bodemverontreiniging

 • HEIJNINGEN - Het heeft er een jaar of drie illegaal gelegen maar eindelijk is de afvoer van de 7.500 ton shredderafval van een terrein aan de Arbeidsweg in Heijningen toch begonnen. (ED, 18 maart)
  Lees meer: ed.nl

   

 • AWP voor Water, Klimaat en Natuur vindt dat de in 2014 gekozen saneringsaanpak van de bodemverontreiniging door de Enka kunstzijdefabriek heroverwogen moeten worden. Zo snel mogelijk. We zijn al bijna 10 jaar na het saneringsbesluit en het vervuilde grondwater staat niet stil. Langzaam maar zeker stroomt het grondwater verder en vervuilt het een steeds groter gebied.(Ede Stad, 27 februari)
  Lees meer: edestad.nl

   

 • Leidschendam - In opdracht van Veurse Horsten C.V. heeft Milieu adviesbureau Adverbo een milieukundig (water)bodem- en funderings-/verhardingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Gamma aan de Veursestraatweg te Leidschendam. (Het Krantje omline, 25 januari)
  Lees meer: hetkrantje-online.nl

   

 • Zo’n 42 procent van het Nederlands landbouwareaal is aangewezen als met nutriënten verontreinigd gebied. Dat percentage zal nog toenemen als de gebieden op 1 januari 2024 definitief worden vastgesteld. Dat blijkt uit de brief die landbouwminister Piet Adema naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de derogatieregeling. Voor het bepalen van de omvang van de verontreinigde gebieden baseert de minister zich mede op aanwijzing van de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. (H2O Waternetwerk)
  Lees meer:  h2owaternetwerk.nl

   

 • Vorig jaar is er bij diverse speelplekken onderzoek gedaan naar eventuele bodemverontreiniging met asbest. Zo ook aan de Textielstraat. Omwonenden kregen bericht dat er ter plekke geen gevaarlijke concentratie asbest werd aangetroffen. Groot was dan ook de verbazing dat er gisteren plotseling hekken om het speelterrein waren geplaatst met de onheilspellende boodschap ‘verboden toegang, asbest’. (BorneBloeit.nl, 25 oktober)
  Lees meer:

 • Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden is toegestaan als de gemeente adequate maatregelen neemt om bodemverontreiniging te voorkomen. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (19 oktober 2022) bepaald in drie zaken tussen de gemeente Tilburg en stichting InStrepitus. De stichting had de gemeente gevraagd om op te treden tegen een aantal kunstgrasvelden met rubbergranulaat. De gemeente volstond met een waarschuwing, maar dat ging de stichting niet ver genoeg. Daarom kwam de stichting in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. (Raad van State, 19 oktober)
  Lees meer: raadvanstate.nl

   

 • PERSINGEN - Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben veel verschillende soorten pesticiden gevonden in de bodem bij Gelderse rundveebedrijven. Uit de bodemmonsters bij 23 rundveebedrijven kwamen 129 bestrijdingsmiddelen tevoorschijn. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de natuur.(Omroep Gelderland, 11 augustus)

  Lees meer: gld.nl/nieuws

 • In de bossen rond Heerde en Epe is vandaag drugsafval gevonden. In beide gevallen gaat het om een aantal vuilniszakken en meer dan tien jerrycans. (De Stentor, 1 augustus)
  Lees meer: destentor.nl

 • In het bos bij de Kloosterbaan in Roermond is een flink hoeveelheid afval in vaten gedumpt. Waarschijnlijk gaat het om drugsafval. (De Gelderlander, 1 augustus)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • Het wordt steeds drukker in de Brabantse bodem. Zeker in stedelijke gebieden is het daar dringen geblazen. Alle maatschappelijke opgaven die er liggen, zoals de energietransitie, claimen soms tot diep in de ondergrond ook hun ruimte. Regie hierop houden wordt steeds belangrijker, samenwerking tussen overheden is evident. Met name voor gemeenten verandert er het nodige, meldt de provincie Noord-Brabant. (Brabants Centrum, 31 juli)
  Lees meer: brabantscentrum.nl

 • Hoe krijg je het als gemeente voor elkaar om tussen de 5,5 en 8 miljoen kubieke meter, al dan niet licht vervuilde, grond te laten gebruiken voor een belangrijk economisch project? Die worsteling valt na te lezen in documenten die Hulst online heeft gezet, nadat de rechter ze daartoe opdracht gaf. (Omroep Zeeland, 28 juli)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Vorig jaar experimenteerde firma Tibach met bevriezing van de grond als potentieel nieuwe bestrijdingsmethode tegen Aziatische duizendknopen. In een recent uitgebracht onderzoeksrapport concludeert de Wageningen Universiteit (WUR) dat de behandeling ter plaatse (in situ) een effectieve manier is om de invasieve exoot te bestrijden. (Stad en Groen, 28 juli)
  Lees meer: stad-en-groen.nl

 • Op de Graeterbaan in Roermond zijn maandagochtend een twintigtal vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden. (1Limburg, 25 juli)
  Lees meer: 1limburg.nl

 • De provincie Noord-Brabant zet eigenaar WPC Drunen B.V van het bedrijventerrein Metal Valley in Drunen ten onrechte onder druk om snelle stappen te zetten in de bodemsanering van het ernstig verontreinigde bedrijventerrein. Dit vindt de Raad van State. (Brabants Dagblad, 24 juli)
  Lees meer: bd.nl

 • Bent u gedupeerd door drugsafval dat op uw terrein is gedumpt? In natuurgebieden en aan de randen van dorpen en steden wordt regelmatig afval gedumpt dat overblijft bij de productie van synthetische drugs. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten. Gedupeerden kunnen tot en met 2024 via de provinciale subsidieregeling opruiming drugsafval externe link deze kosten (deels) vergoed krijgen. (Provincie Utrecht, 14 juli)
  Lees meer: provincie-utrecht.nl

 • De sanering en het herstel van de Westdijk in Bunschoten zijn afgerond. Waterschap Vallei en Veluwe blijft ook na de sanering van de Westdijk actief in het gebied en monitort de komende vijf jaar de grondwaterkwaliteit rondom de uitgevoerde sanering. Bij de dijkversterking in 2016 is Thermisch Gereinigde Grond (TGG) toegepast, maar deze bleek verontreinigd. (Waterforum, 14 juli)
  Lees meer: waterforum.net

 • Wat hebben we in Heusden over voor schone lucht, een schone bodem en schoon water? Deze vraag vormde voor ons de basis bij het bespreken van de nota Bodembeheer in de raadsvergadering van vorige week dinsdag (5 juli). Vanuit GroenLinks-PvdA Heusden vinden wij schone lucht, een schone bodem en schoon water heel belangrijk. We willen verslechtering van de bodemkwaliteit zo veel als mogelijk voorkomen. (Heusden, 11 juli)
  Lees meer: heusden.nieuws.nl

 • Op korte termijn zal er iets moeten gebeuren om het gebied van de voormalige stortplaats op de Zanderij weer veilig te maken voor publiek. Plan is om dit gebied aan de Oude Telgterweg te betrekken bij het terrein van het nieuw te bouwen sportpark. Maar daarvoor moet dit stuk heringericht worden. (Ermelo van Nu, 11 juli)
  Lees meer: ermelovannu.nl

 • Hét hoofdpijndossier van de gemeente Bunschoten en waterschap Vallei en Veluwe lijkt verleden tijd: de vervuilde Westdijk is schoon en opgeknapt. Na bijna zes jaar aanmodderen is de twee kilometer lange dijk voorzien van schoon zand dat het achterland de komende tientallen jaren tegen het water moet beschermen. “Ik ben niet trots op waarom we hier nu staan, maar wel trots op het uiteindelijke resultaat”, aldus heemraad Patrick Gaynor van waterschap Vallei en Veluwe. (RTV Utrecht, 11 juli)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Bijna veertig jaar na berichten over tienduizenden gifvaten in de Alphense Coupépolder is al het gevaar geweken, zeggen bodemdeskundigen. De natuur heeft zijn werk gedaan, bacteriën hebben gevaarlijke stoffen in de bodem van de voormalige stortplaats afgebroken. Of was het helemaal niet zo erg als eind jaren tachtig werd gedacht? Deel twee van een driedelige serie over de Coupépolder: De onzichtbare schoonmaak van de belt. (Leidsch Dagblad, 7 juli)
  Lees meer: leidschdagblad.nl