aardwarmte

 • De tuinders die zijn aangesloten bij Trias Westland aan de Lange Broekweg in Naaldwijk moeten nog even wachten voordat zij aardwarmte geleverd krijgen. Het project zou aanvankelijk halverwege mei operationeel zijn, maar door een probleem is dit uitgesteld naar eind deze maand. (WOS.nl, 13 juni)

  Lees meer: wos.nl

 • Energiebedrijf Vattenfall, voorheen NUON, wil naar aardwarmte zoeken bij Berltsum. Het aantal geothermieprojecten in Fryslân is daarmee groeiende. Dat leidt bij Drachten al tot concurrentie. (Friesch Dagblad, 11 juni)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Vermilion wil een nieuw opsporingsverzoek voor aardwarmte (geothermie) in de eerste plaats gebruiken om gas te winnen, meent Smallingerland. (Leeuwarder Courant, 8 juni)

  Lees meer: lc.nl

 • Castricum loopt achter in de energietransitie. Dat stellen de leden van de Stichting Aardwarmte Castricum (SAC). De gemeente Castricum scoort slechts 3,9% duurzame energie vergeleken met 6,6% landelijk. "De wethouder duurzaamheid moet daarom vaart maken met het onderzoeken van klimaat maatregelen in onze groene gemeente. (Nieuwsblad Castricum, 6 juni)

  Lees meer: nieuwsbladcastricum.nl

 • Het college van B&W is 'positief kritisch' over de winning van aardwarmte in Ede. Dat blijkt uit het advies dat de gemeente hierover aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft uitgebracht. Een samenwerkingsverband van twee bedrijven wil onderzoeken of er in Ede aardwarmte is te winnen. (Ede Stad.nl, 28 mei)

  Lees meer: edestad.nl

 • Toezichthouder SodM oordeelde in 2018 over meer vergunningen voor aardwarmte, maar moest ook vaker optreden. (Groenten en Fruit, 27 mei)

  Lees meer: gfactueel.nl

 • De aanleg van de boorinstallatie die zogeheten lage temperatuur aardwarmte (LTA) gaat oppompen bij auberginekwekerij Greenbrothers in Zevenbergen heeft enige maanden vertraging opgelopen. (BN De Stem, 27 mei)

  Lees meer: bndestem.nl

 • De provincie Noord-Brabant heeft door haar actieve tuinbouwbeleid een forse hoeveelheid (voormalige) glaspercelen in bezit. (Groenten & Fruit, 1 mei)

  Lees meer: gfactueel.nl

 • Bronkhorst High-Tech kiest nadrukkelijk voor een duurzame route. Op vier panden van het bedrijf in Ruurlo worden in totaal 910 zonnepanelen geplaatst. De nieuwe kantine krijgt de beschikking over een grondwarmtepomp en wordt voorzien van een klimaatplafond. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden medio juli zijn afgerond. (Achterhoek nieuws, 24 april)

  Lees mee: achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl

 • Minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft begin 2018 aangekondigd dat de gaswinning in Groningen vanaf 2030 beëindigd wordt. NAM maakte vorig jaar al duidelijk dat het veld tegen die tijd ook al leeg is of niet meer op het huidig niveau kan produceren. NAM is inmiddels begonnen met de ontmanteling van de eerste productielocaties in Groningen. (Sargasso, 24 april)

  Lees meer: sargasso.nl

 • Van oudsher maken warmtenetten gebruik van warmte uit afvalverwerkingsinstallaties en gascentrales. Maar er zijn steeds meer bronnen die duurzamere warmte kunnen leveren. Van zonnecollectoren, aardwarmte en waterstof tot aquathermie, biomassa en datacenters. (Gawalo, 16 april)

  Lees meer: gawalo.nl

 • De Nederlandse energiehuishouding gaat ingrijpend op de schop. Onze wijken worden volgens de kabinetsdoelstelling aardgasvrij en klimaatneutraal. De verduurzaming van de warmtevoorziening is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Welke mogelijkheden liggen er dan voor warmtebronnen zoals aardwarmte, aquathermie, biomassa en de restwarmte uit afvalverwerking en datacenters? (Duurzaamnieuws, 2 april)

  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • Aardwarmte kan Zuid-Holland voor een derde voorzien in de warmtebehoefte. Dat zegt de Geothermie Alliantie in een visiedocument. Er is voldoende kennis opgedaan om de techniek op te schalen. Hierdoor profiteren behalve kassen straks ook woningen, kantoren en instellingen van aardwarmte. (Installatie.nl, 1 april)

  Lees meer: installatie.nl

 • Op 19 maart heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met een motie van de Partij van de Dieren, waarin gevraagd wordt om een verbod van aardwarmteprojecten in drinkwatergebieden. (Waterforum, 22 maart)

  Lees meer: waterforum.net

 • Aardwarmte kan voorzien in een derde van de warmtebehoefte van Zuid-Holland. Dat zegt de Geothermie Alliantie in een woensdag gepresenteerd visiedocument. Er is voldoende kennis opgedaan om de techniek op te schalen. Hierdoor profiteren behalve kassen straks ook woningen, kantoren en instellingen van aardwarmte. (Nieuwe Oogst, 27 maart)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Rijksoverheid stelt eigen grond beschikbaar voor nieuwe wind- en zonneparken. Het idee is dat marktpartijen op overheidsgrond sneller duurzame energie kunnen gaan opwekken dan op particuliere terreinen. (NOS, 15 maart)

  Lees meer: nos.nl

 • De overheid gaat financieel deelnemen in projecten om aardwarmte te winnen voor de verwarming van huizen en gebouwen. Het kabinet wil de komende jaren beginnen met woonwijken van het gas af halen en aardwarmte of geothermie is dan één van de belangrijke alternatieven, schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. (NOS, 21 maart)

  Lees meer: nos.nl

 • Heel wat mensen duimen hun vingers blauw in de hoop dat in Deurne aardwarmte kan worden geoogst. Met de duurzame energiebron zou er mogelijk toch een glastuinbouwgebied kunnen verrijzen, is de gedachte. Veel hangt af van nieuwe onderzoeken. (Eindhovens Dagblad, 20 maart)

  Lees meer: ed.nl

 • De gemeenten Nijmegen en Beuningen liggen in een gebied waar mogelijk kansen zijn voor aardwarmtewinning. Dat schrijft het Beuningse college van B&W in een onlangs verstuurde brief aan de gemeenteraad. (RN7, 18 maart)

  Lees meer: rn7.nl

 • Met de huidige maatschappelijke discussie over het terugbrengen van de CO2-uitstoot zijn het voor de tuinbouw geen gemakkelijke tijden, omdat teeltbedrijven in veel gevallen nog altijd grootgebruikers van fossiele brandstof zijn. Kwekerij De Westhoek in Maasland is vorig jaar overgestapt op geothermie. (Groenten nieuws, 13 maart)

  Lees meer: groentennieuws.nl