ondergrond

 • Op Texel zijn boeren begonnen met de bouw van een ondergrondse opslag van zoet regenwater. Het gaat om een experiment waarbij over honderden meters dikke drainageslangen worden aangelegd die het water naar vijftien meter diepte brengen. Tijdens droge zomers kan het opgeslagen regenwater worden opgepompt. (NOS, 22 september)

  Lees meer: nos.nl

 • Een schone energiebron die altijd levert, onafhankelijk van zon of wind. Bovendien ondergronds, dus geen horizonvervuiling. Aardwarmte geldt als een grote belofte voor de energietransitie. Op papier goed voor 26 procent van de warmtevraag van huizen en gebouwen. Maar hoe druk wordt het in de bodem? En wat zijn de risico’s voor het grondwater en de drinkwaterbronnen? (H2O Waternetwerk, 15 september)

  Lees meer: h20waternetwerk.nl

 • Vanaf begin september vindt in Bloemendaal en Heemstede onderzoek in de ondergrond plaats naar aardwarmte. Heemstede en Bloemendaal maken deel uit van de onderzoekslijn die loopt vanaf Waterland door Noord Amsterdam, Haarlemmermeer en een deel van Haarlem. De werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. (Heemsteedse Courant, 18 augustus)

  Lees meer: heemsteedsecourant.nl

 • Complexe maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie komen elkaar tegen in de toch al drukke stedelijke ruimte. Dit artikel presenteert een methode die organisaties kan helpen bij het werken aan meerdere transities tegelijk. (H2O Waternetwerk, 16 augustus)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Door onderzoek en kennisdeling kan de Nederlandse akkerbouw voorop blijven lopen. Voor een rendabele teelt van vandaag én morgen laat BO Akkerbouw onderzoek uitvoeren. De resultaten daarvan dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid. In deze serie vertellen onderzoekers over lopende onderzoeken. Deel 4: Daan Verstand over de effecten van een veranderend klimaat voor akkerbouwgewassen, onderdeel van PPS Klimaatadaptie Open Teelten. (Akkerwijzer, 12 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Eind vorig jaar is de bouw begonnen van een ambitieus project van de gemeente Amsterdam: een parkeergarage met 800 parkeerplaatsen, pal onder de Singelgracht. De vrijkomende ruimte komt ten goede aan groenvoorzieningen, voetgangers, fietsers en spelende kinderen. (Land en Water, 23 juli)

  Lees meer: landenwater.nl

 • GroenLeven is gestart met de bouw van zonnepark Lemsterhoek nabij Lemmer. Met 58.000 zonnepanelen zal hier duurzame stroom opgewekt worden voor een groot deel van Lemmer. (Leeuwarder Courant, 26 juli)

  Lees meer: lc.nl

 • Het is de vraag of de Waddenzee op lange termijn de zoutwinning bij Harlingen aankan. Volgens een adviescommissie is er een ‘gerede kans’ dat wadplaten verdrinken. (Leeuwarder Courant, 29 juni)

  Lees meer: lc.nl

 • Wat lange tijd onmogelijk was, is nu wél mogelijk: kijken naar de onzichtbare wereld onder Twente. De nieuwe Bodematlas Twente is uitgekomen als vervolg op Atlas Twente, die in 2019 verscheen. (Twente FM, 20 juni)

  Lees meer: twentefm.nl

 • Voor iedereen die benieuwd is naar onzichtbare wereld ónder het Twentse maaiveld, is er nu de Bodematlas Twente. Deze kleurrijke atlas zet Twente ondersteboven via foto’s en kaarten. De atlas is een aanvulling op de in 2019 verschenen Atlas Twente, die de ruimtelijke, economische, fysieke en sociale kwaliteiten van Twente verbeeldt. De Atlas Bodem is online te lezen op ondertwente.nl. (Huis aan Huis Enschede, 16 juni)

  Lees meer: huisaanhuisenschede.nl

 • Om de energietransitie voor elkaar te krijgen, is veel ondergrondse infrastructuur nodig. Maar juist in die ondergrond is het op sommige plaatsen al vol met kabels en leidingen. Volgens de gemeenten in de industriële IJmond moeten overheden een eenduidig beleid voeren over de gevolgen die de ruimtelijke inpassing van energiemaatregelen heeft op de ondergrond. (Binnenlands Bestuur, 15 juni)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Bodemenergie is een duurzame, lokale energiebron die kan bijdragen aan het terugdringen van CO2. Om ervoor te zorgen dat Arnhem zo goed mogelijk gebruik kan maken van deze energievorm heeft de gemeente voor de binnenstad en omgeving nu een bodemenergieplan vastgesteld. Hiermee komt er in de bodem ruimte voor zoveel mogelijk bodemenergiesystemen, zonder dat ze elkaar in de weg zitten en daardoor minder goed werken. (Arnhemse Courier, 12 juni)

  Lees meer: arnhemsecourier.nl

 • Het Landelijk Grondwater Register wordt per 1 juli 2022 aangesloten op de Basisregistratie Ondergrond. Alle gegevens over grondwateronttrekkingen en bodemenergiesystemen van gemeenten, provincies en waterschappen zijn dan toegevoegd. (Groene Ruimte, 14 juni)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij de voorbereiding op de Omgevingswet ontwikkelde Rijkswaterstaat Bodem+ een wegwijzer voor het thema bodem. De wegwijzer gaat in op de rol van bodem en ondergrond in de kerninstrumenten van de Omgevingswet en de relatie met het DSO. (Bodemplus, 1 juni)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De ondergrond is de komende jaren hard nodig. Als ondergrondse ruimte onder de stad Amstelveen, waar het door grote opgaven alsmaar drukker wordt. En de ondergrond als ecosysteem voor het bergen van water om een voedingsbodem voor vergroening te zijn. Deze visie introduceert drie inzichten, gericht op het realiseren van meer afstemming over en regie op de ondergrond. (Amstelveenweb, 20 mei)

  Lees meer: amstelveenweb.com

 • Het heeft veel meerwaarde om in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) stapsgewijs ook milieuhygiënische gegevens op te nemen. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek(verwijst naar een andere website) van SIKB, Verdonck Klooster & Associates en DoorGrond Advies, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programmabureau BRO van het Ministerie van BZK. (Bodemplus, 25 mei)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De gemeente Amsterdam gaat voor Weesp een bodemkwaliteitskaart maken. Zo’n kaart kan worden geraadpleegd bij kleine werken in de bodem zoals het plaatsen van fietsnietjes of lantaarnpalen: ‘Zo kunnen we veel onderzoekskosten besparen en toch veilig in de grond werken’. (Weesper Nieuws, 2 mei)

  Lees meer: weespernieuws.nl

 • De eerste warmtebuis van Warmtenet Muiderberg is vanmorgen aan de Eikenlaan aangelegd. De buis wordt gezien als een belangrijke mijlpaal en startpunt van de aanleg van aquathermie in het dorp. (Bussums Nieuws, 13 april)

  Lees meer: bussumsnieuws.nl

 • TenneT bereidt de vervanging voor van de 3,4 kilometer lange 110 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations bij Euroborg en Bloemsingel, dwars door de stad Groningen. Omwonenden worden donderdagavond online bijgepraat. (Dagblad van het Noorden, 17 maart)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Misschien heb je er al eens over gehoord, maar waarschijnlijk is dit de eerste keer dat je de term ‘Vetgasfabriek’ hoort. Maar wat is een vetgasfabriek eigenlijk en waarom heeft onze stad nog steeds last van de gevolgen ervan? We zochten het uit. (In de buurt Amersfoort, 13 maart)

  Lees meer: indebuurt.nl