bodemonderzoek

 • De herinrichting van de Vestdijk in de Eindhovense binnenstad valt vele miljoenen euro's duurder uit. (Studio 040, 16 januari)
  Lees meer: studio040.nl

 • Zouden er nog resten van het slot Cambuur in de Leeuwarder bodem verstopt zitten? Die vraag is actueel nu op dit terrein gebouwd en gesloopt gaat worden. (Leeuwarder Courant, 14 januari)
  Lees meer: lc.nl

 • Op donderdag 23 januari a.s. organiseert de Historische Vereniging 'De Proosdijlanden' een lezing over de archeologische vondsten rond de Noord-Zuidlijn. De lezing wordt gegeven door prof. dr. Jerzy Gawronski, stadsarcheoloog en hoofd van de afdeling Archeologie van de gemeente Amsterdam.  (RTV de Ronde Venen, 13 januari)

  Lees meer: rtvrondevenen.nl
 • Rijkswaterstaat beloofde eind 2019 een flink aantal nieuwe populieren aan te planten langs de A2 tussen Boxtel en Best. Dit ter compensatie van de kap van 2164 grote populieren die aan weerskanten twee rijen dik de A2 sierden tussen Boxtel en Best. (Brabants Dagblad, 7 januari)
  Lees meer: bd.nl

 • Het nieuwe handelingskader voor poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) is begin december door het ministerie voor Milieu en Wonen vastgesteld. In het handelingskader staan de regels voor hoe met PFAS om te gaan. Deze nieuwe regels hebben invloed op verschillende werkzaamheden van waterschap Zuiderzeeland. Zo schat het waterschap de extra kosten voor bodemonderzoek op 30.000 euro. (Groene Ruimte, 13 december)
  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De Rotterdamsebaan vormt een verbinding tussen de snelwegen (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. Een deel van de Rotterdamsebaan bestaat uit een boortunnel onder stedelijk gebied, de Victory Boogie Woogietunnel. Boren in een stedelijke omgeving vereist een uitgebreid monitoringsprogramma om de invloed op de omgeving te bewaken. Bij de Rotterdamsebaan heeft dat tot goede resultaten geleid. (Land en Water, 9 december)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Er is veel interesse naar 'Een blik op de toekomst', zo bleek uit de vele aanwezigen bij de gelijknamige sessie op het SIKB-jaarcongres. We staan voor een aantal grote maatschappelijke opgaven, deze opgaven roepen bij veel mensen en organisaties vragen op. De vijf vraagstukken, die we in de sessie behandelden, zorgden voor mooie discussies over de thema’s: bodemsanering, meer eisen aan het toepassen van grond, in de bodem een combinatie van functies, systeem benadering en decentralisatie. De thema’s systeembenadering en in de bodem een combinatie van functies blijken door de aanwezigen als meest urgent beschouwd te worden. (SIKB, 4 december)
  Lees meer: sikb.nl

 • Rijkswaterstaat en het HoogwaterbeschermingsProgramma (HWBP) zijn op twee dijklocaties bezig met bodemonderzoek naar de sterkte van dijken in de onverzadigde ondergrond. Op de Maasdijk bij Oijen en op de IJsseldijk in Westervoort worden rond het dijklichaam sonderingen uitgevoerd die de werkelijke grondsterkte laten zien als het grondwater in het droge zomerseizoen laag staat en hoog in het natte winterseizoen. De eerste metingen laten zien dat de sterkte in oktober door alle regenval weliswaar sterk is afgenomen maar zich nog altijd ruim boven de ontwerpsterkte bevindt, zo bleek op de eerste presentatie van het veldonderzoek op 29 november. (Waterforum, 3 december)
  Lees meer: waterforum.net

 • VUGHT - In de buurt van de Isabellavijver in Vught zijn ruim duizend stuks explosieven gevonden. Klein én groot. Waaronder op scherp staande mortiergranaten. De EOD is volgens burgemeester Roderick van de Mortel wekelijks ter plaatse om munitie te ruimen. (Brabants Dagblad, 11 november)

