maandag 21 september 2020

De meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu belanden door achterstanden bij Rijkswaterstaat nog onnodig veel in onze rivieren. Veel bedrijven kunnen deze stoffen lozen op basis van verouderde vergunningen. (De Gelderlander, 21 september)
Lees meer: gelderlander.nl

maandag 21 september 2020

Oude vuilstorten, gif in rivierbodems, verontreinigd slib in zandgaten en nu ook nog te veel dioxines in runderen. De eens zo vruchtbare uiterwaarden van de grote rivieren zijn veranderd in plekken vol viezigheid. Hoe slim is het dan om daar dieren te laten grazen? En die vervolgens ook nog op te eten? (De Gelderlander, 19 september)
Lees meer: gelderlander.nl

20200914 Banner GP Groot Uitvoerder

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

vrijdag 18 september 2020

Hoe ga je om met verontreinigingen in grondwater die op natuurlijke wijze afstromen naar het oppervlaktewater, een rivier of een kanaal bijvoorbeeld? Wanneer neem je maatregelen om deze afstroming te voorkomen en wanneer hoef je niets te doen? In essentie zijn dat de kernvragen die de ‘Handreiking Natuurlijke Lozing van verontreinigd grondwater op Oppervlaktewater’ beantwoordt. (Bodem+, 14 september)
Lees meer: bodemplus.nl

vrijdag 18 september 2020

De afvoer van de Rijn daalt weer, die in de Maas is zeer laag. De grondwaterstanden zijn op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten de afgelopen twee weken verder gedaald. Het neerslagtekort is weer gestegen. (H2O Waternetwerk, 15 september)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 18 september 2020

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen winnen het op termijn met vlag en wimpel van de moleculen die nu leidend zijn in het energiesysteem. Dat is de visie van energie-autoriteit Peter Molengraaf. (Land en Water, 17 september)
Lees meer: landenwater.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

vrijdag 18 september 2020

Het bijmengen van bio-componenten aan fossiele dieselbrandstof kan leiden tot een snellere aantasting van de opslagtanks door roest. Ruim 2.500 niet of slechts gedeeltelijk inwendig gecoate tanks lopen kans op beschadiging. (Land en Water, 17 september)
Lees meer: landenwater.nl

vrijdag 18 september 2020

Afgelopen week is gestart met de bodemsanering van de achterzijde van Strateris en Scheper. Het gebied maakt deel uit van woonwijk Hoebenakker. (Nederweert 24, 17 september)
Lees meer: nederweert24.nl

vrijdag 18 september 2020

Het stadsbestuur van Amsterdam wil dat de stad in 2040 aardgasvrij is. Je kunt je in dat kader bijna niet meer voorstellen dat er ooit in alle windrichtingen van de stad gasfabrieken stonden. Op 15 september 1885, deze week 135 jaar geleden, werd de Westergasfabriek in gebruik genomen. Maar ook de andere delen van de stad kregen hun eigen gasfabriek: daar werden de Noorder-, Zuider- en Oostergasfabriek gebouwd. (Amsterdam, 18 september)
Lees meer: amsterdam.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020

vrijdag 18 september 2020

Op basis van de huidige inzichten kunnen in de toekomst zo’n 2,6 miljoen huizen en gebouwen (gelijk aan 88 PJ) met aardwarmte van warmte worden voorzien. Zo blijkt uit de studie WARM die in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) door Berenschot en Panterra Geoconsultants is uitgevoerd. (Bouw en Uitvoering, 18 september)
Lees meer: bouwenuitvoering.nl

donderdag 17 september 2020

Dinsdagmiddag 15 september rond 17.35 uur doet de brandweer onderzoek naar bodemverontreiniging aan de Zuidelijke Dwarsweg in Waddinxveen onder het viaduct van de Rijksweg A12. (Hard Nieuws, 15 september)
Lees meer: hardnieuws.nl

donderdag 17 september 2020

De gemeente Doetinchem gaat de honderden vaten vol giftig blusschuim van Rutgers Milieu opslaan in een of twee mega-containers. Met die tussenoplossing wint de gemeente tijd ter overbrugging van een juridische strijd over de kosten voor het verwijderen van de vaten. (De Gelderlander, 16 september)
Lees meer: gelderlander.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

Remediation Day HMVT nieuw