bodemverontreiniging

 • Bij bodemverontreiniging is veelal ‘inpakken en monitoren’ het credo. Door de diepte van de verontreiniging of door andere oorzaken is afgraven namelijk vaak geen optie. In dat geval kan biologische afbraak door ‘gifminnende’ bacteriën een oplossing zijn. Johan van Leeuwen vroeg zich af onder welke omstandigheden welke stoffen dan precies afbreken en of we de bacteriën ook kunnen stimuleren dit efficiënter te doen. Zijn onderzoek toont aan dat opruimacties door bacteriën beter en sneller kunnen gaan dan tot nog toe gedacht. “Bijvoorbeeld door het nitraatgehalte in de bodem te sturen.” Vandaag promoveert hij op zijn bevindingen aan de Universiteit Utrecht. (Bio Journaal, 17 februari)

  Lees meer: biojournaal.nl

 • De natuur is van zichzelf een prima schoonmaker. Een beetje hulp kan de biologische afbraak van gifstoffen in de bodem versnellen, ontdekte geo-hydroloog en ingenieur Johan van Leeuwen. Dat scheelt ook in de kosten. (Trouw, 15 februari)

  Lees meer: trouw.nl

 • Voor de aanleg van wandelpaden in de natuur wordt soms afval uit de bouw gebruikt met plastic erin. Stukjes pvc-buis, elektriciteitsdraad en pluggen belanden zo in het landschap. Ook Staatsbosbeheer gebruikt het zogenoemde recyclinggranulaat, verpulverd bouwpuin, om paden mee te verharden. Dat blijkt allemaal uit onderzoek dat Pointer (KRO-NCRV) maandagavond uitzendt. Wettelijk mag een fractie van het verhardingsmateriaal voor wandelpaden, maximaal 1 procent, bestaan uit vervuilde stromen zoals plastic, metaal of rubber. In de praktijk worden relatief grove stukjes kunststof gevonden. Dit kan gaan rondzwerven en uiteindelijk losweken tot microplastics, die de bodem vervuilen. (Trouw, 15 februari)

  Lees meer: trouw.nl

 • Het is allemaal leuk en aardig, die plannen voor een nieuw park met wandelroute in Deurne. Maar in plaats van geld steken in iets nieuws kan de gemeente beter het kasteelpark opknappen, vindt Deurnenaar Jan Bennenbroek. Te beginnen met die vieze gracht. Dat laatste is voorlopig onmogelijk, aldus de gemeente. Ze kunnen het slib nergens kwijt. (ED, 10 februari)

  Lees meer: ed.nl

 • De bouw van nieuwbouwwijk De Weelde in Terheijden ligt momenteel stil. Er zijn problemen met de bodemsanering. (BN De Stem, 29 januari)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Fabio Corradini heeft onderzoek gedaan naar de vervuiling van de bodem door microplastics. Hij doet voorstellen voor een nieuw soort bodemonderzoek om de aanwezigheid van microplastics in de bodem te kunnen identificeren en kwantificeren. Daarnaast zijn er volgens hem methoden beschikbaar om bewijs te verzamelen over de menselijke invloed op bodemverontreiniging door microplastics. Corradini promoveert op dinsdag 26 januari aan de Wageningen Universiteit. (Agri Holland, 26 januari)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Het college van Ermelo heeft de ´Noord-Veluwe bodemkwaliteitskaart PFAS´ bepaald. De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) heeft deze kaart gemaakt. De kaart biedt hulp bij het verplaatsen van grond met PFAS in de regio Noord-Veluwe. (Veluwe FM, 19 januari)

