vrijdag 15 maart 2019

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) stemt in met een verzoek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij om langer gas uit de grond te halen bij Surhuisterveen. Dit ondanks een negatief advies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen, dat stelt dat de NAM hiermee ten onrechte toestemming krijgt om ook meteen een grotere hoeveelheid gas uit de grond te halen. (Friesch Dagblad, 15 maart)

Lees meer: frieschdagblad.nl

vrijdag 15 maart 2019

Met de huidige maatschappelijke discussie over het terugbrengen van de CO2-uitstoot zijn het voor de tuinbouw geen gemakkelijke tijden, omdat teeltbedrijven in veel gevallen nog altijd grootgebruikers van fossiele brandstof zijn. Kwekerij De Westhoek in Maasland is vorig jaar overgestapt op geothermie. (Groenten nieuws, 13 maart)

Lees meer: groentennieuws.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

vrijdag 15 maart 2019

Dat er giftige stoffen uit de afvalberg Nauerna blijken te kunnen siepelen, is niet eens de grootste zorg van de bewoners aan de voet van de stortplaats. Het stof en de stank houdt ze veel meer bezig. (Noordhollands Dagblad, 14 maart)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

vrijdag 15 maart 2019

Het heeft de afgelopen tijd flink geregend, maar het grondwater is nog niet overal op peil. Volgens de waterschappen in de provincies Drenthe en Gelderland komen vooral de hoger gelegen zandgronden nog grondwater tekort. (NOS, 14 maart)

Lees meer: nos.nl

vrijdag 15 maart 2019

De NAM heeft de grondsanering van de locatie Tubbergen-7 in het natuurgebied Springendal moeten stilleggen, omdat er beschermde diersoorten zijn aangetroffen. Het gaat om de kamsalamander en de levendbarende hagedis. De dieren moeten eerst uit hun winterslaap ontwaken, voordat er verder gewerkt kan worden. (RTV Oost, 14 maart)

Lees meer: rtvoost.nl

TTE 300 200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Junior Hydroloog Bodemnieuws

popup opkomende stoffen

vrijdag 15 maart 2019

Een groep bewoners van de nieuwbouwwijken in Barneveld waar vervuilde grond is gebruikt, gaat in beroep tegen de WOZ-waarde. Dat zegt de Stichting Bewonersbelang Onderzoek Bouwgrond. De stichting heeft een fiscalist in de arm genomen die helpt met het maken van bezwaar. De bewoners gaan in beroep, omdat volgens hen de waarde van de woningen is gedaald na de berichtgeving over vervuilde grond in hun wijk. (Omroep Gelderland,14 maart)

Lees meer: omroepgelderland.nl

donderdag 14 maart 2019

In 2018 is de chemische waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden in Delfland opnieuw verbeterd. Het waterschap rapporteerde dat de vorig jaar ingezette positieve ontwikkeling is doorgezet: minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen. (H2O Waternetwerk, 11 maart)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 14 maart 2019

Om besluitvormingsprocessen transparanter en gegronder te maken, wordt er vaak gebruik gemaakt van instrumenten. Welk instrument er wordt gekozen is afhankelijk van waar je zit in de projectcyclus. (Bodem+, 13 maart)

Lees meer: bodemplus.nl

20190405 Zuid Holland Senior Beleidsmedewerker Bodemnieuws banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

vacature boven 300x200

donderdag 14 maart 2019

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. (Omgevingswet portaal, 8 maart)

Lees meer: omgevingswetportaal.nl

donderdag 14 maart 2019

Waterschappen investeren de komende vier jaar jaarlijks zo'n 100 miljoen euro extra om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dat meldt de Unie van Waterschappen (UvW) vandaag. (Binnenlands Bestuur, 11 maart)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

donderdag 14 maart 2019

De Drentse politiek wil niet dat er extra gas wordt gewonnen in onze provincie om het dichtdraaien van de Groningse gaskraan te compenseren. Gedeputeerde Staten moeten dat nogmaals duidelijk maken aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. (RTV Drenthe, 13 maart)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

Banner 300x200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Ervaren Adviseur Hydrologie Bodemnieuws

bbf 300x200