vrijdag 15 november 2019

De Leeuwarder gemeenteraad heeft ingestemd met de motie van D66 om betere controles uit te voeren op de opnieuw te openen gasputten van Vermillion. De gemeente vraagt Staatstoezicht op de Mijnen om betere inspecties. (Omrop Fryslân, 14 november)

Lees meer: omropfryslan.nl

vrijdag 15 november 2019

De NAM stopt met een groot sensorennetwerk in het aardbevingsgebied. Op 1 december gaat het offline. (Dagblad van het Noorden, 14 november)

Lees meer: dvhn.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

Banner 2.0 300200

TTE 300 200

vrijdag 15 november 2019

Ook Tytsjerksteradiel treft een tijdelijke maar onduidelijke PFAS-regeling. Dat is de uitkomst van alweer het tweede spoeddebat over de crisis die het grondverzet treft. (Drachtster Courant, 14 november)

Lees meer: drachtstercourant.nl

vrijdag 15 november 2019

Energiebedrijf Vermillion gaat aan de rand van Noordoostpolder op zoek naar locaties waar aardwarmte gewonnen kan worden. De provincie, Waterschap Zuiderzeeland en gemeente Noordoostpolder geven aan geen bezwaren te hebben. (Omroep Flevoland, 14 november)

Lees meer: omroepflevoland.nl

vrijdag 15 november 2019

Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) denkt volgend voorjaar te kunnen beginnen met het injecteren van water met een temperatuur van 85-90 °C in een ondergrondse warmteopslag op circa 450 m diepte. De warmteopslag maakt onderdeel uit van het Europese Heatstoreproject waarbij in diverse Europese landen onderzoek plaatsvindt. De Nederlandse deelname behelst de opslag van warmte uit geothermie en gebeurt in het tuindersgebied rond Middenmeer. (Installatieprofs, 14 november)

Lees meer: installatieprofs.nl

20191024 ODIJ vergunningverlener bodem

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

vrijdag 15 november 2019

De Slufter – het depot voor verontreinigde baggerspecie van de Rotterdamse haven – mag verontreinigde baggerslib ontvangen die PFAS bevat. Dit is de uitkomst van overleg tussen depotbeheerders en bevoegde instanties. (Mainport, 14 november)

Lees meer: mainport.com

vrijdag 15 november 2019

Twee droge zomers brachten breed besef dat meer zoetwaterbuffers nodig zijn. Plensbuien helpen niet. Veel water stroomt snel weg. Daarom is het tijd om een oud plan af te stoffen: ondergrondse wateropslag op de Veluwe. (Nieuwe Oogst, 15 november)

Lees meer: nieuweoogst.nl

vrijdag 15 november 2019

De VVD in Provinciale Staten wil opheldering over hoe mijnbouwbedrijven gecontroleerd worden op hun vergunningen en of de data die ze aanleveren aan de overheid wel kloppen. (RTV Drenthe, 14 november)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

Vacature 2.3 300200

20191017 SGS Veldwerkcoordinator 1 300x200.png

bbf 300x200

vrijdag 15 november 2019

In de herfst start het uitvoeringsseizoen voor bosbeheerders. Bij sommige werkzaamheden is groot materieel onmisbaar. En dat stelt menig bosbeheerder voor een uitdaging; het zoveel mogelijk beperken van ongewenste bodemverdichting. Het beperken daarvan is belangrijk voor het behoud van de natuurwaarde van het bos. (Groene Ruimte, 13 november)

Lees meer: groeneruimte.nl

vrijdag 15 november 2019

DEN DUNGEN - Bewoners van de Jhr. van Rijckevorselstraat in Den Dungen lieten gisteren de gierton aanrukken. Gelukkig spoot deze water. De Dungenaren doen er proeven met schoon regenwater buiten het riool houden. (DB, 15 november)

Lees meer: DB.nl

donderdag 14 november 2019

PFAS-CRISIS Het kabinet heeft een noodwet in de maak om te zorgen dat er voor minstens een jaar meer kunstmatige chemische stoffen (PFAS) in aarde of slib mogen zitten dan nu is toegestaan. Daarmee zou de coalitie ook akkoord zijn, melden Haagse bronnen. (Algemeen Dagblad, 12 november)
Lees meer: ad.nl

20191021ODH Toezichhouder milieu

rws

Remediation Day HMVT nieuw