ondergrond

 • Het gat wat gisteren in de Halkade ontstond kwam door een verzakking van de ondergrond. Zeehaven IJmuiden NV is eigenaar van de Halkade en is inmiddels druk bezig met het achterhalen van de exacte oorzaak en het repareren van het ontstane gat. (NH Nieuws, 17 september)
  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Voor zowel het opstellen van een adaptatiestrategie als bij het uitkiezen van geschikte adaptatiemaatregelen is het belangrijk om ook te kijken naar de functies en eigenschappen van de bodem en ondergrond. In dit artikel wordt uitgelegd waarom de bodem en ondergrond zo belangrijk zijn bij klimaatadaptatie en waar bodem- en ondergrondinformatie te vinden is. (H2O Waternetwerk, 14 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Grote steden in Nederland werken aan plannen voor minder steen en asfalt in de stad. Dat blijkt uit een rondgang van BNR. Duidelijk is dat de harde ondergrond plaats moet maken voor groen, om de stad beter voor te bereiden op klimaatverandering. (BNR, 5 augustus)
  Lees meer: bnr.nl

 • Veel informatie over de Nederlandse bodem en ondergrond komt samen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Als Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, maken wij de BRO. Door de innovatieve GDN modellen is het mogelijk om relevante visualisaties van gebruik van de ondergrond te maken. Een krachtige manier om steeds beter zicht te krijgen op de koppeling tussen de ondergrond en de bovengrond. Een kennisveld waarmee de GDN al geruime tijd (inter)nationale frontrunner is. We zijn dan ook verheugd dat de BRO-praktijkvoorbeelden de eerste prijs hebben gewonnen in de categorie 3D GIS-kaarten van Esri en feliciteren alle samenwerkingspartners met dit mooie resultaat. (Emerce, 22 juli)
  Lees meer: emerce.nl

 • Het is heet in Siberië. Zo heet dat de permafrost, de eeuwig bevroren ondergrond in het gebied, sneller en dieper smelt dan ooit tevoren. En dat heeft desastreuze gevolgen. “Dit probleem kan niet regionaal of lokaal worden opgelost. Dit vraagt om een wereldwijde aanpak.” (Trouw, 22 juli)
  Lees meer: trouw.nl

 • De Rijksoverheid gaat in augustus opnieuw onderzoek uitvoeren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug om informatie te verzamelen over de ondergrond. Met de uitkomsten van het onderzoek kan nauwkeuriger worden ingeschat waar de winning van aardwarmte in Nederland mogelijk is. Twee onderzoekslijnen doorkruisen de gemeente in de buurt van Driebergen-Rijsenburg. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving krijgen over de werkzaamheden nog een brief toegestuurd. (Nieuwsblad de Kaap, 15 juli)
  Lees meer: nieuwsbladdekaap.nl

 • De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft een schat aan informatie van de Nederlandse ondergrond. Sinds kort kan geologisch Nederland beschikken over een vernieuwde standaard met definities van gesteentelagen; in geologische termen de ‘Stratigrafische Nomenclator’. (TNO, 19 juni)
  Lees meer: tno.nl

 • Warmtenetten, elektriciteitsnetten, woningbouw: opgaven die ruimte vragen. Ook onder de grond. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) maakt via metingen en 3D-modellen zichtbaar wat zich waar bevindt. (Binnenlands Bestuur, 11 juni)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Waterschap Rivierenland en aannemerscombinatie De Betuwse Waard is deze week in Andelst gestart met het aanbrengen van plastic damwanden in de Waaldijk. Op de proeflocatie wordt over een lengte van 30 meter op een diepte van 12 meter een plastic damwand aangebracht. De plastic delen gaan met een stalen frame met exact dezelfde vorm naar beneden. Als het plastic op diepte zit, komt het stalen frame weer omhoog. (Waterforum, 28 mei)
  Lees meer: waterforum.net

 • Het grootste deel van de schade aan 340 huizen langs kanaal Almelo - de Haandrik is niet veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal tussen 2011 en 2016. Dat is de uitkomst van het onderzoek van TNO en Deltares. (Tubantia, 26 mei)
  Lees meer: tubantia.nl

 • "Stel je voor: je bent een rugstreeppad in de prachtige uitgestrekte duinen van Noord-Holland. Dan ontstaat het plan, om in uw favoriete leefgebied, de duinen rond Zandvoort, een oud racecircuit nieuw leven in te blazen", vertelt Dolf Jansen in De Nieuws BV. (NPO Radio 1)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit in PDF formaat. De provinciale indeling en COROP indeling bevatten elk de regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren. (CBS, 24 maart)
  Lees meer: cbs.nl

 • Het is niet de standaard om bodem en ondergrond mee te nemen in ruimtelijk beleid terwijl deze beleidsvorming de fysieke leefomgeving wel raakt. En dus een plek in de omgevingsvisie zou moeten krijgen. Daarom zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en onderzoeksinstituut Deltares het project 'Bodem en Ondergrond Gemeentelijke Omgevingsvisies' (BOGO) gestart.
  (Groene Ruimte, 31 januari)
  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, wil vanaf 2022 gegevens van bodemverontreiniging gaan opnemen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. De toegankelijkheid van betrouwbare gegevens over bodemverontreinigingen zal hierdoor sterk verbeteren, wat van groot belang is voor een snelle en zorgvuldige uitrol van onder andere (telecom)infrastructuur. (Telecompaper, 21 januari)
  Lees meer: telecompaper.com

 • Minister Wiebes bevestigt aan de Tweede Kamer dat er afhankelijk van de lokale situatie schaarste is aan ruimte in de ondergrond voor extra elektriciteitskabels voor het aansluiten van wind- en zonneparken. (Solar Magazine, 20 januari)
  Lees meer: solarmagazine.nl

 • Zo’n 80% van de fundering op het Nederlandse spoor dateert nog van het ’stoomtijdperk’. Verzakkingen worden door het intensievere treinverkeer een steeds groter probleem. Dat zegt hoogleraar Rolf Dollevoet van de TU Delft. (Telegraaf, 3 december)
  Lees meer: telegraaf.nl

 • De afdeling GIS & ICT van Sweco organiseert jaarlijks een Hackathon. In kleine teams met veel inhoudelijke en technische kennis wordt de hele dag hard gewerkt aan innovatieve ideeën. Voor de winnaars van de Hackathon is er uiteraard een mooie prijs. En het mooiste van de Hackathon? Het zijn geen ideeën die onderin een la belanden. Vaak gebeurt er in de praktijk ook écht iets mee! (Geoweb, 18 november)
  Lees meer: geoweb.software

 • Wie denkt dat het in onze steden druk is bóven de grond, heeft nog nooit een kijkje ónder de grond genomen. Onlangs kreeg ik zo’n bril op waarmee ik virtueel een blik kon werpen in de ondergrond. Het werd zo heel duidelijk: kabels en leidingen, een parkeergarage, een tunnel, WKO-buizen (warmtekoudeopslag), een groot grondwaterreservoir, heipalen. Alles vecht om een plek. (Binnenlands Bestuur, 31 oktober)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Amsterdam wordt steeds drukker. Niet alleen boven de grond, maar ook onder uw voeten. U merkt er niets van, maar onder de grond krioelt het van de leidingen en kabels: voor gas, riolering, elektriciteit, telefoon, dataverkeer, metrobuizen en ga zo maar door. En door de ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden, wordt het nóg voller. Hoe gaan we daarmee om? (Gemeente Amsterdam, 29 oktober)

  Lees meer: amsterdam.nl

 • Van alle Natura2000-gebieden is het Aamsveen wel een van de meest bijzondere. „Levend hoogveen, waar zie je dat nog?”, zegt beheerder Alexander van der Elst. Toch zijn juist hier de gevolgen van de hoge stikstofuitstoot te zien. „Het is vijf voor twaalf.” (Tubantia, 15 oktober)

  Lees meer: tubantia.nl