dinsdag 17 september 2019

De opslag van 250 miljoen liter dieselolie in twee zoutholtes onder het bedrijventerrein Marssteden voldoet niet aan alle regels, zo blijkt uit een onderzoek van het RIVM. (Tubantia, 16 september)

Lees meer: tubantia.nl

dinsdag 17 september 2019

Berichten verspreiden zich razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Vandaag: 12 miljard kuub aan gaswinning per jaar is een veilige bovengrens. (De Volkskrant, 16 september)

Lees meer: volkskrant.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 17 september 2019

Afkoppelen van regenwater is een vast onderwerp in het waterbeleid. Stowa liet onderzoek doen naar de kosten en baten ervan en kwam tot de conclusie dat afkoppelen zinvol en nuttig kan zijn, maar alleen als maatwerk geboden wordt. Kennis van lokale waterhuishouding en kennis van de afkoppelvarianten zijn cruciaal. (H2O Waternetwerk, 16 september)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

dinsdag 17 september 2019

Er komt in Eerbeek geen extra ruimte voor bedrijven om grondwater te onttrekken. Het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek van de gemeente Brummen moest dit juist mogelijk maken. De Raad van State bezwaren van de Gelderse Natuur en Milieufederatie grotendeels als gegrond beoordeeld. (Groene Ruimte, 16 september)

Lees meer: groeneruimte.nl

dinsdag 17 september 2019

Bij de start van de bergingswerkzaamheden van de Engelse Short Stirling-bommenwerper komt veel grondwater vrij. (1Limburg, 16 september)

Lees meer: 1limburg.nl

popup opkomende stoffen

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

dinsdag 17 september 2019

Te veel stikstof heeft een schadelijk effect op onze natuur. De bodem verzuurt, waardoor bepaalde planten en voedingstoffen verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrassing van heidegebied en een te kort aan calcium voor vogels. Voor mezen leidt dat tot gebroken pootjes en dunne eierschalen. (NPO Radio 1, 16 september)

Lees meer: nporadio1.nl

maandag 16 september 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta laat innovatieve sonderingen uitvoeren voor het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Met dit onderzoek wordt de waterdoorlatendheid van de ondergrond in kaart gebracht. Dit is een belangrijke factor in het uiteindelijk zo optimaal mogelijk ontwerp van de dijkversterking. Het onderzoek wordt verricht door Fugro, een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van grondonderzoek, geo-data en geo-advies. (RTV Focus Zwolle, 15 september)

Lees meer: rtvfocuszwolle.nl

maandag 16 september 2019

"De Groningse gaswinning is veel te lang doorgegaan, we hadden al tien jaar geleden moeten ingrijpen." Dat zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vanmiddag tijdens een talkshow in Amsterdam, die werd gehouden voorafgaand aan de opvoering van het toneelstuk GAS. (NOS, 14 september)

Lees meer: nos.nl

PFAS cursus 2.1 300200

Banner 2.0 300200

TTE 300 200

maandag 16 september 2019

Ze hebben 1.300 sporen gevonden van de gevechtshandelingen op en rond de Duivelsberg tijdens de Tweede Wereldoorlog: loopgraven, schuttersputjes, observatieposten en mortieropstellingen. Die zijn nu in een boek, Groesbeek Heights, vastgelegd. (De Gelderlander, 15 september)

Lees meer: gelderlander.nl

maandag 16 september 2019

Paniek over PAS, PFOS en PFAS. Gemeenten, bedrijven en brancheorganisaties zitten met hun handen in het haar sinds er nieuwe eisen zijn aangekondigd voor onze bodem en ons water. Wie grond wil verplaatsen moet het verplicht analyseren. Maar wat is PFAS, PFOS of PAS nu eigenlijk? (De Stentor, 13 september)

Lees meer: destentor.nl

maandag 16 september 2019

In 2017 sloegen de drinkwaterbedrijven alarm over nitraat in grondwater. De concentraties in het grondwater waren te hoog, de drinkwaterproductie liep gevaar. De noodkreet leidde tot de afspraak tussen provincies, land- en tuinbouworganisatie LTO, Vewin en de ministeries van LNV en I&W om met verhoogde inzet de nitraatuitspoeling terug te dringen. We zijn twee jaar verder en de gehaltes zijn nog steeds zorgelijk. (H2O Waternetwerk, 14 september)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Vacature 2.3 300200

20191017 SGS Veldwerkcoordinator 1 300x200.png

bbf 300x200