bodemonderzoek

 • Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog liggen in de Nederlandse grond en waterbodem, verspreid over het hele land, nog ontplofbare oorlogsresten. Het nieuwe online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) biedt gemeenten kennis over het omgaan met deze explosieven. Deze kennis kunnen gemeenten vervolgens gebruiken om te zorgen dat werkzaamheden in de bodem veilig kunnen worden uitgevoerd. (Rijksoverheid, 14 september)


  Lees meer: Rijksoverheid.nl

 • De NASA-rover Perseverance zal het ongerepte gesteentemonster samen met tientallen andere monsters op de Rode Planeet opslaan, zodat ze later door een ander ruimtevaartuig naar de aarde gebracht kunnen worden. (National Geographic, 9 september)
  Lees meer: nationalgeographic.nl

 • Archeologen hebben aan de Kuinderboslaan in Utrecht zeldzame vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Het gaat onder meer om een complete geschutspijl en twee sets paardentuig. De stukken lagen bijna tweeduizend jaar in de bodem in de wijk die nu Leidsche Rijn heet. (Telegraaf, 8 september)
  Lees meer: telegraaf.nl

 • Waterschap Hollandse Delta is tevreden dat de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet deze week begint met het afdekken van de thermisch gereinigde grond (TGG) die naast de Plas van Heenvliet ligt. Op dit moment verwachten we dat -na afronding van deze werkzaamheden- de vervuiling in omringend wateren stopt. (Regio Online, 2 september)
  Lees meer: regioonline.nl

 • Op de locatie van het nog te bouwen zonnepark bij Opeinde moet een aanvullend archeologisch bodemonderzoek komen. Met deze eis kwam de Histoaryske Feriening De Pein dinsdagavond naar de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland. (Waldnet, 1 september)
  Lees meer: waldnet.nl

 • Hoe groot is de invloed van de Gilze-Rijenbreuk op de aanleg van de spooronderdoorgang bij het station in Rijen? Sonderingen en boringen moeten hier, in opdracht van ProRail, helderheid in brengen. Mogelijk moet de onderdoorgang dan extra verstevigd worden. En dat kost geld. (BN de Stem, 26 augustus)
  Lees meer: bndestem.nl

 • Vrijwel alle akkerbouwers laten hun bodem bemonsteren. Analyses zijn vooral gericht op (beschikbaarheid van) meststoffen, op pH en op organische stof. De vervolgactie beperkt zich met name tot aanpassing van de bemesting, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. Met de Bodemadvieskalender willen BO Akkerbouw, haar 12 leden en de WUR akkerbouwers ondersteunen om meer maatregelen te nemen voor een beter bodembeheer. (Akkerwijzer, 23 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Vanaf eind juli zijn onderzoekers bezig bij een aantal moestuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Daar verzamelen ze monsters van groente en fruit, sloot- en regenwater en de bodem. Deze worden met de nieuwste technieken onderzocht op de stoffen PFOA en GenX. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over het eten uit eigen tuin in de omgeving van Chemours/DuPont. (Dordrecht.net, 19 augustus)

  Lees meer: dordrecht.net

 • Onlangs is de publiek-private samenwerking (PPS) 'Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid' gestart. Het doel is om bij verschillende gewassen weerbaarheid te bereiken tegen boven- en ondergrondse ziekten en plagen. (Nieuwe Oogst, 11 augustus)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De VVD heeft de ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Schouten (LNV) vragen gesteld naar aanleiding van de dijkverschuiving bij Reeuwijk op 26 juli. De vragen richten zich vooral op de mogelijkheid dat de dijk verzwakt zou zijn door rivierkreeften. Het Hoogheemraadschap van Rijnland acht de kans klein dat dit de oorzaak is van de dijkverschuiving. (Waterforum, 30 juli)

  Lees meer: waterforum.net

 • Het giftige blusschuim dat is opgeslagen in vier grote silo’s op industrieterrein De Huet in Doetinchem, wordt voorlopig nog niet afgevoerd. Dat laat burgemeester Mark Boumans weten in een bericht aan de gemeenteraad, ondanks een eerdere toezegging. (Omroep Gelderland, 14 juli)

  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • Beschikbare bodemkennis naar individuele ondernemers brengen via adviezen op maat. Dat is de kern van het project BodemUP. De Zuid-Hollandse akkerbouwer Bas Blok is een van de deelnemers. 'Gezonde, robuuste gewassen vragen om een gezonde bodem.' (Nieuwe Oogst, 5 juli)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Coalitiepartij VVD en oppositiepartij JA21 in Provinciale Staten willen weten waarom Gedeputeerde Staten onderzoeken naar stikstof in de Drentse bodem geheim hebben gehouden. In 2010 en 2018 deed de Universiteit van Antwerpen onderzoek in de bodem van de Drentse natuur. (RTV Drenthe, 18 juni)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Op donderdag 20 mei is het IJkcentrum voor de bodem officieel geopend. In deze nieuwe nationale onderzoeks- en demonstratiefaciliteit worden standaarden ontwikkeld om bodemmonsters goed te kunnen vergelijken. Op grond van de ijkresultaten worden adviezen gegeven voor duurzame bodemverbeteringen. (AgriHolland, 31 mei)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Een ingenieursbureau start vandaag met de veld- en bodemonderzoeken voor de hoogspanningsverbinding Rilland - Tilburg. Dat gebeurt in de buisleidingenstraat tussen Knooppunt Markiezaat, Woensdrecht, en de kruising met de weg Heijnoort in Bergen op Zoom. Later dit jaar gaan andere ingenieursbureaus aan de slag op andere delen van het tracé. (Bergen op Zoomse bode, 27 mei)

  Lees meer: internetbode.nl

 • De gemeente Hoorn ontkent dat er 36 rapporten over bodemvervuiling bij het stationsgebied achtergehouden zijn voor de raad. Dat verwijten zeven Hoornse fracties het college. Uit een WOB-verzoek van inwoners bleek dat die rapporten er gewoon waren, maar daarover zeggen de raadsleden nooit te zijn geïnformeerd. (NH Nieuws, 18 mei)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • In de loop van het jaar 1999 zijn de ambtswoning van de burgemeester aan de Vreeburghlaan en het gebouw van de firma Boekestein op de hoek van het Vaartplein gesloopt om plaats te maken voor een groot appartementencomplex. (WOS, 11 april)

  Lees meer: wos.nl

 • In de Heimansgroeve langs de Geul in Zuid-Limburg ligt het oudste gesteente dat aan het oppervlak zichtbaar is in ons land. Het is 330 miljoen jaar oud, maar nu blijkt uit onderzoek van TNO dat het lang niet het oudste gesteente van Nederland is. Geologen van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, stelden aan de hand van microscopisch kleine fossielen uit een boring bij het Zeeuwse Kortgene vast dat het oudste gesteente circa 420 miljoen jaar oud is. (TNO, 8 april)

  Lees meer: tno.nl

 • In de hele provincie wordt tot eind juni onderzocht of de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte. De werkzaamheden horen bij een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. (Omroep Flevoland, 1 april)

  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Een consortium van NMI, Wageningen University & Research en FarmHack rolt een objectieve methode voor het meten en beoordelen van de bodemkwaliteit verder uit. Het is de bedoeling dat veel meer agrariërs aan het project gaan deelnemen. (Nieuwe Oogst, 25 maart)

  Lees meer: nieuweoogst.nl