geothermie

 • Aardwarmte (geothermie) kan een nieuwe bron worden voor de verwarming van huizen en gebouwen. Aardwarmte wordt gewonnen uit diepe aardlagen onder de grond. In de regio Utrecht is nog weinig bekend over de beschikbaarheid van aardwarmte. (Utrecht nieuws, 12 februari)

  Lees meer: utrecht.nieuws.nl

 • Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten en strengere eisen formuleren waaraan putten moeten voldoen. Dit omdat geothermie volgens SodM vanwege het Klimaatakkoord een grote vlucht gaat nemen. (Groene Courant, 12 februari)

  Lees meer: groenecourant.nl

 • Er zijn nog te veel gebreken en defecten aan mijnbouwputten, dat blijkt uit het rapport ‘De integriteit van onshore putten in Nederland’ van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarom gaat SodM het toezicht op mijnbouwputten intensiveren. Met name in de sector geothermie moet de kwaliteit van de putten omhoog om lekkages te voorkomen. (Utilities, 7 februari)

  Lees meer: utilities.nl

 • De provincie Noord-Brabant en een aantal van haar gemeenten, Geothermie Brabant BV, sectororganisatie Dago en Brabant Water hebben samen een richtlijn ondertekend om veilig geothermie te ontwikkelen. (Flux Energie, 31 januari)

  Lees meer: fluxenergie.nl

 • Twee stilgelegde aardwarmteprojecten in tuinbouwgebied Californië vlakbij Grubbenvorst, mogen waarschijnlijk binnen afzienbare tijd weer worden opgestart. (Nieuwe Oogst, 30 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • De aandacht in de media voor het risico van mogelijke lekkages bij de winning van aardwarmte vraagt om uitleg, stelt de brancheorganisatie voor geothermiebedrijven DAGO. Samen met het Platform Geothermie zet DAGO zich in voor de structurele veilige en verantwoorde winning van aardwarmte. De sector is relatief nieuw in Nederland en daardoor nog volop in ontwikkeling. De organisatie vindt het van groot belang dat alle krachten, kennis en kunde gebundeld worden. (Groene Ruimte, 23 januari)

  Lees meer: groeneruimte.nl