sanering

 • De VVD-fractie van gemeente West Betuwe maakt zich ‘ernstig en grote zorgen’ over huidige werkwijze op golfbaan in Spijk. (Gelderlander, 13 december)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Het gemeentebestuur van Zwijndrecht gaat juridische stappen zetten tegen chemiebedrijf 3M na de alarmerende resultaten van het bloedonderzoek bij omwonenden. Het bedrijf krijgt 14 dagen tijd om de volledige verantwoordelijkheid te erkennen voor de vervuiling. Onderneemt 3M geen actie, zal Zwijndrecht naar de rechter stappen om schadevergoedingen te eisen. Daarnaast wil de gemeente dat alle inwoners de kans krijgen een bloedonderzoek te laten doen. (PZC, 28 oktober)

  Lees meer: pzc.nl

 • Voor lopende saneringen is nu een redeneerlijn overgangsrecht beschikbaar. Deze bevat ook vragen met antwoorden en een beslisboom. (Bodemplus, 14 oktober)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Het saneren van de voormalige vuilstort aan de Bouwerschapweg bij Woltersum is inmiddels in volle gang. Graafmachines hebben inmiddels een groot gedeelte van het voormalige zwembad afgegraven. Eerst is de schone deklaag weggehaald. Vervolgens is het AKU-materiaal, de voorloper van Akzo Nobel, verwijderd. (Eemskrant, 23 maart)

  Lees meer: eemskrant.nl

 • De rechtbank laat de vergunning om de grondwatervervuiling te saneren - die afkomstig is van het voormalige Enka-terrein in Ede – in stand. 2 milieuorganisaties stelden beroep in tegen deze vergunning. De rechtbank oordeelt dat het waterschap Vallei en Veluwe aanvankelijk onvoldoende heeft onderzocht wat de effecten van de lozing zijn op het natuurgebied Rijntakken. Tijdens deze procedure heeft het waterschap aanvullend onderzoek laten doen. Volgens de rechtbank heeft het waterschap hierdoor de effecten op het natuurgebied voldoende inzichtelijk gemaakt, waardoor het motiveringsgebrek is hersteld. (De Rechtspraak, 18 februari)

  Lees meer: rechtspraak.nl

 • De sanering van de waterbodem van het Vliet in Franeker wordt uitgesteld totdat de vaart ijsvrij is. (Franeker Courant, 8 februari)

  Lees meer: franekercourant.nl

 • In Olst zijn deze week de werkzaamheden op het voormalige Olasfa-terrein weer begonnen. Op de IJssel is een groot overslagponton afgemeerd en er is ook een aardig stuk dijk, zo'n twintig meter, van de omstreden Abbott-parkeerplaats afgegraven. (RTV Oost, 13 januari)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • TEN BOER Even ten oosten van Ten Boer is donderdag over het Damsterdiep een noodbrug naar de N360 geplaatst ten behoeve van de aanstaande sanering van de vuilstort in Woltersum. (Noorderkrant, 19 oktober)

  Lees meer: noorderkrant.nl

 • De bodemverontreiniging rond drie kunstgrasvelden in Buitenpost en Surhuisterveen moet direct worden opgeruimd, stelt Stichting InStrepitus. (Leeuwarder Courant, 6 oktober)
  Lees meer: lc.nl

 • De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar waterkwaliteit en de oevers van de Nedereindse Plas. Hieruit blijkt onder andere dat het milieurisico lager is dan bij de voorbereiding van de sanering in 2004 werd ingeschat. Er stroomt minder verontreiniging vanuit het stortmateriaal naar het oppervlaktewater van de Nedereindse Plas. Ook is de fysieke stabiliteit van de oevers onder water beter dan waarvan was uitgegaan bij het opstellen van het saneringsplan uit 2005. Hierdoor is de fysieke afdekking van de oevers onder water (stortfront) niet meer noodzakelijk, en stelt het college voor om de sanering van de Nedereindse Plas sober en doelmatig af te ronden. Bij deze saneringsvariant gaat het om het blijvend monitoren van de waterkwaliteit en de stabiliteit van de oevers van de Oostplas en de Westplas. (Utrecht Nieuws, 20 juli)
  Lees meer: utrecht.nieuws.nl

 • Het opruimen van de ernstige olievervuiling in de Nigerdelta is nauwelijks op gang gekomen, stellen Milieudefensie, Amnesty International, Friends of the Earth Europe en het Nigeriaanse Environmental Rights Action (ERA) na eigen onderzoek. "In grote delen van de Nigeriaanse rivierdelta is de bevolking nog altijd aangewezen op ernstig vervuild drinkwater", aldus de organisaties. Ze stellen Shell verantwoordelijk voor het uitblijven van een grote schoonmaak. (Leeuwarder Courant, 18 juni)
  Lees meer: lc.nl

 • De gemeente Het Hogeland en grondeigenaar Loostad zijn met nieuw elan in gesprek over het bouwen van 25 tot 30 woningen op het terrein van de voormalige steenfabriek Lombok aan de Trekweg naar Onderdendam in Winsum. (RTV Noord, 4 mei)
  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Met een ingrijpende sanering op het oude bedrijfsterrein van Philips in Maarheeze moet de grond gereedgemaakt worden voor bebouwing. Pro6 vreest voor de komst van een groot distributiecentrum. (Eindhovens Daglbad, 17 april)
  Lees meer: ed.nl

 • Meer dan zeven jaar na het faillissement van Thermphos in Vlissingen-Oost is het voormalige fabrieksterrein fosforvrij verklaard. Dat meldt Van Citters Beheer B.V., dat het terrein saneert, aan Omroep Zeeland. (NOS, 17 april)
  Lees meer: nos.nl

 • Nobillon Vastgoed heeft de bodemsanering om het volledige Amsteleiland woonklaar te maken, afgerond. De locatie, die voorheen in gebruik was als scheepswerf, is nu klaar voor de realisatie van het woonprogramma. Het gaat daarbij om 13 zelfbouwkavels, alsmede 15 appartementen. (Amstelveens Nieuwsblad, 26 maart)
  Lees meer: amstelveensnieuwsblad.nl

 • Amsterdamse Woningcorporaties leggen een groot deel van de werkzaamheden rondom de sanering van loden waterleidingen voor onbepaalde tijd stil. Door de uitbraak van het coronavirus kunnen niet alle werkzaamheden op een verantwoorde manier worden voortgezet. (Nu.nl, 25 maart)
  Lees meer: nu.nl