lood

 • Op twee handen zijn ze niet te tellen, het aantal zaken of maatregelen tegen en onderzoeken naar Tata Steel. Er zijn en blijven vragen over de vergunningen, de overschrijding daarvan, de uitstoot van schadelijke stoffen en stikstof, en de invloed van Tata Steel op de volksgezondheid van de omgeving. Komende donderdag komt het eerstvolgende rapport met Tata als lijdend voorwerp uit. Dan publiceert GGD zijn nieuwste Gezondheidsmonitor IJmond. (NH Nieuws, 7 juni)
  Lees meer: nhnieuws.nl

 • In De Ronde Venen wordt uitgebreider onderzoek gedaan naar lood in tuinen. Ook komt er een proef voor de sanering van de bodemsanering. (Algemeen Dagblad, 30 mei)
  Lees meer: ad.nl

 • De komende drie jaar laat de gemeente De Ronde Venen onderzoek doen in tuinen waar verwacht wordt dat er een veel te hoog gehalte aan lood in de bodem zit. Dat is niet gezond. (AD, 23 mei)

  Lees meer: ad.nl

 • In woningen die voor 1960 zijn gebouwd, kunnen loden waterleidingen liggen. Om die reden heeft de gemeente Haarlem aan alle bewoners van een woning van voor 1960 een brief gestuurd. In de brief legt de gemeente uit wat huurders en woningeigenaren kunnen doen om te controleren of er nog loden leidingen in hun woning aanwezig zijn en of hun woning op een perceel staat, waar lood in de grond zit. (Haarlems Dagblad, 21 februari)

  Lees meer: haarlemsweekblad.nl

 • De bodem van het Oosterpark is op sommige plaatsen ernstig verontreinigd met lood. Volgens het RIVM moeten er maatregelen genomen worden als de loodwaarden van de bodem hoger zijn dan 100 mg/kg. Onderzoek door het onafhankelijk bureau IDDS zou volgens Ernst Sonneveld van de stichting Herstel Oosterpark (SHO) waarden aangetoond tot 440 mg/kg. Dat schrijft Ernst Sonneleveld in een brief aan het bestuur van Amsterdam en de Veiligheidsregio. Volgens stadsdeelbestuurder Ivar Manuel hebben IDDS en de GGD al eerder bevestigd dat er geen sprake is van humane risico’s en dat kinderen veilig in het park kunnen spelen. (Oost-online, 14 februari)

  Lees meer: oost-online.nl

 • De tien drinkwaterbedrijven hebben volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2020 opnieuw water van goede kwaliteit geleverd. Bij bijna een half miljoen metingen voldeed 99,9 procent van de monsters aan de wettelijke normen. En waar voor de volksgezondheid risicovolle overschrijdingen werden geconstateerd, zijn adequate maatregelen genomen. (H2O Waternetwerk, 14 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Gemeentelijk onderzoek naar de aanwezigheid van lood in vier volkstuinen heeft aangetoond dat bij twee daarvan de grondkwaliteit matig is. Het gaat om zogenoemd diffuus lood. Dat is ontstaan als gevolg van eeuwenlange vervuiling door industriële activiteiten. In Ridderkerk komt dat lood vooral voor in de historische dorpskernen en bij lintbebouwing langs de dijken. (Ridderkerks Dagblad, 7 december)

  Lees meer: ridderkerksdagblad.nl

 • De gemeente Schiedam laat onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van lood in de bodem bij speeltuinen, kinderdagverblijven en volkstuincomplexen. Het onderzoek duurt naar verwachting tot half november. (Schiedam 24, 14 oktober)

  Lees meer: schiedam24.nl

 • Tata Steel wil staal maken met waterstof in plaats van steenkool. Maar zover is het nog lang niet. Hoe moet het in de tussentijd met de overlast? (NRC, 17 september)

