milieu

 • Op het bospad langs de Waalbandijk in Wamel zijn maandagochtend vaten en vuilniszakken gevonden. Het gaat om drugsafval. (De Gelderlander, 23 mei)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • “Onze inzet is een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Stoffen als GenX horen niet thuis in het milieu, de lucht en het water. De uitstoot van deze PFAS door Chemours is drastisch verminderd. Dat is een positieve ontwikkeling. Maar wij willen ook graag die laatste kilo’s uit de vergunning. Helaas lukt dat nog niet”, schrijft de gemeente Sliedrecht in een reactie op de nieuwe vergunning voor chemiebedrijf Chemours, die is gepubliceerd. (Sliedrecht 24, 9 mei)

  Lees meer: sliedrecht24.nl

 • Opeens was de Hedwigepolder deze week weer volop in het nieuws. Met een rechtszaak, een verzoek bij de minister en een aangekondigd protest. De PFAS-vervuiling geeft de tegenstanders van de ontpoldering nieuwe moed. Maar heeft het allemaal nog zin? Een commentaar van politiek verslaggever Marcel Decraene. (Omroep Zeeland, 7 mei)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Een week de tijd heeft hij om 865 documenten te vernietigen. Zo niet dan wil provinciebestuurder Jan van der Meer milieudeskundige Cor Coenrady uit Elst desnoods voor de rechter slepen om die vernietiging af te dwingen. (Omroep Gelderland, 13 april)

  Lees meer: gld.nl

 • Een verzoek van de stichting Stop Afvalwater Twente (SAT) aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), om de afvalwaterinjectie bij Rossum stil te leggen, is afgewezen. (Tubantia, 21 februari)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Volgens onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu is meer dan de helft van de wijken in de tweeëndertig grootste gemeenten van Nederland versteend. Dat geldt ook voor veel nieuwbouwwijken. Met de bouw van vele huizen in aankomst, pleit de milieuorganisatie voor vaste groennormen voor alle bouwprojecten. (H2O Waternetwerk, 21 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Eerst de onderzoeken naar de verontreiniging van het Westerscheldewater afwachten voordat de Hedwigepolder onder water wordt gezet. Anders komt de volksgezondheid in het gedrang. (PZC, 21 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • De milieueffecten voor de aardgaswinning in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog zijn goed beschreven in het aangevulde milieueffectrapport. Dat zegt de MER. de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De minister van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. (Blik op nieuws, 18 februari)

  Lees meer: blikopnieuws.nl

 • Als het aan de Vlamingen ligt, stroomt de Hedwigepolder in het najaar vol Westerscheldewater. Maar dat is ernstig vervuild met PFAS. (PZC, 19 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Het is een van de grootste dossiers in de Zeeuwse politiek van de afgelopen jaren: PFAS. Van gemeenteraden tot Rijkswaterstaat, van de provincie tot de Tweede Kamer, allerlei partijen houden zich bezig met het vervuilde water dat Zeeland in stroomt. Maar waar staan we nu in dit dossier? En wie van alle betrokken partijen is eigenlijk verantwoordelijk? (Omroep Zeeland, 17 februari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Ze zorgen ervoor dat je lippenstift blijft zitten, dat je biefstuk niet aanbakt en dat je droog blijft bij een hevige regenbui: PFAS. Maar voortschrijdend inzicht wijst uit: PFAS is gevaarlijker dan we dachten. Hoe groot is dit gevaar? En komen we ooit nog van PFAS af? (NRC, 16 februari)

  Lees meer: nrc.nl

 • In de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu podcast Leefomgeving en Gezondheid klopt presentatrice Nienke de la Rive Box aan bij de mensen achter de wetenschap van het RIVM. Ze vindt er antwoorden op vragen als: Hoe kan het dat je in de stad ziek kunt worden van dieren? Is het beter voor het milieu is als we gezonder gaan eten? Is stilte eigenlijk gezonder dan herrie? In de gesprekken hoort ze welke risico’s er zijn, maar ook wat we zelf kunnen doen om onze omgeving en onze gezondheid te verbeteren. De Podcast van 14 februari gaat over PFAS: perfect als antiaanbaklaag, maar schadelijk voor de gezondheid. (RIVM, 14 februari)

  Lees meer: rivm.nl

 • Chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht zegt de uitstoot van bepaalde PFAS-types drastisch terug te kunnen brengen door de inzet van een nieuw filtratiesysteem. (PZC, 31 januari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Het Openbaar Ministerie (OM) eist een geldboete van 750.000 euro waarvan een gedeelte van 250.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor een groot internationaal opererend mijnbouwbedrijf voor het overtreden van milieuregels bij het winnen van zout uit de bodem. Het gaat om de periode 2015 tot en met 2018. (OM, 31 januari)

  Lees meer: om.nl

 • Op 22 december 2021 treedt het nieuwe Regionaal Water en Bodemprogramma (RWP) van de provincie Noord-Brabant in werking voor de komende 6 jaar, dat is vastgesteld op 3 december door Provinciale Staten. Veilig, schoon en voldoende water en een gezonde bodem zijn de streefdoelen van het programma. De provincie, waterschappen en gemeentes en andere partners investeren hiervoor gezamenlijk 200 miljoen euro. (Waterforum, 17 december)

  Lees meer: waterforum.net

 • Vis en zeegroenten uit het oostelijk deel van de Westerschelde bevatten nog altijd veel te veel PFAS. Niet eten, adviseert professor Jacob de Boer van de Vrije Universiteit in Amsterdam. (PZC, 6 december)

  Lees meer: pzc.nl

 • De gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Tata Steel moeten omlaag. Daarom komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met provincie Noord-Holland met een plan van aanpak. Kern van het plan is het aanscherpen van vergunningen, de vervuiling sneller en meer omlaag brengen en beloftes van Tata Steel om minder schadelijke stoffen uit te stoten zoveel mogelijk omzetten naar verplichte maatregelen. Dat schrijft staatssecretaris Steven van Weyenberg, Infrastructuur en Waterstaat, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Om te toetsen of de verbeteringen daadwerkelijk gerealiseerd zijn, volgen in 2022 twee onafhankelijke stofdepositie onderzoeken (onderzoek naar neergedaald stof in de leefomgeving) door het RIVM. (Rijksoverheid, 1 december)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Na de onthullingen van Pointer over de ammoniakuitstoot bij de cacaofabriek Aurora van Cargill in Zaandam, blijkt ook een andere cacaofabriek in de Zaanstreek de milieunormen te overschrijden. Het gaat om een vestiging van Olam Food Ingredients in Wormer. (Noordhollands Dagblad, 27 november)

  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • De raadsfractie van GroenLinks Smallingerland gaat maandag a.s. naar de Raad van State in Den Haag om te pleiten tegen de voorgenomen gaswinning in Smallingerland. Raadslid Peter Lesterhuis zal namens de leden van GroenLinks Smallingerland het beroep tegen de voorgenomen gaswinning in Smallingerland mondeling toelichten en verdedigen. (Waldnet, 27 november)

  Lees meer: waldnet.nl

 • Stichting Tegengif is op zoek naar vrouwen die pas zijn bevallen en mee willen doen aan een onderzoek naar PFAS in de borstvoeding. Er wordt specifiek gevraagd naar deelneemsters in de omgeving van Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. (BN De Stem, 22 november)

  Lees meer: bndestem.nl