donderdag 25 april 2019

Het college van B&W heeft het bestedingsprogramma erfgoed en archeologie 2019 vastgesteld. Er is voor 2019 in totaal € 500.000 beschikbaar gesteld. Het gaat om een heel divers actie-programma waaruit duidelijk wordt dat er het komend jaar op dit gebied veel in gang wordt gezet. (Groninger Internet Courant, 24 april)

Lees meer: gic.nl

donderdag 25 april 2019

Stimuland is samen met 14 agrariërs gestart met de uitvoering van water- en bodembeheerprojecten in de gemeente Hof van Twente. In deze projecten investeren agrariërs in maatregelen die leiden tot een verbetering van de waterhuishouding en de bodemvruchtbaarheid op bedrijfsniveau én op gebiedsniveau. (Groene Ruimte, 25 april)

Lees meer: groeneruimte.nl

Banner 2.0 300200

SGS Projectmedewerker Milieu mei 2019

bbf 300x200

donderdag 25 april 2019

Bronkhorst High-Tech kiest nadrukkelijk voor een duurzame route. Op vier panden van het bedrijf in Ruurlo worden in totaal 910 zonnepanelen geplaatst. De nieuwe kantine krijgt de beschikking over een grondwarmtepomp en wordt voorzien van een klimaatplafond. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden medio juli zijn afgerond. (Achterhoek nieuws, 24 april)

Lees mee: achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl

donderdag 25 april 2019

Het met vervuild puin volgestorte grindgat In de Roes bij Ohé en Laak vormt geen gevaar meer voor de omgeving. Dat stelt de gemeente Maasgouw na twaalf jaar onderzoek. (De Limburger, 24 april)

Lees meer: limburger.nl

donderdag 25 april 2019

Een afvalbedrijf daagt onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV voor de rechter vanwege een onderzoek in Barneveld naar vervuilde grond. Het bedrijf, Vink, is het niet eens met de uitkomst. (NOS, 24 april)

Lees meer: nos.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 25 april 2019

Opdrachtgever het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Opdrachtnemer Dura Vermeer zijn helaas geconfronteerd met een vertraging van de bodemsanering van de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Stagnatie van de afzet van gereinigde grond in projecten en infrastructurele werken is hiervan de oorzaak. (Stormpolderdijk, 24 april)

Lees meer: stormpolderdijk.nl

woensdag 24 april 2019

Welke ellende maken inwoners van Veendam mee als gevolg van mijnbouw? De gemeenteraad wil het van ze zelf horen en komt met een speciale bijeenkomst. (Dagblad van het Noorden, 24 april)

Lees meer: dvhn.nl

woensdag 24 april 2019

Minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft begin 2018 aangekondigd dat de gaswinning in Groningen vanaf 2030 beëindigd wordt. NAM maakte vorig jaar al duidelijk dat het veld tegen die tijd ook al leeg is of niet meer op het huidig niveau kan produceren. NAM is inmiddels begonnen met de ontmanteling van de eerste productielocaties in Groningen. (Sargasso, 24 april)

Lees meer: sargasso.nl

20190508 Vacature SGS Intron Certificatie Auditor

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Vacature 2.3 300200

woensdag 24 april 2019

Landbouwgif bedreigt en bemoeilijkt de winning van drinkwater in Limburg. Dat geeft de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) aan. (De Limburger, 24 april)

Lees meer: limburger.nl

woensdag 24 april 2019

Het Barneveldse afvalverwerkingsbedrijf Vink erkent dat in 2016 fouten zijn gemaakt bij een levering van zand in Veenendaal. Dat meldt de Barneveldse Krant. (RTV Utrecht, 23 april)

Lees meer: rtvutrecht.nl

dinsdag 23 april 2019

De gemeente Den Bosch legt het gebruik van onkruidbestijdingsmiddel glyfosaat (verwerkt in Roundup) aan banden. Er wordt een verbod opgenomen in de erfpachtcontracten die de gemeente in 2020 wil vernieuwen. ,,Bij langdurige contracten doen we een beroep op pachters om het middel niet meer te gebruiken’’, aldus wethouder Roy Geers. (Brabants Dagblad, 23 april)

Lees meer: BD.nl

20190517 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

20190514 Zuid Holland Sen. Beleidsmdw

Popup 300x200