bodem

 • Minister Schouten van LNV wil kringlooplandbouw bevorderen. Een hele opgave, vooral als je bedenkt dat boeren nooit les hebben gehad over de biologie van de bodem. Provincie Overijssel subsidieert daarom bodemles voor boeren. (RYTV Oost, 4 oktober)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Utrechtse wetenschappers ontdekten dat bodemmicroben de potentie hebben om planten immuun te maken voor ziekten. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor duurzame voedselproductie. (Nieuwe Oogst, 25 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Stikstof komt in meerdere vormen in het milieu, met grote schade voor bodem- en luchtkwaliteit en biodiversiteit als gevolg. Meer dan 40 procent komt uit de landbouw. (NRC, 25 september)

  Lees meer: nrc.nl

 • Rode mijnsteen, een rood gesteente dat gebruikt wordt voor sierbestrating en toplaag voor sportvelden, moet bij verkoop voorzien zijn van een milieuhygiënische verklaring. In zo’n verklaring staat of de bouwstof voldoet aan de milieu-eisen voor toepassing. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van Staten (RvS) op woensdag 18 september 2019. (ILT, 23 september)

  Lees meer: ilt.nl

 • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) krijgt met 150 extra inspecteurs meer mogelijkheden om de komende jaren steviger op te treden. Dit kan dankzij de extra middelen die het Kabinet eerder dit jaar aan de inspectie heeft toegekend. In het Meerjarenplan 2020-2024 staat op welke onderwerpen de ILT de komende tijd inzet. Het meerjarenplan is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. (Inspectie Leefomgeving en Transport, 17 september)

  Lees meer: ilt.nl

 • Bodemwerkzaamheden kunnen -bewust of onbewust- schadelijk zijn voor mens en milieu. Aanpak van schadelijke werkzaamheden behoort tot de belangrijkste aandachtspunten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Om inzicht in de risico’s te krijgen, is aan het RIVM gevraagd een ranglijst met ongewenste gebeurtenissen op te stellen. (Inspectie Leefomgeving en Transport, 6 september)

  Lees meer: ilent.nl

 • Beter Bodembeheer, een publiek-private samenwerking (PPS) rond het thema bodem, benadert bodembeheer vanuit een integrale visie. Volgens onderzoeker Janjo de Haan van Wageningen Universiteit en Research (WUR) hebben bewerkingen, mest aanwenden en andere teelthandelingen namelijk invloed op de fysische, chemische en biologische kwaliteiten van de bodem. Ze zijn niet los van elkaar te zien, zegt De Haan. (Akkerwijzer.nl, 28 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De kans is klein dat de bodemvervuiling door een kapotte boorinstallatie in Emlichheim Drenthe treft. Dat laat een woordvoerder van de provincie Drenthe weten. Naar verwachting houdt de bodemsamenstelling in het gebied de verspreiding tegen. (RTV Drenthe, 13 augustus)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Zware metalen is een groep metalen die zwaar genoemd worden omdat ze een hogere atoommassa bevatten, dan andere metalen zoals ijzer. De soorten die het meest voorkomen in de natuur zijn; lood, kwik, cadmium, koper arseen, nikkel en magnesium. Onder de zware metalen bevinden zich veel giftige metalen. (Groen Nieuws, 1 augustus)

  Lees meer: groennieuws.nl

 • Korrels gemaakt van CO2 kunnen de bodemgezondheid bevorderen. Dit concluderen Britse onderzoekers in een studie. De korrels zorgden voor een flinke verbetering van de bodemkwaliteit. (Duurzaam bedrijfsleven, 8 juli)

  Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 • De extremen in het weer zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse groeiseizoen. We hebben te maken met droogte en zware buien (met enorme neerslaghoeveelheden). Om de effecten hiervan zoveel mogelijk te beperken, is organische stof in de bodem noodzakelijk. (Boer en Business, 17 juni)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • LTO Nederland heeft een eigen landbouwbrede visie ontwikkeld op het toekomstig mest- en mineralenbeleid. De organisatie stelt daarbij de bodem, boer en een integrale benadering centraal. (Nieuwe Oogst, 13 juni)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De helft van alle risicovolle gasleidingen in Nederland is nog niet vervangen. Het gaat om zogenoemde grijs gietijzeren gasleidingen en asbestcementleidingen. Daardoor zijn al drie explosies veroorzaakt in Nederland, waarvan één begin dit jaar in Den Haag. (RTL Nieuws, 6 juni)

  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • Akkerbouwers zijn in staat om via teeltmaatregelen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, door CO2 in de bodem op te slaan. Maar dan is er wel een nieuw beloningsmodel nodig. (Groene Ruimte, 5 juni)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Staatsbosbeheer heeft in het verleden bij de aanleg van fietspaden in Drenthe materiaal gebruikt om het fietspad te verstevigen, zoals schelpen en bouwmaterialen. Twee gebruikte bouwmaterialen bevatten het metaal vanadium. Dit veroorzaakt geen gezondheidsrisico's voor mensen die de fietspaden gebruiken of in de nabijheid ervan recreëren. (Groene Ruimte, 4  juni)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Met verschillende maatregelen kan de koolstofvoorraad - en dus het CO2-vastleggend vermogen - onder landbouwgronden vergroot worden. Deze maatregelen passen binnen gangbare landbouwpraktijk, maar worden vaak belemmerd door regelgeving. Een financiële vergoeding is bewezen effectief, maar de bijbehorende maatregelen zijn daarentegen weer ingrijpend. (Melveebedrijf.nl, 14 mei)

  Lees meer: melkveebederijf.nl

 • De bodem heeft het zwaar te verduren. Door intensieve landbouw maar ook door klimaat- veranderingen. Hoe erg is het gesteld met de bodem? Moeten we ons zorgen maken? En kunnen we het tij nog keren? Wij stelden lector duurzaam bodembeheer Gera van Os van Aeres Hogeschool in Dronten zeven vragen. (Flevopost, 18 april)

  Lees meer: flevopost.nl

 • De landbouw is vaak de gebeten hond. Maar dat kan veranderen, als de natuur wat meer als uitgangspunt wordt genomen. En dan begint het bij de bodem. (Dagblad van het Noorden, 15 april)

  Lees meer: dvhn.nl

 • LTO Nederland zet de bodem centraal. Als boer weet je als geen ander hoe belangrijk bodemgezondheid is. Het is de basis van een rendabel bedrijf, gezonde gewassen, een efficiënte nutriëntenkringloop, goede waterhuishouding enzovoorts. (Nieuwe Oogst, 28 maart)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Het kabinet houdt vast aan het idee van meer lokale beleidsruimte bij het gebruik van de bodem. Wel komen er instructieregels ‘om te waarborgen dat er bij het bouwen van bijvoorbeeld woningen geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid kunnen ontstaan’. (Gemeente.nu, 18 maart)

  Lees meer: gemeente.nu