geothermie

 • Vanaf 6 juni 2023 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. De SDE is de belangrijkste regeling waarmee de overheid duurzame (energie)projecten ondersteunt. Er is een openstellingsbudget van € 8 miljard beschikbaar voor 2023. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit naar verwachting een CO2-besparing van 4 megaton op in 2030. (Rijksoverheid, 17 februari)
  Lees meer: rijksoverheid.nl

   

 • Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde EZK tijdens het EZK Energy event een interessant webinar getiteld ‘Hernieuwbare warmte, de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk’. Frank Agterberg (Branchevereniging Bodemenergie) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) gaven tijdens het webinar hun visie op de samenhang tussen bodemenergie, warmtepompen en geothermie in de praktijk. We zijn al goed op weg, maar om de klimaatdoelen te behalen, moeten we nog meer versnellen. De bodemenergie- en geothermiesector zijn er klaar voor, maar er is méér nodig. (Binnenlands Bestuur, 2 februari)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

   

 • De glastuinbouw gaat de komende jaren zwaarder leunen op het elektriciteitsnetwerk. Dat heeft te maken met de uitfasering van de warmtekrachtkoppeling (WKK). (Nieuwe Oogst, 27 december)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

   

 • “Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de norm voor het verwarmen van woningen die niet op een warmtenet worden aangesloten“, aldus Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Buiten alle uitdagingen die daarmee verbonden zijn, is dat goed voor de markt en grote kans voor warmtepompfabrikanten en installateurs. Maar hoewel de meeste aandacht lijkt uit te gaan naar woningen, biedt de techniek ook grote kansen voor de utiliteitsbouw. (Warmte 365, 20 december)
  Lees meer: warmte365.nl

   

 • Zes Statenfracties van provincie Zuid-Holland roepen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op tot een correctieregeling op de SDE++-subsidie. Doordat deze subsidie voor 2023 wegvalt, kunnen geothermieprojecten in de glastuinbouw niet meer concurreren met WKK-warmte. Geothermieprojecten zijn ook volgens deze Statenleden essentieel voor de energietransitie. (Nieuwe Oogst, 1 december)
  Lees meer:nieuweoogst.nl

 • Bodemenergie is een reële mogelijkheid om de woningen in Lincolnpark te verwarmen en te koelen. Dat is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek naar bodemenergie dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Het is aan de ontwikkelaars om een keuze te maken welke energiebron ze voor Lincolnpark kiezen.(Haarlemmermeergemeente, 8 november)
  Lees meer: haarlemmermeergemeente.nl

 • Landbouwminister Piet Adema schrijft in een Kamerbrief dat geothermie een grote rol gaat spelen in de route naar een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040. Voor de situatie in Noord-Limburg, waar sprake is van actieve breuklijnen en geothermieprojecten zijn stilgelegd, heeft de minister nog geen oplossing. (Nieuwe Oogst, 24 oktober)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Aardwarmte is een van de duurzaamste en goedkoopste energiebronnen voor de verwarming van kassen, huizen en bedrijven. Toch staat deze energievoorziening nog niet bij iedereen even hoog op de agenda. Daar moet verandering in komen, vindt de vereniging Geothermie Nederland. (Nieuwe Oogst, 13 oktober)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Eerste Kamer heeft op 11 oktober 2022 een wijziging van de Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen. De wetswijziging biedt een beter passende regelgeving voor geothermie en maakt daarmee een versnelling van de energietransitie mogelijk. De wetswijziging zal naar verwachting het tweede kwartaal van 2023 in werking treden. (Amstelveenweb, 11 oktober)
  Lees meer: amstelveenweb.nl

 • Nederland moet meer werk maken van de mogelijkheden van aardwarmte voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het bezweren van de energiecrisis. Dat is de kernboodschap van de Nederlandse geothermiesector in een actieplan dat op donderdag 15 september is overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het betreft een voorzet en uitnodiging om het actieplan gezamenlijk met de sector te gaan oppakken. (AgriHolland, 16 september)
  Lees meer:agriholland.nl

   

