bodemonderzoek

 • Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hof van Marken beginnen deze week met voorbereidende werkzaamheden voor de versterking van de dijk rond Marken. Vanaf pontons in het water, vlak voor de dijk, wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling van de waterbodem. (Noordhollands Dagblad, 17 januari)

  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • In de publieksruimte van het Stadsarchief Oss is tot en met 22 januari de tentoonstelling ‘Archeologie in Oss’ te zien. In deze kleinschalige expositie zijn verschillende aspecten te zien van de archeologie in Oss. (Klik Nieuws, 5 januari)
  Lees meer: kliknieuws.nl

 • Gemeentelijk onderzoek naar de aanwezigheid van lood in vier volkstuinen heeft aangetoond dat bij twee daarvan de grondkwaliteit matig is. Het gaat om zogenoemd diffuus lood. Dat is ontstaan als gevolg van eeuwenlange vervuiling door industriële activiteiten. In Ridderkerk komt dat lood vooral voor in de historische dorpskernen en bij lintbebouwing langs de dijken. (Ridderkerks Dagblad, 7 december)

  Lees meer: ridderkerksdagblad.nl

 • Voor het eerst kan de uitstoot van broeikasgas uit veenweide onderbouwd worden met wetenschappelijke onderzoek. In opdracht van de decentrale overheden en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgas Veenweide (NOBV) een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van mogelijke maatregelen en deelt de eerste resultaten. (Unie van Waterschappen, 1 december)

  Lees meer: uvw.nl

 • Is het water onder de Zuid-Hollandse duinen om te drinken of om te verwarmen? Voor bodemonderzoek naar aardwarmte is vergunning verleend. Drinkwaterbedrijf Dunea vreest „onomkeerbare schade”. (NRC, 29 november)

  Lees meer: nrc.nl

 • Er is in de Achterhoekse bodem voldoende bodemleven actief en ook de fosfaattoestanden en de pH-waarden zijn op orde. Dit blijkt uit een recentelijk afgeronde analyse in het project ‘Locatie specifiek maatwerk voor bodem- en waterkwaliteit’. In dit project, dat in 2019 startte, heeft het Nutriënten Management Instituut, met medewerking van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, een uitgebreide data-analyse uitgevoerd op basis van beschikbare bodemanalyses van alle Achterhoekse percelen van de laatste 25 jaar. (Agriholland, 29 november)

  Lees meer: agriholland.nl

 • De grond die de afgelopen jaren is gestort op een weiland aan de Parallelweg in Sliedrecht is vervuild, maar niet zo erg dat de gemeente daarop kan handhaven. (PZC, 23 november)

  Lees meer: pzc.nl

 • Er is op droge zandgrond weinig verschil in het aantal mijten en springstaarten tussen graslanden onder landbouwkundig gebruik en graslanden met natuurbeheer met een agrarische achtergrond. Het niveau uit eerder onderzoek werd niet gehaald. Onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut geeft uitleg. (Nieuwe Oogst, 23 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het project 'Zicht op Bodemstructuur' van het Agrarisch Collectief Flevoland kan twee jaar langer door. Het project krijgt van Gedeputeerde Staten subsidie tot en met het jaar 2023, blijkt uit de besluitenlijst van de provincie. (Veldpost, 12 november)

  Lees meer: veld-post.nl

 • De Wageningse bodemecologen Emilia Hannula en Elly Morriën ontvangen vrijdag 5 november een gouden penning van Teylers Tweede Genootschap, onderdeel van de Teylers Stichting uit Haarlem. (Gelderlander, 2 november)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Provincie Groningen onderzoekt of een getijdenduiker bij de Dubbele Dijk bij Bierum meer kans op verzilting geeft van omliggende landbouwgronden. Ook wil de provincie weten of de kwelsloot achter de tweede dijk voldoende is om te voorkomen dat het zoute water doorsijpelt naar het zoete grondwater buiten de Dubbele Dijk. (Nieuwe Oogst, 13 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De gemeente Schiedam laat onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van lood in de bodem bij speeltuinen, kinderdagverblijven en volkstuincomplexen. Het onderzoek duurt naar verwachting tot half november. (Schiedam 24, 14 oktober)

  Lees meer: schiedam24.nl

 • Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog liggen in de Nederlandse grond en waterbodem, verspreid over het hele land, nog ontplofbare oorlogsresten. Het nieuwe online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) biedt gemeenten kennis over het omgaan met deze explosieven. Deze kennis kunnen gemeenten vervolgens gebruiken om te zorgen dat werkzaamheden in de bodem veilig kunnen worden uitgevoerd. (Rijksoverheid, 14 september)


  Lees meer: Rijksoverheid.nl

 • De NASA-rover Perseverance zal het ongerepte gesteentemonster samen met tientallen andere monsters op de Rode Planeet opslaan, zodat ze later door een ander ruimtevaartuig naar de aarde gebracht kunnen worden. (National Geographic, 9 september)
  Lees meer: nationalgeographic.nl

 • Archeologen hebben aan de Kuinderboslaan in Utrecht zeldzame vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Het gaat onder meer om een complete geschutspijl en twee sets paardentuig. De stukken lagen bijna tweeduizend jaar in de bodem in de wijk die nu Leidsche Rijn heet. (Telegraaf, 8 september)
  Lees meer: telegraaf.nl

 • Waterschap Hollandse Delta is tevreden dat de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet deze week begint met het afdekken van de thermisch gereinigde grond (TGG) die naast de Plas van Heenvliet ligt. Op dit moment verwachten we dat -na afronding van deze werkzaamheden- de vervuiling in omringend wateren stopt. (Regio Online, 2 september)
  Lees meer: regioonline.nl

 • Op de locatie van het nog te bouwen zonnepark bij Opeinde moet een aanvullend archeologisch bodemonderzoek komen. Met deze eis kwam de Histoaryske Feriening De Pein dinsdagavond naar de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland. (Waldnet, 1 september)
  Lees meer: waldnet.nl

 • Hoe groot is de invloed van de Gilze-Rijenbreuk op de aanleg van de spooronderdoorgang bij het station in Rijen? Sonderingen en boringen moeten hier, in opdracht van ProRail, helderheid in brengen. Mogelijk moet de onderdoorgang dan extra verstevigd worden. En dat kost geld. (BN de Stem, 26 augustus)
  Lees meer: bndestem.nl

 • Vrijwel alle akkerbouwers laten hun bodem bemonsteren. Analyses zijn vooral gericht op (beschikbaarheid van) meststoffen, op pH en op organische stof. De vervolgactie beperkt zich met name tot aanpassing van de bemesting, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. Met de Bodemadvieskalender willen BO Akkerbouw, haar 12 leden en de WUR akkerbouwers ondersteunen om meer maatregelen te nemen voor een beter bodembeheer. (Akkerwijzer, 23 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Vanaf eind juli zijn onderzoekers bezig bij een aantal moestuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Daar verzamelen ze monsters van groente en fruit, sloot- en regenwater en de bodem. Deze worden met de nieuwste technieken onderzocht op de stoffen PFOA en GenX. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over het eten uit eigen tuin in de omgeving van Chemours/DuPont. (Dordrecht.net, 19 augustus)

  Lees meer: dordrecht.net