geothermie

 • De Nederlandse energiehuishouding gaat ingrijpend op de schop. Onze wijken worden volgens de kabinetsdoelstelling aardgasvrij en klimaatneutraal. De verduurzaming van de warmtevoorziening is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Welke mogelijkheden liggen er dan voor warmtebronnen zoals aardwarmte, aquathermie, biomassa en de restwarmte uit afvalverwerking en datacenters? (Duurzaamnieuws, 2 april)

  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • Aardwarmte kan Zuid-Holland voor een derde voorzien in de warmtebehoefte. Dat zegt de Geothermie Alliantie in een visiedocument. Er is voldoende kennis opgedaan om de techniek op te schalen. Hierdoor profiteren behalve kassen straks ook woningen, kantoren en instellingen van aardwarmte. (Installatie.nl, 1 april)

  Lees meer: installatie.nl

 • Aardwarmte kan voorzien in een derde van de warmtebehoefte van Zuid-Holland. Dat zegt de Geothermie Alliantie in een woensdag gepresenteerd visiedocument. Er is voldoende kennis opgedaan om de techniek op te schalen. Hierdoor profiteren behalve kassen straks ook woningen, kantoren en instellingen van aardwarmte. (Nieuwe Oogst, 27 maart)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De overheid gaat financieel deelnemen in projecten om aardwarmte te winnen voor de verwarming van huizen en gebouwen. Het kabinet wil de komende jaren beginnen met woonwijken van het gas af halen en aardwarmte of geothermie is dan één van de belangrijke alternatieven, schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. (NOS, 21 maart)

  Lees meer: nos.nl

 • Heel wat mensen duimen hun vingers blauw in de hoop dat in Deurne aardwarmte kan worden geoogst. Met de duurzame energiebron zou er mogelijk toch een glastuinbouwgebied kunnen verrijzen, is de gedachte. Veel hangt af van nieuwe onderzoeken. (Eindhovens Dagblad, 20 maart)

  Lees meer: ed.nl

 • Met de huidige maatschappelijke discussie over het terugbrengen van de CO2-uitstoot zijn het voor de tuinbouw geen gemakkelijke tijden, omdat teeltbedrijven in veel gevallen nog altijd grootgebruikers van fossiele brandstof zijn. Kwekerij De Westhoek in Maasland is vorig jaar overgestapt op geothermie. (Groenten nieuws, 13 maart)

  Lees meer: groentennieuws.nl

 • Aardgas- en energiebedrijf Vermilion gaat seismisch onderzoek doen in De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Dat onderzoek brengt de diepe ondergrond in beeld om de mogelijkheden voor geothermie en aardgaswinning te verkennen. (Groene Ruimte, 12 maart)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • In de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder in een deel van Flevoland, start een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. Dit meldt de provincie Flevoland. (De Noordoostpolder, 13 maart)

  Lees meer: denoordoostpolder.nl

 •  

  Nu we in de toekomst van het gas af moeten en er al steeds minder gas uit het Groningen-veld mag worden geproduceerd, is de NAM bezig om zich te heroriënteren als energiebedrijf. Er wordt onder andere gekeken naar geothermie en waterstof. Binnen twee tot drie jaar gaat industriële geothermie plaatsvinden. Dat vertelde directeur Johan Atema deze week tijdens een bijeenkomst in Den Helder. (Utilities, 7 maart)

  Lees meer: utilities.nl

 • Goed nieuws. Wethouder Falgun Binnendijk heeft zich in deze krant uitgesproken vóór de aanleg van een warmtenet in Castricum. Hiermee lijkt ook een duurzaam aardwarmtenet dichterbij te komen voor de Castricummers, meldt Piet Geerke van de Stichting Aardwarmte Castricum (SAC). (Nieuwsblad Castricum.nl, 5 maart)

  Lees meer: nieuwsbladcastricum.nl

 • Energiebeheer Nederland EBN begint een groot onderzoek naar het winnen van aardwarmte uit de bodem in Gooi en Eemland. De komende periode worden op de lijn Utrecht-Hilversum-Almere honderden proefboringen gedaan. Dit betekent dat er om de twintig meter een kleine ondergrondse ontploffing wordt veroorzaakt. (Noordhollands Dagblad, 23 februari)

  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • Diep verborgen onder de grond is duurzame warmte beschikbaar. Warmte die we, als we haar omhoog pompen, kunnen gebruiken om huizen en bedrijven mee te verwarmen. Maar waar ligt die warmte precies, hoeveel is er en hoe ziet de diepe ondergrond eruit? In de Drechtsteden duiken geologen van HVC de diepte in om deze warmte in de bodem op te speuren. (Duurzaam Nieuws, 15 februari)

  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • Aardwarmte (geothermie) kan een nieuwe bron worden voor de verwarming van huizen en gebouwen. Aardwarmte wordt gewonnen uit diepe aardlagen onder de grond. In de regio Utrecht is nog weinig bekend over de beschikbaarheid van aardwarmte. (Utrecht nieuws, 12 februari)

  Lees meer: utrecht.nieuws.nl

 • Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten en strengere eisen formuleren waaraan putten moeten voldoen. Dit omdat geothermie volgens SodM vanwege het Klimaatakkoord een grote vlucht gaat nemen. (Groene Courant, 12 februari)

  Lees meer: groenecourant.nl

 • Er zijn nog te veel gebreken en defecten aan mijnbouwputten, dat blijkt uit het rapport ‘De integriteit van onshore putten in Nederland’ van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarom gaat SodM het toezicht op mijnbouwputten intensiveren. Met name in de sector geothermie moet de kwaliteit van de putten omhoog om lekkages te voorkomen. (Utilities, 7 februari)

  Lees meer: utilities.nl

 • De provincie Noord-Brabant en een aantal van haar gemeenten, Geothermie Brabant BV, sectororganisatie Dago en Brabant Water hebben samen een richtlijn ondertekend om veilig geothermie te ontwikkelen. (Flux Energie, 31 januari)

  Lees meer: fluxenergie.nl

 • Twee stilgelegde aardwarmteprojecten in tuinbouwgebied Californië vlakbij Grubbenvorst, mogen waarschijnlijk binnen afzienbare tijd weer worden opgestart. (Nieuwe Oogst, 30 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • De aandacht in de media voor het risico van mogelijke lekkages bij de winning van aardwarmte vraagt om uitleg, stelt de brancheorganisatie voor geothermiebedrijven DAGO. Samen met het Platform Geothermie zet DAGO zich in voor de structurele veilige en verantwoorde winning van aardwarmte. De sector is relatief nieuw in Nederland en daardoor nog volop in ontwikkeling. De organisatie vindt het van groot belang dat alle krachten, kennis en kunde gebundeld worden. (Groene Ruimte, 23 januari)

  Lees meer: groeneruimte.nl