ondergrond

 • Het kennisprogramma COASTAR heeft in kaart gebracht waar de ondergrond in Nederlandse kustgebieden kan bijdragen aan een meer robuuste zoetwatervoorziening. Er blijken volop kansen voor ondergrondse berging van regenwater én de winning van brak grondwater, waarmee we verzilting tegengaan en zoetwater kunnen produceren. COASTAR heeft deze kansrijke locaties letterlijk in kaart gebracht. De geohydrologische geschiktheidskaarten zijn een uitstekend startpunt voor verder onderzoek en gesprekken in de regio. (H2O Waternetwerk, 15 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Voor de Groningers lijkt het vrijwel onmogelijk om hun aardbevingsschade vergoed te krijgen. De verantwoordelijke partijen zijn moeilijk te overtuigen welke schade het gevolg is van de aardbevingen. Eén van de oorzaken is volgens Peter van der Gaag dat er onvoldoende kennis over de Groningse bodemprocessen is. Dat geldt voor bouwers maar ook voor waterschappen. Van der Gaag is geohydroloog en heeft veel onderzoek gedaan in het Groningse aardbevingsgebied en in het buitenland. (H2O Waternetwerk, 15 november)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil volgend jaar toch weer afvalwater in de Twentse bodem pompen. Eerder leek het er nog op dat de NAM daar op verzoek van staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) mee zou stoppen. (NOS, 11 oktober)

   Lees meer: nos.nl

 • Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, slaat alarm. Als er niet wordt ingegrepen, is er binnen tien jaar niet meer genoeg drinkwater in Nederland. Drie van de tien waterbedrijven lopen nu al tegen de grenzen van hun mogelijkheden áan bij het voldoen aan hun leveringsplicht. (H2O Waternetwerk, 26 september)
  Lees meer:h2owaternetwerk.nl

   

 • De droogte slaat hard toe in Nederland. Sinds vorige week is er sprake van een feitelijk watertekort en sinds dinsdag mogen veel boeren in de westelijke helft van Noord-Brabant hun akkers overdag niet meer besproeien met oppervlaktewater. Maar er zijn ook bedrijven die de vruchten plukken van dit weer, zoals wijntelers.(bnr.nl, 9 Augustus)

  Lees meer:bnr.nl

 • Het wordt steeds drukker in de Brabantse bodem. Er ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de grond; niet alleen voor elektriciteit maar ook voor water, gas, olie en dataverkeer. Zeker in stedelijke gebieden is het daar dringen geblazen. (Brabant, 25 juli)
  Lees meer: brabant.nl

 • Er wordt tijdelijk geen drinkwater gewonnen uit de Maas, omdat er een onbekende stof in het water is aangetroffen. Om wat voor stof het gaat, wordt onderzocht in het waterlab van WML. Tegelijkertijd hebben ze in Italië en Zuid-Frankrijk te maken met de droogste periode in zeventig jaar tijd. Drinkwater lijkt vanzelfsprekend maar hoe vanzelfsprekend is drinkwater nog anno 2022? Kan het zo zijn dat ons drinkwater opraakt? De podcastredactie van Alledaagse Vragen heeft het uitgezocht. (NPO Radio 1, 12 juli)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • Het is een droog voorjaar, zoals steeds vaker de afgelopen jaren, en er is weer volop aandacht voor de effecten van droogte op landbouw en natuur. Daarbij is het van groot belang om ook te kijken naar de gevolgen van droogte voor het leven in de bodem. (Nature Today, 19 mei)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Steeds meer woningeigenaren willen van het aardgas af. Dit betekent een toenemende interesse voor duurzame alternatieven, zoals warmtepompen en bodemenergie. De WKO-bodemenergietool geeft een eerste inzicht op quickscan-niveau of op een locatie open- of gesloten bodemenergiesystemen kunnen worden toegepast. Het aantal aanvragen voor o.a. rapportages via de tool is de afgelopen tijd hard gestegen en er is veel nieuwe informatie beschikbaar. (Binnenlands Bestuur, 13 mei)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De in juli 2021 vastgelegde risicogrenswaarden voor PFAS, PFOA en GenX kunnen worden gebruikt als indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging (INEV’s). Deze vervangen de INEV’s uit maart 2020. (Bodemplus, 9 mei)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Natuurorganisatie Brabants Landschap hoeft toch de portemonnee niet te trekken voor het opruimen van een enorme drugsafvalput in de bossen van Halsteren. De provincie neemt het opruimen over. (Omroep Brabant, 10 mei)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Begin vorig jaar startte Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) met het voorbereiden van de volgende fase van het onderzoekstraject. Eerder werden er al twee zoekgebieden geselecteerd nabij Utrecht en Amsterdam. Nu selecteert SCAN als derde zoekgebied het noordelijke deel van de regio West-Brabant. Het gebied ligt ongeveer tussen Breda en Hellevoetsluis. Over enige tijd wil SCAN in dit zoekgebied een onderzoeksboring uitvoeren met als doel meer inzicht te verkrijgen in de potentie van de ondergrond voor het gebruik van aardwarmte. De boringen zullen een waardevolle aanvulling vormen op de seismische data over de Nederlandse ondergrond die SCAN verzameld heeft. (AgriHolland, 4 mei)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten en omgevingsdiensten bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Binnen de bouwsteen Aanvullingspoor van het programma zijn drie nieuwe informatiebladen ontwikkeld. Het gaat om zogenaamde 80% versies. Dat betekent dat de informatiebladen de komende maanden nog worden aangepast met nieuwe ontwikkelingen, kennis en ervaring. (Bodemplus, 19 april)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Doordat de grond op bepaalde plaatsen verzakt, golft het wegdek in de bocht van knooppunt Drie Klauwen, van Goes naar de Westerscheldetunnel. (PZC, 23 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Een nieuwe kaart, de opslingerkaart, voor aardbevingen in Nederland is gepubliceerd. Opslingering is de mate van versterking van een aardbevingssignaal door de ondiepe ondergrond. Dit draagt bij aan hoe sterk een aardbeving gevoeld wordt. Deze kaart brengt de opslingering, gekoppeld aan de opbouw en samenstelling van de aardlagen in de ondiepe ondergrond, in beeld. (KNMI, 26 januari)
  Lees meer: knmi.nl

 • Bijna een jaar na de vondst, is een enorme dumping van drugsafval in natuurgebied De Brabantse Wal bij Bergen op Zoom nog altijd niet opgeruimd. (Omroep Brabant, 25 januari)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Hierbij presenteert Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) het Jaarwerkplan RWS Bodem en Ondergrond 2022 i(verwijst naar een andere website)n de vorm van een online magazine. Dit jaarwerkplan 2022 geeft de toekomstplannen van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) weer en geeft aan wat onze prioriteiten zijn voor dit jaar. (Bodemplus, 20 januari)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De energietransitie zal enorme impact hebben op de ruimtelijke inrichting. Voor de aanleg van warmtenetten en verzwaring van het elektriciteitsnet is een herinrichting van grote delen van de ondergrond nodig. Voor drinkwaterbedrijven heeft dit grote consequenties. (H2O Waternetwerk, 12 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Nederland staat voor grote opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en grootschalige woningbouw. De ondergrond speelt bij de oplossing van deze vraagstukken een cruciale rol. De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, doet al ruim 100 jaar onderzoek naar de ondergrond in ons land. Met de nieuwe website, de Basisregistratie Ondergrond en 3D-modellen van de ondergrond maakt de GDN de ondergrond weer een stuk beter zichtbaar. (Land en Water, 10 januari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Provincie Fryslân gaat de verdeling van zoet en zout water in de ondergrond nauwkeurig in kaart brengen. Dat gebeurt in het kader van het nieuwe landelijke project Freshem-NL waarvan deze provincie penvoerder is. Hierdoor kunnen de risico’s van verzilting op lange termijn beter worden ingeschat. (H2O Waternetwerk, 22 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl