bodem

 • De bodem in veel EU-lidstaten is te vervuild. Zo'n 60 procent is niet schoon en gezond genoeg, stelt de Europese Commissie. Nieuw beleid om de bodemkwaliteit de komende 25 jaar te verbeteren, stuit op verzet van landbouwministers die huiverig zijn voor nieuwe verplichtingen voor boeren. (Nieuwe Oogst, 20 september)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De milieupolitie van Winterswijk heeft midden in een nabijgelegen bos een opmerkelijke ontdekking gedaan. Zonder vergunning zijn er bomen gekapt, is er een vijver gegraven en is er een weg aangelegd. (NOS, 13 september)
  Lees meer: nos.nl

   

 • Waterschappen in Drenthe sleutelen al zo'n dertig jaar aan de Hunze. De rivier in het noorden van Drenthe moet weer ouderwets gaan slingeren, zoals hij eeuwenlang deed. Met het toenemende aantal warme en vooral droge dagen is dat belangrijker dan ooit. (RTV Drenthe, 7 september)
  Lees meer:rtvdrenthe.nl

 • Door klimaatverandering worden steeds hogere eisen gesteld aan zowel de af- als aanvoer van water bij een perceel. Stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (H-WodKa) heeft de afgelopen drie jaar in Zuid-Holland ervaring opgedaan met omgekeerde drainage om hier meer grip op te krijgen. (Nieuwe Oogst, 8 september)
  Lees meer:nieuweoogst.nl

 • Goed bodembeheer is een belangrijke basis voor de beheersing van alternaria in aardappelen. Vooral een goede structuur en voldoende bodemleven zijn daarin cruciaal. Daarnaast kan een gerichte bemestingsstrategie een alternaria-epidemie uitstellen, stellen onderzoekers Brigitte Kroonen en Bert Evenhuis van Wageningen University & Research (WUR). (Nieuwe Oogst, 6 september)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Volgens het Europese Milieuagentschap (Engels) is watervervuiling in de EU afgenomen tussen 1990 en 2010. Sindsdien is deze vooruitgang vertraagd, met vervuiling in 58% van het oppervlaktewater sinds 2016. Bovendien heeft slechts 42% van de oppervlaktewateren en 77% van het grondwater een "goede chemische toestand”. (Europees Parlement, 7 september)
  Lees meer: europa.eu

 • MEERKERK/AMEIDE • De natuurwaarden van de Zouweboezem staan onder druk. Ook de geïsoleerde ligging van de natuurterreinen, zowel binnen als buiten het gebied, zijn een knelpunt voor duurzaam behoud van de natuur. (Het Kontakt, 31 augustus)
  Lees meer: hetkontakt.nl

   

 • Kokkels en andere schelpdieren bewegen steeds meer. Dat komt door de toename van het aantal hittegolven. Daardoor wordt de zeebodem minder stabiel. (RTV Noord, 31 augustus)
  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Op Agro-innovatiecentrum De Marke in het Gelderse Hengelo is vorige week een vanggewas gezaaid in een volgroeid maisperceel. Dat gebeurde met een drone van Qlobel. Het zaad was vooraf gecoat met klei, zodat het beter werd verdeeld en sneller kiemt. (Nieuwe Oogst, 30 augustus)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Uiterlijk 15 december 2023 is het zover, dan moet de Europese Commissie opnieuw een beslissing hebben genomen over het gebruik van het pesticide glyfosaat. Of deze veelgebruikte onkruidverdelger de gezondheid van de mens en de leefomgeving aantast, staat al jaren ter discussie. Volgens de EFSA (European Food Safety Authority) is er geen aanleiding om het gebruik van glyfosaat te verbieden. Maar daar denken sommige experts anders over.m (National Geographic, 24 augustus)
  Lees meer: nationalgeographic.nl

   

 • We zien steeds vaker natuurbranden die langer aanhouden en grotere oppervlaktes bestrijken. Denk aan de recente grote branden in Canada en Catalonië. Ook in onze duinen en in Limburg en Brabant waren er in de eerste helft van dit jaar al natuurbranden met flink veel schade als gevolg. Deltares is samen met WUR een onderzoek gestart naar de relatie tussen de mate van droogte en de kans op natuurbranden in Nederland. (Deltares, 22 augustus)
  Lees meer: deltares.nl

 • Het stof rondom het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn is nog lang niet neergedaald. De datum van 1 oktober waarbij op zand- en lössgronden de gewassen van het land moeten zijn op straffe van een stikstofkorting, ligt ons zwaar op de maag. Mede door de stapeling van maatregelen in bijvoorbeeld de met nutriënten verontreinigde gebieden. (Nieuwe Oogst, 22 augustus)
  lees meer: nieuweoogst.nl

 • Lees meer: nieuweoogst.nl
 • Bij Bergen aan Zee worden 13.000 grove dennen gekapt om het duinzand weer te laten stuiven. Dat zou volgens beheerder PWN de conditie van het duingebied bij het kustdorp moeten verbeteren. (NOS, 5 augustus)
  Lees meer: nos.nl

   

 • Dat de graanoogst dit jaar geen topper zou worden, was al duidelijk. De huidige weersomstandigheden helpen daar niet aan mee. Vorige week kwam op de meeste plekken in Nederland al veel water uit de lucht en met een volle week regen voor de boeg belooft het niet veel goeds voor de voortgang en kwaliteit van de graanoogst. (Nieuwe Oogst, 1 augustus)
  Lees meer:nieuweoogst.nl

 • Voorlopig wordt er geen toestemming gegeven voor het winnen van metalen op de bodem van de oceaan voor batterijen van elektrische auto's. Dat hebben 36 landen, waaronder Nederland, besloten op een VN-bijeenkomst in Jamaica. Het besluit wordt naar verwachting de komende dagen bekrachtigd door alle 167 landen die deelnemen aan de conferentie. (NOS, 25 juli)
  Lees meer:

   

 • Het Europees Parlement heeft deze week groen licht gegeven voor de veelbesproken natuurherstelwet van Frans Timmermans. Zijn voorstel, een afgezwakte versie van de wet, hield de gemoederen in Brussel flink bezig. Er was veel minder aandacht voor een ander voorstel van de Europese Commissie, om de kwaliteit van de bodem in Europa op te krikken. (BNNVARA, 14 juli)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • Ondanks de droogte toch een mooie knolzetting, constateren Bert Merx en Guido Schriever terwijl ze wat stammen opgraven op een praktijkperceel met Fontane en Innovator. De aardappelen zijn begin mei geplant in een niet-kerend systeem en hebben nog een flinke bui regen gehad. (Nieuwe Oogst, 11 juli)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Europese Commissie is met een voorstel gekomen voor een wet over bodemmonitoring. Dat zal de EU op een traject naar gezonde bodems tegen 2050 zetten. (Europese commissie, 5 juli)
  Lees meer:europa.eu

   

 • Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas heeft tijdens de vergadering op 16 juni het Bestuursakkoord 2023-2027 vastgesteld. Na een stevig debat is het akkoord met 22 stemmen voor en 6 tegen aangenomen en daarmee is de richting van het waterschap voor de komende vier jaar bepaald. Het akkoord heeft een breed draagvlak mede dankzij de diverse aanvullingen en verbeteringen die erin zijn verwerkt. Het eerder vastgestelde Waterbeheerplan 2022-2027 is als basis gebruikt. Dit betekent dat het waterschap doorgaat op de ingeslagen weg. Er liggen immers grote uitdagingen en ambities op het gebied van waterveiligheid, klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. (Mooi Bernheze, 25 juni)
  Lees meer: mooibernheze.nl