waterbeheer

 • Watererfgoed kan veel kennis opleveren voor de opgaven waar waterbeheerders mee worstelen. Die zien dat zelf echter nog onvoldoende, menen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Ze hebben daarom een programma opgezet. (H2O waternetwerk, 16 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De droogte van de afgelopen jaren heeft laten zien, dat er meestal nog wel water is, alleen is dat niet altijd daar waar het nodig is. De Waterbank is een nieuw concept voor duurzamer gebruik van water, bedacht door het bedrijf MTD uit Tilburg en Waterschap De Dommel. Door vraag en aanbod van restwater met elkaar te verbinden biedt dit initiatief een alternatief voor kleinschalig grondwatergebruik. MTD en Waterschap De Dommel hebben de handen ineengeslagen met het doel het grondwatergebruik te verminderen. (Regio online, 15 september)

  Lees meer: regioonline.nl

 • De manier waarop Brabant de verdroging aanpakt, voldoet niet altijd aan Europese wetten en regels. Dat staat in een onderzoek van drie wetenschappers in opdracht van Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de Brabantse Milieu Federatie. Als iemand bezwaar maakt tegen het oppompen van grondwater, zou die best wel eens gelijk kunnen krijgen van de rechter, zo staat er in het stuk. (Omroep Brabant, 13 september)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • De piekafvoer in de Maas is tijdens de extreme neerslag in juli systematisch onderschat. Die onderschatting duurde tot een aantal uren voor de piek zijn top bereikte, toen de meeste regen al gevallen was. Dat staat in het rapport ‘Hoogwater 2021 Feiten en Duiding’, dat is gemaakt in opdracht van het Expertise Netwerk Waterveiligheid. (H2O Waternetwerk, 10 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De VVD wil van het provinciebestuur weten of zij het eens is met het aangekondigde verbod van waterwinbedrijf Vitens op het oppompen van grondwater in Zuidelijk Flevoland. Vitens wil agrariërs vanaf 2024 verbieden grondwater op te pompen voor de beregening van gewassen omdat dat mogelijk de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. Statenlid Henri van Ulsen van de VVD vindt de gevolgen van zo'n verbod voor agrariërs zeer ingrijpend en vraagt het provinciebestuur tot een andere oplossing te komen. (Omroep Flevoland, 7 september)
  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Na de extreme wateroverlast in juli volgt bezinning over de waterveiligheid. Enkele weken later komt een nieuwe IPCC-publicatie uit met als boodschap: De klimaatverandering is nog maar net begonnen. Zijn onze waterveiligheidsplannen nog wel toekomstproof? (H2O Waternetwerk, 6 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Volgens de eerder dit jaar bijgestelde langjarige neerslagstatistieken van het KNMI valt er gemiddeld genomen nergens in Nederland meer regen dan in Zoetermeer, 972 millimeter per jaar. Verder in Zuid-Holland scoren Rotterdam, Den Haag en Voorschoten hoog in de nieuwe neerslagcijfers. (Binnenlands bestuur, 3 september)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Waterschap Scheldestromen is weer volop bezig met het onderhoud aan de waterlopen. Jaarlijks wordt het maaien gecombineerd met eens in de acht jaar het baggeren van waterlopen in bepaalde gebieden. Het maaien en baggeren is nodig voor een goede waterkwaliteit en voor een goede watertoevoer en afvoer. (Internet Bode, 27 augustus)
  Lees meer: internetbode.nl

 • Richt het heuvellandschap in het zuiden van Limburg op een meer natuurlijke manier in, om water beter vast te houden. Daarvoor pleit ARK Natuurontwikkeling naar aanleiding van de overstromingen van de Geul en de Gulp in juli. (H2O Waternetwerk, 25 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Soms komt het water met bakken uit de hemel, zoals recent bij de overstromingsramp in België, Duitsland en Limburg. Op ander momenten is het langdurig warm en droog en daalt het waterpeil. (Eindhovens Dagblad, 5 augustus)
  Lees meer: ed.nl

 • Ons land is nooit klaar met waterbeheer. Dat is de stellige overtuiging van Hans Brouwer, programmamanager van Rijkswaterstaat. „Dat hebben we ook niet gedacht na de afronding van het project Ruimte voor de Rivier. Dit onderwerp blijft voortdurend onze aandacht vragen.” (Reformatorisch Dagblad, 4 augustus)
  Lees meer: rd.nl

 • Het steeds extremere weer maakt dat het huidige waterbeheer tegen grenzen aanloopt. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, moet water sturend worden voor de ruimtelijke inrichting. Dat stelt portefeuillehouder Klimaatadaptatie Dirk-Siert Schoonman van Unie van Waterschappen. (Nieuwe Oogst, 26 juli)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Tweehonderd hectare nieuwe natuur die kan dienen als extra waterberging voor extreme weersituaties. Dat is de toekomst van polder De Dulf Janssenstichting in de oksel tussen de Nije Feart en de A7 tussen Terwispel en Nij Beets. (Sa 24, 14 juli)

  Lees meer: sa24.nl

 • De Omgevingswet beïnvloedt de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden hierop staan in de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet. In de handreiking staat ook hoe het nieuwe stelsel kansen biedt voor klimaatadaptatie en waterkwaliteit. (Helpdesk Water, 8 juni)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • Het water in de grote rivieren is afgelopen dagen flink gestegen door regen en smeltwater, en op veel plekken zijn de uiterwaarden ondergelopen. Dit is het goede moment voor natuurorganisaties om water in hun gebieden vast te gaan houden. Zo ook in het Moergestels Broek, waar net de laatste hand is gelegd aan een groot inrichtingsproject. Het doel: meer water langer vasthouden. (Nature Today, 8 februari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Voeg de twee thema’s van besparen en aanpassen toe aan de traditionele beleidslijn van vasthouden, bergen en afvoeren in het waterbeheer. Daarvoor pleit ingenieursbureau TAUW in een whitepaper over een nieuw handelingsperspectief voor droogte. (H2O Waternetwerk, 18 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterschap Brabantse Delta en vijftien West-Brabantse gemeenten willen de komende vier jaar verder samenwerken op het gebied van het verzamelen, beheren en delen van gegevens over de waterketen. Volgens projectleider Albert Klaassen wordt het vier jaar geleden opgezette project Meten & Monitoren geïntensiveerd. (H2O Waternetwerk, 16 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Veel plekken in Gelderse steden en dorpen kunnen véél groener. Een groene stad of dorp draagt bij aan de biodiversiteit én is beter voorbereid op weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Met de Challenge Groene Icoonprojecten daagt provincie Gelderland gemeenten, ondernemers en andere partijen uit hun stad of dorp groen en klimaatslim te maken. De negen beste projecten krijgen €100.000 om hun project te realiseren. (Culemborgse Courant, 11 november)

  Lees meer: culemborgsecourant.nl

 • De renovatie van de wijk de Bijvanck zal gepaard gaan met een oplossing voor de wateroverlast, een vernieuwde riolering en mogelijk de komst van glasvezel. Dat laat verantwoordelijk wethouder Liesbeth Boersen weten in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. (NH Nieuws, 31 oktober)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De eerste handtekeningen voor de City Deal Openbare Ruimte zijn gezet. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden gaan hierin samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken aan toekomstbestendige stedelijke gebiedsontwikkeling. (Stadszaken, 31 oktober)

  Lees meer: stadszaken.nl