zzs

 • PFAS-kunststoffen zijn ontzettend nuttig en worden gebruikt voor veel consumentenproducten. Het nadeel is dat deze stoffen nagenoeg niet afbreken in het milieu en giftig kunnen zijn voor mens en milieu. UvA-onderzoeker Mohammad Sadie vond PFAS in al het Nederlands drinkwater en hoopt op strengere wet- en regelgeving rondom PFAS gebruik. (Folia, 24 maart)
  Lees meer: folia.nl

   

 • Om de gezondheid van omwonenden van Chemours te beschermen wil de provincie Zuid-Holland “maximaal streng blijven en steeds binnen de wet de uiterste ruimte opzoeken om nog strenger te zijn”. Dan kan je de rechter op je pad vinden. (Afval Online, 21 maart)
  Lees meer: afvalonline.nl

   

 • ,,Natuurlijk gaan we door. Het is harder nodig dan ooit.’’ Joop Keesmaat en zijn medestrijders van de actiegroep Gezondheid Vóór Alles zijn vastberaden: ze blijven gewoon uit protest elke zaterdag vervuilde grond uit Sliedrecht voor de poort van Chemours storten. (AD, 18 maart)
  Lees meer: ad.nl

   

 • SLIEDRECHT – In Sliedrecht komen gehaltes voor tot 100 µg/kg voor PFOA. “Wat betekent dat de norm van 60 µg/kg soms wordt overschreden. In deze gevallen moet de bodem van een nieuwbouwlocatie voorafgaand aan of tijdens de nieuwbouw worden gesaneerd”, schrijft vrijdag 17 maart 2023 wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van Milieu in een College Informatiebrief (CIb) aan de leden van de gemeenteraad. (Sliedrecht24, 17 maart)
  Lees meer: sliedrecht24.nl

   

 • De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden staan vandaag tegenover chemiebedrijf Chemours in de rechtszaal. Zij stellen de chemiereus aansprakelijk voor de schade in hun gemeenten door de uitstoot van PFAS en willen dat Chemours aansprakelijkheid erkent en hen schadeloos stelt. (RTL Nieuws, 14 maart)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

   

 • Hoe onderzoek je zo effectief mogelijk waar bronnen van PFAS zich bevinden? Die vraag stond centraal in het onderzoeksplan dat één van IMD’s medewerkers vorig jaar afrondde. De uitkomst van het onderzoek was dat passieve monstername met Diffusive gradient in thin films (DGT) techniek goede kans maakt om dergelijke bronnen op te sporen. (Waterforum, 14 maart)
  Lees meer: waterforum.net

 • Er komt een verbod op PFAS-houdende producten. Ook in sommige brandblusmiddelen zit PFAS verwerkt, zoals in de veel gebruikte sproeischuimblussers. Wat houdt het verbod op PFAS nu concreet in? En wanneer krijgen bezitters van blussers nu werkelijk te maken met de gevolgen van deze maatregel? Paraat speelt alvast in op deze ontwikkeling. (Beveiliging nieuws, 15 maart)

  Lees meer: beveiligingnieuws.nl

   

 • Voedselproducenten moeten sinds januari producten als vis, vlees en eieren verplicht controleren op PFAS. In de nieuwe wetgeving is de toegestane hoeveelheid van vier soorten poly- en perfluoralkylstoffen wettelijk vastgesteld. “Bedrijven analyseren vaker en uitgebreider op PFAS dan voorheen, soms tot vijf keer zo veel.” Op 29 maart is er een VMT webinar over dit onderwerp. (VMT, 13 maart)
  Lees meer: vmt.nl

   

 • Aannemer HAZ Infra overweegt juridische stappen tegen de gemeente Midden-Groningen. Die beëindigde 27 februari het contract met de aannemer. (Dagblad van het noorden, 8 maart)
  Lees meer:dvhn.nl

 • Waterschap Zuiderzeeland is, in samenwerking met Witteveen+Bos, Cyclopure, Waternet en Hollandse Delta, recent gestart met een pilot op awzi Lelystad. Hier wordt Dexsorb, een nieuwe adsorbens op basis van maïs, getest om PFAS en medicijnresten uit afvalwater af te vangen. Deze pilot is een direct resultaat van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater. Dat richt zich op het stimuleren van nieuwe en verbeterde verwijderingstechnieken van microverontreinigingen voor waterschappen. (Waterforum, 7 maart)
  Lees meer: waterforum.net

   

 • Kan Chemours in Dordrecht blijven als tenminste de uitstoot van PFAS naar nul wordt gebracht? Of ziet u de chemische fabriek liever vertrekken uit de stad? De Dordtse politiek is in elk geval van mening dat de PFAS-uitstoot volledig naar nul moet. Maar Chemours Dordrecht uit, is het pakkie an van de provincie Zuid-Holland zijn. Onze lezers zeggen: ‘Blijven, maar onder strengere controles.’ (AD, 5 maart)
  Lees meer: ad.nl

   

 • De brandweer van Schiphol blijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in de grootschalige vervuiling met nauwelijks afbreekbare en veelal zeer giftige PFAS-verbindingen op en rond het vliegveld. (Schipholwatch, 2 maart)
  Lees meer: schipholwatch.nl

 • Buurtbewoners van een oude stortplaats in Kruisem, die in 2021 werd afgedekt met een betonnen plaat, zijn bezorgd over alarmerende resultaten die in een bodemonderzoek zijn opgedoken. (MSN, 2 maart)
  Lees meer:msn.com

   

 • Voor het eerst is in kaart gebracht in welke mate Europa vervuild is door per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), een familie van giftige verbindingen die in een groot aantal producten en toepassingen worden gebruikt. Dankzij een ongekende samenvoeging van gegevens biedt de 'Forever Pollution Map' inzicht in de 'hotspots' en tot nu toe onbekende locaties van productie, gebruik en vervuiling door de 'forever chemicals'. Vooral in Vlaanderen is 'geen wit plekje meer te vinden'. (MSN, 24 februari)
  Lees meer: msn.com

   

 • Wc-papier bevat volgens Amerikaans onderzoek kleine hoeveelheden PFAS. De chemische stoffen komen waarschijnlijk in het papier terecht doordat het vaak wordt gemaakt van gerecycled papier waar ook PFAS in zitten, leggen de wetenschappers uit in een publicatie van de American Chemical Society. Ze pleiten voor nader onderzoek, omdat al het wc-papier dat wordt doorgespoeld opgeteld weleens een "significante" bijdrage kan leveren aan de totale PFAS-vervuiling van rioolwater. (BNNVARA, 1 maart)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • Bedrijven in Noord-Holland die lozen op het riool krijgen te maken met aangescherpte controles op de lozing van probleemstoffen. In de opstartfase van het initiatief worden eerst 90 bedrijven gecontroleerd. Later wordt dit aantal uitgebreid. Deze aanpak moet tot meer grip leiden op probleemstoffen die met bedrijfsafvafwater worden geloosd. (H2O Waternetwerk, 26 februari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Bij meer dan 330 dierensoorten in het wild zijn de chemische stoffen PFAS aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag is gepubliceerd door de belangenorganisatie Environmental Working Group (EWG). Alarmerend, noemt bioloog Annemarie van Wezel de resultaten. "Het toont opnieuw aan hoe hardnekkig deze stoffen zijn." (RTL Nieuws, 22 februari)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

   

 • Bij de provincie Zeeland zijn de afgelopen dagen de eerste vier meldingen van financiële PFAS-schade binnengekomen. (PZC, 19 februari)
  Lees meer: pzc.nl

   

 • De bodem van de moestuintjes in het duingebied van Egmond bevat licht verhoogde concentraties van de giftige stof PFAS. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN. "Dit kan betekenen dat er in de gewassen van deze tuinen meer PFAS terecht komt dan wenselijk is", meldt Provincie Noord-Holland. (NH Nieuws, 15 februari)
  Lees meer: nhnieuws.nl

   

 • Oasen en Evides willen dat een onafhankelijke instantie de PFAS-lozingen door Chemours op de Beneden-Merwede gaat monitoren. Hiervoor pleiten ze in hun beroep dat ze hebben aangetekend tegen de nieuwe waterwetvergunning van RWS. De beide drinkwaterbedrijven willen zekerheid dat de gestelde immissie-eis van 4,4 nanogram per liter bij hun drinkwaterinnamelocaties niet wordt overschreden. (Waterforum, 10 februari)
  Lees meer: waterforum.net