bodem

 • De Unie van Waterschappen vindt dat water en bodem een centrale rol moeten spelen in provinciale plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat roept zij op in een persbericht. Vanaf oktober gaan de provincies aan de slag met de regionale vertaling van de NOVEX-plannen van het Rijk, op basis van aangedragen kaders en richtlijnen. (Stadszaken, 15 september)
  Lees meer:stadszaken.nl

 • Een Britse onderzoeker heeft met een simpele video op Twitter duidelijk geïllustreerd wat het effect van droogte is op de waterdoorlaatbaarheid van een bodem. (De Standaard, 12 augustus 2022)

  Lees meer: standaard.be

 • PERSINGEN - Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben veel verschillende soorten pesticiden gevonden in de bodem bij Gelderse rundveebedrijven. Uit de bodemmonsters bij 23 rundveebedrijven kwamen 129 bestrijdingsmiddelen tevoorschijn. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de natuur.(Omroep Gelderland, 11 augustus)

  Lees meer: gld.nl/nieuws

 • Waterschap Scheldestromen gaat het gezuiverde rioolwater van de rioolwaterzuiveringen Walcheren (in Ritthem) en Willem Annapolder (in Kapelle) tijdelijk in het achterliggende gebied brengen. Dit is een noodmaatregel om inklinking van veenlagen in de bodem te beperken en blijvende schade door bodemdaling te voorkomen, aldus het waterschap. (Bevelandse Bode, 9 Augustus)

  Lees meer:internetbode.nl

 • Heeft u als agrariër (of als techneut in samenwerking met een agrariër) een nieuw idee om bodemdaling te remmen? Dan Vanaf 15 augustus 2022, 9.00 uur kan bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden subsidie worden aangevraagd. Via de Innovatieregeling tegengaan Bodemdaling is er een bedrag van 50.000,- euro beschikbaar in 2022. (RTV Stichte Vecht, 3 augustus)
  Lees meer: rtvstichtevecht.nl

 • In een stedelijke omgeving is het vaak warmer dan in landelijke regio's. Die extra hitte warmt ook de ondergrond op. Een stijging van de grondtemperatuur heeft negatieve gevolgen voor het milieu, maar kan ook dienen om gebouwen te verwarmen. (EOS Wetenschap, 25 juli)
  Lees meer: eoswetenschap.eu

 • Het wordt steeds drukker in de Brabantse bodem. Er ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de grond; niet alleen voor elektriciteit maar ook voor water, gas, olie en dataverkeer. Zeker in stedelijke gebieden is het daar dringen geblazen. (Brabant, 25 juli)
  Lees meer: brabant.nl

 • Joris Baecke is door het bestuur van LTO Nederland benoemd tot nieuwe portefeuillehouder Bodem & Water. Baecke, akkerbouwer in het Zeeuwse Nieuw-Namen en tevens vicevoorzitter van de ZLTO, is nu nog portefeuillehouder Gezonde Planten. Hij start per 15 augustus in zijn nieuwe functie. (Nieuwe Oogst, 13 juli)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De lucht is schoner geworden en bijna alle grote bodemsaneringen zijn klaar. Werken aan een schoon en gezond milieu houdt echter niet op. In het Gelders uitvoeringsprogramma staat hoe we werken aan verbetering van de luchtkwaliteit, bodem, geluid, omgevingsveiligheid en gezondheid. (Gelderland, 6 juli)
  Lees meer: gelderland.nl

 • Deltares in Delft heeft in juni de GeoCentrifuge in gebruik genomen. Hiermee worden bodemprocessen op schaal getest door de zwaartekracht op te voeren. Wat in de grond jaren kan duren, wordt zo teruggebracht naar uren. Gezien de maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, bodemdaling en de druk op de ruimte, is deze innovatieve onderzoeksfaciliteit van groot belang voor een veerkrachtige en duurzame infrastructuur. (Technisch weekblad, 4 juli)
  Lees meer: technischweekblad.nl

 • Het terrein naast hunebed D34 bij Valthe wordt opnieuw geïnspecteerd. Een delegatie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start vandaag met een archeologisch onderzoek. Het is een vervolg op het onderzoek dat vorig jaar bij hetzelfde hunebed plaatsvond. (RTV Drenthe, 20 juni 2022)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Burgers mogen beter beseffen dat de bodem de bron van alle leven is en sommige boeren ook. Volgens oud-minister van landbouw beïnvloedt iedereen altijd de bodem, bij wat je ook maar doet. Zijn belangrijkste boodschap: de boer is onmisbaar bij bodembeheer. Agrarische ondernemers kunnen namelijk voorkomen dat bodems degraderen. (Akkerwijzer, 8 juni)
  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Er wordt veel onderzoek gedaan naar microplastics

  Er moeten betrouwbare standaardtechnieken worden ontwikkeld om microplastics in de bodem te analyseren. Dat blijkt uit een literatuurreview van het RIVM. Zolang dit er nog niet is, kunnen onderzoekers geen betrouwbare analyses doen naar wat de aanwezigheid van microplastics in de bodem betekent voor de gezondheid. De kennis is mede daardoor onvolledig en kan verspreiding en eventuele schadelijke effecten onvoldoende in kaart gebracht worden. (Zorgkrant, 8 juni)
  Lees meer: zorgkrant.nl

 • Verplicht de overheid telers tot duurzaam bodembeheer door regelgeving of valt er gewoon wat te verdienen aan goed gedrag of het halen van doelstellingen? Voorlopig dekken vergoedingen de kosten voor de inspanningen nog niet. (Nieuwe Oogst, 28 mei)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Hoe kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers de ruimte slim gebruiken, zodat natuurlijke bodemfuncties ten volle worden benut? Hierover gaan we op 31 mei tijdens de Bodemdag 2022 met elkaar in gesprek.(Nature Today, 26 mei)
  Lees meer: naturetoday.com

 • Weten hoe water zich gedraagt in de bodem is van groot belang voor het gebruik van de bodem. Wageningen Environmental Research verzamelt daarom al sinds de jaren vijftig hydrofysische gegevens van de bodem in Nederland, waarmee informatie wordt verkregen over het gedrag van water in het bovenste deel van de bodem. (Nature Today, 23 mei)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Gemeenten langs onze grote rivieren moeten meer kansen grijpen om duurzame energie te winnen uit rivierwater. Dat stelt de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten na een onderzoek. (Rivierverhalen, 23 mei)

  Lees meer: rivierverhalen.nl

 • Op de Posbank, op het fietspad bij de parkeerplaats De Lappendeken bij De Steeg, zijn vrijdag drugsvaten gedumpt. (GelreNieuws, 21 mei)

  Lees meer: gelrenieuws.nl

 • Afvalverwerker ATM is verantwoordelijk voor bijna alle PFAS die via de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Bath de Westerschelde instromen. Het bedrijf in Moerdijk is in gesprek met de provincie Noord-Brabant en de Brabantse omgevingsdienst om te kijken hoe er zo snel mogelijk minder PFAS kan worden geloosd, zegt de Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde. (Omroep Zeeland, 21 mei)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Hobbyisten met metaaldetectors stuitten in Twente op een begraven schat. Hoe doe je dat, naar archeologisch erfgoed speuren? En hoe voorkom je fouten? (Volkskrant, 20 mei)

  Lees meer: volkskrant.nl