water en bodem sturend

  • Het klimaat wordt grilliger: het wordt warmer, natter én droger. De noodzaak om daar rekening mee te houden bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt steeds groter. Hoe water een sturende rol speelt in de ruimtelijke ordening laat het handboek ‘Water in ruimtelijke plannen’ zien. Het nieuwe handboek van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden biedt inspiratie en richtlijnen voor gemeenten, projectontwikkelaars, adviesbureaus en provincies. Kortom voor iedereen die zich bezighoudt met ruimtelijke ontwikkeling. (Waterforum, 16 maart)
    Lees meer: waterforum.net