bodem

 • Tijdens de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten in Groningen zijn restanten gevonden van een naar schatting 2100 jaar oude nederzetting. Het gaat onder andere om potscherven en een paardenschedel, meldt netbeheerder TenneT, die de nieuwe verbinding aanlegt. (Dagblad van het Noorden, 5 mei)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Een hele leuke grasmat, zo typeerde veehouder Rino van ‘t Schip het gras op zijn percelen in Nes aan de Amstel. Maar het kon vast nog beter. Daarom vroeg hij twee jaar geleden of bodemcoach Dick Jan Koster met hem wilde kijken naar de bodem. Een slimme zet. Met de opgehaalde adviezen kon hij de grasopbrengst al verhogen. Deze week ging Koster langs voor een nazorgbezoek, om te zien hoe het nu met de bodem is. (Amstelveens Nieuwsblad, 5 mei)

  Lees meer: amstelveensnieuwsblad.nl

 • De aanleg van bodembronnen voor duurzame verwarming en koeling leidt tot zorgen bij het provinciale bestuur van Noord-Brabant. Het ‘doorprikken’ van kleilagen brengt immers een beperkt risico met zich mee dat onderliggende (drink)waterpakketten worden vervuild. Een concept-verordening van het provinciebestuur maakt bodemenergie goeddeels onmogelijk, maar tegelijkertijd dringt het besef door dat bodembronnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. (RCC K&L, 3 mei)

  Lees meer: koudeenluchtbehandeling.nl

 • De provincie Noord-Holland wil dat aardwarmte in 2030 serieus bijdraagt aan het verwarmen van huizen en gebouwen. Wat betekent dit voor inwoners? (Provincie Zuid-Holland, 3 mei)

  Lees meer: noord-holland.nl

 • Op een bosweg in Roermond zijn vijf grote vaten met drugsafval gedumpt. Eén van de vaten lekt. Hierdoor is een zure vloeistof in de bodem terechtgekomen. (1 Limburg, 4 mei)

  Lees meer: 1limburg.nl

 • Het leven op de Veluwe gaat hard achteruit. Herstel is mogelijk, zeggen wetenschappers tegen NU.nl, maar dan moet de stikstofuitstoot fors omlaag. Om de Veluwse natuur sneller gezond en soortenrijker te maken, pleiten ze daarnaast voor natuurherstel, andere boomsoorten en minder verstoring door bezoekers. De komst van de wolf helpt trouwens ook. (Nu, 3 mei)

  Lees meer: nu.nl

 • Zoutwinbedrijf Nedmag in Veendam blijft tot minimaal 2045 actief in de Veenkoloniën met het winnen van zout. Dat blijkt uit het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat vandaag is gepubliceerd. (RTV Drenthe, 30 april)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De gemeente Amsterdam gaat voor Weesp een bodemkwaliteitskaart maken. Zo’n kaart kan worden geraadpleegd bij kleine werken in de bodem zoals het plaatsen van fietsnietjes of lantaarnpalen: ‘Zo kunnen we veel onderzoekskosten besparen en toch veilig in de grond werken’. (Weesper Nieuws, 2 mei)

  Lees meer: weespernieuws.nl

 • Steeds meer boeren en tuinders maken gebruik van natuurlijke alternatieven om onkruid te bestrijden en gras te behandelen. Daardoor wordt steeds minder glyfosaat gebruikt in het voorjaar. Wat de beste methode is wordt op dit moment nog onderzocht. Zo zijn dit jaar op demovelden verschillende technieken in de praktijk uitgeprobeerd en vergeleken. Hieruit blijkt de nadrukkelijke wens van boeren en tuinders om te innoveren. Ook komen zij hiermee tegemoet aan de maatschappelijk wens voor meer natuurlijke bewerking en meer groene velden. (Eemskrant, 29 april)

  Lees meer: eemskrant.nl

 • 1.600 individuele bodemadviezen: dat is voor komend seizoen de ambitie van project BodemUP. In het werkgebied van ZLTO is BodemUP al een bekend fenomeen. Die aanpak wordt dit jaar in navolging van Brabant, Zeeland en een deel van Gelderland uitgerold over heel Nederland. (Nieuwe Oogst, 29 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • In de eieren en lichamen van grutto’s is het insecticide DDT terug te vinden. Dat is gebleken bij een onderzoek in Friesland en Zuid-Holland. (Leeuwarder Courant, 29 april)

