ondergrond

 • Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit in PDF formaat. De provinciale indeling en COROP indeling bevatten elk de regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren. (CBS, 24 maart)
  Lees meer: cbs.nl

 • Het is niet de standaard om bodem en ondergrond mee te nemen in ruimtelijk beleid terwijl deze beleidsvorming de fysieke leefomgeving wel raakt. En dus een plek in de omgevingsvisie zou moeten krijgen. Daarom zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en onderzoeksinstituut Deltares het project 'Bodem en Ondergrond Gemeentelijke Omgevingsvisies' (BOGO) gestart.
  (Groene Ruimte, 31 januari)
  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, wil vanaf 2022 gegevens van bodemverontreiniging gaan opnemen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. De toegankelijkheid van betrouwbare gegevens over bodemverontreinigingen zal hierdoor sterk verbeteren, wat van groot belang is voor een snelle en zorgvuldige uitrol van onder andere (telecom)infrastructuur. (Telecompaper, 21 januari)
  Lees meer: telecompaper.com

 • Minister Wiebes bevestigt aan de Tweede Kamer dat er afhankelijk van de lokale situatie schaarste is aan ruimte in de ondergrond voor extra elektriciteitskabels voor het aansluiten van wind- en zonneparken. (Solar Magazine, 20 januari)
  Lees meer: solarmagazine.nl

 • Zo’n 80% van de fundering op het Nederlandse spoor dateert nog van het ’stoomtijdperk’. Verzakkingen worden door het intensievere treinverkeer een steeds groter probleem. Dat zegt hoogleraar Rolf Dollevoet van de TU Delft. (Telegraaf, 3 december)
  Lees meer: telegraaf.nl

 • De afdeling GIS & ICT van Sweco organiseert jaarlijks een Hackathon. In kleine teams met veel inhoudelijke en technische kennis wordt de hele dag hard gewerkt aan innovatieve ideeën. Voor de winnaars van de Hackathon is er uiteraard een mooie prijs. En het mooiste van de Hackathon? Het zijn geen ideeën die onderin een la belanden. Vaak gebeurt er in de praktijk ook écht iets mee! (Geoweb, 18 november)
  Lees meer: geoweb.software

 • Wie denkt dat het in onze steden druk is bóven de grond, heeft nog nooit een kijkje ónder de grond genomen. Onlangs kreeg ik zo’n bril op waarmee ik virtueel een blik kon werpen in de ondergrond. Het werd zo heel duidelijk: kabels en leidingen, een parkeergarage, een tunnel, WKO-buizen (warmtekoudeopslag), een groot grondwaterreservoir, heipalen. Alles vecht om een plek. (Binnenlands Bestuur, 31 oktober)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Amsterdam wordt steeds drukker. Niet alleen boven de grond, maar ook onder uw voeten. U merkt er niets van, maar onder de grond krioelt het van de leidingen en kabels: voor gas, riolering, elektriciteit, telefoon, dataverkeer, metrobuizen en ga zo maar door. En door de ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden, wordt het nóg voller. Hoe gaan we daarmee om? (Gemeente Amsterdam, 29 oktober)

  Lees meer: amsterdam.nl

 • Van alle Natura2000-gebieden is het Aamsveen wel een van de meest bijzondere. „Levend hoogveen, waar zie je dat nog?”, zegt beheerder Alexander van der Elst. Toch zijn juist hier de gevolgen van de hoge stikstofuitstoot te zien. „Het is vijf voor twaalf.” (Tubantia, 15 oktober)

  Lees meer: tubantia.nl

 • De opslag van 250 miljoen liter dieselolie in twee zoutholtes onder het bedrijventerrein Marssteden voldoet niet aan alle regels, zo blijkt uit een onderzoek van het RIVM. (Tubantia, 16 september)

  Lees meer: tubantia.nl

 • De aanleg van warmtenetten, zwaardere stroomkabels en de vervanging van rioolbuizen leveren problemen op onder de Nederlandse grond. De bodem zit nu al overvol met leidingen en kabels. Extra graafwerk gaat veel overlast geven en zal meer schade veroorzaken. (Algemeen Dagblad, 20 augustus)
  Lees meer: ad.nl

 • De Nederlandse bodem daalt al eeuwen doordat we water aan de grond onttrekken. In Vietnam begint dit proces nu pas, door urbanisatie. (NRC, 2 augustus)

  Lees meer: nrc.nl

 • De Midterm Review geeft een tussenstand van het in 2015 afgesloten bodemconvenant. De aanpak van bodemverontreinigingen en de decentralisatie van het bodembeleid liggen op koers. De rol die bodem en ondergrond kunnen spelen in maatschappelijke opgaven wordt steeds belangrijker. (Bodem+, 15 juli)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Er komt meer onderzoek naar de ondergrondse bewegingen in de buurt van zoutputten in Oldambt. Het bedrijf Nouryon (voorheen AkzoNobel) gaat het ondergrondse meetnetwerk uitbreiden. (RTV Noord, 4 juli)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Met de aansluiting op de zogenaamde Basisregistratie Ondergrond (BRO) heeft gemeente Hoeksche Waard weer een stap gezet in de verbetering van haar digitale dienstverlening. In de BRO wordt allerlei informatie over de Hoeksche Waardse bodem vastgelegd. (Hoeksch Nieuws, 2 juli)

  Lees meer: hoekschnieuws.nl

 • Prof. dr. Reinder Reinder bracht in mei het boek De Atlas van Acker Stratingh; kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839) uit. Dit is aanleiding voor een kleine expositie in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen. (Dagblad van het Noorden, 27 juni)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De waterleidingbreuk en het daaropvolgende sinkhole, dinsdagavond in Rotterdam-Rubroek, is veroorzaakt door problemen met de ondergrond. Dat meldt waterleidingbedrijf Evides. (RTV Rijnmond, 27 juni)

  Lees meer: rtvrijnmond.nl

 • Studenten van de TU Delft onderzoeken in een proeftuin op welke manieren wateroverlast na hevige regenbuien tegengegaan kan worden. Eén van de mogelijke oplossingen is Drainmix, een ondergrond gemaakt uit as dat overblijft na de verbranding van restafval. (Duurzaam Bedrijfsleven, 18 juni)

  Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 • Nederland is het eerste land ter wereld waar het in kaart brengen van de ondergrond wettelijk geregeld is. Dat gebeurt via de Basisregistratie Ondergrond (BRO). (TNO, 18 juni)

  Lees meer: tno.nl

 • De gemeente Reimerswaal, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland ondersteunen gezamenlijk een praktijkproef in Kruiningen naar de opvang van drainagewater uit een landbouwperceel en de infiltratie van dit water in de ondergrond. (Agri Holland, 4 juni)

  Lees meer: agriholland.nl