maandag 06 april 2020

Niet alleen slib, grond en granuliet verdwijnt op grote schaal in zandwinplas Over de Maas tussen Dreumel en Alphen. Ook bagger met grof vuil erin, uit sloten en weteringen, wordt gebruikt als vulmiddel. (De Gelderlander, 4 april)
Lees meer: gelderlander.nl

vrijdag 03 april 2020

De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 is volgens minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) niet meer haalbaar. Zij gaat daarom met de gemeenten, provincies en waterschappen in overleg over een nieuwe datum. (H2O Waternetwerk, 2 april)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20200506 Brandmannen banner

archeologie online 2020

vrijdag 03 april 2020

De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 is volgens minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) niet meer haalbaar. Zij gaat daarom met de gemeenten, provincies en waterschappen in overleg over een nieuwe datum. (H2O Waternetwerk, 2 april)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 03 april 2020

Een interview met Dr. Saskia Keesstra, senior onderzoeker Bodem, Water en Landgebruik bij Wageningen Environmental Research
‛Waarom krijgen wij als bodemmensen niet voor elkaar wat klimaatwetenschappers wel lukt? Kassamedewerkers bij JUMBO weten dat CO2 belangrijk is – terwijl het veel ongrijpbaarder is dan bodem. Maar bodem zit gewoon niet tussen de oren. Terwijl die aan de basis ligt van ons bestaan.’ Saskia Keesstra wil de bodem de plaats geven die hem toekomt in de ecologische, sociale en economische context waarvan hij deel uitmaakt. (Bodem+, 26 maart)
Lees meer: bodemplus.nl

vrijdag 03 april 2020

Voor ruim de helft van de woningen in Amsterdam is een warmtenet hét alternatief als ze van het gas af gaan. Maar in de binnenstad en de oude wijken daaromheen blijft het gasnet waarschijnlijk nog tientallen jaren liggen. (Het Parool, 3 april)
Lees meer: parool.nl

20200224 BBF gecentreerd

rws

Remediation Day HMVT nieuw

vrijdag 03 april 2020

Actualisatie Kennisagenda door Dutch Soil Platform
De Kennisagenda Bodem en Ondergrond benoemt de bijdrage van bodem en ondergrond aan maatschappelijke thema’s, de kennisontwikkeling die daaraan gekoppeld is en de wensen en eisen die dat stelt aan ontwikkeling, doorwerking en borging van kennis. Momenteel werkt het Dutch Soil Platform (DSP) aan een herijking van deze Kennisagenda. Daarbij vraagt het DSP nadrukkelijk om aandacht voor het opzetten van een noodzakelijke kennisinfrastructuur, zodat de kennisagenda tot uitvoering kan komen. Een gesprek met Piet Otte, secretaris van het DSP, over deze actualisatie van de agenda. (Bodem+, 30 maart)
Lees meer: bodemplus.nl

vrijdag 03 april 2020

Voor het project De bodem als ecosysteemversterker in opdracht van de provincie Zuid-Holland zijn projectadviseurs Sjoerd Pietersen en Gert-Jan de Graaf de boer op gegaan. In drie dagen zijn 25 boerenbedrijven bezocht en daarbij een kleine 40 bodemmonsters gestoken. (Melkveebedrijf.nl, 3 april)
Lees meer: melkveebedrijf.nl

vrijdag 03 april 2020

In het nieuwsbericht Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit van 15 oktober vorig jaar is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit aangekondigd. Nadat de consultatie was gesloten zijn alle ingebrachte reacties verwerkt. In het nieuwsbericht van oktober is gezegd dat de gewijzigde Regeling bodemkwaliteit in het voorjaar van 2020 in werking zal treden. De huidige verwachting is dat dit medio april zal zijn. Zodra de gewijzigde regeling in de Staatscourant is gepubliceerd wordt dit via een nieuwsbericht bekend gemaakt.(Bodem+, 31 maart)
Lees meer: bodemplus.nl

NieuweColumnist banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

donderdag 02 april 2020

De veel duurder uitgevallen sanering van de Bult van Pars in Klundert krijgt geen juridisch staartje. De gemeente Moerdijk onderneemt geen stappen tegen bureaus die bodemonderzoek deden en daarbij veel zwaardere vervuiling over het hoofd zagen. (BN de Stem, 2 april)
Lees meer: bndestem.nl

donderdag 02 april 2020

Deskundigen reageren verbijsterd op de brief over granulietstortingen in natuurplas Over de Maas die minister Van Veldhoven vanmorgen naar de Kamer stuurde. In de brief negeert ze volgens hen alle nieuwe informatie die tijdens het rondetafelgesprek op 9 maart in de Tweede Kamer naar voren is gekomen. Milieuchemicus Joop Harmsen: “Ik voel me als onafhankelijk deskundige niet serieus genomen door de minister.” (BNNVARA, Zembla, 31 maart)
Lees meer: bnnvara.nl

donderdag 02 april 2020

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dreigt Chemours in Dordrecht met geldboetes als het chemiebedrijf voor de afvoer van afvalstoffen niet de juiste vergunning gebruikt. Op het afvoeren van afvalstoffen zonder vergunning of zonder geschikte vergunning staan boetes die kunnen oplopen tot in totaal 375.000 euro. (BNNVARA, Zembla, 1 april)
Lees meer: bnnvara.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200