bodemonderzoek

 • Netbeheerder TenneT begint dinsdag met een bodem- en veldonderzoek bij de dijk en kwelder bij de Dijksterweg in Kloosterburen. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een elektriciteitsverbinding. (Dagblad van het Noorden, 22 februari)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Rantsoenblikken, munitiekisten en zelfs een deur van een Amerikaanse officierswagen: het is een greep uit de voorwerpen die in de afgelopen maanden werden gevonden in de bodem van het Nijmeegse Goffertpark. Nu er geen concerten worden gehouden, greep de gemeente Nijmegen de kans om uitgebreid bodemonderzoek te doen. (NOS, 30 januari)

  Lees meer: nos.nl

 • In Amsterdam wordt onderzocht of de Japanse duizendknoop het loodje legt door de bodem dagenlang te verwarmen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door HMTV, Wageningen Universiteit en de gemeente Amsterdam. Over drie maanden weten we meer. (HortiPoint, 14 januari)

  Lees meer: hortipoint.nl

 • Naar aanleiding van het programma Ruimte voor de Rivier hebben medewerkers van Rijkswaterstaat en marktpartijen tools ontwikkeld voor het samen beheersen van grondrisico’s in projecten. Ook in de ontwikkeling van natte infrastructuur is het volgens de betrokkenen essentieel om de uitvoeringskennis van marktpartijen tijdig in te schakelen en samen na te denken over goede risico-allocatie en beheersmaatregelen. (Waterforum, 5 januari)

  Lees meer: waterforum.net

 • Op de Zunasche heide in Overijssel wordt de natuur versterkt en komt de natte lage heide weer in verbinding met de hoger gelegen Sallandse Heuvelrug. Bij het uitvoeren van bodemboringen in het gebied ontdekten de Bosgroepen een bijzondere pingoruïne. In de laatste ijstijd ontstonden in Nederland pingo’s, waarvan de restanten, pingoruïnes, her en der nog terug te vinden zijn in het landschap. (Nature Today, 6 januari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • De gemeente Waadhoeke heeft opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek bij vijf kunstgrasvelden in de gemeente. Het onderzoek volgt op een veldcontrole door de Friese milieudienst FUMO. De FUMO constateerde dat de velden niet voldoen aan de milieuregels. (Friesch Dagblad, 5 januari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • In de gemeente Nederweert gaat volgende week een onderzoek naar aardwarmte van start. Bij dit seismisch onderzoek worden kleine ontploffingen veroorzaakt om geluidsgolven te meten. (De Limburger, 5 januari)

  Lees meer: limburger.nl

 • Een bodem kent een groot aantal factoren die samen de kwaliteit en de variatie binnen het perceel bepalen. Wie de verschillen binnen het perceel goed in beeld wil brengen, moet deze opdelen in blokjes en dat bemonsteren. 'Intensiever bemonsteren geeft meer resultaat.' (Nieuwe Oogst, 3 december)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • “Het gaat er vooral om dat we de doelen voor de aanpak van bodemdaling samen met de betrokken partijen in het gebied opstellen,” zei Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Gezond en Veilig. Ze zei dit in een panelgesprek met prominenten van o.a. het Rijk, de Unie van Waterschappen en de Deltacommissaris tijdens het Nationaal Bodemcongres ‘Bodemdaling in Beweging!’ Het congres werd dit jaar gehouden in Fort Wierickeschans Bodegraven. (Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, 2 december)

  Lees meer: kobr.nl

 • Om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit hoeven binnenkort wellicht geen ingewikkelde monsters meer genomen te worden. Wetenschappers in Amerika hebben een zogenaamde wormrobot ontwikkeld. Deze brengt onder meer het bodemleven in kaart. (Boer en Business, 2 december)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • De komende jaren worden in Natura 2000-gebieden veel maatregelen genomen om de negatieve effecten van teveel stikstof op de natuur te verzachten. In duingraslanden is het effect onderzocht van instuiving van zand. Hieruit blijkt dat instuiving werkt voor herstel van de vegetatie. Er is echter geen positief effect op de stikstofhuishouding in deze gebieden. (Nature Today, 1 december)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Er lagen resten van een drugsdumping op de bodem van een vijver aan de Romelaan. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente naar de vervuilde vijvers. Omwonenden maken zich al langer zorgen. (Halderbergse Bode, 30 november)

  Lees meer: internetbode.nl

 • Op Texel zijn boeren gewend om de eigen bronnen zo goed mogelijk in te zetten en zo min mogelijk externe inputs aan te kopen. Maar het sluiten van de kringloop kan altijd nog beter. Siem Vlaanderen van adviesbureau Boerenverstand maakte een aantal video’s. Deel 1 gaat over de Texelse bodem. (Agraaf, 23 november)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Het Schuttersveld in Leiden ligt twee weken open om de exacte plek van alle ondergrondse kabels en leidingen vast te stellen. (Leidsch Dagblad, 17 november)

  Lees meer: leidschdagblad.nl

 • In de maand november vinden in de gemeente Someren werkzaamheden plaats in de ondergrond. Doel van het onderzoek is om de ondergrond beter in beeld te brengen, zodat er nader onderzoek mogelijk is naar aardwarmte. (Siris, 6 november)

  Lees meer: siris.nl

 • Archeologen van bureau MUG hebben bij het Cambuursterpad in Leeuwarden veel vondsten gedaan op de rand van het oude kasteelterrein van Cambuur. (Leeuwarder Courant, 4 november)

  Lees meer: lc.nl

 • In oktober 1573 zijn veel schepen verloren gegaan op het Hoornse Hop tijdens de Slag om de Zuiderzee. Nu 447 jaar later leggen archeologen de geschiedenis bloot. Dit doen ze door met een speciale boot 80 vierkante kilometer van de bodem te scannen. De verwachting is dat ze hierbij verschillende scheepswrakken tegenkomen. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (Regio Online, 14 oktober)

  Lees meer: regioonline.nl

 • Op maandag 12 en dinsdag 13 oktober wordt er een beperkt bodemonderzoek uitgevoerd op de begraafplaatsen en het terrein van het crematorium aan de Mastendreef in Bergen op Zoom. Tijdens dit onderzoek wordt er gezocht naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. (de Halsterse krant en de Zuidwestkrant)
  Lees meer: halsterse-zuidwestkrant.nl

 • Netbeheerder TenneT is deze week een groot en fijnmazig bodemonderzoek gestart ter hoogte van de Reyndersweg in Velsen-Noord. Op deze plek moeten de kabels van een nog te bouwen windmolenpark op zee gaan aanlanden. (Kite)surfers wordt gevraagd waakzaam te zijn, en niet in de buurt van de onderzoeksboten te komen. (NH Nieuws, 9 oktober)
  Lees meer: nhnieuws.nl

 • In de spoorzone schieten de gebouwen uit de grond. Maar voordat de bouw begint, wordt er vaak eerst een archeologisch bodemonderzoek gedaan. En dat is maar goed ook, want daar worden hele mooie dingen gevonden! Op veld 6 (waar in de toekomst een locatie van Pieter van Foreest en sociale huurwoningen komen) zijn afgelopen week de resten van een oud hobbyboerderijtje gevonden. (In de Buurt Delft, 3 oktober)
  Lees meer: indebuurt.nl