bodem

 • Een interview met Dr. Saskia Keesstra, senior onderzoeker Bodem, Water en Landgebruik bij Wageningen Environmental Research
  ‛Waarom krijgen wij als bodemmensen niet voor elkaar wat klimaatwetenschappers wel lukt? Kassamedewerkers bij JUMBO weten dat CO2 belangrijk is – terwijl het veel ongrijpbaarder is dan bodem. Maar bodem zit gewoon niet tussen de oren. Terwijl die aan de basis ligt van ons bestaan.’ Saskia Keesstra wil de bodem de plaats geven die hem toekomt in de ecologische, sociale en economische context waarvan hij deel uitmaakt. (Bodem+, 26 maart)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Actualisatie Kennisagenda door Dutch Soil Platform
  De Kennisagenda Bodem en Ondergrond benoemt de bijdrage van bodem en ondergrond aan maatschappelijke thema’s, de kennisontwikkeling die daaraan gekoppeld is en de wensen en eisen die dat stelt aan ontwikkeling, doorwerking en borging van kennis. Momenteel werkt het Dutch Soil Platform (DSP) aan een herijking van deze Kennisagenda. Daarbij vraagt het DSP nadrukkelijk om aandacht voor het opzetten van een noodzakelijke kennisinfrastructuur, zodat de kennisagenda tot uitvoering kan komen. Een gesprek met Piet Otte, secretaris van het DSP, over deze actualisatie van de agenda. (Bodem+, 30 maart)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Voor het project De bodem als ecosysteemversterker in opdracht van de provincie Zuid-Holland zijn projectadviseurs Sjoerd Pietersen en Gert-Jan de Graaf de boer op gegaan. In drie dagen zijn 25 boerenbedrijven bezocht en daarbij een kleine 40 bodemmonsters gestoken. (Melkveebedrijf.nl, 3 april)
  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • Deskundigen reageren verbijsterd op de brief over granulietstortingen in natuurplas Over de Maas die minister Van Veldhoven vanmorgen naar de Kamer stuurde. In de brief negeert ze volgens hen alle nieuwe informatie die tijdens het rondetafelgesprek op 9 maart in de Tweede Kamer naar voren is gekomen. Milieuchemicus Joop Harmsen: “Ik voel me als onafhankelijk deskundige niet serieus genomen door de minister.” (BNNVARA, Zembla, 31 maart)
  Lees meer: bnnvara.nl

 • In de jaarrapportage van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2019 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond. (Bodem+, 16 maart)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Een Groningse prijsvraag stond aan de basis van de oudste geologische kaart van Nederland, uit 1837. (NRC, 13 maart) Lees meer: nrc.nl

 • In het LANDMARK-EU project werkten wetenschappers uit verschillende Europese landen aan een ‘Soil Navigator’. Met dit gereedschap kunnen boeren beoordelen welke maatregelen het meest geschikt zijn om hun bodem te verbeteren voor bijvoorbeeld voedselproductie, de productie van schoon (drink)water en behoud van biodiversiteit. (Nature Today, 12 maart)
  Lees meer: naturetoday.com

 • De voorraad plantbeschikbare nutriënten in de bodem is zeer laag, een gevolg van de natte, relatief warme winter. Akkerbouwers moeten meten wat de nutriëntenstand is, zodat ze hun bemesting daar op kunnen aanpassen. (Akkerwijzer, 12 maart)
  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Deze week krijgen de hoofdvestigingen van alle scholen in het voortgezet onderwijs een aantal exemplaren van De Bosatlas van de duurzaamheid cadeau. Ook de lerarenopleidingen voor docenten aardrijkskunde ontvangen een pakket. Het doel is om duurzaamheid een prominente plek in het curriculum te geven. (INCT, 10 maart)
  Lees meer: inct.nl

 • Van 3 tot en met 31 maart 2020 vindt de internetconsultatie van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet plaats. De Aanvullingsregeling is na het Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit het derde onderdeel van het Aanvullingspoor bodem. De concept Aanvullingsregeling voegt enkele bepalingen aan de Omgevingsregeling toe. De Aanvullingsregeling bevat ook regels die andere ministeriële regelingen wijzigen of intrekken. (Bodem+, 4 maart)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Er is een heel klein beetje asbest aangetroffen in het menggranulaat voor nieuwbouwwijk Kortenoord, deelplan 3, in Wageningen. De gemeente liet in het geheim een onderzoek uitvoeren omdat het mengsel mogelijk gevaarlijke stoffen bevatte. (Omnroep Gelderland, 4 maart)
  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • Klimaatverandering raakt aan alle thema’s op de Atlas Leefomgeving. Het heeft een relatie met de bodem en met de luchtkwaliteit, maar ook met hoe we onze vrije tijd doorbrengen en hoe we onze bebouwde omgeving inrichten. Tijd dus voor een ‘nieuw’ thema op Atlas: klimaat! (Nature Today, 20 februari)
  Lees meer: naturetoday.com

 • 'Bij melkveehouders in Overijssel en Flevoland hebben we de laatste jaren gezien dat je met 10 procent minder kunstmest dezelfde of betere graslandopbrengsten kunt halen als je meer aandacht schenkt aan de bodem en bemesting.' Dit zegt adviseur Sytze Waltje van DLV Advies. (Nieuwe oogst, 5 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Bodem Breed 2019 in Nijmegen was een groot succes en nu alweer kunnen jullie voorstellen indienen voor de volgende editie in Zeist. (Symposium Bodem Breed, 28 oktober)

  Lees meer: bodembreed.nl

 • De grond onder onze voeten is een geschiedenisboek. De verschillende bodemlagen vertellen namelijk iets over de manier waarop het Drentse landschap is ontstaan. Om onze bodemgeschiedenis onder de aandacht te brengen onthult de provincie Drenthe elk jaar een aardkundig monument. (RTV Drenthe, 17 oktober)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Hoe kunnen we de risico’s van grondverzet in projecten beter beheersen? Met die vraag in het achterhoofd gingen Rijkswaterstaat en marktpartijen samen aan de slag. (Bodem+, 16 oktober)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Minister Schouten van LNV wil kringlooplandbouw bevorderen. Een hele opgave, vooral als je bedenkt dat boeren nooit les hebben gehad over de biologie van de bodem. Provincie Overijssel subsidieert daarom bodemles voor boeren. (RYTV Oost, 4 oktober)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Utrechtse wetenschappers ontdekten dat bodemmicroben de potentie hebben om planten immuun te maken voor ziekten. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor duurzame voedselproductie. (Nieuwe Oogst, 25 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Stikstof komt in meerdere vormen in het milieu, met grote schade voor bodem- en luchtkwaliteit en biodiversiteit als gevolg. Meer dan 40 procent komt uit de landbouw. (NRC, 25 september)

  Lees meer: nrc.nl

 • Rode mijnsteen, een rood gesteente dat gebruikt wordt voor sierbestrating en toplaag voor sportvelden, moet bij verkoop voorzien zijn van een milieuhygiënische verklaring. In zo’n verklaring staat of de bouwstof voldoet aan de milieu-eisen voor toepassing. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van Staten (RvS) op woensdag 18 september 2019. (ILT, 23 september)

  Lees meer: ilt.nl