ondergrond

 • Het is een droog voorjaar, zoals steeds vaker de afgelopen jaren, en er is weer volop aandacht voor de effecten van droogte op landbouw en natuur. Daarbij is het van groot belang om ook te kijken naar de gevolgen van droogte voor het leven in de bodem. (Nature Today, 19 mei)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Steeds meer woningeigenaren willen van het aardgas af. Dit betekent een toenemende interesse voor duurzame alternatieven, zoals warmtepompen en bodemenergie. De WKO-bodemenergietool geeft een eerste inzicht op quickscan-niveau of op een locatie open- of gesloten bodemenergiesystemen kunnen worden toegepast. Het aantal aanvragen voor o.a. rapportages via de tool is de afgelopen tijd hard gestegen en er is veel nieuwe informatie beschikbaar. (Binnenlands Bestuur, 13 mei)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De in juli 2021 vastgelegde risicogrenswaarden voor PFAS, PFOA en GenX kunnen worden gebruikt als indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging (INEV’s). Deze vervangen de INEV’s uit maart 2020. (Bodemplus, 9 mei)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Natuurorganisatie Brabants Landschap hoeft toch de portemonnee niet te trekken voor het opruimen van een enorme drugsafvalput in de bossen van Halsteren. De provincie neemt het opruimen over. (Omroep Brabant, 10 mei)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Begin vorig jaar startte Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) met het voorbereiden van de volgende fase van het onderzoekstraject. Eerder werden er al twee zoekgebieden geselecteerd nabij Utrecht en Amsterdam. Nu selecteert SCAN als derde zoekgebied het noordelijke deel van de regio West-Brabant. Het gebied ligt ongeveer tussen Breda en Hellevoetsluis. Over enige tijd wil SCAN in dit zoekgebied een onderzoeksboring uitvoeren met als doel meer inzicht te verkrijgen in de potentie van de ondergrond voor het gebruik van aardwarmte. De boringen zullen een waardevolle aanvulling vormen op de seismische data over de Nederlandse ondergrond die SCAN verzameld heeft. (AgriHolland, 4 mei)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten en omgevingsdiensten bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Binnen de bouwsteen Aanvullingspoor van het programma zijn drie nieuwe informatiebladen ontwikkeld. Het gaat om zogenaamde 80% versies. Dat betekent dat de informatiebladen de komende maanden nog worden aangepast met nieuwe ontwikkelingen, kennis en ervaring. (Bodemplus, 19 april)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Doordat de grond op bepaalde plaatsen verzakt, golft het wegdek in de bocht van knooppunt Drie Klauwen, van Goes naar de Westerscheldetunnel. (PZC, 23 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Een nieuwe kaart, de opslingerkaart, voor aardbevingen in Nederland is gepubliceerd. Opslingering is de mate van versterking van een aardbevingssignaal door de ondiepe ondergrond. Dit draagt bij aan hoe sterk een aardbeving gevoeld wordt. Deze kaart brengt de opslingering, gekoppeld aan de opbouw en samenstelling van de aardlagen in de ondiepe ondergrond, in beeld. (KNMI, 26 januari)
  Lees meer: knmi.nl

 • Bijna een jaar na de vondst, is een enorme dumping van drugsafval in natuurgebied De Brabantse Wal bij Bergen op Zoom nog altijd niet opgeruimd. (Omroep Brabant, 25 januari)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Hierbij presenteert Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) het Jaarwerkplan RWS Bodem en Ondergrond 2022 i(verwijst naar een andere website)n de vorm van een online magazine. Dit jaarwerkplan 2022 geeft de toekomstplannen van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) weer en geeft aan wat onze prioriteiten zijn voor dit jaar. (Bodemplus, 20 januari)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De energietransitie zal enorme impact hebben op de ruimtelijke inrichting. Voor de aanleg van warmtenetten en verzwaring van het elektriciteitsnet is een herinrichting van grote delen van de ondergrond nodig. Voor drinkwaterbedrijven heeft dit grote consequenties. (H2O Waternetwerk, 12 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Nederland staat voor grote opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en grootschalige woningbouw. De ondergrond speelt bij de oplossing van deze vraagstukken een cruciale rol. De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, doet al ruim 100 jaar onderzoek naar de ondergrond in ons land. Met de nieuwe website, de Basisregistratie Ondergrond en 3D-modellen van de ondergrond maakt de GDN de ondergrond weer een stuk beter zichtbaar. (Land en Water, 10 januari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Provincie Fryslân gaat de verdeling van zoet en zout water in de ondergrond nauwkeurig in kaart brengen. Dat gebeurt in het kader van het nieuwe landelijke project Freshem-NL waarvan deze provincie penvoerder is. Hierdoor kunnen de risico’s van verzilting op lange termijn beter worden ingeschat. (H2O Waternetwerk, 22 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het ombouwen van de ondergrondse gasopslag Grijpskerk kan volgens NAM en SodM veilig. De provincie Groningen, gemeente Westerkwartier en Waterschap Noorderzijlvest willen dat die veiligheid door NAM en SodM gegarandeerd wordt. (Info Leek, 22 december)

  Lees meer: infoleek.nl

 • Het zoete water in onze provincie staat onder druk door zeespiegelstijging en klimaatverandering. Zoet (grond)water wordt langzaam steeds zouter, ook wel verzilting genoemd. Dit heeft effect op de natuur, akkerbouw in kustgebieden maar ook op onze drinkwatervoorziening. Om de risico’s hiervan op lange termijn beter in te kunnen schatten, is kennis van groot belang. Daarom zal er binnen zeven provincies, waaronder Fryslân, gewerkt worden aan het beter in kaart brengen van de ondergrond. (Provincie Fryslân, 21 december)

  Lees meer: fryslan.frl

 • Het treinverkeer in Nederland heeft last van de slappe bodem onder grote delen van het spoor, schrijft Treinreiziger.nl. NS zet steeds meer en zwaardere treinen in, waardoor de kans op verzakkingen toeneemt. Spoorbeheerder ProRail begint een onderzoek, NS deelt de zorgen. (NOS, 14 december)

  Lees meer: nos.nl

 • Zoutbedrijf Nedmag uit Veendam mag voorlopig de winning uit de omstreden zoutput TR-9 niet hervatten. Dit oordeelde de rechtbank Den Haag onlangs in een kort geding. (RTV Noord, 13 december)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Het ophogen van de slikken van Het Verdronken Land van Zuid Beveland kan toch niet uitgevoerd worden. Het ophogen (suppletie) zou gedaan worden met baggerslib en zand (sediment) uit de Zandkreekgeul, die gelijktijdig werd gebaggerd. De werkzaamheden zijn stilgelegd omdat de ondergrond op de werklocatie niet verantwoord begaanbaar is, wat tot onveilige situaties kan leiden. (Bodemplus, 28 oktober)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Staal wordt gemaakt uit ijzererts, waar van nature een klein beetje radioactief materiaal in zit. Deze natuurlijke radioactiviteit komt bij de productie van staal terecht in een bijproduct: de staalslakken. Staalslakken kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als vulling van geluidswallen of als ondergrond van een weg. Een burger heeft vragen gesteld of de radioactiviteit in de staalslakken op het terrein bij Spijk een risico vormen voor mens en milieu. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft daarom hier een onderzoek naar gestart. (RIVM, 7 oktober)

  Lees meer: rivm.nl

 • De lekkage die zondagochtend ontstond in de stadsverwarming op de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg is ontstaan door verzakking van de ondergrond. Dat meldt warmtebedrijf Ennatuurlijk. (BD, 5 oktober)

  Lees meer: bd.nl