grondwaterverontreiniging

 • De Raad van State deed 30 november uitspraak in het beroep van Stichting Milieuwerkgroepen Ede en Vereniging Mooi Wageningen tegen het maatwerkvoorschrift van Rijkswaterstaat en de watervergunning van het waterschap Vallei en Veluwe voor de grondwatersanering Ede-Zuid. De Raad van State heeft de beroepen ongegrond verklaard. Door de uitspraak kan het waterschap starten met de voorgenomen maatregelen voor de sanering. (Groene ruimte, 2 december)
  Lees meer: groeneruimte.nl

   

 • De rechtbank in Den Bosch trekt vanaf deze maandag vier dagen uit voor de behandeling van een omvangrijke mestfraudezaak. Daarbij zijn honderden boeren en transporteurs in Oost-Brabant en Limburg betrokken. Justitie verdenkt ze van sjoemelen met de boekhouding waardoor ze meer mest konden uitrijden dan is toegestaan. Volgens het Openbaar Ministerie is hierdoor grote schade toegebracht aan natuurgebieden en water. (Omroep Brabant, 14 november)
  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • De provincie Noord-Brabant zet eigenaar WPC Drunen B.V van het bedrijventerrein Metal Valley in Drunen ten onrechte onder druk om snelle stappen te zetten in de bodemsanering van het ernstig verontreinigde bedrijventerrein. Dit vindt de Raad van State. (Brabants Dagblad, 24 juli)
  Lees meer: bd.nl

 • Bent u gedupeerd door drugsafval dat op uw terrein is gedumpt? In natuurgebieden en aan de randen van dorpen en steden wordt regelmatig afval gedumpt dat overblijft bij de productie van synthetische drugs. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten. Gedupeerden kunnen tot en met 2024 via de provinciale subsidieregeling opruiming drugsafval externe link deze kosten (deels) vergoed krijgen. (Provincie Utrecht, 14 juli)
  Lees meer: provincie-utrecht.nl

 • In grondwater op het terrein van Tata Steel is twee maanden geleden de giftige en kankerverwekkende stof chroom-6 ontdekt. Toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied nam in mei van dit jaar monsters van het grondwater, daarin werd de stof aangetroffen. (Jutter, 13 juli)
  Lees meer: jutter.nl

 • Hét hoofdpijndossier van de gemeente Bunschoten en waterschap Vallei en Veluwe lijkt verleden tijd: de vervuilde Westdijk is schoon en opgeknapt. Na bijna zes jaar aanmodderen is de twee kilometer lange dijk voorzien van schoon zand dat het achterland de komende tientallen jaren tegen het water moet beschermen. “Ik ben niet trots op waarom we hier nu staan, maar wel trots op het uiteindelijke resultaat”, aldus heemraad Patrick Gaynor van waterschap Vallei en Veluwe. (RTV Utrecht, 11 juli)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Bijna veertig jaar na berichten over tienduizenden gifvaten in de Alphense Coupépolder is al het gevaar geweken, zeggen bodemdeskundigen. De natuur heeft zijn werk gedaan, bacteriën hebben gevaarlijke stoffen in de bodem van de voormalige stortplaats afgebroken. Of was het wel niet zo erg als eind jaren tachtig werd gedacht? Deel een van een driedelige serie over de Coupépolder: van ’black box’ naar ’grey box’. (Leidsch Dagblad, 6 juli)
  Lees meer: leidschdagblad.nl

 • Als beginnend onderzoeker in 1992 was de eerste opdracht die ik kreeg bij het Waterleidingbedrijf Zuid-Holland Oost: ”Kijk jij eens naar het oplopende zoutgehalte van pompstation Lexmond.” Gevreesd werd voor verzilting uit de diepe ondergrond; de doodsteek voor vele Zuid-Hollandse grondwaterwinningen in de vorige eeuw. Mooi werk. Eerst uit allerlei archiefmappen de analyseresultaten sinds de jaren zeventig overtypen en ordenen in Lotus123, en dan puzzelen. (H2O Waternetwerk, 27 april)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Dumpingen van drugsafval namen vorig jaar weer toe, blijkt uit nieuwe cijfers van de politie. Opvallend: er zijn minder drugslabs aangetroffen. (Trouw, 3 april)

