bodemleven

 • Stadsplanners krijgen meer en meer oog voor het belang van de plantjes, micro-organismen en diertjes in de bodem. Met het boek BiodiverCITY laat de gemeente Amsterdam zien dat het ze menens is. (Nature Today, 16 oktober)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Met 250 euro minder bewerkingskosten, een actiever bodemleven en toename van de koolstofvastlegging in de bodem heeft de zip drill-maiszaaimethode haar bestaansrecht bewezen. Dat stellen bedenker Thierry Stokkermans en pilotdeelnemer Jelle Jolink. Aandachtspunt is nog wel de inzet van glyfosaat. (Nieuwe Oogst, 12 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Weet jij wat er allemaal onder de grond leeft in jouw tuin? In een gezonde bodem kom je een grote diversiteit aan levende dieren en organismen tegen. Met de tuinbodemcheck van 'Onder het Maaiveld' zoek je tot op de bodem uit wat de kwaliteit is van het bodemleven in je eigen tuin. (Nature Today, 1 oktober)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Chemische indicatoren voor de bodemkwaliteit zijn het gemakkelijkst te meten, te begrijpen en advies op te baseren. Fysische indicatoren zijn al moeilijker. Het lastigste zijn de biologische indicatoren. Volgens bodemonderzoeker Janjo de Haan van WUR Open Teelten en bodembioloog Gerard Korthals van het instituut NIOO in Wageningen groeit de kennis van het bodemleven. Voorlopig is het van belang vooral de praktische, niet al te tijdrovende en betaalbare analysemethodes voor het bodemleven te gebruiken. De Haan en Korthals spraken tijdens de Plant- en Bodemgezondheidsdag in Vredepeel. (Topbodem, 27 september)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Er moeten maatregelen genomen worden om het bodemleven in Den Haag te beschermen en te verbeteren. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren. ‘Wat je ziet is dat de gemeente er geen rekening mee houdt wat zich onder de grond afspeelt’, zegt raadslid Robin Smit in Haags Bakkie op Den Haag FM. (Den Haag FM, 24 augustus)

  Lees meer: denhaagfm.nl

 • Waar sommigen regenwormen liever niet met blote handen aanraken, zien anderen de slijmerige vrienden niets liever dan kronkelen door de tuin. Want: regenwormen zijn ontzettend belangrijk voor onze bodem. Bovendien hebben de dieren een bijzonder seksleven. Niet voor niets dus dat de regenworm centraal staat in de nieuwe aflevering van de podcast Vroege Vogels en andere Dieren. (NPO Radio 1, 11 april)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • Voedselbossen zijn één van de meest veelbelovende vormen van duurzame landbouw. Op een voormalige akker bij Almere zijn bodemecologen Isabelle van der Zanden en Ciska Veen van het NIOO begonnen met een nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ze willen erachter komen wat voor effect zo'n voedselbos heeft op de bodemkwaliteit, en hoeveel koolstof het opslaat. (Nature Today, 10 april)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Een gezonde bodem vormt een belangrijke basis voor een succesvolle teelt. De invloed van het bodemleven hierop wordt in de praktijk nog regelmatig onderschat. (Akkerwijzer, 29 maart)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Herstel en optimalisatie van landbouwbodems krijgen steeds meer aandacht, bijvoorbeeld door het diverser maken van de zode en structuurverbetering met rustgewassen en kruiden. Jarenlang opbouwen van bodemkwaliteit en bodemleven kan echter zo weer teniet worden gedaan wanneer de agrariër zijn land op een onhandige manier bewerkt. Vandaar dat de mechanisatie ook opnieuw onder de loep wordt genomen. (Melkveebedrijf, 24 februari)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • Regenwormen zijn dit jaar in de meeste Nederlandse tuinen waargenomen. De pissebedden staan slechts op 2, terwijl de huisjesslakken opklimmen naar de 3e plek. Een recordaantal waarnemers van de Bodemdierendagen ontdekte in eigen tuin of park samen meer dan 17.000 ‘bodemschatjes’. Interessante informatie voor Wereldbodemdag op 5 december, die dit jaar om de biodiversiteit in de bodem draait. (Nature Today, 5 december)

  Lees meer: naturetoday.com