ecologie

 • Moerassen, kwelders, uiterwaarden, venen en vennetjes - meer dan negentig procent van deze wetlands in Europa zijn drooggelegd om plaats te maken voor andere vormen van landgebruik. Hiermee zijn veel soorten dieren en planten uit het landschap verdwenen, en ecosysteemdiensten verslechterd. Meer zichtbare gevolgen zijn heviger overstromingen, bodemdaling, en verminderde waterkwaliteit. (Nature Today, 11 december)

  Lees meer: naturetoday.com

 • In uw tuin leven nog meer dieren dan u wellicht dacht. Vogels vallen vaak het meeste op in een groene tuin. Maar ze komen er voor de veiligheid, om te nestelen en natuurlijk moet er voedsel voorhanden zijn. In veel gevallen gaat het bij dat laatste om beestjes die op en in de bodem leven: bodemdieren dus. Tijdens de Bodemdierendagen proberen we een beter beeld te krijgen van deze ‘onderkruipsels’. (Nature Today, 21 september)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Boeren kunnen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in hun sloten. Door niet meer ieder jaar de hele sloot schoon te maken bijvoorbeeld, maar een deel van de begroeiing te laten staan. In Friesland konden boeren in drie demo- en kennissessies kennismaken met ecologisch slootschonen. (Nieuwe Oogst, 21 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De populatie Amerikaanse rivierkreeften in Nederland is sinds 2005 meer dan vertienvoudigd. Dat blijkt uit cijfers van Stichting EIS, het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. Bestrijden is volgens kreeftenexperts niet meer mogelijk. Daarom vinden overal in in het land proeven plaats om ze te vangen om het probleem te beheersen, waaronder Delfland, de Krimpenerwaard en Ede. (Waterforum.net, 16 augustus)

  Lees meer: waterforum.net

 • Zolang er niet goed gekeken is naar de gevolgen van gasboringen boven Schiermonnikoog, moet er geen besluit over genomen worden. Dat adviseert een belangrijke commissie aan minister Stef Blok van Economische Zaken. (Omrop Fryslân, 22 juli)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Miljoenen insecten en bodemdieren zijn in de afgelopen week gedood door het hoogwater in Limburg. Dat zegt ecoloog Piet Verdonschot tegen NU.nl. Ook zoogdieren en jonge weidevogels zijn flink getroffen. Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), schat dat er duizenden grotere dieren zijn omgekomen. "Het kan jaren duren voordat de natuur hersteld is." (Nu, 21 juli)

  Lees meer: nu.nl

 • In opdracht van het Kennisnetwerk OBN hebben onderzoekers van De Vlinderstichting, EIS Kenniscentrum Insecten en Stichting Bargerveen de knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap onderzocht. Er is een landschapsecologische benadering gevolgd om de kansen voor herkolonisatie van verdwenen regionale soorten te beoordelen na uitvoering van herstelmaatregelen.(Nature Today, 11 juli)

  Lees meer: naturetoday.nl

 • Het onderzoeksinstituut Deltares heeft een overzicht gemaakt van de kennis over de effecten van toepassing van aquathermie voor het dieren- en plantenleven in wateren. Dit is een startpunt waarmee waterbeheerders en andere partijen kennislacunes kunnen dichten. (H2O Waternetwerk, 17 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Op zaterdag 12 december is de FLORON-dag / KNNV botanische dag. Deze jaarlijkse lezingendag is voor vrijwilligers, beheerders, liefhebbers en geïnteresseerden die zich bezighouden met wilde planten en is dit jaar voor het eerst online te volgen. Met een divers programma is er voor ieder wat wils. Benieuwd naar het programma? Deelname is gratis; aanmelden is vereist. Hopelijk tot zaterdag! (Nature Today, 9 december)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Eind mei lekte een opslagtank in Noord-Siberië meer dan 21.000 ton brandstof. Het is één van de grootste ecologische rampen uit de Russische geschiedenis, met dramatische gevolgen voor de natuur in het reeds vervuilde poolgebied. Mijnbedrijf Nornikel probeerde de ramp in de doofpot te stoppen. Nornikel weet de ramp aan klimaatverandering, maar volgens Greenpeace had de ramp voorkomen kunnen worden. Wabke Waaijer sprak met Vasili Jablokov, klimaatspecialist bij Greenpeace Rusland, over de verregaande macht van Nornikel en Ruslands toekomstplannen in het rap opwarmende poolgebied. ‘Alles gebeurt in het belang van het bedrijf.’ (Raam op Rusland, 28 september)
  Lees meer: raamoprusland.nl

 • Een aangelegde slibgeul en diepe putten rond Marker Wadden blijken volgens de eerste metingen een effectieve opvangplek voor overtollig slib in het Markermeer. (Waterforum.net, 6 juli)

  Lees meer: Waterforum

 • Het monitoren van ecologische effecten bij grootschalige inzet van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is van belang om deze vorm van aquathermie in te kunnen zetten als duurzame bron voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden. Deltares heeft binnen het kennisprogramma WarmingUP een aanpak opgesteld voor het monitoren van ecologische effecten bij het onttrekken van TEO. (Deltares.nl, 26 juni)

  Lees meer: Deltares