 • Het innovatieve bedrijf Canopus heeft een disruptieve boortechniek ontwikkeld die wereldwijd duurzame en betrouwbare warmtevoorziening substantieel goedkoper maakt. Canopus ontvangt een kapitaalinjectie van € 2,6 mln., onder andere van impact investeerders SHIFT Invest en ENERGIIQ, voor marktintroductie.( innovation quarter, 14 september)

  Lees meer:innovationquarter.nl

 • Den Helder – Het college van Den Helder heeft Nijverheidsweg 7 aangewezen als mogelijke locatie voor het realiseren van een aardwarmtebron. Uit onderzoek is gebleken dat deze locatie hiervoor geschikt is. De ontwikkeling van de aardwarmtebron wordt nu verder voorbereid. Zo moet onder meer duidelijk worden of er voldoende afnemers van de warmte zijn, want alleen dan komt de bron er. (Regio Noordkop, 8 september)

  Lees meer:regionoordkop.nl  

 • Voordat er maar één schop in de grond gaat voor een aardwarmteboring moet je uiteraard weten of de ondergrond wel geschikt is voor het boren van bronnen. Slechts de helft van de Nederlandse ondergrond is bekend, om de bodem van de rest van het land ook in kaart te brengen verzamelt Energie Beheer Nederland (EBN) de andere helft aan seismische data. (warmte 365, 25 augustus)

  Lees meer: warmte365.nl

 • Tijdens het Nationaal Congres Bodemenergie was er een volledige ochtend ingeruimd voor sprekers die vertelden over de mogelijkheden van HT-ATES (High Temperature Aquifer Thermal Energy Storage). Vrij vertaald: warmte energieopslag in watervoerende grondlagen op hoge temperatuur. En niet voor niets: deze manier van opslag is uitermate geschikt als seizoensbuffer om de vraag naar warmte in de winter en koude in de zomer op elkaar af te stemmen. (warmte365, 9 Augustus)

  Lees meer:Warmte365

 • Geothermische bronnen, thermische opslag, waterwinning, ze zijn allemaal belangrijk voor onze primaire levensbehoeften. Maar zitten ze elkaar niet in de weg? Dat was een belangrijk thema tijdens het Nationaal Congres Bodemenergie in Utrecht. (Warmte365, 20 juli)
  Lees meer: warmte365.nl

 • Warmtelinq, de veelbesproken warmteleiding uit Rotterdam, krijgt een aftakking naar Leiden. Volgens klimaatminister Rob Jetten een cruciale stap, maar het Haagse stadsbestuur vreest voor het aardwarmteproject in Ypenburg. (Den Haag Centraal, 11 juli)
  Lees meer: denhaagcentraal.nl

 • Gelderland krijgt 11 drinkwaterreserveringsgebieden. Provinciale Staten hebben daarmee ingestemd. Daarmee wordt het grondwater beschermd, zodat Gelderlanders minstens tot 2040 kunnen beschikken over goed drinkwater. (Gelderland, 6 juli)
  Lees meer: gelderland.nl

 • De kachel staat laag, maar de zorgen over de energierekening zijn nog niet voorbij. De Russische gaskraan naar Nederland gaat deels dicht en in juli stijgen de energieprijzen verder. En dus worden alternatieven voor gas belangrijker dan ooit. En daarbij komt aardwarmte steeds hoger op de agenda te staan. (NPO Radio 1, 2 juni)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • Glanzend paars: een beitel zo hard als diamant, een champagnefles en een stralende zon. Ingrediënten voor de start van de eerste boring van Aardwarmte Maasdijk. Met het stukslaan van de champagnefles is de boorkop traditioneel ingewijd. De boring van de eerste put tot een diepte van 2,9 kilometer start in de week van 16 mei. (Groenten Nieuws, 18 mei)

  Lees meer: groentennieuws.nl

 • Afgelopen dinsdag zijn twee moties aangenomen in de Tweede Kamer die zorgen voor verbeteringen in de SDE++-regeling en een beter financieel en ontwikkelperspectief voor geothermieprojecten met een bestaande SDE-beschikking die nog tot productie gaan komen. Daarop wijst brancheorganisatie Geothermie Nederland. (Groenten Nieuws, 14 april)

  Lees meer: groentennieuws.nl