aardwarmte

 • Vanaf dinsdag 19 september tot vrijdag 6 oktober wordt er in de bodem van onder meer Meierijstad onderzoek gedaan naar aardwarmte. (Omroep Meierij, 15 september)
  Lees meer: omroepmeierij.nl

 • Geothermie is een belangrijke energiebron binnen de energietransitie. De winning is plaatselijk en de opbrengst hangt niet af van variaties in zon en wind. Er zijn nu ongeveer 20 projecten actief en naar verwachting groeit geothermie de komende decennia flink. (TNO, 12 september)
  Lees meer: tno.nl

   

 • Voor het zomerreces stuurde Hans Vijlbrief, de inmiddels demissionaire staatssecretaris van Mijnbouw, een uitgebreide brief naar de Tweede Kamer. Hierin ging hij in op de stand van zaken rondom geothermie en de nu in werking getreden gewijzigde Mijnbouwwet. Belangrijke stappen “om geothermie veilig en verantwoord te laten bijdragen aan de energietransitie”. (Warmte 365, 9 augustus)
  Lees meer: warmte365.nl

   

 • GRONINGEN – In de steeds groener wordende wereld van vandaag worden tuinbouwbedrijven geconfronteerd met de uitdaging om duurzame en milieuvriendelijke energiebronnen te vinden om hun kassen te verwarmen. Geothermie biedt een veelbelovende oplossing als een hernieuwbare en efficiënte warmtebron. Hoe kan deze duurzame technologie de bedrijfsvoering van tuinbouwbedrijven transformeren? (Groninger Krant, 24 juli)
  Lees meer: groningerkrant.nl

   

 • De hitte uit een vulkaan in de Waddenzee is de ideale manier om huizen in Bolsward te verwarmen, vindt het Fries burgerinitiatief Stogef. Initiatiefnemer Ynze Salverda is optimistisch dat het zal lukken. "Ik ga ervan uit dat over 2, 3 jaar de schep in de grond gaat." (NOS, 21 juli)
  Lees meer: nos.nl

   

 • Er komt een onderzoek naar de diepe ondergrond van Zeeland. TNO gaat de provincie in kaart brengen tot een diepte van bijna twee kilometer. Doel is inzicht te krijgen in de mogelijke opslag van aardwarmte of water. (Omroep Zeeland, 10 mei)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het benutten van de aardwarmte komt in Noord-Brabant moeizaam van de grond. De provincie telt slechts één glastuinbouwbedrijf dat aardwarmte benut. Een actieplan van provincie en partijen moet hierin verandering brengen. (Nieuwe Oogst, 9 mei)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het landelijke programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) gaat binnenkort starten met onderzoeksboringen. Het doel van de campagne is om erachter te komen welke plekken in Nederland geschikt zijn voor het winnen van aardwarmte. De onderzoeksboringen zijn de tweede fase van het programma, dat in 2019 startte met grootschalig seismisch onderzoek. (Warmte 365, 24 april)
  Lees meer: warmte365.nl

   

 • Het grootste aardwarmteproject in Nederland HVC Maasdijk krijgt akkoord op het winningsplan, maar er moet scherper gelet worden op bevingsrisico’s. Dat blijkt uit het Ontwerp-instemmingsbesluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK). HVC Maasdijk bestaat uit 3 doubletten (3 productie- en injectieputten) en gaat warmte leveren aan 83 teeltbedrijven. Voor de goedkeuring van het verplichte winningsplan liet het ministerie partijen als gemeente Westland, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aanbevelingen doen. (Groenten & fruit, 24 maart)
  Lees meer: gfactueel.nl

 • Het driejarige innovatieprogramma WarmingUP laat zien dat collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Anders verwarmen dan met aardgas vereist nieuwe infrastructuren en regels. De samenwerking met bijna 60 partijen uit de hele warmteketen leverde nieuwe kennis, instrumenten en technieken op voor de toekomstige warmtesystemen in Nederland. (TNO, 23 maart)
  Lees meer: tno.nl

   

 • Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde EZK tijdens het EZK Energy event een interessant webinar getiteld ‘Hernieuwbare warmte, de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk’. Frank Agterberg (Branchevereniging Bodemenergie) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) gaven tijdens het webinar hun visie op de samenhang tussen bodemenergie, warmtepompen en geothermie in de praktijk. We zijn al goed op weg, maar om de klimaatdoelen te behalen, moeten we nog meer versnellen. De bodemenergie- en geothermiesector zijn er klaar voor, maar er is méér nodig. (Binnenlands Bestuur, 2 februari)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

   

 • Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell Geothermie gaan samen met initiatiefnemer Bouwgroep Dijkstra Draisma verder om het aardwarmteproject in Drachten (’Aardwarmte Drachten’) te ontwikkelen. Met aardwarmte kan een deel van de woningen en gebouwen in Drachten in de toekomst wellicht duurzaam verwarmd worden. (Actief, 20 januari)
  Lees meer:actiefonline.nl

   

 • Energiebedrijven Vattenfall en Eneco hebben een vergunning gekregen om naar aardwarmte te gaan zoeken in de omgeving van Amsterdam. Daarvoor wordt onder meer een proefboring gedaan. Als de boring slaagt, kunnen duizenden huizen in de hoofdstad met deze methode worden verwarmd. Aardwarmte is echter ook omstreden omdat het voor trillingen kan zorgen. (RTL Nieuws, 19 januari)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • De glastuinbouw gaat de komende jaren zwaarder leunen op het elektriciteitsnetwerk. Dat heeft te maken met de uitfasering van de warmtekrachtkoppeling (WKK). (Nieuwe Oogst, 27 december)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

   

 • REGIO – De provincie Noord-Holland zet sterk in op aardwarmte als alternatieve verwarmingsbron voor aardgas om woningen mee te verwarmen. Zij investeert daarom €8 miljoen om onderzoek te laten doen naar de potentie van aardwarmte in de diepe ondergrond. (Medemblik Actueel, 8 december)
  Lees meer: medemblikactueel.nl

   

 • De provincies Noord-Holland en Flevoland lieten landelijke resultaten uit aardwarmteonderzoek (SCAN) verder uitwerken voor beide provincies. Het rapport brengt in grote lijnen meer duidelijkheid over de opbrengst en de kansen voor diepe geothermie, maar ook goedkopere ondiepe geothermie. Dat biedt kansen voor het verwarmen van huizen en bedrijven. (groenten & fruit, 30 november)
  Lees meer: gfactueel.nl

   

 • Veel gebieden in Noord-Holland en Flevoland zijn geschikt voor aardwarmte, blijkt uit onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland. (Binnenlands Bestuur, 25 november)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Uit seismisch onderzoek dat dit jaar door SCAN in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) is uitgevoerd, blijkt waar in de provincies Noord-Holland en Flevoland kansrijke gebieden voor aardwarmte zijn. (Provincie Noord-Holland, 16 november)
  Lees meer: noord-holland.nl

   

 • Aardwarmte is een van de duurzaamste en goedkoopste energiebronnen voor de verwarming van kassen, huizen en bedrijven. Toch staat deze energievoorziening nog niet bij iedereen even hoog op de agenda. Daar moet verandering in komen, vindt de vereniging Geothermie Nederland. (Nieuwe Oogst, 13 oktober)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Eerste Kamer heeft op 11 oktober 2022 een wijziging van de Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen. De wetswijziging biedt een beter passende regelgeving voor geothermie en maakt daarmee een versnelling van de energietransitie mogelijk. De wetswijziging zal naar verwachting het tweede kwartaal van 2023 in werking treden. (Amstelveenweb, 11 oktober)
  Lees meer: amstelveenweb.nl