afvalwater

 • Een meerderheid van de inwoners van Schoonebeek en omstreken ziet het pompen van afvalwater door de NAM in lege gasvelden absoluut niet zitten. Een overgroot deel vindt bovendien dat injectie van productiewater (dat vrijkomt bij de oliewinning) op drie kilometer diepte in de Schoonebeker bodem leidt tot verontreiniging, vervuild grondwater, bodemdaling en bevingen.(RTV Drenthe 28 juni)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De injectie van afvalwater uit de aardoliewinning of gaswinning is helemaal niet nieuw in Drenthe. En water injecteren in een leeg gasveld kan wel degelijk problemen op leveren. Dat is in een notendop wat er te beluisteren viel tijdens de goedbezochte infoavond van Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS). (RTV Drenthe, 12 mei)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Samen met KWR heeft Vitens een oriënterend onderzoek gedaan naar de sociale acceptatie van hergebruik van gezuiverd afvalwater als bron voor drinkwater. Wanneer en onder welke omstandigheden ervaren klanten waterhergebruik als veilig en acceptabel, en hoe kan het drinkwaterbedrijf hierop inspelen? Op basis van een literatuurstudie en focusgroepen is de sociale acceptatie van waterhergebruik in Nederland verkend en zijn acceptatiestrategieën ontwikkeld. (H2O Waternetwerk, 17 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • De NAM lijkt niet van plan de omstreden afvalwaterinjecties onder de grond in Twente spoedig te hervatten. Die werden een jaar geleden na talloze problemen tijdelijk stilgelegd. Een ontbrekende vergunning om vanaf 1 januari weer te kunnen lozen in lege gasvelden, is nog niet aangevraagd, laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) weten. (de Volkskrant, 23 december)
  Lees meer: volkskrant.nl

   

 • Terwijl in Twente de injectie van afvalwater voorlopig is stilgelegd, poetst de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hard aan zijn eigen imago bij de bevolking in Schoonebeek. Vanaf komend jaar moet het afvalwater daar de bodem in. Bij een informatieavond voor inwoners, werd hen gisteravond een dikke worst voorgehouden. Het lijkt of alles uit de kast wordt gehaald om de Schoonebekers te laten instemmen met afvalwaterinjectie in lege gasvelden onder het Drentse dorp. (RTV Oost, 30 juni 2022)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Onderzoek naar hoe stedelijke afvalwatertransportsystemen (ATS) in de praktijk functioneren, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Dit komt door de hedendaagse stedelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, de circulaire economie en energietransitie. Deze opgaven leiden namelijk tot aanpassingen aan de traditionele infrastructuur en de aanleg van ‘nieuwe’ systemen. (Land en Water, 27 april)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Sociale klimaatbeweging Climaxi wil dat NV Indaver stopt met het lozen van afvalwater dat PFAS bevat. Dit kan door afvalstromen te stockeren en onderzoek te verrichten. Climaxi hoopt dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) actie onderneemt. (PZC, 10 april)

  Lees meer: pzc.nl

 • Begin dit jaar verraste de NAM vriend en vijand in Drenthe met het idee om het ondergronds lozen van afvalwater van Twente naar Schoonebeek te verplaatsen. Het voorgenomen plan roept verwondering en weerstand op, van het Drentse oliedorp zelf tot en met de Tweede Kamer. (RTV Drenthe, 30 maart)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Provinciebestuurder Tjisse Stelpstra denkt dat de kans bestaat dat het afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek versneld in Drentse bodem wordt geïnjecteerd. (RTV Drenthe, 30 maart)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir wijst het beroep van multinational 3M tegen de beslissing van het provinciebestuur om de lozingsnormen van het bedrijf in Zwijndrecht aan te scherpen af. (PZC, 7 maart)

  Lees meer: pzc.nl

 • Een verzoek van de stichting Stop Afvalwater Twente (SAT) aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), om de afvalwaterinjectie bij Rossum stil te leggen, is afgewezen. (Tubantia, 21 februari)

  Lees meer: tubantia.nl

 • De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft aangekondigd om al het afvalwater van de oliewinning in Drenthe, in de bodem te gaan spuiten op plek waar de olie wordt gewonnen - in de Drentse bodem dus. Dat heeft NAM-directeur Simon Vroemen aangekondigd tijdens de raadsvergadering van de gemeente Dinkelland (Twente). (RTV Drenthe, 12 januari)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Bloemkoolteler Ruud Slagter uit Andijk maakt zich grote zorgen over de plannen van drinkwaterbedrijf PWN om zout afvalwater op te slaan onder de grond. Zijn land ligt vlak naast de waterzuiveringsfabriek van PWN. En net als veel andere tuinders en boeren vreest hij voor zijn oogst. (NH Nieuws, 5 januari)
  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Het plan om zout afvalwater op te slaan in de bodem houdt de gemoederen in Andijk flink bezig. Er werden tientallen vragen vanuit het dorp verzameld en ingediend, meldt dorpsraadvoorzitter Gerrit van Keulen. Inwoners vragen zich af waarom PWN hen niet heeft geïnformeerd, en dat terwijl het contact normaal gesproken goed is. Het drinkwaterbedrijf belooft om half januari meer opheldering te geven. (NH nieuws, 3 januari)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een week geleden weer begonnen met het injecteren van vervuild water in de ondergrond van Twente. De NAM legde dit proces eerder dit jaar stil nadat een scheur was ontdekt in een van de injectieputten. Omwonenden vrezen dat het vervuilde water voor flinke schade in de regio kan zorgen en zetten hun jarenlange strijd tegen de NAM daarom voort. (NOS, 9 december)

  Lees meer: nos.nl

 • Ondanks verzet en protest van bewoners in Noordoost Twente en Provinciale Staten van Overijssel wordt in de loop van volgende week begonnen met het opnieuw injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. De injectie lag maanden stil vanwege groot onderhoud van de NAM aan de installaties in Schoonebeek, waarmee olie wordt gewonnen. (Tubantia, 25 november)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Waterschap Hollandse Delta en DCMR Milieudienst Rijnmond voeren gezamenlijk toezicht uit op lozingen van afvalwater door bedrijven in het Rijnmondgebied. Deze zogeheten indirecte lozingen kunnen tot ernstige vervuiling van het rioolwater leiden. (Helpdesk Water, 24 november)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • De zeer zorgwekkende stoffen PFAS zijn met de huidige technieken niet uit het afvalwater te filteren. Dat zegt Niels Mureau van waterschap Brabantse Delta. Ruim twintig kilo PFAS uit Brabants rioolwater stroomt jaarlijks bij Bath de Westerschelde in. In de toekomst zal de situatie veranderen: dan is het gefilterde water zó schoon dat het gebruikt kan worden voor de landbouw. En daar is in Zeeland grote behoefte aan. (Omroep Zeeland, 10 november)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Bij de rioolzuivering bij Bath gaat elk jaar zeker 21 kilo PFAS de Westerschelde in. Dat is meer dan bij de zuivering in Dordrecht, blijkt uit een onderzoek van de gezamenlijke waterschappen en het Rijk bij acht rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi). (Omroep Zeeland, 26 oktober)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het stopzetten van de injectie van afvalwater in de Twentse bodem vanwege problemen met de injectieputten, staat volgens minister Stef Blok van Economische Zaken niet in verhouding tot de gevolgen van zo'n besluit. "Stilleggen is niet proportioneel", zo zei hij afgelopen week toen GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet Kamervragen indiende over deze kwestie. Bromet vindt dat de oliewinning en de waterinjectie moeten worden stopgezet zolang het Staatstoezicht op de Mijnen 'het niet zonder meer verantwoord vindt'. (RTV Oost, 5 oktober)

  Lees meer: rtvoost.nl