bodemleven

 • De inzet van soortenrijke groenbemesters geeft het bodemleven een impuls. Dit blijkt al jarenlang uit praktijkproeven bij DSV zaden. Wetenschappelijk onderzoek staaft de ervaringen bij het plantenveredelings- en zaadbedrijf in Noord-Limburg. ‘Het bodemleven wil je voeden en koesteren’, concludeert verkoopdirecteur Jos Deckers. (Nieuwe Oogst, 25 juni 2022)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het is een droog voorjaar, zoals steeds vaker de afgelopen jaren, en er is weer volop aandacht voor de effecten van droogte op landbouw en natuur. Daarbij is het van groot belang om ook te kijken naar de gevolgen van droogte voor het leven in de bodem. (Nature Today, 19 mei)

  Lees meer: naturetoday.com

 • De opwarming van de aarde meten we af aan de stijgende luchttemperatuur. Maar ook de bodem warmt op, vaak net zo snel als de lucht, soms nog veel meer. Dat kan grote gevolgen hebben voor de natuur. (Trouw, 16 mei)

  Lees meer: trouw.nl

 • Uitmijnen is een specifieke manier van verschralen van de bodem. De methode wordt ingezet om versneld fosfaat uit de bodem te verwijderen waardoor een gevarieerde vegetatie kan ontstaan. (RTV Drenthe, 13 mei)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • We zijn verbonden met de bodem. Ons fundament ligt er, letterlijk. De bodem is de basis. Wat moesten we zonder dit bovenste randje aarde, waar zo veel processen plaatsvinden die we niet kunnen missen? Aardig van onze aarde, en ze hoeft er niets voor terug. Dan moeten we haar ook maar een beetje fatsoenlijk behandelen, lijkt me. (Volkskrant, 15 mei)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Het bodemleven zorgt voor belangrijke bodemfuncties zoals waterzuivering, ziektebestrijding en de koolstofkringloop. De nieuwe BIOSIS-tool wijst onderzoekers en overheden de weg naar de meest geschikte methode om bodemkwaliteit te meten. Het instrument maakt gebruik van 195 erkende methoden om bodemleven te meten en 98 methoden om processen te meten. (AgriHolland, 2 mei)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Absoluut zonder grondbewerking gewassen telen is een grote stap. Ervaringsdeskundigen uit de akkerbouw bespreken met elkaar hoe ze goede zaaibedbereiding, onkruidbeheersing en beworteling kunnen combineren met meer bodemleven, grotere biodiversiteit en betere waterhuishouding. (Nieuwe Oogst, 20 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Ruim achtduizend wormen moeten de nieuwe grasmat op het Museumplein in Zuid helpen onderhouden. (AT5, 15 april)

  Lees meer: at5.nl

 • Komend weekend is de mollentelling. Belangrijk, want we weten veel te weinig over de mol en het bijna blinde diertje geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de bodem. Wat helaas wel duidelijk is, is dat de mol lijdt onder de klimaatverandering. Waar het beestje boven de grond moet uitkijken voor onder andere de uil en de vos, heeft hij ondergronds weinig natuurlijke vijanden. Wel wordt hij door klimaatverandering steeds dieper de bodem in gedwongen op zoek naar voedsel. (BNN VARA, 16 februari)

  Lees meer: bnnvara.nl

 • Maatschap Lucassen in Afferden steekt veel energie in bodembeheer. Het technisch resultaat is vooruitgegaan sinds de balans tussen de mineralen in de Limburgse zandgrond beter is. Chroma's zijn een belangrijke graadmeter voor het bedrijf. (Nieuwe Oogst, 3 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Niet plantenwortels nemen de mineralen op uit de bodem, maar schimmels en bacteriën brengen de voedingsstoffen naar de plant. Tijdens de workshop over voedingstoffen uit biologische bodems, pleitte Pius Floris van Plant Health Cure voor meer aandacht voor de symbiose tussen plant en bodemleven. Kennis over die samenwerking levert meer inzicht in weerbare teelten, stelt hij. (Akkerwijzer, 1 februari)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Hoe meer we erover leren, des te duidelijker het wordt dat ondergrondse schimmelnetwerken enorm belangrijk zijn voor het klimaat en het leven op aarde. Het internationale wetenschapsinitiatief SPUN wil er meer over weten, en ze beter beschermen. (Nature Today, 22 december)

  Lees meer: naturetoday.com

 • De surprise voor Wereldbodemdag, elk jaar op 5 december, vormen ditmaal de spinachtigen. Zij verrassen vriend en vijand door de Bodemdieren Top 3 van 2021 aan te voeren. In 86% van de tuinen, schoolpleinen en parken vonden deelnemers aan de Bodemdierendagen deze dieren. De pissebedden zijn voor het 2e jaar achtereen afgetroefd en eindigen er vlak achter op 85%. De winnaars van vorig jaar - de regenwormen - zijn derde met 82%. (Nederlands Instituut voor Ecologie, 3 december)

  Lees meer: nioo.knaw.nl

 • Het is vandaag Wereld Bodem Dag. Op dit jaarlijks terugkerende moment vragen natuurorganisaties wereldwijd extra aandacht voor de bodem. Want zo vanzelfsprekend is een gezonde bodem niet. (RTV Drenthe, 5 december)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Er is op droge zandgrond weinig verschil in het aantal mijten en springstaarten tussen graslanden onder landbouwkundig gebruik en graslanden met natuurbeheer met een agrarische achtergrond. Het niveau uit eerder onderzoek werd niet gehaald. Onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut geeft uitleg. (Nieuwe Oogst, 23 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Organische meststoffen hebben verschillende positieve effecten. Ze verbeteren de bodemstructuur, zorgen dat de bodem water en nutriënten beter vasthoudt, stimuleren het bodemleven en zorgen ervoor dat de plant beter groeit. De rol van deze meststoffen wordt dan ook steeds belangrijker. Adviseur Akkerbouw bij Van Iperen Ardon Verschoor legt uit waarom. (Akkerwijzer, 22 november)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De Wageningse bodemecologen Emilia Hannula en Elly Morriën ontvangen vrijdag 5 november een gouden penning van Teylers Tweede Genootschap, onderdeel van de Teylers Stichting uit Haarlem. (Gelderlander, 2 november)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Stadsplanners krijgen meer en meer oog voor het belang van de plantjes, micro-organismen en diertjes in de bodem. Met het boek BiodiverCITY laat de gemeente Amsterdam zien dat het ze menens is. (Nature Today, 16 oktober)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Met 250 euro minder bewerkingskosten, een actiever bodemleven en toename van de koolstofvastlegging in de bodem heeft de zip drill-maiszaaimethode haar bestaansrecht bewezen. Dat stellen bedenker Thierry Stokkermans en pilotdeelnemer Jelle Jolink. Aandachtspunt is nog wel de inzet van glyfosaat. (Nieuwe Oogst, 12 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Weet jij wat er allemaal onder de grond leeft in jouw tuin? In een gezonde bodem kom je een grote diversiteit aan levende dieren en organismen tegen. Met de tuinbodemcheck van 'Onder het Maaiveld' zoek je tot op de bodem uit wat de kwaliteit is van het bodemleven in je eigen tuin. (Nature Today, 1 oktober)

  Lees meer: naturetoday.com