oppervlaktewater

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een digitale kaart van het watererfgoed gepresenteerd. Hierop zijn meer dan vijfhonderd oude objecten te vinden, zoals gemaalgebouwen, damsluizen en verhoefslagpalen. Op de kaart staan objecten die van meer dan zeventig jaar geleden dateren. De kijker kan meteen zien waar sporen van het vroegere waterbeheer te vinden zijn in het werkgebied van HDSR, het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Dat is volgens hoogheemraad Bernard de Jong niet alleen leuk maar ook handig. “Bijvoorbeeld voor onze medewerkers die werken aan dijkversterkingsprojecten en de renovatie en vernieuwing van sluizen en gemalen. Maar ook voor iedereen die inspiratie zoekt voor de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering en droogte.” (H2O Waternetwerk, 9 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De Tweede Kamer wil opheldering over de stort van honderdduizenden tonnen granuliet in waterplas Over de Maas. Ook de rol van Rijkswaterstaat hierbij staat ter discussie. De commotie, ook in de regio, is groot. (De Gelderlander, 6 februari)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is gestopt met het innemen van Maaswater voor de drinkwatervoorziening, weet het ANP. De Maas is namelijk vervuild met te hoge concentraties prosulfocarb, een landbouwgif. Volgens WML is die stof in België in de rivier terecht gekomen.(WNL, 10 november)

  Lees meer: wnl.nl

 • Er is op watergebied veel te beleven tijdens de herfstvakantie. In het hele land worden publieksactiviteiten gehouden tijdens de Week van Ons Water, die vandaag is begonnen en tot en met zondag 27 oktober duurt. (H2O waternetwerk, 16 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De applicatie Maatregelen op de Kaart toont per perceel mogelijke acties om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. De kaart is gebaseerd op openbare data en de maatregelen zijn verdeeld over bodem, management en nutriëntenbenutting. (H2O waternetwerk, 14 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het waterpeil van recreatieplas de IJzeren Man in Vught is historisch laag. Flinke stukken zijn compleet drooggevallen. Horeca-eigenaar Bas van de Ven en verenigingen die gebruik maken van de ‘Vughtse parel’ maken zich grote zorgen. ,,Als het zo nog jaren doorgaat, wordt de IJzeren Man een zandverstuiving!” (BD, 15 oktober)

  Lees meer: bd.nl

 • De bodemstructuur en -vruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het oppervlaktewater wordt gemeten. Dat blijkt uit een studie van NMI Wageningen. Onderzoeker Gerard Ros presenteerde de uitkomsten op een Niscoo-bijeenkomst in Heerenveen. (Nieuwe oogst, 10 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De gemeente Utrecht stopt met het saneren van de Nedereindse Plas. Nieuw onderzoek zou aantonen dat de sanering van de vuilstort onnodig duur is en onvoldoende resultaat oplevert. Het gevolg van het voorgenomen besluit is dat er nooit meer gezwommen mag worden in de plas. Tijdens recent onderzoek is aangetoond dat het water regelmatig verontreinigd is, waarbij de ecologische normwaarden overschreden worden. Het project heeft tot nu tientallen miljoenen euro's gekost. (RTV Utrecht, 23 september)

  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Het gebeurt steeds minder vaak dat afval van synthetische drugs, zoals xtc en speed, wordt gedumpt. Het afval wordt vaker geloosd in ‘riolen, putten en oppervlaktewateren’, aldus de politie woensdag. Bovendien wordt drugsafval vaker opgeslagen in ‘containers, vaten en mestputten’ bij de drugslabs. (Binnenlands bestuur, 11 september)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signaleert bij de toepassing van verbrand afval als bouwstof (bodemas) verschillende risico’s voor mens en milieu. Dat blijkt uit een (keten-)analyse die de ILT heeft gepubliceerd over de risico’s van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens de productie, kwaliteitsverbetering, opslag, toepassing en monitoring van dit materiaal. (Inspectie Leefomgeving en Transport, 6 september)

  Lees meer: ilent.nl

 • Wellicht moet er in de toekomst gebruik gemaakt worden van onconventionele drinkwaterbronnen, met andere zuiveringen dan we nu gewend zijn. In een eerste scenario-analyse van KWR en medewerkers van drinkwaterbedrijven zijn de risico’s en kansen voor de drinkwaterbedrijven, maatschappij en omgeving, wet- en regelgeving en de onderzoeksbehoefte in kaart gebracht. (H2O Waternetwerk ,29 augustus)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Als waterrijk land heeft Nederland veel mogelijkheden om warmte te onttrekken aan oppervlaktewater, zoals kanalen en plassen. Deze soort aquathermie zou in de toekomst in 40 procent van de warmtevraag kunnen voorzien. Wat zijn de kansen, uitdagingen en toekomstscenario's? (Duurzaam gebouwd, 29 augustus)

  Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 • Nog niet zo lang geleden ging er in Leeuwarden geen zomer voorbij zonder meldingen van blauwalg en dode watervolgels door botulisme. In deze recordzomer gaat het prima met de waterkwaliteit. Volgens het waterschap komt dat vooral omdat het water in de hele stad beter doorstroomd. (Omrop Fryslân, 29 juli)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Waterbedrijf Groningen doet er alles aan om water in de Drentsche Aa te laten staan. Het bedrijf heeft de grondwaterwinning opgevoerd, om het oppervlaktewater te sparen. (RTV Noord, 25 juli)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Natuur & Milieu biedt een gratis meetkit aan voor het meten van de waterkwaliteit van slootjes, grachten, beekjes en kleine plassen. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland geen goed beeld is van de waterkwaliteit in kleinere wateren. Het grootschalige citizen science project van Natuur & Milieu en de ASN Bank wil daar verandering in brengen. (Waterforum, 22 juli)

  Lees meer: waterforum.net

 • Vervuiling van meren is een wereldwijd probleem. Denk bijvoorbeeld aan giftige algenbloei. Herstel is mogelijk, maar kost veel tijd en moeite. Hoe je die het effectiefste kunt gebruiken hangt voor een belangrijk deel af van ruimtelijke verschillen, betoogt een team onderzoekers onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (een onderzoeksinstuut van de KNAW) in Science of The Total Environment. (KNAW, 16 juli)

  Lees meer: knaw.nl

 • Om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen, is een warmtetransitie nodig. Deze transitie betekent dat fossiele verwarmingsbronnen worden vervangen door duurzame alternatieven. Eén van die alternatieven is warmtewinning uit water: aquathermie. Wat zijn de mogelijkheden van water als warmtebron? (Duurzaam bedrijfsleven, 11 juli)

  Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 • In de huidige (beheerste) situatie zijn de risico's voor dier en milieu relatief beperkt met uitzondering van veedrenking. Dit concludeert het rapport, dat is opgesteld door het RIVM en Wageningen Environmental Research (WEnR), over de verhoogde concentraties aan zouten in grond- en oppervlaktewater in Westdijk bij Bunschoten. (Agraaf, 8 juli)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Er komen steeds meer nieuwe toxische bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. De huidige meetmethoden van laboratoria brengen de aanwezigheid en concentratie echter maar beperkt in kaart. (Waterform, 21 juni)

  lees meer: waterforum.net

 • Na flink aandringen van de Raad van State zegden de gemeente Bunschoten en het Waterschap Vallei en Veluwe dinsdag toe toch weer met elkaar om de tafel te gaan zitten om een oplossing te vinden voor 73.000 kuub ernstig verontreinigde grond bij de Westdijk. (Noordhollands Dagblad, 25 juni)

  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl