landbouw

 • Ontbossing en intensief landgebruik zijn belangrijke oorzaken van klimaatverandering, blijkt uit een donderdag 8 augustus gepubliceerd rapport van IPCC, het expertpanel met betrekking tot de klimaatverandering van de Verenigde Naties. Ze pleiten voor een plantaardig dieet en het aanpakken van voedselverspilling. En met slim bodembeheer kunnen landbouwgronden juist veel broeikasgassen opnemen. Dat laatste wordt onderschreven door Gerlinde De Deyn, hoogleraar bodemecologie van Wageningen University & Research. Zij doet veel onderzoek naar de wisselwerking tussen de plantengroei, het bodemleven en de broeikasgasuitstoot. (Groene Ruimte, 12 augustus)
  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De extremen in het weer zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse groeiseizoen. We hebben te maken met droogte en zware buien (met enorme neerslaghoeveelheden). Om de effecten hiervan zoveel mogelijk te beperken, is organische stof in de bodem noodzakelijk. (Boer en Business, 17 juni)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • DEN HAAG (ANP) - Boeren hebben voor het eerst in jaren te maken met aanzienlijke schade bij de suikerbietenteelt. Voor dit jaar spreekt brancheorganisatie LTO Nederland van 15 miljoen euro aan opbrengsten die verloren gaan door aantasting van de bieten. Daarbovenop komen de kosten voor het gebruik van insecticiden en het opnieuw inzaaien van bieten. (Europa Nu, 3 mei)

  Lees meer: europa-nu.nl

 • Op dinsdag 11 september 2018 is ir. M.J. Smit aan Wageningen University & Research gepromoveerd op het onderwerp “De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, 1950 – 2015 – 2040”. In dit proefschrift is een beeld weergegeven van de ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw in de periode 1950 t/m 2015. Vervolgens is aangegeven aan welke randvoorwaarden de landbouw in de toekomst moet gaan voldoen. (Krapuul.nl, 4 maart 2019)

  Lees meer: krapuul.nl