zoutwinning

 • De gemeente Harlingen zou vorige week woensdagavond in een uurtje worden bijgepraat over de zoutwinning onder de Waddenzee. Dat liep uit naar bijna drie uur. Hier is de informatieavond in vogelvlucht. (Harlinger Courant, 23 november)

  Lees meer: harlingercourant.nl

 • De zoutwinning in de Waddenzee leidt volgens Frisia Zout in Harlingen niet tot schade. Tiltmeters houden de gevolgen in de gaten. (Leeuwarder Courant, 19 november)

  Lees meer: lc.nl

 • Stichting Bescherming Historisch Harlingen wil dat Frisia Zout al tijdens de gaswinning in Harlingen een schadefonds opzet. Daarmee kan ook schade worden vergoed die pas op de lange termijn aan het licht komt. Frisia wint zout onder de Waddenzee voor de Harlinger haven. Volgens de stichting is de kans groot dat zoutwinning bodemdaling veroorzaakt. (Omrop Fryslân, 13 november)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • De Waddenvereniging heeft geen vertrouwen in de nieuwe 'Waddenagenda 2050'. Het doel van de agenda is om de Waddenzee goed te beschermen en verder te ontwikkelen. Maar de agenda is niet helder en de Waddenvereniging denkt niet dat de plannen iets opleveren. Ester Kuppen van de Waddenvereniging: "Er staat wel in dát ze het willen verbeteren, maar niet hóe." (Omrop Fryslân, 9 november)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Inwoners van Annerveenschekanaal hebben genoeg van de continue schade die ontstaat aan hun woningen. Onder het dorp wordt zowel aardgas als zout gewonnen en inmiddels heeft meer dan de helft van de huizen schade opgelopen. (RTV Drenthe, 2 november)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Hoe gaat de Raad van State oordelen over drie gaswinningsprojecten in de Waddenzee? Een negatief oordeel daarover kan ook de zoutwinning van Frisia in zijn val meeslepen. De kritiek van de Waddenvereniging op de gaswinning en de zoutwinning zou wel eens tot een dubbelslag kunnen leiden. Beide projecten kunnen alsnog onderuitgaan, omdat minister Wiebes van Economische Zaken toch onvoldoende oog heeft gehad voor de bodemdaling in de Waddenzee. Hij vindt zelf dat de gaswinning geen kwaad kan. (Harlinger Courant, 30 oktober)

  Lees meer: harlingercourant.nl

 • Sinds eind september is het microseismisch meetnetwerk op Aardgasbuffer en Pekelwinning Zuidwending in gebruik. Het netwerk is geïnstalleerd om de ondergrondse zoutberg met daarin cavernes van EnergyStock en Nouryon te bewaken en meer data te verzamelen over de ondergrond. Een soortgelijk systeem heeft Nouryon al in gebruik rondom haar cavernes bij Heiligerlee. (Parkstad Veendam, 30 oktober)

  Lees meer: parkstadveendam.nl

 • Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) komt zijn toezegging voor een onafhankelijke afhandeling van schademeldingen door zoutwinning nog niet na. (Dagblad van het Noorden, 24 oktober)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De SP in Provinciale Staten wil dat schade door de zoutwinning van Nedmag vergoed gaat worden zoals aardbevingsschade door het Groninger gasveld. De partij wilde dat Gedeputeerde Staten (GS) dat alsnog gaat opnemen in een aanvullende zienswijze aan minister Wiebes over de zoutwinning. Maar de socialisten kregen daar de handen niet voor op elkaar in de Drentse politiek. (RTV Drenthe, 21 okttober)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De gaswinning onder het Wad gaat gewoon door, zo kun je concluderen uit de Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 die donderdag openbaar is gemaakt. In de Tweede Kamer is eerder al eens gevraagd om ermee te stoppen, met het oog op de verwachte zeespiegelstijging en ook in de provinciale politiek is er op aangedrongen. (Omrop Fryslân, 9 juli)

  Lees meer: Omrop Fryslân

 • Zoutwinning en gasboringen op de Wadden gaan gewoon door, ondanks dat wetenschappers waarschuwen dat de Wadden nog voor het eind van deze eeuw dreigen te verdrinken. De Nederlandse overheid zit in een spagaat: enerzijds hoeder van een beschermd natuurgebied, anderzijds grootverdiener in de grondstofwinning. (Vrij Nederland, 16 mei)
  Lees meer: vn.nl

 • De Hengelose zoutproducent Nouryon start met het opruimen van verontreinigde grond rondom drie oude boorputten. Het bedrijf meldt dat het gaat om de putten 335 en 336 aan de Zwartevennenweg en put 82 aan de Grote Veldweg. (RTV Oost, 29 oktober)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Zoutconcern Nedmag mag een onbeperkte hoeveelheid zout uit de Groninger bodem winnen, volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is een limiet op de productie niet nodig. (RTV Noord, 24 oktober)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Zoutwinner Nedmag gaat per 1 januari 2020 de zoutwinning afbouwen met 30 procent. Dat zegt Nedmag-directeur Bert Jan Bruning. Dit omdat het tot eind 2020 of later kan duren voor er een winningsbesluit van het ministerie van Economische Zaken ligt en duidelijk is waar het bedrijf aan toe is. (Dagblad van het Noorden, 24 oktober)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft in juni de minister van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd over het nieuwe winningsplan van Nedmag in Veendam. Het winningsplan beschrijft de afwikkeling van het incident, het aanleggen van 4 nieuwe cavernes en het produceren uit 2 bestaande cavernes. (Groene Ruimte, 23 oktober)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Uitbreiding van de zoutwinning onder Zuidlaarderveen, Kiel-Windeweer en Oud Annerveen moet worden voorkomen. Dat wil de actiegroep Stop Zoutwinning. Zoutwinner Nedmag uit Veendam wil de Drents-Groningse grens oversteken voor het aanleggen van nieuwe zoutwinningsputten. (RTV Drenthe, 19 september)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De opslag van 250 miljoen liter dieselolie in twee zoutholtes onder het bedrijventerrein Marssteden voldoet niet aan alle regels, zo blijkt uit een onderzoek van het RIVM. (Tubantia, 16 september)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Gedeputeerden Gert Harm ten Bolscher en Tjisse Stelpstra van Overijssel en Drenthe zijn het „spuugzat”. Weer dreigt vertraging voor uniforme afhandeling van schade van gas- en zoutwinning. „Ze bekijken het maar in Den Haag.” (NRC, 9 september)

  lees meer: nrc.nl

 • Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft zoutproducent Nouryon het mes op de keel gezet. Nouryon heeft te weinig grip op veiligheids- en milieurisico’s door een ‘gebrekkige veiligheidscultuur’. Daarom blijft het bedrijf voorlopig onder verscherpt toezicht van SodM staan. (Tubantia, 28 augustus)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Er komt meer onderzoek naar de ondergrondse bewegingen in de buurt van zoutputten in Oldambt. Het bedrijf Nouryon (voorheen AkzoNobel) gaat het ondergrondse meetnetwerk uitbreiden. (RTV Noord, 4 juli)

  Lees meer: rtvnoord.nl