grondwaterverontreiniging

 • De rechtbank laat de vergunning om de grondwatervervuiling te saneren - die afkomstig is van het voormalige Enka-terrein in Ede – in stand. 2 milieuorganisaties stelden beroep in tegen deze vergunning. De rechtbank oordeelt dat het waterschap Vallei en Veluwe aanvankelijk onvoldoende heeft onderzocht wat de effecten van de lozing zijn op het natuurgebied Rijntakken. Tijdens deze procedure heeft het waterschap aanvullend onderzoek laten doen. Volgens de rechtbank heeft het waterschap hierdoor de effecten op het natuurgebied voldoende inzichtelijk gemaakt, waardoor het motiveringsgebrek is hersteld. (De Rechtspraak, 18 februari)

  Lees meer: rechtspraak.nl

 • Het is zeer de vraag of het besluit van voormalig minister Eric Wiebes om in te stemmen met een nieuw gaswinningsplan bij Pieterzijl overeind blijft. Tijdens een uren durende zitting gisteren bij de Raad van State kwam een juridisch gebrek boven tafel. De hoogste bestuursrechter zal daar waarschijnlijk zwaar aan gaan tillen. (Friesch Dagblad, 26 januari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Is het milieu rond het kunstgrasveld van vv Woubrugge verontreinigd door weggelekte rubberkorrels? Dat moet binnenkort duidelijk worden uit onderzoek, melden burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem. (Leidsch Dagblad, 24 december)

  Lees verder: leidschdagblad.nl

 • Het grondwater in de omgeving van de vuilstort aan de Zeeasterweg in Lelystad is bij nader inzien toch niet verontreinigd met het zware metaal barium. Dat concludeert de provincie Flevoland op basis van nieuwe onderzoeksresultaten. De beheerder van de vuilstort, Afvalzorg, hoeft daarom geen onderzoek meer naar het zware metaal te doen. Het terrein hoeft ook niet gesaneerd te worden. (Omroep Flevoland, 25 november)

  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Was je auto niet op straat, maar in een wasstraat of een wasbox. Die oproep doet de provincie Drenthe aan de inwoners. De oproep is onderdeel van een campagne om Drenten ervan bewust te maken dat het belangrijk is om het grondwater beter te beschermen tegen vervuiling. Bij het wassen van een auto komen allerlei vervuilende stoffen vrij, zoals restjes olie, slijpsel van remschijven en autoshampoo. (Dagblad van het Noorden, 28 oktober)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Het water en de bodem zijn op sommige plekken in de provincie nog steeds zwaar vervuild met landbouwgif. Met het actieplan Bodem en Water proberen het waterschap, de provincie en LTO Noord sinds 2013 iets aan die vervuiling te doen op de locaties waar de meeste vervuiling is. Het is niet gelukt om de vervuiling fors terug te dringen. (Omroep Flevoland, 19 oktober)
  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Een oude bodem- en grondwatervervuiling in de omgeving van het Kettingplein in Emmeloord is meer verspreid dan eerder werd gedacht, maar de situatie is wel stabiel of wordt dat uiterlijk de komende 20 jaar. Dat meldt het gemeentebestuur van Noordoostpolder in een nota. De gemeente denkt dan ook dat de huidige monitoring door de provincie voldoende is en dat de vervuiling geen belemmering zal vormen voor plannen op het Kettingplein, aan de Noordzijde of in de Botenbuurt. (Omroep Flevoland, 10 oktober)
  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • De huidige eigenaren van een vervuild bedrijfsterrein aan de Van Heeswijkstraat in Vught draaien op voor de sanering daarvan. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. (Brabants Dagblad, 9 oktober)
  Lees meer: bd.nl

 • Onder de noordelijke Schrans in Leeuwarden zit veel giftig benzeen in het grondwater. Gesaneerd wordt er niet. Graafwerk mag alleen heel voorzichtig. (Leeuwarder Courant, 28 september)
  Lees meer: lc.nl

 • Hoe ga je om met verontreinigingen in grondwater die op natuurlijke wijze afstromen naar het oppervlaktewater, een rivier of een kanaal bijvoorbeeld? Wanneer neem je maatregelen om deze afstroming te voorkomen en wanneer hoef je niets te doen? In essentie zijn dat de kernvragen die de ‘Handreiking Natuurlijke Lozing van verontreinigd grondwater op Oppervlaktewater’ beantwoordt. (Bodem+, 14 september)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Vanuit verontreinigde grond is in Goirle een ‘waarschijnlijk kankerverwekkende’ stof in drinkwater beland. De schrik zit er goed in, al heeft Brabant Water het over een ‘zeer kleine concentratie'. (Brabants Dagblad, 20 augustus)
  Lees meer: bd.nl

 • Het grondwater in Ede-Zuid is vervuild met een gifcocktail. Is het dan wel veilig om sla en aardbeien uit eigen moestuin te eten? ‘Ja’, zeggen voorzitters van volkstuincomplexen volmondig. ,,Ik zou het niet doen”, waarschuwt een adviseur van Edese milieuclubs. (de Gelderlander, 1 augustus)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • Minister Schouten van landbouw overweegt verplichte maatregelen in te stellen om de hoeveelheid nitraat te verminderen in elf grondwaterbeschermingsgebieden. (Trouw, 3 augustus)
  Lees meer: trouw.nl

 • Zijn er gebieden met (resterende) bodem- en grondwaterverontreinigingen die effectief op gebiedsschaal kunnen worden opgepakt en beheerd? En hoe zou deze gebiedsgerichte aanpak vorm kunnen krijgen? Deze vragen vormden ruim twee jaar geleden het startpunt voor een verkenning op initiatief van de provincie Limburg naar kansen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB). (Bodem+, 22 juli)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Het grondwater in Ede-Zuid is vervuild met een cocktail van giftige stoffen. Vooral een hoge concentratie sulfaat, maar ook zware metalen als zink en nikkel en zeer giftige chloorverbindingen. Mogelijk zit er zelfs dioxine in de grond, dat bij het RIVM op de lijst Extreem Risicovolle Stoffen staat. Dit is in een van de peilbuizen aangetroffen. (Gelderlander, 29 juli)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • De drie lokale politieke partijen in Enkhuizen (Het Enkhuizer Alternatief, Nieuw Enkhuizen en Enkhuizen Vooruit!) eisen van hun college opheldering over bodemvervuiling van oude vuilstortplaatsen in Enkhuizen. Ook willen zij weten wat er wordt gedaan om de ernstige grond- en grondwatervervuiling op het fabrieksterrein van Renolit in Enkhuizen op te ruimen. (Noord-Hollands Dagblad, 27 juli)
  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • De grond onder de woonboerderij in Eemnes waar tot begin deze maand crystal meth werd geproduceerd, is mogelijk ernstig vervuild met het afval van de synthetische harddrug. (Algemeen Dagblad, 20 juli)
  Lees meer: ad.nl

 • De Statenfracties van GroenLinks in Drenthe en Overijssel eisen aanvullend onderzoek naar de effecten van het injecteren van vervuild water in lege gasvelden in Zuidoost-Drenthe. De NAM wil daar productiewater opslaan dat vrijkomt bij de oliewinning. (Dagblad van het Noorden, 14 juni)
  Lees meer: dvhn.nl

 • In de gemeente Haarlemmermeer wordt de bodemverontreiniging van het industrieterrein Zwaanshoek aangepakt met een innovatieve bodemsaneringsmethode van Groundwater Technology uit Rotterdam. De techniek die het bedrijf toepast, is gebaseerd op sondeertechniek, waarbij een mix van grotendeels natuurlijke hulpstoffen met een sondeerstang op circa 600 plekken in de bodem worden geïnjecteerd. (Groene Ruimte, 12 mei)
  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Eerst waren het staalslakken in de bodem die voor een bedreiging zorgen voor grond- en oppervlaktewater. Nu gaat het om plasticresten die zijn aangetroffen in de grond die is gebruikt voor de aanleg van een lange wal bij de golfbaan in Spijk. De Raad van State mag andermaal ingrijpen in de juridisch soap die is ontstaan sinds het stilleggen van de aanleg van de golfbaan aan de Haarweg in maart vorig jaar. (De Stad Gorinchem, 12 mei)
  Lees meer: destadgorinchem.nl