  Lees meer: bd.nl

 • Bodemonderzoekers en laboratoria krijgen zó veel aanvragen voor onderzoek naar PFAS in de bodem, dat aanzienlijke wachttijden zijn ontstaan. Zo'n onderzoek is sinds juli voor veel werkzaamheden verplicht, maar de capaciteit moet flink worden uitgebreid, meent Cumela, brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. (BNR, 5 november)
  Lees meer: bnr.nl

 • De bodems van speeltuinen in de gemeente Hof van Twente worden volgende week woensdag onderzocht op asbest. Het gaat om speeltuinen, speelvelden en groenstroken in Goor, Diepenheim en Bentelo. (RTV Oost, 15 oktober)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • In grote delen van Oost-Brabant en Gelderland laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op dit moment onderzoek doen naar de geschiktheid van de bodem voor de winning van aardwarmte. Die kan pas over enkele jaren beginnen. (Eindhovens Dagblad, 16 oktober)

  Lees meer: ed.nl

 • De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft een opdracht uitgeschreven om beschrijvende bodemonderzoeken te gaan uitvoeren bij particulieren in Limburg en Vlaams-Brabant. Met dit soort grote raamcontracten wil OVAM de historische bodemverontreiniging versneld aanpakken, schrijft Het Belang van Limburg vandaag.(Het Laatste nieuws, 10 oktober)

  Lees meer: hln.be

 • In grote delen van Gelderland en Brabant wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de bodem voor het winnen van aardwarmte. De daadwerkelijke winning kan op zijn vroegst over enkele jaren beginnen. (De Gelderlander, 8 oktober)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Omgevingsdienst Haaglanden is begonnen met een bodemonderzoek in honderden kinderspeelplaatsen in de regio. Onderzocht wordt of er schadelijke hoeveelheden looddeeltjes in de grond zitten. In totaal gaat het om 303 locaties in Wassenaar, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft en Pijnacker-Nootdorp. (Omroep West, 4 oktober)

  Lees meer: omroepwest.nl

 • De bodem in Zuid-Limburg lijkt geschikt voor het plaatsen van de Einstein Telescoop. De provincie Limburg heeft resultaten bekendgemaakt van bodemonderzoek dat daarvoor bij Terziet is uitgevoerd. Door de gunstige uitkomst is het naar Nederland halen van de telescoop een stap dichterbij. (NOS, 3 oktober)

  Lees meer: nos.nl

 • Er moet onmiddellijk bodemonderzoek komen naar loodverontreiniging in het Oosterpark, meent de stichting Herstel Oosterpark. Volgens de stichting is er tijdens de renovatie van het park in 2015 mogelijk lood uit diepere grondlagen in de bovenste lagen terechtgekomen. (Het Parool, 1 oktober)

  Lees meer: parool.nl

 • Op de voormalige Albert Heijn-locatie in Domburg is asbest gevonden. Dat bleek onlangs toen de grond tot 1 meter onder het maaiveld was afgegraven in verband met een explosievenonderzoek. De grond rook ook naar dieselolie. (Nu.nl, 26 september)

  Lees meer: nu.nl

 • In Midden-Nederland wordt over een afstand van 1500 kilometer de aardbodem in kaart gebracht. Energiebeheer Nederland (EBN) voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en klimaat, om te kijken of er mogelijkheden zijn voor de winning van aardwarmte. Deskundigen hebben berekend dat aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, in de nabije toekomst in 20 procent van de warmtevraag van huishoudens zou kunnen voorzien. (NOS, 21 september)

  Lees meer: nos.nl

 • Waterschap Drents Overijsselse Delta laat innovatieve sonderingen uitvoeren voor het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Met dit onderzoek wordt de waterdoorlatendheid van de ondergrond in kaart gebracht. Dit is een belangrijke factor in het uiteindelijk zo optimaal mogelijk ontwerp van de dijkversterking. Het onderzoek wordt verricht door Fugro, een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van grondonderzoek, geo-data en geo-advies. (RTV Focus Zwolle, 15 september)

  Lees meer: rtvfocuszwolle.nl