woensdag 10 juli 2019

Twee kritische rapporten van de Gelderse Omgevingsdiensten over het Barneveldse afvalverwerkende bedrijf Vink worden zeer waarschijnlijk over twee weken openbaar gemaakt. (De Gelderlander, 9 juli)

Lees meer: gelderlander.nl

woensdag 10 juli 2019

De brandweer is woensdagmorgen uitgerukt voor tientallen vuilniszakken potgrond, die iemand nodig kwijt moest en in Haelen dumpte. (1Limburg, 10 juli)

Lees meer: 1limburg.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 09 juli 2019

Het huidige stringente beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie die is verontreinigd met stoffen waarvoor nog geen toepassingsnormen zijn ontwikkeld, zorgt in het geval van PFAS-houdende grond en baggerspecie voor stagnatie bij werkzaamheden waarbij grond en baggerspecie vrijkomt. Dit leidt momenteel in de praktijk tot problemen in het kader van projecten in de grond-, weg- en waterbouw omdat de vrijkomende grond en baggerspecie niet kan worden afgezet. Deze stagnatie leidt tot aanzienlijke maatschappelijke kosten, doordat baggerwerkzaamheden worden uitgesteld en bijvoorbeeld infrastructurele werken en woningbouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. (Tweede kamer, 8 juli)

Lees meer: tweedekamer.nl

dinsdag 09 juli 2019

Voorlopige uitkomsten pilot project ‘Bezien watervergunningen’ beschikbaar. (VEMW, 8 juli)

Lees meer: vemw.nl

dinsdag 09 juli 2019

In de huidige (beheerste) situatie zijn de risico's voor dier en milieu relatief beperkt met uitzondering van veedrenking. Dit concludeert het rapport, dat is opgesteld door het RIVM en Wageningen Environmental Research (WEnR), over de verhoogde concentraties aan zouten in grond- en oppervlaktewater in Westdijk bij Bunschoten. (Agraaf, 8 juli)

Lees meer: agraaf.nl

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws

dinsdag 09 juli 2019

Onder oudere Arnhemmers staat de oude melkfabriek beter bekend als de CAMIZ (Coöperatieve Arnhemse Melkinrichting en Zuivelfabriek) of Coberco. In 2015 is de ontwikkeling van dit terrein beschreven in het bestemmingsplan Cobercoterrein, de aanleiding voor het bodemonderzoek op een plek met veel historie: er is veel gebeurd in de Tweede Wereldoorlog, maar ook voor die tijd was er reuring op het terrein. (Arnhem Direct, 8 juli)

Lees meer: arnhem-direct.nl

dinsdag 09 juli 2019

Het speelbos op de Sint-Helenasite in Sint-Gillis-Waas is al meer dan een jaar afgesloten door een bodemvervuiling. Volgens schepen Tom Ruts (Groen) is het echter wachten op OVAM om de sanering te kunnen opstarten. (HLN, 8 juli)

Lees meer: hln.be

dinsdag 09 juli 2019

Korrels gemaakt van CO2 kunnen de bodemgezondheid bevorderen. Dit concluderen Britse onderzoekers in een studie. De korrels zorgden voor een flinke verbetering van de bodemkwaliteit. (Duurzaam bedrijfsleven, 8 juli)

Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

maandag 08 juli 2019

Het college van Tytsjerksteradiel wil niet dat er gas gewonnen wordt uit het gasvoorkomen van Suwâld. Vanuit de gemeente is een brief gestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een verzoek daartoe te weigeren. (Leeuwarder Courant, 5 juli)

Lees meer: lc.nl

maandag 08 juli 2019

Industriële lozingen van opkomende stoffen in de rivieren vormen een risico voor de drinkwaterproductie. Denk maar aan de GenX-affaire in Dordrecht en omstreken. Harrie Timmer, hydrologisch onderzoeker bij Oasen, zet zich in voor nieuw beleid. ‘Preventie is het belangrijkste.’ (H2O Waternetwerk, 6 juli)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

maandag 08 juli 2019

De zomer is net begonnen en de hoogveengebieden snakken naar water. Nog zo’n zomer als die van vorig jaar kan het veen niet aan. Wat is er tegen de droogte te doen? (Volkskrant, 5 juli)

Lees meer: volkskrant.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast