natuurwaarde

  • Provincie Drenthe wil een grens instellen aan het draineren en oppompen van grondwater rond Natura 2000-gebieden. Niet langer wordt gekeken naar de individuele belasting die dat oplevert voor de natuur, maar naar de totaalbelasting. (Nieuwe Oogst, 5 mei)

    Lees meer: nieuweoogst.nl

  • Gasboringen in de Waddenzee veroorzaken mogelijk wel schade in het natuurgebied. Ministers Carola Schouten (Natuur) en Stef Blok (Klimaat) mogen om die reden helemaal geen toestemming geven voor de plannen, blijkt uit onafhankelijk onderzoek door kennisorganisatie Waddenacademie, in opdracht van de Tweede Kamer. GroenLinks reageert verheugd op het rapport. ‘De vergunning moet worden geweigerd in dit natuurgebied van wereldklasse’, twittert Laura Bromet, een van de Kamerleden die om het onderzoek vroeg. (AD, 5 oktober)

    Lees meer: ad.nl