  Lees meer: nrc.nl

 • De hoeveelheden schadelijke stoffen die neerdalen in de omgeving van Tata Steel zijn vele tientallen malen hoger dan in gebieden verder weg van de grote staalfabriek in Wijk aan Zee. Zó erg zelfs, dat bij langdurige blootstelling het IQ van kinderen tot 12 jaar negatief wordt beïnvloed. Dat blijkt uit een tweede gezondheidsonderzoek van het RIVM waarbij op 420 plekken neergedaalde stof is opgeveegd en onderzocht. Buiten én binnen. (Brabants Dagblad, 2 september)
  Lees meer: bd.nl

 • In neergedaald stof onder de rook van Tata Steel zijn metalen en andere schadelijke stoffen gevonden in concentraties die twintig tot honderd keer hoger uitvallen dan buiten de regio. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat vooral waarschuwt voor de blootstelling van kinderen aan lood. (Parool, 2 september)
  Lees meer: parool.nl

 • De provincie Noord-Holland zet grote vraagtekens bij het voortbestaan van Tata Steel in IJmuiden, nu het RIVM in een onderzoek concludeert dat stof dat neerdaalt in de regio onwenselijk is voor de gezondheid van kinderen. (NOS, 2 september)
  Lees meer: nos.nl

 • Omwonenden van Tata Steel IJmuiden hebben het vertrouwen verloren in instanties als de GGD en het RIVM. Die zouden de verantwoordelijkheid van het bedrijf voor ziektegevallen in de omgeving ontkennen. Nu betalen ze een eigen onderzoek. (De Volkskrant, 28 juli)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Het onderzoek naar de bodemkwaliteit van de speeltuinen in de oude kernen van de gemeente Zutphen is afgerond. Bij vier speeltuinen is onlangs een matige bodemkwaliteit aangetroffen. Dit is echter geen reden tot zorgen, wel is het goed om de handen goed te wassen. (Lokaal Gelderland, 21 juli)

  Lees meer: lokaalgelderland.nl

 • Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet een oproep aan alle gemeenten om zich in te zetten voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen in oude woningen. Daarbij vraagt ze om het voorbeeld van Amsterdam te volgen. (H2O Waternetwerk, 5 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Al jaren vermoedt de Stichting Herstel Oosterpark dat de grasvelden van het Oosterpark vol zitten met lood. Het spul vormt voor de gezondheid van jonge kinderen die op de velden spelen een gevaar. Stadsdeel Oost zou volgens de stichting fouten hebben gemaakt bij de renovatie van het park, waardoor de vervuilde ondergrond zich vermengd heeft met de bovengrond. De stichting liet zelf daarom een bodemonderzoek uitvoeren in het park. (NH Nieuws, 17 november)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Omwonenden van de Zeedijk bij Perkpolder maken zich opnieuw zorgen over hun land en hun gezondheid. Om kosten te besparen werd er bij de aanleg van de dijk thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt. Hoewel Rijkswaterstaat vorig jaar verklaarde dat er geen gevaar voor mens en dier is, zien de omwonenden en hun advocaat in een nieuw rapport genoeg aanwijzingen om dat te weerleggen. (Omroep Zeeland, 30 september)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu belanden door achterstanden bij Rijkswaterstaat nog onnodig veel in onze rivieren. Veel bedrijven kunnen deze stoffen lozen op basis van verouderde vergunningen. (De Gelderlander, 21 september)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • De fracties van GroenLinks, de FNP en de SP hebben vragen aan het college van B en W van de gemeente Heerenveen gesteld over de sanering van het voormalig schietterrein in Katlijk. (Heereveense Courant, 4 september)
  Lees meer: heereveensecourant.nl

 • Bewoners van Wijk aan Zee zijn hoogst bezorgd na nieuwe metingen van stof dat in juni neerdaalde op het dorp. Wijk aan Zee ligt onder de rook van de fabriek van Tata Steel. (Het Parool, 31 augustus)
  Lees meer: parool.nl