bodemverontreiniging

 • Volgens buurtbewoner Mattheus Kieft is er ongeveer vijftig jaar geleden veel gif in het waterwingebied van Krachtighuizen gestort. Bij het storten van het gif was het weliswaar in plastic verpakt, maar dat plastic scheurde bij het dumpen ervan. (De Puttenaer, 19 januari)

  Lees meer: deputtenaer.nl

 • Op het terrein van de voormalige coöperatieve zuivelfabriek ‘De Vooruitgang’ in de buurtschap Deldenerbroek is een woningbouwplan voor maximaal 17 woningen in ontwikkeling. Voordat er gebouwd kan worden, moet de grond onder het plan echter flink gesaneerd worden. De bodem is namelijk ernstig vervuild. (Nieuws uit Delden, 6 januari)
  Lees meer: nieuwsuitdelden.nl

 • Woningcorporatie woCom is in gesprek met de gemeente Cranendonck over de realisatie van twaalf sociale huurappartementen op de voormalige bibliotheeklocatie aan de Rubenslaan 1 in Budel. (Eindhovens Dagblad, 5 januari)
  Lees meer: ed.nl

 • Waterschap Scheldestromen vindt de risico’s te groot om de zeedijk bij Perkpolder, waar thermisch gereinigde grond in is vastgesteld, over te nemen van Rijkswaterstaat. De waterveiligheid en de kosten spelen mee in dit besluit. (Waterforum.net, 16 december)

  Lees meer: waterforum.net

 • Rijkswaterstaat moet uiterlijk op 1 juli 2022 met een concreet plan komen voor de verontreiniging in de dijk Perkpolder, waar bij de aanleg thermisch gereinigde grond (TGG) is gebruikt. Anders gaat de gemeente Hulst een dwangsom van vijf miljoen euro opleggen. (H2O Waternetwerk, 1 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De gemeente West Betuwe wil opnieuw gaan handhaven bij de golfbaan in Spijk. Daar speelt al ruim twee jaar een kwestie met door staalslakken vervuilde grond die daar gebruikt is. Er was een plan van aanpak afgesproken om de vervuiling op te ruimen, maar de gemeente spreekt nu van ernstig geschonden vertrouwen. (Omroep GLD, 18 november)
  Lees meer: gld.nl

 • Vorig jaar augustus is begonnen met het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk. Voor het saneren is een handhavingsovereenkomst met een plan van aanpak. Daarin staan werkwijzen en afspraken over de termijnen om de milieudoelen te behalen. Ten opzichte van een jaar geleden is de situatie op het terrein enigszins verbeterd maar vooral de achterblijvende aanpak van staalslakken vormt nog steeds een milieurisico. (De stad Gorinchem, 18 november)
  Lees meer: destadgorinchem.nl

 • Bewoners van de Leidse wijk Roomburg blijven zorgen houden over het lekken van gif uit de voormalige vuilstort de Bult. Dat bleek tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst dinsdagavond in de wijk. Daar werden omwonenden bijgepraat over de plannen van de gemeente om het beheer van het grondwater te stoppen. Dat zou kunnen omdat onderzoek zou laten zien dat het veilig is. Het plan scheelt de gemeente Leiden jaarlijks zo’n 80.000 euro. (Sleutelstad, 17 november)
  Lees meer: sleutelstad.nl

 • Vrijwel alle opstallen van het terrein van Aannemersbedrijf Oudshoorn aan de Zuiderweg in Schagen zijn met de grond gelijk gemaakt. Voordat de grond op dit perceel vervolgens bouwrijp kan worden gemaakt voor de bouw van 124 appartementen in plan De Veldwachter, moet echter eerst de ernstig vervuilde bodem worden gesaneerd. (Noord-Hollands Dagblad, 16 november)
  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • Planken verstopt onder de bladeren, met daaronder een dikke witte laag en uit elkaar gevallen grond. Cocaïneresten, weet de expert van de politie op basis van de vieze geur. In een bos in Halsteren blijkt een tijdlang drugsafval rechtstreeks in de grond geloosd. De vrees is dat dit een populairdere methode wordt voor criminelen, die vele malen schadelijker is. (BD, 17 november)

  Lees meer: bd.nl

 • Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS wordt gebruikt bij de productie van een groot aantal producten zoals: pannen met een anti-aanbaklaag, regenkleding en blusschuim. Op verschillende fronten wordt gewerkt aan oplossingen voor de aanpak van PFAS. Zo werkt het ministerie van I&W aan een Actieprogramma PFAS. Dit is een samenwerkingsprogramma tussen overheid en bedrijfsleven. Doel daarvan is om te komen tot handelingsperspectieven en concrete acties in de aanpak van PFAS. Ook aan diverse onderzoeksinstituten wordt gewerkt aan de aanpak van PFAS. Wij vragen in dit kader uw speciale aandacht voor een project van Wageningen Research. (VEMW, 9 november)

  Lees meer: vemw.nl

 • De gemeente Leiden gaat definitief stoppen met het wegpompen van grondwater bij de voormalige vuilstortplaats De Bult om de verontreiniging te beheersen. Een second opinion sterkt het stadsbestuur in die mening en bovendien kan het terugkomen op de schriftelijke toezegging dat verontreiniging van de Bult ’eeuwigdurend beheerst wordt’. (Leidsch Dagblad, 4 november)

  Lees meer: leidschdagblad.nl

 • Het schootsveld van de vesting Zaltbommel, de brede groene strook langs de Gistert Schairtweg, is over een oppervlakte van 11.000 vierkante meter verontreinigd. Tot op een diepte van 4 meter is stortmateriaal aangetroffen. (BD, 4 november)

  Lees meer: bd.nl

 • Een betonmatras van Duitse makelij moet een einde maken aan het lekken van verontreinigingen vanuit de waterbodem in De Boarn in Nes bij Akkrum. De bestaande isolatielaag, die tijdens een sanering in 2015 op de bodem is gelegd, kan de geïsoleerde vervuiling van de voormalige gasfabriek niet volledig tegenhouden. Mede door gasvorming in de bodem komen incidenteel nog steeds verontreinigingen naar bovendrijven. ,,Dat is ontoelaatbaar. Die situatie voldoet niet aan de destijds afgegeven saneringsvergunning’’, oordeelt Provincie Fryslân. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 21 oktober in De Lantearne in Akkrum zal de aannemer van het project samen met de provincie meer over de nieuwe maatregelen vertellen. (Akkrum.net, 20 oktober)

  Lees meer: akkrum.net

 • ‘Het wegvallen van regelgeving voor afvalstoffen maakt het aantrekkelijk om allerlei stoffen tot ‘product’ te verklaren, waarna er bijna geen toezicht meer op is.’ Om die reden is de circulaire economie een bedreiging voor het milieu. Dat staat in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 dat minister Grapperhaus 14 september naar de Tweede kamer stuurde. (Waterforum, 28 spetember)

  Lees meer: waterforum.net

 • Op het Cadettenkamp in Teteringen zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere grote vaten gedumpt, mogelijk gevuld met drugsafval. Een aantal van die vaten zou na de dumping zijn gaan lekken. (BN De Stem, 14 september)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Bij voetbalclub Sarto zit volgens de stichting Kom Van Dat Gras Af al een zinkverontreiniging in de grond, door korrels die buiten het veld belanden. (BD 10 september)

  Lees meer: bd.nl

 • De sloop van de oude fabriekspanden van Gebroeders Nies Vouwkatonnage in Deurne is maandag 30 augustus gestart om plaats te maken voor vijftig nieuwe woningen. De uitvoering van de sloopwerkzaamheden zal ongeveer vier weken duren. (DMG Deurne, 31 augustus)
  Lees meer: dmgdeurne.nl

 • De bodemverontreiniging van het schootsveld aan de Gisbert Schairtweg in Zaltbommel blijkt ernstiger dan aanvankelijk was aangenomen. Milieudeskundigen kwamen na onderzoek tot de conclusie ‘dat er op wel heel veel plekken in het gebied sprake is van vervuiling’. (Brabants Dagblad, 31 augustus)
  Lees meer: bd.nl

 • Wooncorporatie Mercatus is in Emmeloord begonnen met het saneren van vervuilde grond aan de Zuiderkade. De vervuiling werd afgelopen zomer ontdekt op een kavel waar flats gesloopt zijn om plaats te maken voor nieuwbouw. (Omroep Flevoland, 30 augustus)
  Lees meer: omroepflevoland.nl