afvalwater

 • De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft aangekondigd om al het afvalwater van de oliewinning in Drenthe, in de bodem te gaan spuiten op plek waar de olie wordt gewonnen - in de Drentse bodem dus. Dat heeft NAM-directeur Simon Vroemen aangekondigd tijdens de raadsvergadering van de gemeente Dinkelland (Twente). (RTV Drenthe, 12 januari)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Bloemkoolteler Ruud Slagter uit Andijk maakt zich grote zorgen over de plannen van drinkwaterbedrijf PWN om zout afvalwater op te slaan onder de grond. Zijn land ligt vlak naast de waterzuiveringsfabriek van PWN. En net als veel andere tuinders en boeren vreest hij voor zijn oogst. (NH Nieuws, 5 januari)
  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Het plan om zout afvalwater op te slaan in de bodem houdt de gemoederen in Andijk flink bezig. Er werden tientallen vragen vanuit het dorp verzameld en ingediend, meldt dorpsraadvoorzitter Gerrit van Keulen. Inwoners vragen zich af waarom PWN hen niet heeft geïnformeerd, en dat terwijl het contact normaal gesproken goed is. Het drinkwaterbedrijf belooft om half januari meer opheldering te geven. (NH nieuws, 3 januari)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een week geleden weer begonnen met het injecteren van vervuild water in de ondergrond van Twente. De NAM legde dit proces eerder dit jaar stil nadat een scheur was ontdekt in een van de injectieputten. Omwonenden vrezen dat het vervuilde water voor flinke schade in de regio kan zorgen en zetten hun jarenlange strijd tegen de NAM daarom voort. (NOS, 9 december)

  Lees meer: nos.nl

 • Ondanks verzet en protest van bewoners in Noordoost Twente en Provinciale Staten van Overijssel wordt in de loop van volgende week begonnen met het opnieuw injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. De injectie lag maanden stil vanwege groot onderhoud van de NAM aan de installaties in Schoonebeek, waarmee olie wordt gewonnen. (Tubantia, 25 november)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Waterschap Hollandse Delta en DCMR Milieudienst Rijnmond voeren gezamenlijk toezicht uit op lozingen van afvalwater door bedrijven in het Rijnmondgebied. Deze zogeheten indirecte lozingen kunnen tot ernstige vervuiling van het rioolwater leiden. (Helpdesk Water, 24 november)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • De zeer zorgwekkende stoffen PFAS zijn met de huidige technieken niet uit het afvalwater te filteren. Dat zegt Niels Mureau van waterschap Brabantse Delta. Ruim twintig kilo PFAS uit Brabants rioolwater stroomt jaarlijks bij Bath de Westerschelde in. In de toekomst zal de situatie veranderen: dan is het gefilterde water zó schoon dat het gebruikt kan worden voor de landbouw. En daar is in Zeeland grote behoefte aan. (Omroep Zeeland, 10 november)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Bij de rioolzuivering bij Bath gaat elk jaar zeker 21 kilo PFAS de Westerschelde in. Dat is meer dan bij de zuivering in Dordrecht, blijkt uit een onderzoek van de gezamenlijke waterschappen en het Rijk bij acht rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi). (Omroep Zeeland, 26 oktober)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het stopzetten van de injectie van afvalwater in de Twentse bodem vanwege problemen met de injectieputten, staat volgens minister Stef Blok van Economische Zaken niet in verhouding tot de gevolgen van zo'n besluit. "Stilleggen is niet proportioneel", zo zei hij afgelopen week toen GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet Kamervragen indiende over deze kwestie. Bromet vindt dat de oliewinning en de waterinjectie moeten worden stopgezet zolang het Staatstoezicht op de Mijnen 'het niet zonder meer verantwoord vindt'. (RTV Oost, 5 oktober)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • GroenLinks in Provinciale Staten wil meer garanties als de NAM ook in Drenthe afvalwater in lege gasvelden gaat injecteren. (RTV Drenthe, 23 augustus)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Staalfabrikant Tata Steel heeft van toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een dwangsom opgelegd gekregen vanwege het illegaal lozen van kwik in het riool en te hoge concentraties van andere zogeheten zeer zorgwekkende stoffen in het afvalwater. (Volkskrant, 20 juli)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt alle activiteiten van de NAM bij een injectiepunt in het Twentse Rossum per direct onder verscherpt toezicht. Het productiewater dat daarin wordt gespoten, is afkomstig van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. (Nieuwe Oogst, 28 juni)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Onderzoeksprogramma WarmingUP heeft de algemene en technische eigenschappen van aquathermiesystemen in kaart gebracht. “Ons doel was een breed en concreet overzicht te maken van de aquathermiesystemen, die nu al gerealiseerd zijn.” (H2O Waternetwerk, 28 juni)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is gestart met een proef om meer medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen. Voor het eerst wordt de toepassing van poederkooldosering in combinatie met de biologische Nereda-zuiveringstechnologie onderzocht. De proef, die circa 14 maanden zal duren, wordt uitgevoerd op zuiveringslocatie Simpelveld. De zuiveringsinstallatie daar is gebouwd volgens het modulaire Verdygo-principe. (Waterforum, 31 mei)

  Lees meer: waterforum.net

 • SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman vraagt of de milieueisen rond gaswinning bij Schiermonnikoog strenger kunnen worden. Ze heeft schriftelijke vragen gesteld aan het demissionaire ministerie van Economische Zaken. (RTV Noord, 29 mei)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Het programma AquaConnect van de Wageningse onderzoeker Huub Rijnaarts krijgt ruim 4 miljoen euro vanuit het Perspectief-programma van NWO, aangevuld met 2 miljoen euro vanuit bedrijven en maatschappelijke organisaties. AquaConnect richt zich op het hergebruik van afvalwater en brak grondwater om zo meer water in reserve te hebben tijdens droge periodes in Nederland. Het programma Perspectief van NWO financiert zes brede consortia voor een bedrag van in totaal 22 miljoen euro. (Land en Water, 12 mei)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Een consortium van vier partijen, waaronder Allied Waters, wil van snoeihout actieve poederkool maken die medicijnresten uit afvalwater verwijdert. Dat is beter voor mens en milieu dan de gebruikelijke poederkool die wordt geproduceerd uit fossiele brandstoffen, stellen ze. (H2O Waternetwerk, 29 april)

   

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl 

 • Afgelopen zondagavond werd op NPO2 een aflevering van ‘De vuilnisman’ uitgezonden, waarin werd ingezoomd op de lozing van afvalwater op de Maas van Chemelot. (Bie Os omroep, 7 april)

  Lees meer: bieos-omroep.nl

 • De regering gaat onderzoeken hoe vezelverlies van kleding kan worden geminimaliseerd. Door het dragen en wassen van bepaalde soorten kleding komen er microplastics in het water. Via de rioolwaterzuivering komen deze microplastics uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. De Tweede Kamer nam 25 februari een motie met het verzoek tot onderzoek aan. (Waterforum, 15 maart)

  Lees meer: waterforum.net

 • Het terugwinnen van warmte uit afvalwater zou het gemiddelde warmtegebruik van 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens af kunnen dekken. Uit recent onderzoek blijkt dat het winnen van thermische energie uit het riool kan leiden tot een iets hoger stikstofgehalte in het effluent van rioolwaterzuiveringen. (H2O Waternetwerk, 15 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl