse technologiebedrijf HyET Hydrogen doet mee aan een proef in Californië waarbij een beetje waterstof wordt bijgemengd in het aardgasnet. Doel is om waterstof via bestaande leidingen te kunnen distribueren naar tankstations voor vrachtwagens en auto’s die op waterstof rijden. (De Ingenieur, 5 januari)

  Lees meer: deingenieur.nl

 • De aardgasvrije woonwijk Lariks in Assen kan in de toekomst het beste verwarmd worden met met behulp van aquathermie. Dat concludeert de gemeente na onderzoek naar verschillende opties om een deel van de wijk Lariks van warmte te voorzien. (RTV Drenthe, 23 december)

  Lees verder: rtvdrenthe.nl

 • Voor grote delen van Amstelveen is nog niet duidelijk welke duurzame energiebronnen aardgas kunnen vervangen. De gemeenteraad wil voor die wijken en buurten voorlopig inzetten op isolatie totdat er een oplossing is. Voor noordoost Amstelveen en het zuidwestelijk deel van de gemeente zijn er wel bronnen die kansen bieden. (Amstelveens Nieuwsblad, 7 december)

  Lees meer: amstelveensnieuwsblad.nl

 • De gemeenten Wageningen, Arnhem, Apeldoorn, Ede, Lingewaard, Culemborg, Nijmegen, de provincie Gelderland én netwerkbedrijf Alliander starten een onderzoek naar een publiek warmteinfrabedrijf voor de regio. Het Gelders Warmteinfrabedrijf moet helpen om de overschakeling van aardgas op duurzame warmte te versnellen. Het warmteinfrabedrijf kan de duurzame stadsverwarming aanleggen en beheren. Voor de productie en levering van warmte wordt samengewerkt met (private) partijen. Het haalbaarheidsonderzoek is naar verwachting in het voorjaar van 2021 klaar. (Omroep Gelderland, 1 december)

  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • Aquathermie wordt gezien als een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk alternatief voor aardgas. Het is daarbij belangrijk om technisch maatwerk te leveren. Deze en andere lessen uit projecten met aquathermie zijn te vinden in een studie van STOWA. (H2O Waternetwerk, 25 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De waarde van de Nederlandse aardolie- en aardgasreserves is gedaald van 169 miljard euro in 2013 naar minder dan 8 miljard euro in 2019. Na 2013 is de gaswinning in Nederland meer dan gehalveerd. Het gebruik van aardgas in Nederland is per saldo gelijk gebleven. Nederland moest meer gas importeren om aan de binnenlandse behoefte te voldoen. In 2018 was ons land voor het eerst netto-importeur van gas. Dit meldt het CBS in het artikel De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen. (CBS, 24 november)

  Lees meer: cbs.nl