waterverontreiniging

 • De onbekende stof in het Maaswater die er de oorzaak van is dat het Limburgse waterbedrijf WML al meer dan een maand geen rivierwater inneemt voor de productie van drinkwater, is geïdentificeerd. Het blijkt een natuurlijke stof, Neophytadiene, te zijn. De bestaande zuivering verwijdert deze stof afdoende, aldus WML. (H2O waternetwerk, 16 augustus 2022)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De Nederlandse regering moet met Vlaanderen ‘keiharde afspraken’ maken over het terugdringen van de vervuiling van de Westerschelde. (PZC, 30 juni 2022)

  Lees meer: pzc.nl

 • Eerst de onderzoeken naar de verontreiniging van het Westerscheldewater afwachten voordat de Hedwigepolder onder water wordt gezet. Anders komt de volksgezondheid in het gedrang. (PZC, 21 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • De visser vist niet meer. Vijftig jaar scharrelde Piet Scheerders rond in zijn Westerschelde, ving bot, sneed lamsoor, verkende slikken en schorren, maar er zit gif in de stroom. In de vis. In hemzelf. Zijn bloed stuurde hij naar een Duits laboratorium dat 7,58 microgram perfluoroctaanzuur per liter mat, boven de grenswaarde. Zijn vrouw wil hier nooit meer zwemmen. (Volkskrant, 25 januari)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Met een extra kleilaag moet worden voorkomen dat het vervuilde lekwater bij de Heak om Leeuwarden in de grond trekt. Medewerkers van grondverzetbedrijf Jelle Bijlsma uit Gytsjerk brachten de laag gisteren aan bij de afrit Leeuwarden Noord. (Leeuwarder Courant, 26 november)

  Lees meer: lc.nl

 • Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS wordt gebruikt bij de productie van een groot aantal producten zoals: pannen met een anti-aanbaklaag, regenkleding en blusschuim. Op verschillende fronten wordt gewerkt aan oplossingen voor de aanpak van PFAS. Zo werkt het ministerie van I&W aan een Actieprogramma PFAS. Dit is een samenwerkingsprogramma tussen overheid en bedrijfsleven. Doel daarvan is om te komen tot handelingsperspectieven en concrete acties in de aanpak van PFAS. Ook aan diverse onderzoeksinstituten wordt gewerkt aan de aanpak van PFAS. Wij vragen in dit kader uw speciale aandacht voor een project van Wageningen Research. (VEMW, 9 november)

  Lees meer: vemw.nl

 • De win- en productiecapaciteit van drinkwater voor Amsterdam moet fors worden uitgebreid. De huidige drinkwatervoorziening voor de metropool bereikt binnen vijf tot tien jaar haar maximale capaciteit, stelt het Amsterdamse watercyclusbedrijf Waternet. Flinke investeringen zijn nodig om de productie en de capaciteit van het leidingnet te vergroten. (H2O Waternetwerk, 25 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Een betonmatras van Duitse makelij moet een einde maken aan het lekken van verontreinigingen vanuit de waterbodem in De Boarn in Nes bij Akkrum. De bestaande isolatielaag, die tijdens een sanering in 2015 op de bodem is gelegd, kan de geïsoleerde vervuiling van de voormalige gasfabriek niet volledig tegenhouden. Mede door gasvorming in de bodem komen incidenteel nog steeds verontreinigingen naar bovendrijven. ,,Dat is ontoelaatbaar. Die situatie voldoet niet aan de destijds afgegeven saneringsvergunning’’, oordeelt Provincie Fryslân. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 21 oktober in De Lantearne in Akkrum zal de aannemer van het project samen met de provincie meer over de nieuwe maatregelen vertellen. (Akkrum.net, 20 oktober)

  Lees meer: akkrum.net

 • België mag de Westerschelde alleen uitdiepen als ook de lozingen van schadelijke PFAS-stoffen serieus worden aangepakt. Daar is de gemeenteraad in Reimerswaal het over eens. Een motie van de ChristenUnie werd gisteren unaniem aangenomen. (Omroep Zeeland, 29 september)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Met een tunnel in zee wil Tokyo Electric Power (Tepco), het Japanse bedrijf dat de in 2011 bij een zware tsunami beschadigde kernreactor in Fukushima ontmantelt, enorme hoeveelheden radioactief koelwater in zee lozen. Dat komt via een pijpleiding in de nieuw te bouwen tunnel op een kilometer afstand van de kust, op twaalf meter diepte, in de Stille Zuidzee terecht. (de Volkskrant, 26 augustus)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Oud-Statenlid Johan Robesin uit Hoek heeft aangifte gedaan bij de politie van de ernstige PFAS-vervuiling van de Westerschelde. Hij noemt het een "milieudelict waardoor gezondheid en economie in Zeeland schade oplopen". (Omroep Zeeland, 23 augustus)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Er moet een groot onderzoek komen naar de herkomst van de PFAS in de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Die oproep doen marinebioloog Inez Flameling en de Zeeuwse Milieufederatie. In die wateren is de concentratie van PFAS tussen de twee en 25 keer zo hoog als in de rest van Nederland, blijkt uit metingen van Rijkswaterstaat. (Omroep Zeeland, 6 juli)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Deze week wordt op ambtelijk niveau door Belgische en Nederlandse instanties overlegd over de hoge concentraties van PFAS in de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Dit spoedoverleg is een initiatief van de provincie Zeeland. De Zeeuwse provinciebestuurder Dick van der Velde liet in diverse media weten ‘een bak vol vragen’ over de PFAS-verontreiniging te hebben. (Waterforum, 5 juli)

  Lees meer: waterforum.net

 • Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is gestart met een proef om meer medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen. Voor het eerst wordt de toepassing van poederkooldosering in combinatie met de biologische Nereda-zuiveringstechnologie onderzocht. De proef, die circa 14 maanden zal duren, wordt uitgevoerd op zuiveringslocatie Simpelveld. De zuiveringsinstallatie daar is gebouwd volgens het modulaire Verdygo-principe. (Waterforum, 31 mei)

  Lees meer: waterforum.net

 • In het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit wordt voor drie stofgroepen in kaart gebracht hoe ze de waterkwaliteit beïnvloeden. De beschikbare kennis blijkt verspreid aanwezig, wat het samenbrengen ervan voor gebruik door waterbeheerders zinvol maakt. Dit toont dat het nog grotendeels onbekend is in welke mate deze stofgroepen de waterkwaliteit beïnvloeden. (H2O Waternetwerk, 31 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Opnieuw is bij een controle poliovirus aangetroffen in het riool bij het Utrechts Science Park Bilthoven. Het is de vijfde keer in vier jaar dat dit virus tijdens een controle aan het licht komt. Burgemeester Sjoerd Potters baalt en dringt er bij de Bilthovense vaccinbedrijven op aan dat het stopt. (AD, 13 mei)

  Lees meer: ad.nl

 • Op de redactie kwamen veel vragen over de staalslakken binnen en deze vragen hebben we doorgezet naar de gemeente Goeree-Overflakkee. We kregen geen vragen binnen voor de andere betrokken partijen. Dit, naar alle waarschijnlijkheid, omdat zoals één van de vragenstellers het verwoorde, de gemeente eindverantwoordelijk is voor haar eigen inwoners. Eind mei 2019 liet gemeente Goeree-Overflakkee een bericht uitgaan: "Op bedrijventerrein Oostflakkee in Oude-Tonge worden momenteel staalslakken toegepast bij de fundering van een bedrijfshal en onder de toegangswegen (op eigen terrein van de ondernemer) die daarvoor worden aangelegd." Aan staalslakken, het 'afval' wat overblijft bij de bewerking van staal. Staalslakken zijn bewezen schadelijk voor de volksgezondheid, mits op de juiste manier verwerkt. Lees hieronder de vragen die wij op de redactie verzamelden en het antwoord van gemeente Goeree-Overflakkee wat we daarop ontvingen. (iGo nieuws, 1 april)

  Lees meer: igo.nl

 • Een combinatie van ozon- en UV-technologie verwijdert zeker 80% van de medicijnresten bij de bron uit het afvalwater. Dit blijkt uit een proef van Waterschap Rijn en IJssel, die twee jaar duurde, in het Beatrixziekenhuis in Winterswijk. (H2O Waternetwerk, 8 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het hoge water in de rivieren, waarvan eind deze week een piek wordt verwacht, zal Nederland de dagen daarna weer tonen hoe groot het afvalprobleem is. Wie een kijkje gaat nemen op de rivieroevers als het water weer gezakt is, zal schrikken van alles wat er is aangespoeld. Vorig jaar vonden vrijwillige afvalonderzoekers van Schone Rivieren na het hoge water in het voorjaar gemiddeld maar liefst 450 stuks afval per 100 meter rivieroever. We vrezen dat dit ook nu weer zo is. Daarom is het hoog tijd dat het tij wordt gekeerd en het afvalprobleem effectief wordt aangepakt. (Land en Water, 3 februari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • De gemeente Waadhoeke heeft opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek bij vijf kunstgrasvelden in de gemeente. Het onderzoek volgt op een veldcontrole door de Friese milieudienst FUMO. De FUMO constateerde dat de velden niet voldoen aan de milieuregels. (Friesch Dagblad, 5 januari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl