Hét platform voor professionals in de bodem en ondergrond

waterkwaliteit

 • De Keen is de waterverbinding tussen Strijen en het Hollandsch Diep. Hollandse Delta gaat de laatste delen baggeren. In totaal wordt er 8.000 kubieke meter bagger uitgehaald. De bagger is licht verontreinigd en wordt daarom afgevoerd. (Hoeksch Nieuws, 24 januari)

  Lees meer: hoekschnieuws.nl

 • Wat is de afgelopen zes jaar in Friesland gebeurd voor de verbetering van de bodem en waterkwaliteit? Dat was vorige week de insteek van de Waterkaravaan van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Circa vijftig belangstellenden reden mee in de digitale bus. (Nieuwe Oogst, 21 december)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De tien drinkwaterbedrijven hebben volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2020 opnieuw water van goede kwaliteit geleverd. Bij bijna een half miljoen metingen voldeed 99,9 procent van de monsters aan de wettelijke normen. En waar voor de volksgezondheid risicovolle overschrijdingen werden geconstateerd, zijn adequate maatregelen genomen. (H2O Waternetwerk, 14 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het gaat gemiddeld beter met de waterkwaliteit. Dat schrijft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Maar er is momenteel nog geen enkel waterlichaam in Nederland dat aan alle parameters voldoet die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehanteerd. Er zijn ingrijpende keuzes nodig om de water- en de natuurkwaliteit te verbeteren, aldus de minister. (H2O Waternetwerk, 17 november)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Sportvisserij Zuidwest Nederland, de belangenvereniging voor sportvissers in Zeeland, wil sneller actie op het PFAS-dossier. "Ik wil op dit dossier urgentie zien", zegt Björn Schutz, directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De belangenvereniging vreest gevolgen voor het voortbestaan van de sportvisserij op de Westerschelde. Niet alleen door de aanwezigheid van PFAS maar ook door de onduidelijkheid vanwege het uitblijven van onderzoek. "Sportvisserij is een belangrijke recreatieve sector in Zeeland en voor Zeeland", legt Schutz uit. (Omroep Zeeland, 29 oktober)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Met een vernieuwd programma en extra budget wil de provincie Flevoland zich voorbereiden op de wateropgaven van de komende jaren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het aanpakken van wateroverlast, het verhogen van de waterveiligheid en het garanderen van de (drink)waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 18 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Groningse boeren in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen subsidie krijgen voor maatregelen op het gebied van bodem en water. De subsidieregeling werd vorige week vrijdag officieel geopend in Niehove. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. (Nieuwe Oogst, 22 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De chemiefabriek 3M loost afvalwater in de Schelde en heeft er een 'eeuwigdurende' vergunning voor. Zeeland dreigt naar de rechter te stappen. (NRC, 21 september)

  Lees meer: nrc.nl

 • Tussen Lemmer en Oosterzee wordt maandag een baggerdepot aangelegd. Dat wordt gedaan omdat Wetterskip Fryslân de Lemster Rien vanaf halverwege oktober uitbaggert. Het betreft de vaart die tussen Lemmer en de Tsjûkemar loopt, naast de A6. (Omrop Fryslân, 19 september)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • De waterkwaliteit van de Maas is de laatste jaren verbeterd, maar lozingen in de rivier in binnen- en buitenland blijven een bedreiging. Te vaak ontbreken stoffen die een risico voor de bereiding van drinkwater zijn in de lozingsvergunningen. Dat blijkt uit het rapport van de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven RIWA-Maas. (1Limburg, 16 september)

  Lees meer: 1limburg.nl

 • De naleving van gebruiksvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden is flink verbeterd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). (Nieuwe Oogst, 16 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Akkerbouwers en melkveehouders in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen vanaf maandag 13 september eenmalig een (investerings)subsidie aanvragen voor maatregelen die de kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Noorderzijlvest en provincie Groningen stellen ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar. Er is plek voor 120 boeren. (Veldpost 13 september)

  Lees meer: veld-post.nl

 • Met een tunnel in zee wil Tokyo Electric Power (Tepco), het Japanse bedrijf dat de in 2011 bij een zware tsunami beschadigde kernreactor in Fukushima ontmantelt, enorme hoeveelheden radioactief koelwater in zee lozen. Dat komt via een pijpleiding in de nieuw te bouwen tunnel op een kilometer afstand van de kust, op twaalf meter diepte, in de Stille Zuidzee terecht. (de Volkskrant, 26 augustus)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • De gemeente Tholen heeft waarschuwingsborden geplaatst bij het strandje bij de haven van Sint-Philipsland. "Er is geen sprake van acuut gevaar," zegt wethouder Frank Hommel, "maar we geven aan dat mensen er wandelen en zwemmen op hun eigen verantwoordelijkheid." (Omroep Zeeland, 28 juli)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De waterkwaliteit in ons land is aan alle kanten slechter dan menigeen denkt. Natuurmonumenten maakt zich grote zorgen dat de overheid zijn belangrijke voortrekkersrol niet goed oppakt. (Noord-Hollands Dagblad, 13 juni)

  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • De Omgevingswet beïnvloedt de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden hierop staan in de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet. In de handreiking staat ook hoe het nieuwe stelsel kansen biedt voor klimaatadaptatie en waterkwaliteit. (Helpdesk Water, 8 juni)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • Het water in de Drentsche Aa kan vervuild raken door mijnbouw in dit gebied. Dat zegt de schrijver van een rapport dat de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu naar de Raad van State heeft gestuurd in de hoop dat de rechter dit meeweegt in de procedure rond de vernieuwing van het winningsplan Westerveld. (RTV Drenthe, 4 juni)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • In het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit wordt voor drie stofgroepen in kaart gebracht hoe ze de waterkwaliteit beïnvloeden. De beschikbare kennis blijkt verspreid aanwezig, wat het samenbrengen ervan voor gebruik door waterbeheerders zinvol maakt. Dit toont dat het nog grotendeels onbekend is in welke mate deze stofgroepen de waterkwaliteit beïnvloeden. (H2O Waternetwerk, 31 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In een brief aan de Tweede Kamer rapporteert minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de resultaten van de Delta-aanpak waterkwaliteit. Zij wijst er op dat de waterkwaliteit in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk is verbeterd. De waterkwaliteit zal nog verder verbeteren, maar niet overal in Nederland zullen alle doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 gehaald worden. (AgriHolland, 11 mei)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet een oproep aan alle gemeenten om zich in te zetten voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen in oude woningen. Daarbij vraagt ze om het voorbeeld van Amsterdam te volgen. (H2O Waternetwerk, 5 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl