De beerput van Den Bosch is open. En er ligt heel wat in. In het boek ‘Stad op de schop’ laat de stadsarcheoloog van Den Bosch zien wat er in veertig jaar graven allemaal onder de grond is gevonden in Den

...

Al lange tijd zaten ze in onzekerheid, de bewoners van 1581 huizen in het Groningse gaswinningsgebied. De Nationaal Coördinator Groningen hakt de knoop door: de woningen worden allemaal versterkt. De

...

Nederland is een baggerland. Een deel van de grote hoeveelheden bagger gaat diepe plassen zoals zandwinputten in. Daar past veel in, en een ondiepere plas zou waardevoller zijn voor de natuur: dat

...

Bijna alle mogelijkheden voor nieuwe duurzame energie kwamen op 19 november ter tafel tijdens de themadag ‘Ingenieurs in Energietransitie’ van TW in stadion Galgewaard. De techniek voorziet in een

...

Momenteel wordt er in Nederland een aangescherpte norm voor poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) van 0,1 microgram gehanteerd. De Omgevingsdienst IJsselland heeft de gemeenten in de regio IJsselland

...

Wie het nieuws volgt kan er niet omheen. Er is iets goed mis met de wereld. Niet alleen verandert het klimaat. Ook vervuilt de lucht, de aarde, het water. Ingrijpen is noodzakelijk. Maar hoe? In

...

De woningen aan de Gelddijk en Otto van Reesweg zijn een aantal weken geleden allemaal gesloopt en inmiddels is er op het terrein begonnen met de bodemsanering. (Culemborgse Courant, 25 november)

Lees meer:

...

Op Proefboerderij Zegveld start in januari een proef waarbij de grondwaterstand in weides wordt verhoogd. De hoop is dat op die manier de bodemdaling in het veenweidegebied een halt toegeroepen kan

...

Gas

Toneelgroep Jan Vos presenteert in samenwerking met het Noord Nederlands Toneel de voorstelling GAS. Het theaterstuk vertelt de geschiedenis van de gaswinning in Groningen aan de hand van het

...

Water Natuurlijk vraagt extra aandacht voor groene en duurzame thema’s bij begroting 2020. Zij wil extra aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit, meer ruimte voor biodiversiteit en een

...