dioxines

  • Het schadelijke effect van een mengsel van zeer zorgwekkende stoffen kan groter zijn dan het effect per stof. Met dit mengseleffect wordt zeer beperkt rekening gehouden bij de vergunningverlening. Ook wordt er niet gekeken naar hoeveel van deze stoffen via de lucht op de bodem of in het water terechtkomen. Dat blijkt uit een verkenning van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (Groene Ruimte, 15 juni)
    Lees meer: groeneruimte.nl

  • Bij runderen langs de Waal zijn opvallend hoge doses van de giftige stof dioxine aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is daarom een groot landelijk onderzoek naar de risico’s gestart, zo bevestigt de keuringsdienst. (Gelderlander, 17 augustus)
    Lees meer: gelderlander.nl

  • Zo’n driehonderd klanten van Free Nature hebben afgelopen maand hun pakket wildernisvlees moeten weggooien, omdat het mogelijk verontreinigd was met dioxine en pcb’s. Het besmette vlees kwam van drie koeien die graasden bij Slot Loevestein. (Trouw, 14 juli)
    Lees meer: trouw.nl