aardwarmte

 • Veel gebieden in Noord-Holland en Flevoland zijn geschikt voor aardwarmte, blijkt uit onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland. (Binnenlands Bestuur, 25 november)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Uit seismisch onderzoek dat dit jaar door SCAN in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) is uitgevoerd, blijkt waar in de provincies Noord-Holland en Flevoland kansrijke gebieden voor aardwarmte zijn. (Provincie Noord-Holland, 16 november)
  Lees meer: noord-holland.nl

   

 • Aardwarmte is een van de duurzaamste en goedkoopste energiebronnen voor de verwarming van kassen, huizen en bedrijven. Toch staat deze energievoorziening nog niet bij iedereen even hoog op de agenda. Daar moet verandering in komen, vindt de vereniging Geothermie Nederland. (Nieuwe Oogst, 13 oktober)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Eerste Kamer heeft op 11 oktober 2022 een wijziging van de Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen. De wetswijziging biedt een beter passende regelgeving voor geothermie en maakt daarmee een versnelling van de energietransitie mogelijk. De wetswijziging zal naar verwachting het tweede kwartaal van 2023 in werking treden. (Amstelveenweb, 11 oktober)
  Lees meer: amstelveenweb.nl

 • DELFT - Is Delft straks het nieuwe ‘Groningen’? De plannen van Geothermie Delft om vanaf de Rotterdamseweg op de TU-campus geothermie (aardwarmte) te winnen, roepen vragen en onrust op onder bewoners. Het op- en terugpompen van warm water uit diepe aardlagen valt strikt genomen onder mijnbouw. Met de beelden van aardbevingsschade in het Hoge Noorden op het netvlies, vragen Delftenaren zich af of ook deze vorm van mijnbouw tot seismische dreiging kan leiden. In dit tweede deel van onze reeks artikelen over geothermie gaan wetenschappers daar uitgebreid op in.(Delft op Zondag, 1 oktober)
  Lees meer:delftopzondag.nl

 • VEENENDAAL Een aantal percelen in Veenendaal-Oost kan mogelijk geschikt zijn voor het aanspreken van aardwarmte om in de toekomst huizen mee te verwarmen. Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) wil in het zoekgebied Ede, Renswoude, Veenendaal proefboringen gaan doen om gedetailleerde informatie te verzamelen. (De Rijnpost, 29 september)
  Lees meer: derijnpost.nl

   

 • Den Helder – Het college van Den Helder heeft Nijverheidsweg 7 aangewezen als mogelijke locatie voor het realiseren van een aardwarmtebron. Uit onderzoek is gebleken dat deze locatie hiervoor geschikt is. De ontwikkeling van de aardwarmtebron wordt nu verder voorbereid. Zo moet onder meer duidelijk worden of er voldoende afnemers van de warmte zijn, want alleen dan komt de bron er. (Regio Noordkop, 8 september)

  Lees meer:regionoordkop.nl  

 • Voordat er maar één schop in de grond gaat voor een aardwarmteboring moet je uiteraard weten of de ondergrond wel geschikt is voor het boren van bronnen. Slechts de helft van de Nederlandse ondergrond is bekend, om de bodem van de rest van het land ook in kaart te brengen verzamelt Energie Beheer Nederland (EBN) de andere helft aan seismische data. (warmte 365, 25 augustus)

  Lees meer: warmte365.nl

 • Het wordt steeds drukker in de Brabantse bodem. Zeker in stedelijke gebieden is het daar dringen geblazen. Alle maatschappelijke opgaven die er liggen, zoals de energietransitie, claimen soms tot diep in de ondergrond ook hun ruimte. Regie hierop houden wordt steeds belangrijker, samenwerking tussen overheden is evident. Met name voor gemeenten verandert er het nodige, meldt de provincie Noord-Brabant. (Brabants Centrum, 31 juli)
  Lees meer: brabantscentrum.nl

 • Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde 14 juli, samen met de Provincie Noord-Brabant, een (online) spreekuur voor gemeenten. (Binnenlands bestuur, 26 juli)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • In een stedelijke omgeving is het vaak warmer dan in landelijke regio's. Die extra hitte warmt ook de ondergrond op. Een stijging van de grondtemperatuur heeft negatieve gevolgen voor het milieu, maar kan ook dienen om gebouwen te verwarmen. (EOS Wetenschap, 25 juli)
  Lees meer: eoswetenschap.eu

 • Geothermische bronnen, thermische opslag, waterwinning, ze zijn allemaal belangrijk voor onze primaire levensbehoeften. Maar zitten ze elkaar niet in de weg? Dat was een belangrijk thema tijdens het Nationaal Congres Bodemenergie in Utrecht. (Warmte365, 20 juli)
  Lees meer: warmte365.nl

 • In Nederlandse woonwijken zijn in de afgelopen jaren veel grote bodemenergieprojecten van meer dan 100 woningen tot stand gekomen. We hebben het over woningen waar individuele warmtepompen zijn geïnstalleerd, die hun warmte niet uit de lucht maar uit de bodem halen. Een van deze woonwijken is de Schoenmakershoek in gemeente Etten-Leur. Hier staan 1.500 gasloze woningen en de bewoners zijn al jaren erg enthousiast. (Binnenlands Bestuur, 14 juli)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Warmtelinq, de veelbesproken warmteleiding uit Rotterdam, krijgt een aftakking naar Leiden. Volgens klimaatminister Rob Jetten een cruciale stap, maar het Haagse stadsbestuur vreest voor het aardwarmteproject in Ypenburg. (Den Haag Centraal, 11 juli)
  Lees meer: denhaagcentraal.nl

 • De 432 wetenschappers vinden dat de beoogde gaswinning op de Noordzee botst met de klimaatambities van het kabinet. Ze pleiten ervoor de vergunningen in te trekken. (NRC, 15 juni)
  Lees meer: nrc.nl

 • De kachel staat laag, maar de zorgen over de energierekening zijn nog niet voorbij. De Russische gaskraan naar Nederland gaat deels dicht en in juli stijgen de energieprijzen verder. En dus worden alternatieven voor gas belangrijker dan ooit. En daarbij komt aardwarmte steeds hoger op de agenda te staan. (NPO Radio 1, 2 juni)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • Vanaf 2026 worden alle huiseigenaren verplicht om een hybride warmtepomp te installeren bij de vervanging van de cv-ketel. Van het (Russisch) gas af en vergroenen, is het doel. Hoe zit het met de grootverbruikers van gas en dus de grootste vervuilers, zoals tuinders met hun enorme kassen? Steeds meer tuinders kiezen voor aardwarmte. De techniek wordt steeds aantrekkelijker, maar financieel zijn er risico’s. Vijf vragen over aardwarmte. (Rijnmond, 18 mei)

  Lees meer: rijnmond.nl

 • Glanzend paars: een beitel zo hard als diamant, een champagnefles en een stralende zon. Ingrediënten voor de start van de eerste boring van Aardwarmte Maasdijk. Met het stukslaan van de champagnefles is de boorkop traditioneel ingewijd. De boring van de eerste put tot een diepte van 2,9 kilometer start in de week van 16 mei. (Groenten Nieuws, 18 mei)

  Lees meer: groentennieuws.nl

 • Begin vorig jaar startte Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) met het voorbereiden van de volgende fase van het onderzoekstraject. Eerder werden er al twee zoekgebieden geselecteerd nabij Utrecht en Amsterdam. Nu selecteert SCAN als derde zoekgebied het noordelijke deel van de regio West-Brabant. Het gebied ligt ongeveer tussen Breda en Hellevoetsluis. Over enige tijd wil SCAN in dit zoekgebied een onderzoeksboring uitvoeren met als doel meer inzicht te verkrijgen in de potentie van de ondergrond voor het gebruik van aardwarmte. De boringen zullen een waardevolle aanvulling vormen op de seismische data over de Nederlandse ondergrond die SCAN verzameld heeft. (AgriHolland, 4 mei)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Den Haag krijgt in de toekomst aardwarmte uit Westland geleverd. De twee gemeenten hebben daarover afspraken gemaakt. (WOS, 6 april)

  Lees meer: wos.nl