  Lees meer: lc.nl

 • Landbouw, wonen, natuur, duurzame energie – ze eisen allemaal hun deel van de schaarse grond. Om dat in goede banen te leiden is één minister nodig, schrijven zes oud-ministers, bestuurders en wetenschappers. (NRC, 28 april)

  Lees meer: nrc.nl

 • Topsporters doen er alles aan om zich optimaal voor te bereiden op het nieuwe wedstrijdseizoen. Agrifirm ondersteunt telers om hetzelfde te doen voor het nieuwe teeltseizoen. Dat begint altijd met het optimaliseren van de bodem. Want of je nu meer opbrengst uit je perceel wil halen of de gewasrotatie wil aanpassen, duurzaam en rendabel telen doe je op een gezonde bodem die in topconditie is. (Nieuwe Oogst, 26 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • In de tuin van het Nijmeegse Museum Kam zijn tijdens een archeologische opgraving sporen gevonden van een Romeinse begraafplaats uit 10-70 na Christus. Ook zijn er sporen gevonden van de militaire stad rond het kamp van het 10e legioen uit 71-105 na Christus. Dit legioen werd opgericht door Julius Caesar en is de bekendste militaire basiseenheid van het Romeinse leger van Nederland. Dat meldt de provincie Gelderland. (Historiek, 27 april)

  Lees meer: historiek.net

 • Een zestal bij Vlietland betrokken organisaties (De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten) blijft zich afvragen waarom het provinciebestuur van Zuid-Holland plotseling is teruggekomen op zijn bereidheid de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas en de effectiviteit van de afdeklaag te laten onderzoeken. (Het Krantje online, 27 april)

  Lees meer: hetkrantje-online.nl

 • Meetbaar, met een transparante berekening en goed onderbouwd. Zo moet de Open Bodem Index (OBI) een beeld geven van de bodemkwaliteit. De index vergelijkt de kwaliteit met wat potentieel haalbaar is. Met een score van 1 tot 10 wordt aangegeven wat op een stuk grond kan worden bereikt. Doel is te komen tot een instrument waarmee goed bodembeheer kan worden beloond. (Nieuwe Oogst, 27 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel stelt het college een budget van 50.000 euro ter beschikking om verdere gaswinning in de gemeente te voorkomen. Het Canadese bedrijf Vermilion wil daar tot 2050 zo'n 11 miljard kuub gas uit de bodem halen. (Omrop Fryslân, 23 april)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Het is een nieuwe vorm van landbouw waarbij natuurherstel het uitgangspunt is: de 'regeneratieve' boerderij. Dit principe is naar verluid goed voor de bodem, voor de biodiversiteit, maar ook voor het klimaat. Biologen Anne van Leeuwen en Ricardo Cano Mateo zijn vorig jaar gestart met zo'n boerderij, vlakbij Nijmegen. Vroege Vogels gaat langs bij hun 'regeneratieve demonstratieboerderij Bodemzicht'. (NPO Radio 1, 25 april)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • We kennen Nederland als plat met uitgestrekte vergezichten, wat pas heuvelachtig wordt richting Limburg. Maar: te midden van al dat platte landschap, zijn ook heuse bergen te vinden. Het ziet er misschien uit als een met gras bedekte heuvel, maar nee: Nederland kent honderden afvalbergen, wordt verteld in Vroege Vogels. (NPO Radio 1, 25 april)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • Bij de versterking van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer zijn verkeerde technieken toegepast waardoor woningen achter de dijk kampen met ernstige scheurvorming. Dat stelt hoogleraar Stefan van Baars in een onderzoek. Waterschap Rivierenland is opgeschrikt door de studie en neemt de bevindingen ‘zeer serieus’. Kennisinstituut Deltares is gevraag om een second opinion. Ook gaat het waterschap intern de discussie aan over de kwaliteitszorg. (H2O Waternetwerk, 25 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl