maandag 06 februari 2023

In Nederland willen we als overheid de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) terugdringen vanwege de schadelijke effecten voor de volksgezondheid en ons milieu. In korte tijd is er veel veranderd in wetgeving over deze stoffen. Hierdoor was er geen actueel beeld van welke ZZS vrijkomen bij bedrijven. Daarom maakte de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) in onze opdracht een inventarisatie bij de 226 bedrijven die vallen onder provinciaal toezicht. (Provincie Gelderland, 31 januari)
Lees meer: gelderland.nl

maandag 06 februari 2023

Gaswinbedrijf Vermillion wil het gasveld bij de Blesse en Blesdijke op de grens van Friesland en Overijssel langer openhouden. Ook wil het bedrijf daar meer gas gaan winnen dan nu in de vergunning staat. De gemeente Steenwijkerland heeft aan het ministerie van Economische zaken laten weten daar fel op tegen te zijn. Ook de gemeente Weststellingwerf en de provincie Friesland protesteren tegen de uitbreiding van gaswinning op die locatie. (RTV Oost, 1 februari)
Lees meer: rtvoost.nl

20230130 Banner Brandmannen Assistent projectleider

archeologie online 2020

20230206 Banner Veolia Sarpi Remediation 2

 

maandag 06 februari 2023

De Vereniging voor waterbedrijven (Vewin) is bezorgd over hoge concentraties PFAS in het Nederlandse deel van de Maas en wil een strengere aanpak. Het water van de Maas wordt in ons land gebruikt voor de productie van drinkwater. Het Nederlandse deel bevat hogere concentraties giftige PFAS dan in België. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Vewin is uitgevoerd door KWR Water Research. De concentraties nemen tussen het Belgische Luik en het Nederlandse Drimmelen met 50 procent toe. (BNNVARA, 31 januari)
Lees meer: bnnvara.nl

 

maandag 06 februari 2023

In ongekend scherpe woordeomroepzeeland.nln schrijft Hulst haar frustratie en woede over de gang van zaken rond de ontpoldering van de Hedwigepolder van zich af. De minister van natuur en stikstof Christianne van der Wal krijgt er flink van langs in een 'brief van afkeuring, dan wel treurnis'. Hulst hekelt de Haagse arrogantie, die voor een kloof zorgt tussen "Randstad en Randland". (Omroep Zeeland, 2 februari)
Lees meer: 

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

Terra Index 300x200

maandag 06 februari 2023

Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde EZK tijdens het EZK Energy event een interessant webinar getiteld ‘Hernieuwbare warmte, de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk’. Frank Agterberg (Branchevereniging Bodemenergie) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) gaven tijdens het webinar hun visie op de samenhang tussen bodemenergie, warmtepompen en geothermie in de praktijk. We zijn al goed op weg, maar om de klimaatdoelen te behalen, moeten we nog meer versnellen. De bodemenergie- en geothermiesector zijn er klaar voor, maar er is méér nodig. (Binnenlands Bestuur, 2 februari)
Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

maandag 06 februari 2023

Het verziltingsprobleem speelt onder meer in de noordelijke kleischil in Friesland. 'Er moet iets gebeuren, want de beschikbaarheid van zoetwater wordt een dingetje', waarschuwde Friese landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) donderdag bij de oprichting van het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta's. (Nieuwe Oogst, 4 februari)
Lees meer: nieuweoogst.nl

maandag 06 februari 2023

De verontreiniging van water met perfluor- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) komt overal in Europa voor. Dat geldt voor verschillende typen water zoals oppervlaktewater, grondwater, oevergrondwater en regenwater. Aangezien deze wateren ook bronnen vormen voor drinkwater worden ook verhoogde concentraties PFAS in drinkwater aangetroffen. In een aantal landen zoals Zweden en Italië heeft dat al geleid tot het sluiten van drinkwaterwinningen of het versneld aanpassen van de zuivering. (H2O Waternetwerk, 30 januari)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

maandag 06 februari 2023

AMSTELVEEN In het Amsterdamse Bos wordt hard gewerkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het baggeren van sloten en vijvers in het bos maakt daar onderdeel van uit. Er is inmiddels een nieuw baggerplan opgesteld om in een 10-jaarlijkse cyclus de watergangen op orde te brengen. Het baggeren moet voor verbetering van de waterkwaliteit zorgen, wat goed is voor de biodiversiteit. (Amstelveens Nieuwsblad, 2 februari)
Lees meer: amstelveensnieuwsblad.nl

20210929 uw banner

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

expertisecentrum PFAS 300x200

maandag 06 februari 2023

Nature-based solutions (NBS) bieden veel kansen om de waterveiligheid te verhogen en tegelijkertijd natuurwaarden te versterken. In dit artikel worden zowel een aantal ecologische en juridische aspecten besproken als de consequenties van NBS in voorlanden tussen dijk en water, ten behoeve van het overstromingsrisicobeheer. (H2O Waternetwerk, 2 februari)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

maandag 06 februari 2023

Overberg - De ernstige vervuiling van gedumpt drugsafval rond het voormalige xtc-lab aan de Spoorlaan bij Overberg kan niet volledig worden verwijderd. De sanering blijkt volgens de gemeente Utrechtse Heuvelrug technisch te ingewikkeld en te duur om ook de dieper gelegen vervuilde grondlagen af te graven. (RTV Utrecht, 1 februari)
Lees meer: rtvutrecht.nl

maandag 06 februari 2023

Hoogheemraadschap van Rijnland gaat verplichte klimaatbestendige regels opleggen bij de ontwikkeling van nieuwe grote gebiedsprojecten. Het hoogheemraadschap loopt daarmee vooruit op het nieuwe beleidsprincipe 'water en bodem sturend', dat het kabinet landelijk wil invoeren bij ruimtelijke ordeningsprojecten. Dat Rijnland in eigen werkgebied het voortouw neemt, trekt veel belangstelling van ander waterschappen, zegt dagelijks bestuurder Marco Kastelein. (H2O Waternetwerk, 3 februari)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up