  Lees meer: trouw.nl

 • Is het college bereid om bij de (Rijks)overheid aan te dringen om tot een oplossing te komen van sanering van de vervuilde grond bij de Halsterse drugsput? Dat willen Meino Dam en Gérard van de Watering, namens Lijst Linssen, weten van het college. (Internetbode, 1 maart)
  Lees meer: internetbode.nl

 • Een jaar na de ontdekking van een enorme drugslozing bij het Brabantse Halsteren, wordt er nog steeds geruzied over wie er moet opdraaien voor de reinigingskosten. Ondertussen breidt de zware verontreiniging zich uit in het natuurgebied, schrijven BN de Stem en Trouw. (NOS, 28 februari)
  Lees meer: nos.nl

 • Er is méér mis rondom de oude stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek, die in het verleden is gebruikt voor het storten van afval door de lokale papierindustrie. In het grondwater zijn verhoogde concentraties van zware metalen en aluminium aangetroffen. Zorgelijk, vindt de provincie Gelderland. Die dreigt daarom met dwangsommen. (de Gelderlander, 28 februari)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • Bewoners van de Leidse wijk Roomburg blijven zorgen houden over het lekken van gif uit de voormalige vuilstort de Bult. Dat bleek tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst dinsdagavond in de wijk. Daar werden omwonenden bijgepraat over de plannen van de gemeente om het beheer van het grondwater te stoppen. Dat zou kunnen omdat onderzoek zou laten zien dat het veilig is. Het plan scheelt de gemeente Leiden jaarlijks zo’n 80.000 euro. (Sleutelstad, 17 november)
  Lees meer: sleutelstad.nl

 • De samenwerking van het gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi is voor de komende 10 jaar opnieuw vastgelegd in het convenant 2021 – 2030. Dit convenant is al op 9 december 2020 is ondertekend, maar door corona was er geen gelegenheid dit feestelijke moment te vieren. Op 22 september jl. is dit alsnog gebeurd bij de monumentale watertoren van PWN te Laren. De bestuurders ondertekenden gezamenlijk een bord met animatietekeningen van het GBG, gebaseerd op de eerder gemaakte animatiefilm.

 • Wooncorporatie Mercatus is in Emmeloord begonnen met het saneren van vervuilde grond aan de Zuiderkade. De vervuiling werd afgelopen zomer ontdekt op een kavel waar flats gesloopt zijn om plaats te maken voor nieuwbouw. (Omroep Flevoland, 30 augustus)
  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Op twee locaties in Utrecht moet de bodem worden opgeruimd omdat daar een te hoge concentratie PFAS is aangetroffen. Het gaat om een locatie van de brandweer aan de Sartreweg en een locatie van de Universiteit Utrecht aan de Münsterlaan waar bhv-cursussen werden gegeven. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. (RTV Utrecht, 13 juli)

  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Drugscriminelen worden steeds innovatiever. Drugsafval wordt niet meer gedumpt in jerrycans langs de weg, maar bijvoorbeeld in diepe drugsputten in natuurgebieden. Onlangs werd in Brabant de grootste drugsput uit de Nederlandse geschiedenis ontdekt. (EenVandaag AVROTros, 10 juni)
  Lees meer: eenvandaag.avrotros.nl

 • Wegwerpverpakkingen zijn bewerkt met schadelijke Pfas-stoffen, blijkt uit een studie die acht Europese milieuorganisaties donderdag samen publiceren. Bakjes van plantaardige vezels, bedoeld als duurzaam alternatief voor plastic, bevatten volgens de steekproef de hoogste concentratie Pfas. (Trouw, 20 mei)

  Lees meer: trouw.nl

 • Het heien door de beschermende kleilaag in een gebied waar drinkwater wordt gewonnen, levert geen acuut risico op voor de kwaliteit van het drinkwater. Dat stelt drinkwaterbedrijf Vitens naar aanleiding van de situatie bij de aanleg van windpark Zeewolde. (Omroep Flevoland, 12 mei)

  Lees verder: omroepflevoland.nl

 • Het bedrijf Philips kan niet meer aansprakelijk gesteld worden voor de ernstige vervuiling van grond en grondwater in de Osse wijken Krinkelhoek en Boschpoort. De Staat der Nederlanden en het bedrijf hebben in 2014 een overeenkomst getekend. Daarmee heeft Philips, dat tot 1979 een productielocatie voor lampen in de Osse binnenstad had, de aansprakelijkheid voor de verontreiniging afgekocht. (BD, 12 mei)

  Lees meer: bd.nl