bodemvervuiling

 • De rechtbank in Den Bosch trekt vanaf deze maandag vier dagen uit voor de behandeling van een omvangrijke mestfraudezaak. Daarbij zijn honderden boeren en transporteurs in Oost-Brabant en Limburg betrokken. Justitie verdenkt ze van sjoemelen met de boekhouding waardoor ze meer mest konden uitrijden dan is toegestaan. Volgens het Openbaar Ministerie is hierdoor grote schade toegebracht aan natuurgebieden en water. (Omroep Brabant, 14 november)
  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Bodemonderzoek op de nieuwbouwlocatie Bronsgeest toonde vervuiling aan met gewasbeschermingsmiddelen. Het gifniveau was hoger dan landelijk is toegestaan voor woningen. De grond heeft het kwaliteitsniveau ‘industrie’. (Bollenstreek Omroep, 21 april)

  Lees meer: bollenstreekomroep.nl

 • De bodem van het Oosterpark is op sommige plaatsen ernstig verontreinigd met lood. Volgens het RIVM moeten er maatregelen genomen worden als de loodwaarden van de bodem hoger zijn dan 100 mg/kg. Onderzoek door het onafhankelijk bureau IDDS zou volgens Ernst Sonneveld van de stichting Herstel Oosterpark (SHO) waarden aangetoond tot 440 mg/kg. Dat schrijft Ernst Sonneleveld in een brief aan het bestuur van Amsterdam en de Veiligheidsregio. Volgens stadsdeelbestuurder Ivar Manuel hebben IDDS en de GGD al eerder bevestigd dat er geen sprake is van humane risico’s en dat kinderen veilig in het park kunnen spelen. (Oost-online, 14 februari)

  Lees meer: oost-online.nl

 • Een klein deel van het bestuur van Waterschap Vechtstromen wil uit ethische overwegingen stoppen met de puurwaterfabriek van de NAM. Het is volgens hen niet uit te leggen dat juist een waterschap eraan bijdraagt dat in Twente giftig afvalwater van de Nederlandse Aardolie Maatschappij de bodem in gaat. (RTV Oost, 14 februari)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • De controle op de teerputten in Vasse kan worden teruggeschroefd. Dat schrijft het Overijsselse provinciebestuur op basis van het toezicht in de afgelopen jaren. Een besluit over het verminderen van de controles wil de provincie nemen in overleg met de gemeente Tubbergen en de Dorpsraad Vasse. De toezichtsresultaten worden volgende week door de provincie toegelicht, ook wordt dan het voorstel besproken om de controles te verminderen. (RTV Oost, 11 februari)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Greenhouse Advies doet op woensdag 19 januari nader onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem van het speelveld aan de Marcellistraat in Enter. (Twente FM, 11 januari)

  Lees meer: twentefm.nl

 • De bouw van nieuwbouwwijk De Weelde in Terheijden wordt mogelijk eind september hervat. De werkzaamheden werden begin dit jaar stilgelegd vanwege problemen met de bodemsanering. (BN De Stem, 17 augustus)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Steeds meer Gelderse gemeenten nemen maatregelen om de verspreiding van rubberkorrels in de buurt van bestaande kunstgrasvelden tegen te gaan. Deze korrels worden gemaakt van recyclede autobanden en kunnen de bodem en het grondwater vervuilen. (Omroep Gelderland, 1 augustus)

  Lees meer: gld.nl

 • Het onderzoek naar de bodemkwaliteit van de speeltuinen in de oude kernen van de gemeente Zutphen is afgerond. Bij vier speeltuinen is onlangs een matige bodemkwaliteit aangetroffen. Dit is echter geen reden tot zorgen, wel is het goed om de handen goed te wassen. (Lokaal Gelderland, 21 juli)

  Lees meer: lokaalgelderland.nl

 • Er moet een bouwstop komen voor de bouw van de sociale huurwoningen op de plek van het oude gemeentehuis van Muiden. Dat stellen de Stadsraad Muiden en de Wijkraad Mariahoeve. Een buurtbewoner ontdekte onlangs dat de grond op de bouwplek vervuild is, de stadsraad en de wijkraad eisen nu een onafhankelijk onderzoek naar die vervuiling. (NH Nieuws, 1 juli)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Duizenden bewoners van de Greenter Bongerd moeten tijdelijk verhuizen. Duizenden bijen wel te verstaan. De Bijenvereniging Kampen e.o. moet plaats maken voor een bodemsanering. Wanneer die voltooid is en het gebied opnieuw ingericht, kunnen de bijen en hun kasten terugkeren. Materiaal en hulp zijn welkom want het aantal leden van de vereniging is een fractie van het aantal bijen. (Brug Nieuws, 19 juni)

  Lees meer: brugnieuws.nl

 • De gemeente Hoorn ontkent dat er 36 rapporten over bodemvervuiling bij het stationsgebied achtergehouden zijn voor de raad. Dat verwijten zeven Hoornse fracties het college. Uit een WOB-verzoek van inwoners bleek dat die rapporten er gewoon waren, maar daarover zeggen de raadsleden nooit te zijn geïnformeerd. (NH Nieuws, 18 mei)

  Lees meer: nhnieuws.nl