dinsdag 15 januari 2019

Het college van B&W van tytsjerksteradiel geeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een negatief advies over het gewijzigde winningsplan Leeuwarden-Nijega. (Drachtster Courant, 14 januari)

Lees meer: drachtstercourant.nl

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen

dinsdag 15 januari 2019

Uit onderzoek blijkt dat de mate waarin een wko (warmte/koude-opslag) met warmtepomp daadwerkelijk duurzamer en energiezuiniger is dan de combinatie van koelmachine en gasketel mede afhangt van het kennisniveau van de beheerder en eindgebruikers. Op verzoek van het Gebruikersplatform Bodemenergie heeft BodemenergieNL daarom een cursus opgezet die zowel startende als ervaren wko-beheerders leert hoe je een bodemsysteem proactief beheert. (Vakblad Warmtepompen, 14 januari)

Lees meer: vakbladwarmtepompen.nl

dinsdag 15 januari 2019

Na een rigoureuze snoeibeurt van het groen in de Osse wijk Ussen volgt nu een grondige reiniging van de watergangen. Duizenden tonnen bagger worden er deze maand uit het water geschept en afgevoerd. (Brabants Dagblad, 14 januari)

Lees meer: bd.nl

dinsdag 15 januari 2019

Het is vooral het veenweidegebied, waar de gemeente Alphen aan den Rijn middenin ligt, waar de Nederlandse bodem de meeste schade ondervindt van droge zomers. Dit komt omdat de bodem dan inklinkt. De oorzaak is uitdroging, daardoor vergaat het veen en zakt de bodem. (Alphens, 14 januari)

Lees meer: alphens.nl

SGS Search Bodemnieuws banner Planner Coordinator Kwaliteitsfunctionaris

aggb

Vitens vacature Geohydroloog

maandag 14 januari 2019

In 34 grondwaterbeschermingsgebieden gaan boeren en tuinders aan de slag om de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Zo laten ze zien dat strengere regelgeving niet nodig is. 'En het levert bouwstenen voor een beter mestbeleid.' Dat zegt LTO-portefeuillehouder Bodem en waterkwaliteit Claude van Dongen. (Nieuwe Oogst, 12 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nl

maandag 14 januari 2019

In de loop van volgende week start een groot onderzoek naar het gebruik van mogelijk vervuilde grond in Barneveld en Voorthuizen. Op 132 locaties worden grondmonsters genomen. (NOS, 11 januari)

Lees meer: nos.nl

maandag 14 januari 2019

De verontreiniging met chloorkoolwaterstof in de bodem van de Haarlemse binnenstad verdwijnt sneller dan voorzien. Een meevaller. Volgens Robert Heling van Groundwater Technology zitten er in Nederland veel meer van deze vervuilde 'pluimen' in de grond. 'Op langere termijn kun je problemen krijgen met je grondwaterkwaliteit.' (H2O waternetwerk, 12 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

vrijdag 11 januari 2019

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wil verder praten met Aardwarmtebedrijf California over het effect van aardwarmtewinning op de ondergrond. (Groeten en Fruit actueel, 19 januari)

Lees meer: gfactueel.nl

vrijdag 11 januari 2019

Vanwege een verwachte toename in de vraag naar drinkwater, een toenemend gebruik van de ondergrond en de klimaatverandering heeft het Rijk aan de provincies gevraagd om Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) grondwater voor de drinkwatervoorziening aan te wijzen. (Groene Ruimte, 10 januari)

Lees meer: groeneruimte.nl

donderdag 10 januari 2019

Bij Voerendaal, in Zuid-Limburg werd aan het eind van de negentiende eeuw een grote Romeinse villa gevonden: de Villa Voerendaal-Ten Hove. Sindsdien zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar de Villa Voerendaal-Ten Hove, maar er kan altijd meer onderzocht worden. (Archeologie Online, 9 januari)

Lees meer: archeologieonline.nl

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200