vrijdag 20 september 2019

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) krijgt met 150 extra inspecteurs meer mogelijkheden om de komende jaren steviger op te treden. Dit kan dankzij de extra middelen die het Kabinet eerder dit jaar aan de inspectie heeft toegekend. In het Meerjarenplan 2020-2024 staat op welke onderwerpen de ILT de komende tijd inzet. Het meerjarenplan is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. (Inspectie Leefomgeving en Transport, 17 september)

Lees meer: ilt.nl

vrijdag 20 september 2019

‘Toen ik het dossier gisteren las, dacht ik: u was er samen bijna uit! Waar is het toch misgegaan?’ Het is een pijnlijke overpeinzing van de kortgedingrechter donderdagochtend in de rechtbank in Assen. De spoedprocedure van het echtpaar Voshart versus de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) blijkt het drama van de gaswinning in het klein. (De Volkskrant, 19 september)

Lees meer: volkskrant.nl

PFAS cursus 2.1 300200

Banner 2.0 300200

TTE 300 200

vrijdag 20 september 2019

De verzilting van grondwater in Friesland is in 2085 met 20% toegenomen. Dat is een van de constateringen van de provincie en het Wetterskip Fryslân in de grondwateratlas. Door de stijging van de zeespiegel komt er jaarlijks ongeveer 47 miljoen kuub zout water onder de zeedijk door naar de Friese kleigebieden. (Boerderij, 19 september)

Lees meer: boerderij.nl

vrijdag 20 september 2019

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe is aannemersbedrijf Poelsma deze week begonnen met een pompproef aan de Westdijk in Bunschoten. Die is nodig om straks een grote partij verontreinigde Thermisch Gereinigde Grond (TGG) te kunnen verwijderen. (H2O Waternetwerk, 19 september)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 19 september 2019

De waterschappen zijn blij met de aandacht voor water in de Miljoenennota. Het kabinet toont op deze Prinsjesdag een bestendige lijn in het waterbeleid. Hoognodig, want de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengen zetten het werk van de waterschappen op scherp. (Unie van Waterschappen, 17 september)

Lees meer: uvw.nl

Vacature 2.3 300200

20190910 Specialist Bodemdesk

bbf 300x200

donderdag 19 september 2019

Het Arnhemse adviesbureau IF Technology, gespecialiseerd in geothermie, bodemenergie en aquathermie, doet een beroep op de verantwoordelijke overheden om beleid te formuleren voor het gebruik van warmte uit oppervlaktewater. “Aquathermie is technologisch klaar, de kinderziektes zijn eruit. Alleen nog niet in het beleid en de organisatiestructuur. Daar heerst onduidelijkheid”, stelt Stijn Verplak van IF Technology. (Waterforum, 16 september)

Lees meer: waterforum.net

donderdag 19 september 2019

De Prinsjesdagplannen van het kabinet bevatten geen verrassingen voor de waterschappen, zegt Rogier van der Sande. Zij zullen de komende tijd volop verder aan de slag moeten. De voorzitter van de Unie van Waterschappen is benieuwd wat het aangekondigde investeringsfonds zal betekenen voor waterbeheer en klimaatadaptatie. (H2O Waternetwerk, 18 september)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 19 september 2019

Deelnemers van het Drentse project Grondig boeren voor Water kregen dinsdag in Dwingeloo een demonstratie gerichte onkruidbestrijding in grasland. Deze plantgerichte aanpak bespaart in de praktijk veel chemicaliën en water. (Nieuwe Oogst, 18 september)

Lees meer: nieuweoogst.nl

popup opkomende stoffen

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190916 Drechtsteden Geo specialist

donderdag 19 september 2019

Uit een reeks laboratoriumproeven is gebleken dat een tamelijk veel voorkomende grondbacterie in staat is om een moeilijk te verwijderen klasse van vervuilende stoffen af te breken. Dat hebben onderzoekers aan de Amerikaanse Princeton University gemeld. (VRT, 18 september)

Leer meer: vrt.be

donderdag 19 september 2019

Uitbreiding van de zoutwinning onder Zuidlaarderveen, Kiel-Windeweer en Oud Annerveen moet worden voorkomen. Dat wil de actiegroep Stop Zoutwinning. Zoutwinner Nedmag uit Veendam wil de Drents-Groningse grens oversteken voor het aanleggen van nieuwe zoutwinningsputten. (RTV Drenthe, 19 september)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

woensdag 18 september 2019

Het is het vijfde jaar achtereenvolgens dat koning Willem-Alexander in zijn Troonrede de aardbevingsproblematiek in Groningen benoemt. Wat zei hij dit jaar en vorige jaren? (RTV Noord, 17 september)

Lees meer: rtvnoord.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT