water

 • Voeg de twee thema’s van besparen en aanpassen toe aan de traditionele beleidslijn van vasthouden, bergen en afvoeren in het waterbeheer. Daarvoor pleit ingenieursbureau TAUW in een whitepaper over een nieuw handelingsperspectief voor droogte. (H2O Waternetwerk, 18 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Aqua Nederland is de nieuwe naam voor de gezamenlijke vakbeurzen Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen. De eerste editie onder de nieuwe naam is op 23, 24 en 25 maart 2021 in Evenementenhal Gorinchem. Onder deze nieuwe naam wordt vraag en aanbod van watertechnologie, waterbeheerdiensten en kennisproducten samengebracht voor de complete nationale waterketen. (Land en Water, 8 oktober)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Zorgen met betrekking tot water gaan in Nederland altijd eerder over een overschot dan over een tekort. Het waterbeheer is dan ook vooral gericht op het tegenhouden van water en het afvoeren naar zee. Weiden en landbouwgrond zijn eerder te drassig dan te droog, vandaar dat het grondwaterpeil in bijvoorbeeld veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden. (Trouw, 10 augustus)
  Lees meer: trouw.nl

 • De Nederlandse bodem daalt al eeuwen doordat we water aan de grond onttrekken. In Vietnam begint dit proces nu pas, door urbanisatie. (NRC, 2 augustus)

  Lees meer: nrc.nl

 • Girlsday, de jaarlijkse actiedag om meisjes te interesseren voor bèta en techniek, staat dit jaar in het teken van water. De kick-off van de landelijke activiteiten heeft donderdag plaats tijdens de Dijkwerkersdag die in Rotterdam wordt gehouden. Directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat en dijkgraaf Hetty Klavers openen Girlsday 2019 samen met meisjes uit het basisonderwijs en het vmbo. (H2O Waternetwerk, 9 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Op 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 bekendgemaakt. Ook de Publieksprijs is uitgereikt. Wie zijn de winnaars? (|Helpdesk water, 3 december)

  Lees meer: helpdeskwater.nl