  Lees meer: veluwefm.nl

 • Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 2,8 miljoen euro uit om de verontreinigde bodem van het Utrechtse Griftpark verder aan te pakken. Met het geld van het Rijk kan de gemeente Utrecht aanvullend onderzoek doen naar een in 2017 ontdekte bacteriepopulatie die de bodem van het park op een natuurlijke manier schoonmaakt. En worden er nieuwe technieken getest zodat het ook op andere plekken in Nederland makkelijker wordt om vervuilde grond schoon te maken. (Rijksoverheid, 18 januari)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • De gemeente Waadhoeke heeft opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek bij vijf kunstgrasvelden in de gemeente. Het onderzoek volgt op een veldcontrole door de Friese milieudienst FUMO. De FUMO constateerde dat de velden niet voldoen aan de milieuregels. (Friesch Dagblad, 5 januari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Zelden heeft een ramp in Nederland zoveel impact gehad op het milieu als de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Vandaag is het tien jaar geleden dat bij het bedrijf een inferno ontstond. Een cocktail aan chemicaliën en vervuild bluswater kwam in de bodem terecht. Zelfs een decennium na de allesverwoestende brand zijn de saneringswerkzaamheden nog in volle gang. (Omroep Brabant, 5 januari)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Is het milieu rond het kunstgrasveld van vv Woubrugge verontreinigd door weggelekte rubberkorrels? Dat moet binnenkort duidelijk worden uit onderzoek, melden burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem. (Leidsch Dagblad, 24 december)

  Lees verder: leidschdagblad.nl

 • De bodem van mountainbikeparcours De Bult in Enkhuizen is sterk verontreinigd. Het parcours ligt op een voormalig vuilstortplaats, maar de afdeklaag van de stort is te dun geworden. De gemeente Enkhuizen wil in het derde kwartaal van 2021 aan de slag met het herstellen van de afdeklaag. (NH Nieuws, 9 december)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De voormalige vuilstort in Woltersum wordt gesaneerd. De komende maanden wordt ruim 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal afgevoerd. De werkzaamheden duren tot april 2021. (Dagblad van het Noorden, 3 december)

  Lees meer: dvhn.nl

 • D66, Partij voor de Dieren en de SP in Provinciale Staten (PS) maken zich zorgen over vervuiling van het grondwater en daarmee het drinkwater in Drenthe. Volgens de partijen is er geen stok achter de deur in het plan Uitvoeringsprogramma Grondwaterbescherming Drenthe 2020-2025. (RTV Drenthe, 2 december)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • ‘Gelukkig’ is de grond van Baarn Chemie aan de Heuveloordstraat zwaar vervuild. Dat betekent namelijk geen halve maatregelen. De provincie houdt scherp toezicht op het saneren, lees afgraven, van het perceel. (Baarnsche Courant, 28 november)

  Lees meer: baarnschecourant.nl

 • In verschillende media is veel te doen geweest over een extra bedrag van 10 miljoen die AVRI dit jaar nog zou moeten storten in het provinciale ‘Fonds Nazorg Stortplaatsen’. In het ergste geval zou dit – zo viel te lezen – de inwoners 100 euro per woonadres kunnen gaan kosten. Ook in de gemeenteraden was het een hot item en in de Provinciale Staten werd er bij de behandeling van dit item weinig vleiend over Avri en de Regio Rivierenland gesproken. De Tielenaar zocht uit wat het Fonds Nazorg Stortplaatsen is en had een gesprek met wethouder Groen om er achter te komen wat er nu precies aan de hand is en of de inwoners moeten gaan betalen. Groen is portefeuillehouder Avri en lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri. (De Tielenaar, 13 november)

  Lees meer: detielenaar.nl

 • Op maandag 2 november 2020 is gestart met het saneren van een drietal bodemverontreinigingen in de duinen bij Hollum op Ameland. De grondsanering is een gezamenlijk project van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en zal 2 tot 3 maanden gaan duren. (Rijkswaterstaat, 2 november)

  Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 • TEN BOER Even ten oosten van Ten Boer is donderdag over het Damsterdiep een noodbrug naar de N360 geplaatst ten behoeve van de aanstaande sanering van de vuilstort in Woltersum. (Noorderkrant, 19 oktober)

  Lees meer: noorderkrant.nl

 • Kabelbedrijf Delta Fiber roept de provincie te hulp bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De vondst van vervuilde grond in Landsmeer en Ilpendam werkt kostenverhogend en zorgt voor een fikse kink in de kabel. (Noordhollands Dagblad, 19 oktober)

  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • Het water en de bodem zijn op sommige plekken in de provincie nog steeds zwaar vervuild met landbouwgif. Met het actieplan Bodem en Water proberen het waterschap, de provincie en LTO Noord sinds 2013 iets aan die vervuiling te doen op de locaties waar de meeste vervuiling is. Het is niet gelukt om de vervuiling fors terug te dringen. (Omroep Flevoland, 19 oktober)
  Lees meer: omroepflevoland.nl