grondwater

 • Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. Verdeeld over Nederland zijn nu zo’n 15.000 agrariërs aangesloten in projecten, zo blijkt uit de cijfers in het Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het gaat daarbij om samenwerkingsprojecten met regionale overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere partijen. (Akkerwijzer, 23 maart)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Met een gebiedsgerichte aanpak in de Botlek kan de historische bodem- en grondwaterverontreiniging in het gebied kosteneffectief worden gesaneerd. Dat blijkt nu met behulp van een recent ontwikkeld grondwatermodel de kosten en baten van diverse saneringsvarianten zijn doorgerekend. Bedrijven in de Botlek kunnen nu deelnemen aan de “Gebiedsgerichte Aanpak Botlek” (GGA). (VEMW, 21 maart)

  Lees meer: vemw.nl

 • De provincie Brabant gaat met 25 bedrijven, die jaarlijks meer dan 150.000 kuub grondwater onttrekken in gesprek om de hoeveelheid grondwater die onttrokken wordt te reduceren. Tevens is het doel om het laagwaardig gebruik van grondwater zoveel mogelijk terug te dringen. De Brabantse Waterschappen onderzoeken daarom samen met bedrijven of effluent een bruikbaar alternatief kan bieden. (Waterforum, 19 maart)

  Lees meer: waterforum.nl

 • Grondwater in Zuidoost-Brababant na regenperiode weer redelijk op peil, maar marges zijn nog minimaal en zorgen nog niet weg. (Eindhovens Dagblad, 21 maart)

  Lees meer: ed.nl

 • Het aantal projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is vorig jaar met 100 gestegen. (De Boerderij, 19 maart)

  Lees meer: boerderij.nl

 • Agrariërs in het werkgebied van waterschap Vechtstromen in de provincie Overijssel kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren. In totaal is er van 2019 tot en met 2021 een bedrag van 1,4 miljoen euro te verdelen. (Groene Ruimte, 18 maart)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Zonneschermen boven winkelstraten, holle wegen waar het water blijft staan, tegels uit de tuin en regentonnen er in. De Bredase klimaatwethouder Paul de Beer is klaar voor 'heftige' ingrepen. ,,Ik moet wel. De klimaatverandering is aan de gang. We moeten nu maatregelen nemen om daar niet al te veel last van te krijgen.'' (BN De Stem, 18 maart)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Het beschermde natuurgebied Brabantse Wal kampt met ernstige droogte. Veel zeldzame planten en vogels zijn (bijna) verdwenen uit het gebied. Tot verdriet van actievoerders en natuurbeschermers. Oorzaak? “We plegen roofbouw op de natuur”, zegt Martin Mos van Natuurmonumenten. (Omroep Brabant, 17 maart)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Hoewel nog maar net over de helft, is nu al duidelijk dat maart als de natste maart sinds 2008 de boeken in gaat. De regen helpt om de lage grondwaterstanden aan te vullen, maar deze zijn nog niet overal op niveau. (H2O Waternetwerk, 17 maart)

  Lees maar: h2owaternetwerk.nl

 • Huiseigenaren hebben op veel meer plekken in het land problemen met verzakkingen dan werd aangenomen. De Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) meldt intussen klachten vanuit een derde van alle gemeenten. (AD, 15 maart)

  Lees meer: ad.nl

 • Het heeft de afgelopen tijd flink geregend, maar het grondwater is nog niet overal op peil. Volgens de waterschappen in de provincies Drenthe en Gelderland komen vooral de hoger gelegen zandgronden nog grondwater tekort. (NOS, 14 maart)

  Lees meer: nos.nl

 • Ondergrondse wateropslag kan een oplossing zijn voor een tekort aan zoet oppervlaktewater voor de tuinbouw in droge perioden. De realisatie, bedrijfsvoering en werkelijke kosten van vier recent ontwikkelde, zeer uiteenlopende systemen hiervoor zijn gedurende meerdere jaren gemonitord. (H2O Waternetwerk, 13 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er komt alsnog aanvullend onderzoek in Eefde-West naar eventuele vervuiling van het grondwater. De gemeenten Zutphen en Lochem hebben hiertoe besloten. Dit is de volgende episode in het steeds verder uitdijende milieu- en gezondheidsonderzoek vanwege de vele kankergevallen in het gebied. (De Stentor, 13 maart)

  Lees meer: destentor.nl

 • Op 20 maart is het zover: Nederlanders mogen naar de stembus om hun keuze voor de leden van de Provinciale Staten en de waterschappen te maken. In aanloop naar de verkiezingen maakt NU.nl een serie verhalen over de rol van waterschappen en de provincie in ons dagelijks leven, met vandaag: hoe de Nederlandse bodem wegzakt door ons waterbeleid. (Nu.nl, 11 maart)

  Lees meer: nu.nl

 • Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht verlaagt het grondwaterpeil vanaf 2030 met nog maar 75% van de bodemdaling. Agrarische gebieden worden daardoor natter, maar de veengrond wordt minder droog en zal minder snel inklinken. (Binnenlands Bestuur, 12 maart)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Of de verlengde A15 er nu komt of niet: het waterschap Rijn en IJssel is begonnen met het verleggen van een rioolpersleiding langs de A12 bij Duiven om de aansluiting met het nieuwe stuk A15 mogelijk te maken. Ook wordt er aan de noordkant van de snelweg een waterleiding verlegd. Het werk duurt tot eind 2019. (De gelderlander, 13 maart)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Goed nieuws voor boeren in de omgeving van de Alblasserwaard; het grondwater is na een droge zomer eindelijk weer op peil. Volgens Lotte Kaatee van Waterschap Rivierenland komt dat door de regen van de afgelopen weken, maar ook door de drie grote rivieren. (RTV Rijnmond, 12 maart)

  Lees meer: rijnmond.nl

 • Het rijk geeft 3,9 miljoen euro voor de sanering van het terrein van Kan Palen langs de Oostzijde in Zaandam. (Noordhollands Dagblad, 7 maart)

  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • Door droogte heeft Nederland te maken met bodemverzakking. Door het lage grondwaterpeil komen funderingen droog te staan en kunnen hierdoor gaan rotten. Het gaat dan vooral om woningen gebouwd voor 1970 op houten of stalen palen. (Alkmaar Centraal, 5 maart 2019)

  Lees meer: alkmaarcentraal.nl

 • DALFSEN – Operatie Steenbreek. Dat klinkt als de titel van een spannende film of boek, maar niets is minder waar. Het is de naam van de landelijke campagne om tuinen in ons land te ontstenen, te vergroenen. Op die manier kunnen we met z’n allen problemen voorkomen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte. Daarnaast wordt het leefgebied voor allerlei nuttige dieren vergroot en wordt hittestress in dorp of stad tegengegaan. (Vechtdal FM, 4 maart 2019)

  Lees meer: vechtdalfm.nl