waterbeheer

 • Het water in de grote rivieren is afgelopen dagen flink gestegen door regen en smeltwater, en op veel plekken zijn de uiterwaarden ondergelopen. Dit is het goede moment voor natuurorganisaties om water in hun gebieden vast te gaan houden. Zo ook in het Moergestels Broek, waar net de laatste hand is gelegd aan een groot inrichtingsproject. Het doel: meer water langer vasthouden. (Nature Today, 8 februari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Voeg de twee thema’s van besparen en aanpassen toe aan de traditionele beleidslijn van vasthouden, bergen en afvoeren in het waterbeheer. Daarvoor pleit ingenieursbureau TAUW in een whitepaper over een nieuw handelingsperspectief voor droogte. (H2O Waternetwerk, 18 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterschap Brabantse Delta en vijftien West-Brabantse gemeenten willen de komende vier jaar verder samenwerken op het gebied van het verzamelen, beheren en delen van gegevens over de waterketen. Volgens projectleider Albert Klaassen wordt het vier jaar geleden opgezette project Meten & Monitoren geïntensiveerd. (H2O Waternetwerk, 16 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Veel plekken in Gelderse steden en dorpen kunnen véél groener. Een groene stad of dorp draagt bij aan de biodiversiteit én is beter voorbereid op weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Met de Challenge Groene Icoonprojecten daagt provincie Gelderland gemeenten, ondernemers en andere partijen uit hun stad of dorp groen en klimaatslim te maken. De negen beste projecten krijgen €100.000 om hun project te realiseren. (Culemborgse Courant, 11 november)

  Lees meer: culemborgsecourant.nl

 • De renovatie van de wijk de Bijvanck zal gepaard gaan met een oplossing voor de wateroverlast, een vernieuwde riolering en mogelijk de komst van glasvezel. Dat laat verantwoordelijk wethouder Liesbeth Boersen weten in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. (NH Nieuws, 31 oktober)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De eerste handtekeningen voor de City Deal Openbare Ruimte zijn gezet. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden gaan hierin samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken aan toekomstbestendige stedelijke gebiedsontwikkeling. (Stadszaken, 31 oktober)

  Lees meer: stadszaken.nl

 • Amstelveen - Gemeente Amstelveen doet een beroep op woningeigenaren en bedrijven om in het kader van klimaatadaptie maatregelen te treffen tegen extreme hitte of zware buien. Meer groen en minder tegels is het credo en daarom gaat in een deel van Westwijk begin november een proef van start waarbij de gemeente gratis tuintegels komt ophalen. (AmstelveenZ, 18 oktober)
  Lees meer: amstelveenz.nl

 • Binnen het programma ‘Talent Kleurt Flevoland’, opgezet door de Provincie Flevoland, denken studenten uit de provincie mee over de toekomst van het gebied, onder andere ook het water- en natuursysteem van de toekomst. Waterschap Zuiderzeeland ondersteunt het programma en hoopt op creatieve ideeën van de studenten. (H2O Waternetwerk, 28 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterschap Vechtstromen investeert tot en met 2024 32 miljoen euro extra in het waterbeheer van het gebied. Het geld gaat onder andere naar rioolwaterzuiveringen, de aanleg van gebieden voor het vasthouden van water en duurzame energieopwekking. (Dagblad van het Noorden, 24 september)
  Lees meer: dvhn.nl

 • Waterveiligheid, klimaatbestendigheid, goede waterkwaliteit, duurzame drinkwatervoorziening en voldoende beschikbaarheid van zoetwater, zijn belangen die gewaarborgd moeten zijn in het Nederland van 2050. Dat staat in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin een reeks van 21 nationale belangen worden genoemd die richting moeten geven een de nieuwe inrichting van de ‘fysieke leefomgeving’ van Nederland. (H2O Waternetwerk, 14 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Wie in de Gouda woont weet: van tijd tot tijd heb je gewoon last van natte voeten door wateroverlast. Vochtige muren, overstromingen bij een flinke regenbui en grachten die buiten de oevers treden… Gouda heeft te maken met bodemdaling en is dus letterlijk aan het zinken. Maar hoe zit dat in jouw straat? (In de Buurt Gouda, 11 september)
  Lees meer: indebuurt.nl

 • Voormalig Leids wethouder en tegenwoordig zelfstandig klimaatconsultant Martine Leewis werd door de VNG gevraagd om dertig wethouders over de lokale klimaatadaptatie te interviewen. Ze schreef er het rapport ‘Wethouders over klimaatadaptatie’ over. (Binnenlands Bestuur, 9 september)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Bodemdaling in veenweidegebieden zorgt voor steeds meer problemen. Het kabinet moet dat tegen gaan, bijvoorbeeld door op landelijk niveau doelen voor de afname van bodemdaling vast te stellen. Dit adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ dat vandaag is aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, 3 september)

 • De grond in het oosten van ons land is kurkdroog. De Achterhoek en Twente dreigen te veranderen in een woestijn als we niet gauw actie ondernemen. Hoe kunnen we de droogte te lijf gaan? Beter het water vasthouden in gebieden, luidt het devies van Bert Boerman in De Nieuws BV. (NPO Radio 1, 17 augustus)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • ‘’Kijk, een weidebeekjuffer.” Waterschap Hunze en Aa’s hield woensdagavond zijn eerste van vier veldbezoeken om het plan voor de verhoging van het waterpeil in het Drentsche Aa gebied toe te lichten. (Dagblad van het Noorden, 13 augustus)
  Lees meer: dvhn.nl

 • NWO, de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, stelt zes miljoen euro beschikbaar voor onderzoeken naar ‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer’. De call for proposals is nadrukkelijk ook bedoeld voor waterschappen of andere bij de uitvoering van het waterbeheer betrokken praktijkorganisaties. (H2O Waternetwerk, 10 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Kortetermijnvoorspellingen met radartechnieken over te verwachten neerslag blijken in veel gevallen bijzonder nauwkeurig. Dat stellen Deltares, Wageningen University & Research (WUR) en het KNMI na onderzoek. De methode kan waterbeheerders helpen op adequate wijze te anticiperen op extreme buien als plaats en hoeveelheid neerslag preciezer worden voorspeld. (H2O Waternetwerk, 6 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Overstromingen langs de kust vormen rond 2100 een mogelijke bedreiging voor 4,1 procent van de wereldbevolking en voor activa ter waarde van 20 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product. Dat blijkt uit een studie van en aantal Nederlandse en buitenlandse kennisinstellingen. (H2O Waternetwerk, 5 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De kennis en ervaringen uit deze onderzoeken zijn gebundeld in de publicatie: Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken. (Land en Water, 13 juli)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Op twee locaties op het eiland Texel wordt getest of regenwater tijdens de winter in de ondergrond kan worden opgeslagen. Het water wordt vervolgens in de zomer op ‘een zuinige en slimme manier’ gebruikt om zo’n 50 tot 100 hectare aan akkers te irrigeren. (H2Owaternetwerk.nl, 7 juli)

  Lees meer: H2Owaternetwerk