vrijdag 06 augustus 2021

Het waren waarschijnlijk neanderthalers die de tekeningen hebben gemaakt in een grot in het zuiden van Spanje. (NRC, 5 augustus)
Lees meer: nrc.nl

donderdag 05 augustus 2021

Ons land is nooit klaar met waterbeheer. Dat is de stellige overtuiging van Hans Brouwer, programmamanager van Rijkswaterstaat. „Dat hebben we ook niet gedacht na de afronding van het project Ruimte voor de Rivier. Dit onderwerp blijft voortdurend onze aandacht vragen.” (Reformatorisch Dagblad, 4 augustus)
Lees meer: rd.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

210831 Banner Brandmannen

archeologie online 2020

donderdag 05 augustus 2021

Net als in veel andere stedelijke gebieden wordt de drinkwaterwinning in Veenendaal beschermd door een boringsvrije zone. Uit een verkenning blijkt dat na vervanging van een ondiepe drinkwaterwinput door een diepe, de boringsvrije zone verdiept kan worden zonder extra risico voor de drinkwaterwinning. (H2O Waternetwerk, 4 augustus)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 05 augustus 2021

Ruim een kwart van de gebouwen kan in de toekomst verwarmd worden met warmte uit de ondergrond. In grote delen van Nederland is al bekend waar de ondergrond geschikt is. Maar nog niet in De Ronde Venen. Daarom wordt er vanaf 30 augustus tot en met 1 oktober onderzoek gedaan naar aardwarmte in de gemeente. Ook wel seismisch onderzoek genoemd. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie. (0297.nl, 4 augusutus)
Lees meer: 0297.nl

dinsdag 03 augustus 2021

Nu anti-aanbakpannen een slechte naam hebben gekregen, moeten we op zoek naar alternatieven. Of is die teflonlaag toch niet zo slecht? (Volkskrant, 2 augustus)

Lees meer: volkskrant.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

maandag 02 augustus 2021

Er zijn geen aanwijzingen dat de vervuiling van de Westerschelde negatieve effecten heeft op natuur- en recreatiegebied Waterdunen tussen Breskens en Groede. Dat antwoordt het college van Gedeputeerde Staten op vragen van François Babijn van de Partij voor Zeeland. (PZC, 30 juli)

Lees meer: pzc.nl

maandag 02 augustus 2021

Nederland heeft er een Unesco Werelderfgoedmonument bij, namelijk de Neder-Germaanse Limes, de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk die dwars door Nederland liep (limes is ‘grens’ in het Latijn). De Neder-Germaanse Limes was onderdeel van een ingenieus grenssysteem van meer dan 7500 kilometer lang, dat bestond uit forten, wachttorens, wegen en grensposten, hoofdzakelijk langs de rivieren de Rijn en Donau. Voor Romeinen was de Limes een grens tussen de beschaafde wereld en de wereld van de barbaren. (Archeologie online, 29 juli)

Lees meer: archeologieonline.nl

maandag 02 augustus 2021

De VVD heeft de ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Schouten (LNV) vragen gesteld naar aanleiding van de dijkverschuiving bij Reeuwijk op 26 juli. De vragen richten zich vooral op de mogelijkheid dat de dijk verzwakt zou zijn door rivierkreeften. Het Hoogheemraadschap van Rijnland acht de kans klein dat dit de oorzaak is van de dijkverschuiving. (Waterforum, 30 juli)

Lees meer: waterforum.net

20200224 BBF gecentreerd

20210920 Banner Brockmeijer vacature specialist bodem RUD Zeeland

HMVT banner nieuw2021

maandag 02 augustus 2021

Steeds meer Gelderse gemeenten nemen maatregelen om de verspreiding van rubberkorrels in de buurt van bestaande kunstgrasvelden tegen te gaan. Deze korrels worden gemaakt van recyclede autobanden en kunnen de bodem en het grondwater vervuilen. (Omroep Gelderland, 1 augustus)

Lees meer: gld.nl

donderdag 29 juli 2021

Het is vrijwel onmogelijk om Valkenburg te beschermen tegen zo'n enorme hoeveelheid regen als bij het noodweer van twee weken geleden naar beneden kwam. Dat zou te veel vragen van het landschap en de toerismebranche, zegt Har Frenken van het Waterschap Limburg. (NOS, 29 juli)

Lees meer: nos.nl

donderdag 29 juli 2021

De gaswinning uit twee velden bij Grou mag worden hervat. Het rijk stemt in met een aanvraag hiervoor van gaswinner Vermilion. (Leeuwarder Courant, 28 juli)

Lees meer: lc.nl

Banner 2.0 300200

20210421 AdverOnline vacature DCMR

20210909 200x300 DCMR Milieudienst Rijnmond Vakspecialist Bodem Bodemnieuws