aardwarmte

 • Het driejarige innovatieprogramma WarmingUP laat zien dat collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Anders verwarmen dan met aardgas vereist nieuwe infrastructuren en regels. De samenwerking met bijna 60 partijen uit de hele warmteketen leverde nieuwe kennis, instrumenten en technieken op voor de toekomstige warmtesystemen in Nederland. (TNO, 23 maart)
  Lees meer: tno.nl

   

 • Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde EZK tijdens het EZK Energy event een interessant webinar getiteld ‘Hernieuwbare warmte, de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk’. Frank Agterberg (Branchevereniging Bodemenergie) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) gaven tijdens het webinar hun visie op de samenhang tussen bodemenergie, warmtepompen en geothermie in de praktijk. We zijn al goed op weg, maar om de klimaatdoelen te behalen, moeten we nog meer versnellen. De bodemenergie- en geothermiesector zijn er klaar voor, maar er is méér nodig. (Binnenlands Bestuur, 2 februari)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

   

 • Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell Geothermie gaan samen met initiatiefnemer Bouwgroep Dijkstra Draisma verder om het aardwarmteproject in Drachten (’Aardwarmte Drachten’) te ontwikkelen. Met aardwarmte kan een deel van de woningen en gebouwen in Drachten in de toekomst wellicht duurzaam verwarmd worden. (Actief, 20 januari)
  Lees meer:actiefonline.nl

   

 • Energiebedrijven Vattenfall en Eneco hebben een vergunning gekregen om naar aardwarmte te gaan zoeken in de omgeving van Amsterdam. Daarvoor wordt onder meer een proefboring gedaan. Als de boring slaagt, kunnen duizenden huizen in de hoofdstad met deze methode worden verwarmd. Aardwarmte is echter ook omstreden omdat het voor trillingen kan zorgen. (RTL Nieuws, 19 januari)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • De glastuinbouw gaat de komende jaren zwaarder leunen op het elektriciteitsnetwerk. Dat heeft te maken met de uitfasering van de warmtekrachtkoppeling (WKK). (Nieuwe Oogst, 27 december)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

   

 • REGIO – De provincie Noord-Holland zet sterk in op aardwarmte als alternatieve verwarmingsbron voor aardgas om woningen mee te verwarmen. Zij investeert daarom €8 miljoen om onderzoek te laten doen naar de potentie van aardwarmte in de diepe ondergrond. (Medemblik Actueel, 8 december)
  Lees meer: medemblikactueel.nl

   

 • De provincies Noord-Holland en Flevoland lieten landelijke resultaten uit aardwarmteonderzoek (SCAN) verder uitwerken voor beide provincies. Het rapport brengt in grote lijnen meer duidelijkheid over de opbrengst en de kansen voor diepe geothermie, maar ook goedkopere ondiepe geothermie. Dat biedt kansen voor het verwarmen van huizen en bedrijven. (groenten & fruit, 30 november)
  Lees meer: gfactueel.nl

   

 • Veel gebieden in Noord-Holland en Flevoland zijn geschikt voor aardwarmte, blijkt uit onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland. (Binnenlands Bestuur, 25 november)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Uit seismisch onderzoek dat dit jaar door SCAN in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) is uitgevoerd, blijkt waar in de provincies Noord-Holland en Flevoland kansrijke gebieden voor aardwarmte zijn. (Provincie Noord-Holland, 16 november)
  Lees meer: noord-holland.nl

   

 • Aardwarmte is een van de duurzaamste en goedkoopste energiebronnen voor de verwarming van kassen, huizen en bedrijven. Toch staat deze energievoorziening nog niet bij iedereen even hoog op de agenda. Daar moet verandering in komen, vindt de vereniging Geothermie Nederland. (Nieuwe Oogst, 13 oktober)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Eerste Kamer heeft op 11 oktober 2022 een wijziging van de Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen. De wetswijziging biedt een beter passende regelgeving voor geothermie en maakt daarmee een versnelling van de energietransitie mogelijk. De wetswijziging zal naar verwachting het tweede kwartaal van 2023 in werking treden. (Amstelveenweb, 11 oktober)
  Lees meer: amstelveenweb.nl

 • DELFT - Is Delft straks het nieuwe ‘Groningen’? De plannen van Geothermie Delft om vanaf de Rotterdamseweg op de TU-campus geothermie (aardwarmte) te winnen, roepen vragen en onrust op onder bewoners. Het op- en terugpompen van warm water uit diepe aardlagen valt strikt genomen onder mijnbouw. Met de beelden van aardbevingsschade in het Hoge Noorden op het netvlies, vragen Delftenaren zich af of ook deze vorm van mijnbouw tot seismische dreiging kan leiden. In dit tweede deel van onze reeks artikelen over geothermie gaan wetenschappers daar uitgebreid op in.(Delft op Zondag, 1 oktober)
  Lees meer:delftopzondag.nl

 • VEENENDAAL Een aantal percelen in Veenendaal-Oost kan mogelijk geschikt zijn voor het aanspreken van aardwarmte om in de toekomst huizen mee te verwarmen. Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) wil in het zoekgebied Ede, Renswoude, Veenendaal proefboringen gaan doen om gedetailleerde informatie te verzamelen. (De Rijnpost, 29 september)
  Lees meer: derijnpost.nl

   

 • Den Helder – Het college van Den Helder heeft Nijverheidsweg 7 aangewezen als mogelijke locatie voor het realiseren van een aardwarmtebron. Uit onderzoek is gebleken dat deze locatie hiervoor geschikt is. De ontwikkeling van de aardwarmtebron wordt nu verder voorbereid. Zo moet onder meer duidelijk worden of er voldoende afnemers van de warmte zijn, want alleen dan komt de bron er. (Regio Noordkop, 8 september)

  Lees meer:regionoordkop.nl  

 • Voordat er maar één schop in de grond gaat voor een aardwarmteboring moet je uiteraard weten of de ondergrond wel geschikt is voor het boren van bronnen. Slechts de helft van de Nederlandse ondergrond is bekend, om de bodem van de rest van het land ook in kaart te brengen verzamelt Energie Beheer Nederland (EBN) de andere helft aan seismische data. (warmte 365, 25 augustus)

  Lees meer: warmte365.nl

 • Het wordt steeds drukker in de Brabantse bodem. Zeker in stedelijke gebieden is het daar dringen geblazen. Alle maatschappelijke opgaven die er liggen, zoals de energietransitie, claimen soms tot diep in de ondergrond ook hun ruimte. Regie hierop houden wordt steeds belangrijker, samenwerking tussen overheden is evident. Met name voor gemeenten verandert er het nodige, meldt de provincie Noord-Brabant. (Brabants Centrum, 31 juli)
  Lees meer: brabantscentrum.nl

 • Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde 14 juli, samen met de Provincie Noord-Brabant, een (online) spreekuur voor gemeenten. (Binnenlands bestuur, 26 juli)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • In een stedelijke omgeving is het vaak warmer dan in landelijke regio's. Die extra hitte warmt ook de ondergrond op. Een stijging van de grondtemperatuur heeft negatieve gevolgen voor het milieu, maar kan ook dienen om gebouwen te verwarmen. (EOS Wetenschap, 25 juli)
  Lees meer: eoswetenschap.eu

 • Geothermische bronnen, thermische opslag, waterwinning, ze zijn allemaal belangrijk voor onze primaire levensbehoeften. Maar zitten ze elkaar niet in de weg? Dat was een belangrijk thema tijdens het Nationaal Congres Bodemenergie in Utrecht. (Warmte365, 20 juli)
  Lees meer: warmte365.nl

 • In Nederlandse woonwijken zijn in de afgelopen jaren veel grote bodemenergieprojecten van meer dan 100 woningen tot stand gekomen. We hebben het over woningen waar individuele warmtepompen zijn geïnstalleerd, die hun warmte niet uit de lucht maar uit de bodem halen. Een van deze woonwijken is de Schoenmakershoek in gemeente Etten-Leur. Hier staan 1.500 gasloze woningen en de bewoners zijn al jaren erg enthousiast. (Binnenlands Bestuur, 14 juli)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl