zzs

 • De Hedwigepolder in Zeeland moet onder water. Maar het water dat de polder in zal stromen zit vol met de giftige chemische stof PFAS, gebruikt voor de teflonlaag in je pan of het waterdicht maken van je regenjas. Vis eten uit de Westerschelde  of erin zwemmen kan je beter niet doen. Vóór 1 juli besluit het kabinet of de polder desondanks onder water wordt gezet. Pim van den Berge is verslaggever bij Omroep Zeeland en weet er alles van. En Jacob de Boer is milieu-chemicus en een echte PFAS-specialist. (NPO radio 1, 18 juni 2022)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • Het schadelijke effect van een mengsel van zeer zorgwekkende stoffen kan groter zijn dan het effect per stof. Met dit mengseleffect wordt zeer beperkt rekening gehouden bij de vergunningverlening. Ook wordt er niet gekeken naar hoeveel van deze stoffen via de lucht op de bodem of in het water terechtkomen. Dat blijkt uit een verkenning van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (Groene Ruimte, 15 juni)
  Lees meer: groeneruimte.nl

 • GroenLinks in Provinciale Staten van Noord-Brabant eist duidelijkheid over de PFAS-lozingen in de Westerschelde door chemieconcern Sabic in Bergen op Zoom. (BN de Stem, 15 juni)
  Lees meer: bndestem.nl

 • Chemieconcern 3M is verantwoordelijk voor grootschalige bodem- en watervervuiling met pfas in de omgeving van Antwerpen. Vanwege het gifschandaal werd de fabriek stilgelegd. Nu wil het bedrijf de productie weer opstarten. (Trouw Topics, 13 juni)
  Lees meer: topics.nl

 • Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van I&W blijkt dat onduidelijk is of het beleid voor zeer zorgwekkende stoffen effectief is. (Binnenlands bestuur, 8 juni)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Indaver hoopt nog voor het einde van het jaar op hun locatie in Hoek een waterzuiveringsinstallatie te hebben waarmee het bedrijf op grote schaal alle PFAS uit het afvalwater kan verwijderen. Een proefopstelling heeft de laatste vier maanden aangetoond dat dit mogelijk is. (Omroep Zeeland, 7 juni)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering motie Beckerman-Hagen over PFAS en Hedwigepolder. (Rijksoverheid, 7 juni)
  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Op twee handen zijn ze niet te tellen, het aantal zaken of maatregelen tegen en onderzoeken naar Tata Steel. Er zijn en blijven vragen over de vergunningen, de overschrijding daarvan, de uitstoot van schadelijke stoffen en stikstof, en de invloed van Tata Steel op de volksgezondheid van de omgeving. Komende donderdag komt het eerstvolgende rapport met Tata als lijdend voorwerp uit. Dan publiceert GGD zijn nieuwste Gezondheidsmonitor IJmond. (NH Nieuws, 7 juni)
  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Nog altijd is er geen duidelijkheid over het moestuinonderzoek. Het rapport is opnieuw vertraagd. Dat bericht wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van Milieu woensdag 1 juni 2022 aan betrokkenen. Het onderzoek loopt al sinds zomer 2021. Het moestuinonderzoek is uitgevoerd in Sliedrecht, Molenlanden, Papendrecht en Dordrecht. Onderzocht wordt de hoeveelheid PFOA en GenX en zestien andere PFAS-stoffen in groenten en fruit. (Sliedrecht24, 1 juni)
  Lees meer: sliedrecht24.nl

 • Acht natuurorganisaties, verenigd in de Coalitie Delta Natuurlijk, hebben een brief gestuurd aan de ministers Van der Wal voor Natuur en Stikstof en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat met de oproep om vaart te maken met het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder én tegelijkertijd de PFAS-problematiek versneld bij de bron aan te pakken. Alleen door deze gecombineerde aanpak worden eventuele negatieve effecten van PFAS op de gehele Westerscheldenatuur en de volksgezondheid echt aangepakt, stellen de organisaties. (Groene Ruimte, 30 mei)
  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Niet alleen in de Westerschelde zit PFAS, ook in de duingebieden langs de hele Noordzeekust zijn verontrustend hoge concentraties van de schadelijke stof gevonden. De oorzaak is de zogeheten 'global sea spray', waardoor de PFAS-deeltjes vanaf zee het land in worden geblazen. Zo kan het dat zelfs PFAS-vervuiling uit China of Amerika bij ons in de duinen terecht kan komen. Hoe dat kan vertelt Toxicoloog Jacob de Boer in Vroege Vogels. (NPO Radio 1, 30 mei)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • De actiegroep ‘Gezondheid voor Alles’, die wekelijks voor de poort van Chemours in Dordrecht protesteert tegen de uitstoot van gevaarlijke PFAS stoffen, heeft maandag 30 mei 2022 formeel bezwaar aangetekend tegen het voornemen van Provinciale Staten, DCMR en Rijkswaterstaat om wederom vergunning te verlenen aan Chemours, Dupont en Dow voor het rechtstreeks lozen van ogenschijnlijk kleine – maar nog steeds gevaarlijke – hoeveelheden PFAS en GenX in de rivier en in de lucht. (Sliedrecht24, 30 mei)
  Lees meer: sliedrecht24.nl

 • Volgens Tweede Kamerlid Kiki Hagen (D66) is er genoeg aanleiding om een bevolkingsonderzoek in te stellen naar PFAS bij de inwoners van gemeenten rondom de Westerschelde. Vandaag stelde het kamerlid vragen over de PFAS-kwestie aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen. (Omroep Zeeland, 30 mei)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • In De Ronde Venen wordt uitgebreider onderzoek gedaan naar lood in tuinen. Ook komt er een proef voor de sanering van de bodemsanering. (Algemeen Dagblad, 30 mei)
  Lees meer: ad.nl

 • "Hoeveel PFAS wil je nog op de Zeeuwse akkers? Als je niet protesteert, houdt het nooit op." Die boodschap geven de mannen van actiegroep Gezondheid Voor Alles, aan de Zeeuwen mee. Ook zij strijden tegen PFAS-vervuiling in hun dorp. Ze hebben ervaring. (Omroep Zeeland, 27 mei)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De thermisch gereinigde grond (TGG) in de nieuwe zeedijk bij Perkpolder levert geen risico's op voor de gezondheid van omwonenden. Die maken zich wel grote zorgen en daarom moet er beter met hen worden gecommuniceerd. (PZC, 25 mei)
  Lees meer: pzc.nl

 • Afvalverwerker ATM is verantwoordelijk voor bijna alle PFAS die via de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Bath de Westerschelde instromen. Het bedrijf in Moerdijk is in gesprek met de provincie Noord-Brabant en de Brabantse omgevingsdienst om te kijken hoe er zo snel mogelijk minder PFAS kan worden geloosd, zegt de Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde. (Omroep Zeeland, 21 mei)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De Tweede Kamer vindt dat het afgraven van de oude Scheldedijk om de Hedwigepolder moet worden uitgesteld. Een ruime meerderheid stemde vandaag voor een motie van de SP en D66 die het kabinet oproept om eerst de resultaten van de lopende onderzoeken naar Pfas in de Westerschelde af te wachten. (PZC, 17 mei)

  Lees meer: pzc.nl

 • De Provincie Zeeland en de GGD bevestigen dat er oude meetgegevens zijn gebruikt bij het het zwemadvies voor de Westerschelde, dat vorige week naar buiten kwam. Gisteren meldde Omroep Zeeland dat het zwemadvies deels was gebaseerd op oude gegevens. In een reactie schrijft de provincie dat 'tijdsoverwegingen' daarvan de oorzaak zijn. (Omroep Zeeland, 17 mei)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Kun je nog je kinderen laten spelen in de zee bij Dishoek? Is het wel verstandig vis of zeegroenten uit de Westerschelde te eten? De zorgen over PFAS worden steeds groter. (PZC, 14 mei)

  Lees meer: pzc.nl