afvalwater

 • Anammox-bacteriën kunnen elektriciteit uit afvalwater maken door ze te laten groeien op elektroden in afwezigheid van nitriet. Dat blijkt uit onderzoek van microbiologen aan de Radboud Universiteit samen met collega’s uit de Verenigde Staten en Saudi-Arabië, dat is verschenen in Nature communications. (Waterforum.net, 6 juli)

  Lees meer: Waterforum

 • KWR heeft aangetoond dat het coronavirus SARS COV-2 ook in het rioolwater voorkomt. Het onderzoeksinstituut in Nieuwegein heeft de afgelopen weken meerdere keren onderzoek gedaan bij verschillende rioolwaterzuiveringen in Nederland. In effluent is SARS-CoV-2 niet aangetroffen, schrijft het instituut, dat rioolwaterscreening als een mogelijkheid ziet om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van het virus. (H2O Waternetwerk, 24 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In onderzoeken naar organische microverontreinigingen komt het veelvuldig voor dat een aanzienlijk deel van de metingen lager ligt dan de rapportagegrens. De wijze waarop bij het berekenen van gemiddelden wordt omgegaan met meetwaarden onder de rapportagegrens kan onbedoeld een groot effect op het berekende gemiddelde hebben. (H2O Waternetwerk, 20 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Volgens Stichting RIONED ligt het voor de hand om rioleringsbeheer en afvalwaterzuivering aan te merken als processen die cruciaal zijn in het kader van de omgang met het coronavirus. Gemeenten en waterschappen kunnen zelf medewerkers aanwijzen die hierbij een cruciale rol spelen. (H2O Waternetwerk, 17 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het coronavirus is in Nederland geen grote bedreiging voor afvalwaterzuiveringen, maar het is wel van belang om te werken met de reguliere hygiënevoorschriften. Dat stelt Stowa in een speciale publicatie op de website voor zuiveringsbeheerders. Stowa acht de kans klein dat het coronavirus hier in zeer lage concentraties in het gemeentelijk afvalwater voorkomt, maar sluit niets uit. (Waterforum, 5 maart)
  Lees meer: waterforum.net

 • Het Amsterdamse steenbedrijf Graniet Import Benelux is dinsdag bestraft voor lozen van vervuild water. Het is al de vijfde boete sinds 2014. (Trouw, 25 februari)
  Lees meer: trouw.nl

   

 • Geen enkel bedrijf blijkt in staat om het olie-afvalwater van de NAM op een fatsoenlijke manier te zuiveren. Daarom blijft de oliemaatschappij het restproduct van de oliewinning voorlopig in de Twentse bodem pompen. ‘Het ligt aan de samenstelling van het water.’ (Tubantia, 5 februari)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Het water dat wij lozen in de Maas, wordt dagelijks door vier miljoen mensen gedronken. Een van de dingen die ik voor elkaar probeer te krijgen, is een circulair watersysteem. Maar dat is iets voor de lange termijn: geen lozingen meer in de Maas’, stelt Chemelot-directeur zaterdag 25 januari in De Limburger. Hij wijst in de Limburgse krant op het belang van het industriecomplex voor Limburg. (Waterforum, 28 januari)
  Lees meer: waterforum.net

 • Oppervlaktewater is een belangrijke bron voor de verspreiding van resistente bacteriën. De beestjes komen er op twee manieren in: via afvalwater van mensen en mest uit de landbouw. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Minister Bruins van VWS komt begin 2020 met een inhoudelijke reactie op het onderzoek. (Waterforum, 12 december)
  Lees meer: waterforum.net

 • Chemelot mag een jaar langer afvalwater lozen volgens de oude lozingsvergunning, die op 31 december verliep. (1 Limburg, 7 januari)
  Lees meer: 1limburg.nl

 • Fotograaf Dirk-Jan Prins legt de lozingen van afvalwater door Tata Steel vast. Die zijn vervuilender dan volgens Europese normen is toegestaan, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. (De Volkskrant, 7 december)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Door de vergrijzing komen er steeds meer medicijnresten in het afvalwater. Voor de waterschappen is dat een lastig probleem. Om daar wat aan te doen hebben 18 noordelijke organisaties op het gebied van waterbeheer en gezondheidszorg een convenant gesloten tegen medicijnresten in het water. (Omrop Fryslân, 15 november)
  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Een enorme lekkage van chemisch afvalwater net over de Duitse grens in Emlichheim zorgt voor veel onrust in Twente. Gaswinbedrijf Wintershall DEA kwam er dit voorjaar achter dat al ruim vier jaar een enorme lekkage plaats heeft in de diepe bodem onder Emlichheim. Inmiddels is ruim 220 miljoen liter afvalwater in de bodem weggelekt. (RTV Oost, 5 november)
  Lees meer: rtvoost.nl

 • Het blijft lastig om zicht te krijgen op de effecten van de injectie in de bodem van afvalwater van boorlocaties. Dat blijkt uit een onderzoek van de vier noordelijke regionale omroepen, Omrop Fryslân, RTV Drenthe, RTV Noord en RTV Oost. Op dit moment wordt vanwege kostenbesparingen zwaar vervuild afvalwater van de gaswinningen bij Wapse en Vinkega geïnjecteerd in een lege gasput in Nijensleek. Bij Noordwolde leidde het injecteren van afvalwater in een leeg gasveld in 2009 tot de tot dusver zwaarste aardbeving in Friesland. (Leeuwarder Courant, 4 november)
  Lees meer: lc.nl