energietransitie

 • In Den Haag is onderzocht hoe vijf woonwijken kunnen worden verwarmd door op twee verschillende manieren gebruik te maken van de bodem. TNO ontwikkelde hiervoor twee tools die met elkaar kunnen communiceren en die voor beslissers zeer handig kunnen zijn. (Duurzaam gebouwd, 15 augustus 2022)

  Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 • Het wordt steeds drukker in de Brabantse bodem. Zeker in stedelijke gebieden is het daar dringen geblazen. Alle maatschappelijke opgaven die er liggen, zoals de energietransitie, claimen soms tot diep in de ondergrond ook hun ruimte. Regie hierop houden wordt steeds belangrijker, samenwerking tussen overheden is evident. Met name voor gemeenten verandert er het nodige, meldt de provincie Noord-Brabant. (Brabants Centrum, 31 juli)
  Lees meer: brabantscentrum.nl

 • Stefan Kuks geeft een duizelingwekkend overzicht van de opgaven waar de waterschappen voor staan en blijft daarbij kalm en optimistisch: “Als we nu handelen en het goede doen, kunnen we veel ten goede keren.” Kuks is watergraaf van Waterschap Vechtstromen, maar ook hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente en voorzitter van de stuurgroep van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Hij schetst de veranderende rol van de waterschappen aan de hand van vijf uitdagingen. Het is de aftrap van een serie over de toekomst van de waterschappen. (H2O Waternetwerk, 29 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde 14 juli, samen met de Provincie Noord-Brabant, een (online) spreekuur voor gemeenten. (Binnenlands bestuur, 26 juli)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Het wordt steeds drukker in de Brabantse bodem. Er ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de grond; niet alleen voor elektriciteit maar ook voor water, gas, olie en dataverkeer. Zeker in stedelijke gebieden is het daar dringen geblazen. (Brabant, 25 juli)
  Lees meer: brabant.nl

 • Geothermische bronnen, thermische opslag, waterwinning, ze zijn allemaal belangrijk voor onze primaire levensbehoeften. Maar zitten ze elkaar niet in de weg? Dat was een belangrijk thema tijdens het Nationaal Congres Bodemenergie in Utrecht. (Warmte365, 20 juli)
  Lees meer: warmte365.nl

 • De oorlog in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt dat Nederland te afhankelijk is van de import van gas. Staatssecretaris Vijlbrief neemt daarom maatregelen om de leveringszekerheid van gas te bevorderen door de daling van gaswinning in de Noordzee af te remmen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versnelt zoveel mogelijk haar vergunningsprocedures voor lopende en nieuwe vergunningen, zonder de voorwaarden te versoepelen. Meer gaswinning in de Noordzee is een onderdeel van het bredere kabinetsbeleid, samen met energiebesparing en het versneld ontwikkelen van duurzaam opgewekte energie. (Rijksoverheid, 15 juli)
  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • In Nederlandse woonwijken zijn in de afgelopen jaren veel grote bodemenergieprojecten van meer dan 100 woningen tot stand gekomen. We hebben het over woningen waar individuele warmtepompen zijn geïnstalleerd, die hun warmte niet uit de lucht maar uit de bodem halen. Een van deze woonwijken is de Schoenmakershoek in gemeente Etten-Leur. Hier staan 1.500 gasloze woningen en de bewoners zijn al jaren erg enthousiast. (Binnenlands Bestuur, 14 juli)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Het college van de gemeente Bergen tekent bezwaar aan tegen het versneld leegpompen van gasvelden in de gemeente. Dat kan leiden tot bodemdaling en aardbevingen. (Noordhollands Dagblad, 13 juli)
  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • Warmtelinq, de veelbesproken warmteleiding uit Rotterdam, krijgt een aftakking naar Leiden. Volgens klimaatminister Rob Jetten een cruciale stap, maar het Haagse stadsbestuur vreest voor het aardwarmteproject in Ypenburg. (Den Haag Centraal, 11 juli)
  Lees meer: denhaagcentraal.nl

 • Schrijnende verhalen van Groningers, wetenschappers die zich niet gehoord voelden, gebrek aan kennis bij de overheid en nauwe verwevenheid tussen de Staat en de oliebedrijven met als doel: zoveel mogelijk miljarden uit het Groningenveld halen. De oogst van de eerste week openbare verhoren van de parlementaire enquête naar de gaswinning. (Nu.nl, 4 juli)
  Lees meer: nu.nl

 • De Mijnraad pleit in een advies aan het kabinet, dat de gasopslagen in Nederland niet voor 80 procent, maar met spoed volledig gevuld moeten worden om tekorten de komende winter te voorkomen. De Mijnraad is een onafhankelijke groep deskundigen die het kabinet adviseert over de energievoorziening. Om de gasopslag volledig te vullen, zou het Groningse gasveld mogelijk heropend moeten worden. (RTV Drenthe, 8 juni)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Tom Verloop en Mark C. Hoogenboom van Energiecoöperatie duurzaam Assen verzorgen op zaterdag 11 juni een lunchlezing onder de noemer ‘Kadetje Cultuur’ bij Warenhuis Vanderveen in Assen. (Dagblad van het Noorden, 7 juni)
  Lees meer: dvhn.nl

 • De kachel staat laag, maar de zorgen over de energierekening zijn nog niet voorbij. De Russische gaskraan naar Nederland gaat deels dicht en in juli stijgen de energieprijzen verder. En dus worden alternatieven voor gas belangrijker dan ooit. En daarbij komt aardwarmte steeds hoger op de agenda te staan. (NPO Radio 1, 2 juni)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • Van de totale energievoorziening van woningen gaat gemiddeld 25% naar elektra. Voor verwarmen is de resterende 75% nodig. In de regionale energiestrategieën en de Transitievisies Warmte vormt duurzame warmte daarom een serieuze uitdaging. Een belangrijk antwoord op deze uitdaging is bodemenergie, aangezien de bodem een gratis bron is voor hernieuwbare warmte en koude. Bodemenergie levert daarmee een grote bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. (Binnenlands bestuur, 30 mei)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Gemeenten langs onze grote rivieren moeten meer kansen grijpen om duurzame energie te winnen uit rivierwater. Dat stelt de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten na een onderzoek. (Rivierverhalen, 23 mei)

  Lees meer: rivierverhalen.nl

 • Onderzoek naar hoe stedelijke afvalwatertransportsystemen (ATS) in de praktijk functioneren, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Dit komt door de hedendaagse stedelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, de circulaire economie en energietransitie. Deze opgaven leiden namelijk tot aanpassingen aan de traditionele infrastructuur en de aanleg van ‘nieuwe’ systemen. (Land en Water, 27 april)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Waarom het goed werkt voor wijkaanpak. Een korte uitleg over een duurzame langetermijnoplossing. (Binnenlands Bestuur, 15 april)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Energie opwekken zonder landbouwgrond op te offeren: het kan dankzij het eerste rijdende zonnepark ter wereld. De bedenker is boer Jacob Jan Dogterom uit Oude-Tonge. Zijn innovatie werd woensdag gepresenteerd. ‘Een bouwsteentje voor een duurzaam en rendabel bedrijf.’ (Volkskrant, 13 april)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • In Nederland kwam afgelopen week meer dan de helft van alle gebruikte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat is voor het eerst, blijkt uit cijfers van de website Energieopwek.nl, een samenwerkingsverband van onder meer Tennet, de Gasunie en Netbeheer Nederland. (NOS, 10 april)

  Lees meer: nos.nl